Yhteishaku on meneillään ja tiedän, että siellä vielä osa tuskailee arkkitehdin ja rakennusarkkitehdin koulutusten valinnan väliltä.

Halusin kirjoittaa niin selkokieliset eroavaisuudet, että lukion penkiltäkin ponnistava, voisi alasta tietämättömänä ymmärtää eroavaisuudet. Etsin netistä faktatietoa aiheesta ja sain pääni pyörälle, koska molemmista sanotaan lähes samat tarinat. Tavallaan samalla tavallahan molemmat suunnittelevat ja ideoivat ja luovat uutta. En alkanut tekemään aiheesta sen suurempaa tutkimustyötä, joten nämä tiedot pohjautuvat enemmänkin minun omiin mielipiteisiin ja kokemuksiin.

Kerrottakoon ensi alkuun, että nämä ovat kaksi aivan eri koulutusta. Rakennusarkkitehdin koulutus tuli pitkän tauon jälkeen vuonna 2014 takaisin ja heitä koulutetaan Ammattikorkeakouluista. Arkkitehdiksi opiskellaan yliopistossa. Arkkitehdiksi voidaan kutsua jonkin asian suunnittelijaa, ideoijaa tai luojaa joten siksipä rakennusarkkitehti kulkee monesti arkkitehdin nimellä. Suomen arkkitehtiliittoon, SAFA:an kuuluvat voivat käyttää titteliä arkkitehti SAFA.  SAFAn jäseneksi pääsevät pääsääntöisesti vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet arkkitehdit. Tuosta SAFA-tittelistä siis voi joissain tapauksissa erottaa, että puhutaan arkkitehdistä eikä rakennusarkkitehdistä. Mutta pidä mielessä, että kaikki arkkitehdit eivät liity tuohon liittoon ja hae tuota titteliä itselleen.

Mitä eroa on arkkitehdin ja rakennusarkkitehdin koulutuksilla?

Arkkitehdin opinnoissa voit opiskella joko rakennusarkkitehtuuria tai maisema-arkkitehtuuria. Arkkitehdin koulutus kestää 5 vuotta ja rakennusarkkitehdin koulutus 4 vuotta. Arkkitehti on rakennusarkkitehtiin verrattuna perusteellisempi tutkinto, missä luovia ratkaisuja sekä estetiikkaa ja funktionaalisuutta käsitellään monipuolisesti kokonaisuutena. Näin kertoi wikipedia, mutta kiteyttäisin tämän sanaan taiteilija.

Rakennusarkkitehtien koulutuksessa painostus on teknisten ratkaisujen osaajana. Koulutuksen olennaiseen osaan eivät kuulu taideaineet, visuaalisuus eikä estetiikka. Tämä myös wikipediasta ja kiteyttäisin sen sanoihin kustannustehokasta suunnittelua.

Mitä eroa työelämässä?

Kaikki tietää että arkkitehdit suunnittelevat rakennettua ympäristöä. Kaikenlaista rakennussuunnittelua, kaupunkisuunnittelua, vaikkapa ovenkahvoja, monumentteja ym., lista on loputon. Entä rakennusarkkitehti? Suppeamman opetussisältönsä vuoksi rakennusarkkitehdin opinnot ei anna samoja ammattipätevyyksiä kuin arkkitehdin koulutus. Rakennusarkkitehdit toimivat samankaltaisissa työtehtävissä kuin arkkitehdit, mutta erityisesti suurten rakennuskohteiden pääsuunnittelijalta vaaditaan arkkitehdin ammattipätevyys.

Vaikka näillä kahdella ammattinimikkeellä on hyvin vähän eroa, ovat ne kuitenkin kaksi aivan eri maailmaa. Arkkitehdin opinnoissa/töissä viedään suunnittelu astetta pidemmälle. Voisin taas kiteyttää tämän kaiken oman mielipiteeni perusteella kärjistetysti yhteen lauseeseen. Rakennusarkkitehti on suunnittelija ja arkkitehti taiteilija.

Itse haluaisin oppia visuaalisuutta, estetiikkaa ja haluaisin päästä välissä hulluttelemaan ideoilla. Haaveeni olisi myös päästä suunnittelemaan joskus isoja julkisia kohteita joten siksi haaveeni on nimenomaan arkkitehti.

Tästä tuli nyt kaikkea muuta kuin selkokielinen teksti, mutta toivottavasti tästä oli jotain apuja asiaa pohtiville. Arkkitehdiksi.fi sivustolla on hyvin kaiken kattavaa tietoa molemmista koulutuksista ja työelämästä.

Tsemppiä kaikille hakijoille.

Recommended Posts
Showing 2 comments
 • Terhi
  Reply

  Itse rakennusarkkitehdiksi opiskelevana kommentoisin muutamaa asiaa.
  Arkkitehti on taiteilija. Insinööri on insinööri. Koska nämä kaksi eivät puhu samaa kieltä, meistä rakennusarkktiehdeistä tehdään käytännön osaajia arkkitehdin ja insinöörin väliin. Myös korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu on rakennusarkkitehtien hommaa, koska arkkitehti ei sellaista tee jos on luovempaakin suunnittelutyötä tarjolla. Meillä rakennusarkkitehdeillä on hyvät taidot rakenteista, mutta osaamista ja ymmärrystä löytyy myös taiteellisuudesta. Pääsuunnittelijaksi pääsee myös rakennusarkkitehti tietyn työkokemuskertymän jälkeen. Suurimpien hankkeiden, kuten Oopperatalon, pääsuunnittelija on kuitenkin aina arkkitehti.

 • Antti
  Reply

  Haluaisin myös rakennusarkkitehtiopiskelijana (erä 2014) kommentoida tekstisi epäkohtia.

  Tuot tekstissäsi ajatusta esille, että tutkintojen välillä olisi jonkinlainen suuri kuilu. Vaikka eroavaisuuksia onkin, molemmissa tutkinnoissa opiskellaan arkkitehtuuria. On totta, että arkkitehdin tutkinnossa on enemmän taideaineita kuin rakennusarkkitehtiopinnoissa ja mm. kaupunkisuunnittelua, joka ei kuulu rakennusarkkitehdin tutkintokokonaisuuteen. Rakennusarkkitehdin koulutus taas pureutuu jonkin verran enemmän materiaalioppiin, rakenteisiin, korjausrakentamiseen ja projektinhallintaan (kuten suunnittelun johtaminen). Vaikka eroja löytyy, olisi mielestäni turvallisempaa puhua tutkinnoista vaikka alempana ja korkeampana korkeakoulututkintona niin kuin ne ovatkin. Arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit työskentelevät samoissa toimistoissa samoissa tehtävissä ja koulutuksella on käytännössä eroa vasta myöhemmin, kun aletaan puhua erittäin vaativien suunnittelukohteiden pääsuunnittelijana toimimisesta. Mikään ei kuitenkaan estä rakennusarkkitehtia suorittamaan maisteriopintoja myöhemmin. Pääsuunnittelijoilta vaaditaan tutkinnosta riippumatta sama työkokemusvuosimäärä (poislukien erittäin vaativat suunnittelukohteet) eli sen puolesta tutkintoja ei kannata hirveästi erotella.

  Hakuvaiheessa on tärkeää tunnistaa erot ja kannustankin sinua hakemaan yliopistoon taiteellisempaan koulutukseen, jos se tuntuu enemmän omalta. Näen kuitenkin, että suunnitteluprojekteissa, joita harvoin ylipäänsä yksin tehdään, tulee paras lopputulos, kun ryhmässä on kattavasti eri aiheiden asiantuntijoita. Tämän vuoksi en lähtisi “lyttäämään” kumpaakaan tutkintoa. Blogikirjoitusta varten olisit voinut lähestyä vaikka Rakennusarkkitehtikiltaa, joka mielellään varmasti vastaisi kysymyksiisi. Nämä eivät ole “kaksi eri maailmaa”.

  Hyvä arkkitehtuuri on kaunista, käytettävää ja kestävää. Tätä ei saavuteta pelkällä taiteellisuudella.

Leave a Comment