Aihe: Tarinoita Teholta

Me Teholla olemme aina panostaneet siihen, että opettajakuntamme koostuu asiantuntevista osaajista ja intohimoisesti alaansa suhtautuvista arkkitehtuurin ja taidealan ammattilaisista. Myös apuopettajiksemme on valikoitunut tulevia ammattilaisia, jotka haluavat kehittää itseään ja ottaa alasta mahdollisimman paljon irti.

Yksi opettajistamme onkin Noora, jonka taipale arkkitehtuurin parissa alkoi Teho-Opiston Maxi-kurssilta ja johti Lontooseen arkkitehtuurin kandiopintojen pariin. Nykyään Noora suorittaa maisterin opintojaan Aalto-yliopistossa, mutta Lontoon opintojensa aikana hän verkostoitui opettajiensa ja professoriensa kanssa niin hyvin, että vielä edelleenkin hän avustaa entisen koulunsa nykyisiä oppilaita. Noora onkin Tehon opettajista maailmanmatkaaja, jonka kansainväliset kontaktit ovat vertaansa vailla. Noora hakee säännöllisesti inspiraatiota opettamiseensa toimimalla myös kansainvälisillä opintomatkoilla entisten opettajiensa apuna.

Pyysimme Nooraa kertomaan viimeisimmästä kokemuksestaan opintomatkoihin liittyen, ja reissukohde oli tällä kertaa yllättävänkin lähellä: hänen avustamansa opintoryhmän yhtenä kohteena oli nimittäin kotoinen Suomemme! Samalla Noora avaa hieman arkkitehtuurin opiskelussa periytyvää tapaa, jossa opettajien näkemykset arkkitehtuurista polveutuvat opiskelijoille, jolloin opettavalla professorilla on iso merkitys tulevan ammattilaisen ajatuksiin arkkitehtuurista.

Noora-Kassinen-Teho-Opisto

”Opiskellessani University of East Londonissa, olin todella motivoitunut opiskeluistani ja tein paljon töitä opintojeni eteen, saaden muun muassa stipendin kandien parhaasta portfoliosta. Opintojeni aikana verkostoiduin ja tutustuin hyvin myös opettajiini, joiden kanssa oli mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia arkkitehtuurista. Siitä syystä olin hyvin iloinen, kun opintojeni jälkeen opettajani pyysivät minua avustamaan heitä luokkiensa kanssa, ja yhden opettajani kanssa päädyin tekemään jopa lyhytelokuvia.

Arkkitehtuurin alalla on hyvin tavallista, että näkemykset ja ajatukset arkkitehtuurista siirtyvät opettajalta oppilaalle. Jokaisella ammattilaisella on omat näkemyksensä arkkitehtuurista, jotka opetuksen aikana periytyvät tuleville ammattilaisille. Siitä syystä arkkitehtuurin piirissä voidaankin puhua erilaisista koulukunnista. Omat opettajani University of East Londonissa (UEL) ovat saaneet oppinsa tunnetulta arkkitehdilta Peter Salterilta ja hänen oppilaaltaan Mark Haydukilta, jotka alkujaan perustivat koko University of East Londonin arkkitehtiosaston. Itse Peter Salter on yksi tunnetuimmista brittiläisistä arkkitehdeistä, joka on työskennellyt muun muassa Peter ja Alison Smithsonin kanssa. Ennen UEL:n arkkitehtiosaston perustamista Salterilla on ollut myös lukuvuoden kestävä luokka, eli arkkitehtipiireissä ”unit”, kuuluisassa Architectural Association School of Architecturessa Lontoossa. Perustaessaan arkkitehtiosaston University of East Londoniin, hänen verkostonsa Architectural Associationin (AA) jäljiltä olivat niin hyvät, että suurin osa koulun opettajista onkin AA:sta. Koska UEL:ssä näkemykset arkkitehtuurista ovat polveutuneet ensin Salterilta opettajilleni ja sitä kautta minulle, on oma näkemykseni arkkitehtuurista muotoutunut sen pohjalta. Siksi minun on myös helppo avustaa opettajani luokkaa, jota kutsutaan nimellä unit E, sillä näkemykseni arkkitehtuurista ovat periytyneet häneltä myös minulle.

Opintomatka Lontoo
Kuva: Aallon koti. Patrizio Montalto. unit E

Vuosittain tämä opettajani luokka, unit E, tekee opintomatkoja eri kohteisiin perehtyäkseen monipuolisesti arkkitehtuuriin. Tämän vuoden opintomatkan yksi kohde oli Suomi, jonne unit E:n opiskelijat tulivat tutustumaan funktionalismin aatteeseen ja pohjoiseen kulttuuriin. Suomen arkkitehtuurin ollessa kyseessä, nämä toisen ja kolmannen vuoden arkkitehtioppilaiden case studyt koskivatkin Aallon rakennuksia. Oppilaiden piti valita rakennuksista muutama kohta ja detalji, jotka puhuttelivat heitä eniten. Tämän jälkeen he valokuvasivat ja analysoivat valitut hetket rakennuksessa niin skissein kuin cadilla piirtäen.

Myös Aalto-yliopiston Wood Programmin pääopettaja Pekka Heikkinen kävi pitämässä unit E:lle luennon, jossa hän kävi läpi pakattavan Liina Transitional Shelter -projektin rakennusvaiheita sekä kertoi puusta rakennusmateriaalina. Ja vaikka opintomatkoilla on yleensä tiukka aikataulu kiertää ja imeä vaikutteita uusista kulttuureista, iltaisin kansainvälinen joukko rentoutui Yrjönkadun uimahallissa kelluen ja Sörnäisten vankilahotellin maltaita nautiskellen. Monikulttuurisen luokan oppilaiden taustat ovat myös rikkaus varsinkin kulttuurishokkeja, puolin jos toisin, ymmärtäessä.

Opintomatka Lontoo Unit EKuva: Aalto yliopiston kauppakeskus. Detalji. Ryan Kyberd. unit E

Inspiroiduttuaan Suomen pohjolasta 23 hengen ryhmä siirtyi tämän vuoden pääsuunnittelutehtävän tontille Ruotsiin, Tukholman laitamille. Ennen pohjolaan suuntaamista unit E:n opiskelijoille järjestettiin Lontoossa workshop, jonka tarkoitus oli avustaa oppilaat etukäteen kohti parasta mahdollista ratkaisua tämän vuoden tehtävänantoon, jota nyt lähdettiin toteuttamaan Tukholmaan. Esimerkiksi Pohjoisen ilmasto on monelle kansainväliselle opiskelijalle varsin hämmentävä ja luo heille suunnitteluhaasteita. Myös ikivanha kallioperä on heille ennalta melko tuntematon, joten tutustuminen pohjoiseen ympäristöön sekä etukäteen että paikanpäällä antoi heille paremmat valmiudet suunnitella toimivin ratkaisu pääsuunnittelutehtävään.

Itse pääsuunnittelutehtävä liittyi väliaikaiseen rakentamiseen ja muunneltavuuteen. Kevään aikana opiskelijoiden opintoihin kuului perehtymistä Archigramin muunneltavuusideihin 1960-luvulta, esimerkiksi 3D- ja fyysisten mallien avulla. Ruotsin pääsuunnittelutehtävässä he pääsivät suunnittelemaan muunneltavia rakennuksia käytännössä oppiensa tueksi ja syventämiseksi. Tarkoituksena oli suunnitella 300 maahanmuuttajalle suunnattuja väliaikaisia rakennuksia, joiden oletetaan muuttuvan vähemmän tarpeellisiksi muutaman vuoden kuluessa. Sen vuoksi opiskelijoiden tuli suunnitella ratkaisunta niin, että rakennuksen käyttötarkoitus on helposti muunneltavissa tai esimerkiksi niin, että asukkaat saavat tilansa / huoneensa mukaan muuttaessaan. Itse tontit, joille rakennukset suunniteltiin, sijoittuivat likelle toisistaan, mäntymetsien ja lähiöiden kupeeseen.

Opintomatka Lontoo Cabin

Kuva: Cabin Porn

Suunniteltavien väliaikaisten rakennusten haasteina olivat budjetti, muunneltavuus, tehokkuus, mittakaava, tunnelma ja maine. Suurimpana haasteena tehtävänannon toteuttamisessa oli kuitenkin se, että lopputuloksessa säilyy arkkitehtuuri. Kun koko suunnitteluprosessissa otetaan huomioon niin fysiikan kuin kemian lait sekä ekologiset ja taloudelliset näkökulmat, välillä on vaara, että arkkitehtuuri luovutetaan pois. Tämä ei kuitenkaan ollut tarkoitus, joten opiskelijoiden tuli ratkaista edessä oleva ongelma: miten suunnitella arkkitehtuurisesti mielenkiintoisia rakennuksia, jotka kuitenkin vastaavat tehtävänantoa, sekä sopivat pohjoiseen ilmastoon ja ympäristöön.

 Opintomatka Lontoo

Kuva: Ohjaustuokio

Kun opiskelijat suunnittelivat ratkaisujaan pääsuunnittelutehtävään, olin opettajien mukana ohjeistamassa ja avustamassa heitä. Henkilökohtaisten suunnitteluohjausten ja portfoliotarkistusten lisäksi pidin muutamia alustuksia, esimerkiksi puusta rakennusmateriaalina, puun elämänkaaresta sekä eristeiden ja puuliimojen ekologisuudesta. 

Opintomatka Lontoo kollaasi

Kuva: Site. Kollaasi. Gergana Georgieva. unit E

Yleisesti opettajien avustaminen unit E:n opiskelijoiden kanssa on hyvin mielenkiintoinen tehtävä. Arkkitehtuuri nähdään unit E:ssä henkilökohtaisena kokemuksena ja luomisprosessina. Jokaisen opiskelijan omat muistot ja kokemukset ovat ammennuksen kohteena teorian ja professorien tietotaidon lisäksi. Jokaisen henkilökohtaiset tuntemukset käännetään kuin hetkiksi rakennuksia ja niiden ympäristöjä suunnitellessa. Siksi jokaisen opiskelijan tulee käyttää omaa sisäistä luovuuttaan ja arkkitehtuurista ajatteluaan.

Opettajien ja avustajien tehtävänä on kuitenkin kehittää ja jalostaa opiskelijaa, jotta ideoista syntyisi upeita ja toimivia lopputuloksia. Usein esimerkiksi opiskelijoiden suunnitelmia niin sanotusti hiljennetään paljon, eli karsitaan rajattomat ideat muutamaan, ehkä vain yhteen. Materiaalin käyttöa saatetaan myös rajata muutamaan ns. autenttiseen materiaaliin, jolloin vahvasti prosessoidut materiaalit pyritään jättämään pois. Näin pyrimme ohjeistamaan opiskelijoita oikeaan suuntaan, jolloin heidän suunnitelmissaan lähtee rakentumaan hiljaista arkkitehtuuria, joka kestää ajan patinaa ja tuo ympäristölleen (toivottavasti) lisäarvoa.

Opintomatkoilla avustaminen on yksi osa myös omaa kehittymistäni ammattilaisena, kun voin olla mukana tulevien ammattilaisten opastuksessa. Sen vuoksi tartun näihin hyvin mielenkiintoisiin ja vain harvoille tarjottuihin avustusmahdollisuuksiin innolla. Tulen siis jatkossakin avustamaan entisiä opettajiani heidän nykyisten opiskelijoidensa kanssa, jos mahdollisuus tarjoutuu!”

Elina Saunamäki
Elinan on Tehon viestintäpäällikkö, jonka kynästä syntyy viihdyttävien tarinoiden lisäksi asiapitoisemmatkin uutiset.
Recommended Posts

Kommentoi

Kirjoita hakusi ja paina Enter