Me Teholla olemme aina panostaneet siihen, että opettajakuntamme koostuu asiantuntevista osaajista ja intohimoisesti alaansa suhtautuvista arkkitehtuurin ja taidealan ammattilaisista. Myös apuopettajiksemme on valikoitunut tulevia ammattilaisia, jotka haluavat kehittää itseään ja ottaa alasta mahdollisimman paljon irti.

Yksi opettajistamme onkin Noora, jonka taipale arkkitehtuurin parissa alkoi Teho-Opiston Maxi-kurssilta ja johti Lontooseen arkkitehtuurin kandiopintojen pariin. Nykyään Noora suorittaa maisterin opintojaan Aalto-yliopistossa, mutta Lontoon opintojensa aikana hän tutustui opettajiensa ja professoriensa kanssa niin hyvin, että vielä edelleenkin hän assaroi entisen koulunsa nykyisiä oppilaita. Noora onkin Tehon opettajista maailmanmatkaaja, jonka kansainväliset kontaktit ovat vertaansa vailla. Noora hakee säännöllisesti inspiraatiota opettamiseensa toimimalla myös kansainvälisillä opintomatkoilla entisten opettajiensa apuna.

Pyysimme Nooraa kertomaan viimeisimmästä kokemuksestaan opintomatkoihin liittyen, ja reissukohde oli tällä kertaa yllättävänkin lähellä: hänen avustamansa opintoryhmän yhtenä kohteena oli nimittäin kotoinen Suomemme! Samalla Noora avaa hieman arkkitehtuurin opiskelussa periytyvää tapaa, jossa opettajien näkemykset arkkitehtuurista polveutuvat opiskelijoille, jolloin opettavalla professorilla on iso merkitys tulevan ammattilaisen ajatuksiin arkkitehtuurista.

Noora-Kassinen-Teho-Opisto

Peter Salter perusti arkkitehtiosaston University of East Londoniin sen jälkeen, kun oli työskennellyt Peter ja Alison Smithsonien kanssa. Tätä ennen Salterilla oli oma unitti, eli koko lukuvuoden kestävä luokka, kuuluisassa  Architectural Association School of Architecturessa Lontoossa. Salter pyysi entistä oppilastaan Mark Haydukia San Franciscosta palaamaan Lontooseen perustamaan arkkitehtuurinlaitosta UEL:n. Täten linkki AA:n ja UEL:n välillä muodostui. Suurin osa opettajista on AA:sta. Sekä Salter että Hayduk opettivat kandiaikojeni opettajia, joiden kanssa olen sittemmin työskennellyt. Toisen kanssa olen tehnyt mm. lyhyt filmejä. Toisen luokkaa, unit E, avustan muutaman kerran vuodessa. Näin näkemykset arkkitehtuurista ovat periytyneet ja polveutuneet.

Opintomatka Lontoo
Kuva: Aallon koti. Patrizio Montalto. unit E

Tämän vuoden opintomatka unit E:llä oli Suomeen tutustumaan funktionalismin aatteeseen ja pohjoiseen kulttuuriin. Toisen ja kolmannen vuoden arkkitehtioppilaiden case studyt olivat Aallon rakennuksia. Oppilaiden piti valita rakennuksista muutama kohta ja detalji, jotka puhuttelivat heitä. Minkä jälkeen he valokuvasivat ja analysoivat valitut hetket rakennuksessa niin skissein kuin cadilla piirtäen. Aallon Wood Programmin pääopettaja Pekka Heikkinen kävi luennollaan unit E:lle läpi pakattavan Liina -Shelter – projektin rakennusvaiheita sekä kertoi puusta rakennusmateriaalina.

Opintomatka Lontoo Unit EKuva: Aalto yliopiston kauppakeskus. Detalji. Ryan Kyberd. unit E

Opintomatkoilla on tiukka aikataulu kiertää ja imeä vaikutteita uusista kulttuureista, mutta iltaisin kansainvälinen joukko rentoutui Yrjönkadun uimahallissa kelluen ja Sörnäisten vankilahotellin maltaita nautiskellen. Inspiroituneena Suomen pohjolasta 23 hengen ryhmä siirtyi tämän vuoden pääsuunnittelutehtävän tontille Ruotsiin, Tukholman laitamille. Tontit sijoittuvat likeelle toisistaan, mäntymetsien ja lähiöiden kupeeseen. Suunniteltavien, 300 maahanmuuttajalle suunnattujen väliaikaisten rakennusten haasteet ovat budjetti, muunneltavuus, tehokkuus, mittakaava, tunnelma ja maine. Kevään aikana opiskelijat ovat siirtyneet tutkimaan 3D- ja fyysisten mallien avulla Archigramin muunneltavuusideoita 1960-luvulta.

Opintomatka Lontoo Cabin

Kuva: Cabin Porn

Lontoon workshopin tarkoitus oli avustaa oppilaat kohti parasta mahdollista ratkaisua tämän vuoden tehtävänantoon. Ideoista, inspiraatiosta kohti ehdotelmaa. Pohjoisen ilmasto tuntuu monestakin varsin hämmentävältä ja luo suunnitteluhaasteita. Ikivanha kallioperä on myös ennalta melko tuntematon. Monikulttuurisen luokan oppilaiden taustat ovat rikkaus varsinkin kulttuurishokkeja, puolin jos toisin, ymmärtäessä. Suunnitelmien luonne on muunneltavuus. Maahanmuuttoa tukevien asuntojen oletetaan muuttuvan vähemmän tarpeellisiksi muutaman vuoden päästä Ruotsissa. Täten opiskelijoiden pitää suunnitella joko niin, että rakennuksen käyttötarkoitus on helposti muunneltavissa tai esimerkiksi niin, että asukkaat saavat tilansa / huoneensa mukaan, kun he muuttavat.

Opintomatka Lontoo kollaasi

Kuva: Site. Kollaasi. Gergana Georgieva. unit E

Henkilökohtaisten suunnitteluohjausten ja portfoliotarkistusten lisäksi pidin muutamia alustuksia puusta rakennusmateriaalina sekä puun elämänkaaresta että eristeiden ja puuliimojen ekologisuudesta. Suurin haaste tehtävänannon toteuttamisessa on, että lopputuloksessa säilyy arkkitehtuuri. Kun koko suunnitteluprosessissa otetaan huomioon niin fysiikan kuin kemian lait, että ekologiset ja taloudelliset näkökulmat, välillä on vaara , että arkkitehtuuri luovutetaan pois.
Arkkitehtuuri nähdään unit E:ssä henkilökohtaisena kokemuksena ja luomisprosessina. Jokaisen opiskelijan omat muistot ja kokemukset ovat ammennuksen kohteena. Tuntemukset käännetään hetkiksi rakennusten ja niiden ympäristöjen suunnitelmissa. Usein opiskelijoiden suunnitelmia myös hiljennetään paljon eli karsitaan rajattomat ideat muutamaan, jopa yhteen. Materiaalin käyttö myös rajataan muutamaan ns. autenttiseen, vahvasti prosessoidut materiaalit pyritään jättämään pois. Näin lähtee rakentumaan hiljaista arkkitehtuuria, joka kestää ajan patinaa ja tuo ympäristölleen lisäarvoa. Toivottavasti. ”

 Opintomatka Lontoo

Kuva: Ohjaustuokio

Recommended Posts

Leave a Comment