Skip to content

Aalto-yliopiston taidealojen ennakkotehtävät 2021: opettajien analyysit

Aalto-yliopiston taidealojen ennakkotehtävät julkaistaan 15.2.2021 yliopiston verkkosivuilla, sekä pian tämän jälkeen tässä postauksessa taidealojen ammattilaisten analyysien kanssa!

Aalto-yliopiston taiteiden koulutusalan valinnoissa arvioidaan muun muassa soveltuvuutta ja lahjakkuutta hakukohteen alalle, koulutettavuutta, käsitteellistämiskykyä, luovaa ajattelua, motivaatiota, kolmiulotteisuuden tajua sekä mielikuvitusta.

opintopolku.fi

Jokaisen vuoden ennakkotehtävät ovat erilaiset hakukohteittain, mutta tästä huolimatta yleiset hakukriteerit pysyvät suhteellisen samoina. Taidealalle hakijan tulee olla motivoitunut ja osoittaa soveltuvuutensa kyseiselle alalle. Kyky esittää uusia ideoita ja mielikuvituksellisuutta on ollut myös yleisesti arvostettua. Tehtävistä ei kuitenkaan kannata ottaa liikaa paineita ja kannattaa yrittää nauttia ideoinnista ja tehtävien teosta. Se yleensä näkyy!

Opettajien analyysit ennakkotehtävistä

Tälle sivulle pävitetään taidealojen ammattilaisten ja Tehon opettajien analyysit Aalto-yliopiston taidealojen ennakkotehtävistä mahdollisimman nopeasti niiden julkaisun jälkeen. Analyysi sisältää ammattitaitoisen opettajamme vinkkejä tehtävistä ja siitä, mitä niissä haetaan ja mihin kannattaa keskittyä. Eri hakukohteiden tehtävät käydään yksi kerrallaan läpi ja niiden tarkoitusta sekä mahdollista toteutusta avataan. Et siis jää yksin tehtävien pohdinnassa!

Tarjoamme tehtävien julkaisun jälkeen erilliset analyysit seuraavien Aalto-yliopiston hakukohteiden ennakkotehtävistä:

Tämän vuoden analyysiä odotellessa voit vilkaista viime vuoden ennakkotehtävien analyysin, joka antaa osviittaa analyysin sisällöstä ja tyylistä!

Mitä tehtävissä on yleensä haettu?

Aiempien vuosien ennakkotehtävistä saa jonkinlaista kuvaa siitä, mitä tehtävissä on yleensä haettu. Tehtävät tietysti muuttuvat joka vuosi, mutta todennäköisesti niissä keskitytään vähintään osaan aiempien hakuvuosien kriteereistä.

Kuvataidekasvatuksen aiemmat tehtävät ovat mahdollistaneet melko vapaata tulkintaa, mutta korostaneet jonkinlaista kantaaottavuutta. Tehtävissä on ollut yleensä yhtenäinen teema, jonka pohjalta tulee tehdä useamman työn kokonaisuus. Tehon pääopettajan Sinin sanoin: “Ennakkotehtävät eivät mittaa ainoastaan kuvataidekasvatukseen hakevan kokelaan teknisiä taitoja piirtäjänä, vaan myös hakijan kuvallista ja käsitteellistä ajattelua.”

Muotoilun aiemmissa tehtävissä on usein ollut tehtävä, joka sisältää visuaalisen toteutuksen lisäksi oman työn perustelua ja kuvailua lyhyen tekstin avulla. Tehtävissä on ollut vaihtelua, mutta kekseliäisyys, idea, visuaalinen esittäminen ja selkeys ovat korostuneet arviointiperusteissa useina vuosina.

Sisustusarkkitehtuurin ennakkotehtäviin on aiempina vuosina sisältynyt jonkinlaisen pienoismallin rakentaminen sekä pari muuta tehtävää sisältäen usein ihmisen ja tilan kuvaamista. Arviointiperusteissa on korostunut sommittelu, tilantaju ja sen suhde ihmiseen, tunnelma, kolmiuloitteinen hahmotus, mielikuvitus sekä värien käyttö.

Visuaalisen viestinnän muotoilun osalta ennakkotehtävissä on haettu monipuolisesti eri graafisen suunnittelun taitoja ja valmiuksia. Tehtävä on ollut usein suurempi kokonaisuus, joka on sisältänyt kuvitusta, infografiikan laatimista sekä itse kirjoitettua tekstiä. Yhtenäinen sommittelu, taitto, typografia ja sisällölliset ideat ovat korostuneet arviointiperusteissa.

Muodin aiempien vuosien tehtävinä on ollut usein kuosin tai painokuvion suunnittelu, pienen vapaamuotoisemman malliston piirtäminen sekä annetun teeman mukaisen asun piirtäminen. Arviointiperusteissa on korostunut idearikkaus, käytettävyys, kokonaisuuden hahmottaminen ja sommittelu.

Muiden luovien alojen hakukohteiden ennakkotehtävät

Aalto-yliopiston lisäksi moni muukin taidealojen hakukohde sisältää valintaa karsivat ennakkotehtävät. Tarjoammekin useista näistä yksilöidyt analyysit helpottamaan tehtävien tekoa! Klikkaa alta itsesi muiden hakukohteiden tietoihin ja tehtävien analyyseihin!

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan? Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Early bird

Ilmoittaudu MIDI-kurssille 4.1.2021 mennessä ja hyödynnä Early Bird -etu!