Skip to content

ARKKITEHTUURI & MAISEMA-ARKKITEHTUURI – ENNAKKOTEHTÄVÄT 2019

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ennakkotehtävät on julkaistu!

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan dia.fi-sivustolla on julkaistu arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ennakkotehtävät 2019. Tämän vuoden ennakkotehtävät muodostavat kolmen tehtävän sarjan ilmastonmuutoksen ilmalaivasta. Tehon pääopettaja Sini Koivisto tarkasteli tämän vuoden ennakkotehtävät ja antoi niistä oman analyysinsa. 
Tuleville arkkitehdeille hakukohteita ovat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Maisema-arkkitehdin koulutusta tarjoaa Suomessa ainoastaan Aalto-yliopisto. Kaikkiin hakukohteisiin haetaan kuitenkin samoilla ennakkotehtävillä!
Arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävät ovat muodostaneet jo pitkään yhtenäisen kokonaisuuden – niin myös tänä vuonna. Pääopettajamme Sini analysoi seuraavaksi tämän vuotisia ennakoita.

ENNAKKOTEHTÄVÄT

ILMASTONMUUTOKSEN ILMALAIVA 

Ilmastonmuutoksen ilmalaivan tehtävänä on tiedottaa ilmastonmuutoksesta ja -tutkimuksesta maapallon eri osissa. Ilmalaiva käyttää liikkumiseen uutta, ennennäkemätöntä tekniikkaa, jota sinun ei tarvitse ratkaista. Ilmalaivan suuressa sisätilassa voidaan järjestää kansainvälinen ilmastokokous, johon osallistuu satoja ihmisiä.
Sinin kommentit:
Tehtävät näyttävät olevan kiinnostava sarja – aivan kuten edellisvuosinakin! Ennakkotehtävien sarja muistuttaa edellisvuosien sarjoja kaikkien kolmen tehtävän toteutustapojen ja tekniikoiden puolesta. Tehtävänä on vuoden 2016 hyönteisravintolan tapaan suunnitella leijuva rakennus/rakenne sisätiloineen – kuitenkin täysin eri mittakaavassa.
Vuonna 2016 suunniteltiin siis löydetylle uudelle hyönteislajille kokoontumispaikaksi riippuva kahvila tulitikkuaskeista. Vuonna 2017 suunniteltiin mukeista laskeutuva avaruusalus Diana ja esitettiin myös avaruusolioita. Viime vuonna puolestaan suunniteltiin uudelle eläinlajille Valmarille asumus ja niiden muodostama sarja. Kaikkina näinä vuosina malli on täytynyt valokuvata, kuten tänäkin vuonna ja seuraavat kaksi tehtävää noudattelevat samantyyppisiä toteutustapoja. Uutuutena tänä vuonna on ensimmäisen valokuvaustehtävän toteutus kahdessa eri valaistuksessa (sisältä- ja ulkoa valaistuna) ja eriväristä taustaa vasten.
Kolmen tehtävän sarjassa ideana on suunnitella Ilmastonmuutoksen ilmalaiva, joka käyttää liikkumiseen uutta, ennennäkemätöntä tekniikkaa ja sen suuressa sisätilassa voidaan järjestää kansainvälinen ilmastokokous, johon osallistuu satoja ihmisiä. Suunniteltu ilmalaiva kuvataan sisältä tilakuvana ja alaviistosta kaupungista katsottuna.
Ennakkotehtävissä itse suunnitelma ja siitä tehty rakennelma siis havainnollistetaan ja esitetään katsojalle eri tyyleillä: rakentamalla ja valokuvaamalla malli kahdessa eri valaistuksessa, sekä piirtämällä tai maalaamalla vapaavalintaisella tekniikalla kahdessa jälkimmäisessä tehtävässä. Tehtävissä on mahdollisuus käyttää luovuutta ja näyttää tilasuunnittelun ja massoittelun taitojaan teknisten taitojen lisäksi! Juuri sopivat tehtävät sopivien arkkitehtikandidaattien testaamiseen siis.
Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen – se antaa myös mahdollisuuden kiinnostavaan massoitteluun ja tilasuunnitteluun, arkkitehtuurin yksien tärkeimpien taitojen esittelemiseen. Myös mittakaava on huomiotaherättävän suuri tänä vuonna! Tämä tietysti vaikuttaa osaltaan muodon, rakenteiden ja tilan  suunnitteluun.

Arkkitehtuuri ennakkotehtävät 2019ENNAKKOTEHTÄVÄ 1.

ILMALAIVAN PIENOISMALLI 

Suunnittele ja toteuta pienoismalli ilmalaivasta.
Käytä pienoismallin materiaalina kodin muovi-, pahvi- ja paperipakkausten jätteitä. Voit vapaasti ideoida ilmalaivan koon, muodon ja rakenteen. Koko kannattaa suunnitella valokuvauksen (kts ohje täältä) kannalta sopivaksi. Materiaalia saa leikata, maalata ja muokata eri tavoin. Kiinnitysmateriaaleja voi käyttää vapaasti.
Mallia ei lähetetä arvosteltavaksi, mutta siitä otetaan vaakasuuntaiset valokuvat.
Toteutus:
a)
Valokuvaa ilmalaiva alaviistosta mustaa taustaa vasten. Sijoita ilmalaivan sisälle valonlähde, esimerkiksi pieni led-valaisin tms. Kuvan tulee havainnollistaa hämärällä yötaivaalla lipuvaa ilmalaivaa.
b) Valokuvaa ilmalaiva yläviistosta valkoista taustaa vasten. Valaise ilmalaiva ulkopuolelta kuvan osoittamalla tavalla.
Ripusta ilmalaiva viereisen ohjeen mukaisella tavalla taustaa vasten. Tulosta vaakasuuntaiset Kuvat a ja b A4-kokoon ja teippaa arkit taustapuolelta huolellisesti yhteen pystysuuntaiseksi A3-kokoiseksi arkiksi (297 mm x 420 mm).
Arviointiperusteet:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luovaan tehtävän ratkaisuun, rakenteen kiinnostavuuteen ja siisteyteen sekä materiaalien ja valon käyttöön.

Sinin kommentit:
Kyseessä on rakenne-/massoittelutehtävä, kuten useana aiempanakin vuonna. Nyt aiheena on suunnitella mielenkiintoinen lentävä alus, eli leijuva kappale ja tila, joka esitetään tehtävissä monesta eri näkökulmasta.  Tehtävässä 1 on hyvän suunnitelman ja siistin mallin lisäksi olennaista myös valon käyttö, kuvakulma ja valokuvan laatu.
Kahdella eri valaistuksella voi tuoda erilaisia kiinnostavia puolia esiin omasta suunnitelmasta. Tehtävä 1 on ollut samantyylinen valokuvaustehtävä nyt viimeiset kolme vuotta. Uutena elementtinä valokuvaustehtävässä tänä vuonna on kaksi eri valaistusta ja taustan väriä ja viime vuoden tapaan valon tuominen mallin sisään – tärkeää on mielestäni näiden uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen tyylikkäästi.
Arkkitehtuuri ennakkotehtävät 2019

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2.

ILMASTOKOKOUS

Ilmalaivan sisätilassa on käynnissä suuri kansainvälinen ilmastokokous.
Toteutus:
Piirrä ja/tai maalaa kuva ilmalaivan sisätilasta pystysuuntaiselle mustalle A3-kokoiselle arkille.
Arviointiperusteet:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ilmalaivan sisätilan ja tapahtuman kuvaamistaitoon.

Sinin kommentit:
Mittakaavan ja mittasuhteiden tajua testataan myös tämän vuoden tehtävissä. Tehtävässä 2. on olennaista mittakaavan ja tilan tajun sekä muotoilu- ja esitystaidon lisäksi valon käyttö tilan hahmottamisessa. Tehtävässä kuvataan suurta joukkoa kokousvieraita mustalla taustalla suunnitellun ilmalaivan suuressa sisätilassa. Kyseessä on siis mielenkiintoinen ja haastava tilan ja sen käyttäjien kuvaus samassa tehtävässä. Tehtävä 2. on ollut aika samantyyppinen, vaikkakin eri mittakaavoissa, nyt viimeiset neljä vuotta.
Arkkitehtuuri ennakkotehtävät 2019

ENNAKKOTEHTÄVÄ 3. 

ILMALAIVA SUURKAUPUNGIN YLLÄ 

Seisot kadulla rakennusten keskellä ja näet taivaalla aamuauringon valossa lipuvan ilmalaivan.
Toteutus:
Piirrä ja/tai maalaa näkymäkuva tilanteesta pystysuuntaiselle A3-arkille.
Arviointiperusteet:
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota piirustus- ja esitystaitoon sekä piirroksen tilalliseen syvyysvaikutelmaan.

Sinin kommentit:
Kolmannessa tehtävässä kuvataan ilmalaiva kaupungista katsottuna aamu-auringon valossa. Tämä tehtävän tyyli kauempaa ala- tai yläviistosta (ns. lintu- tai sammakkoperspektiivistä) esitettävänä on myös ollut samantyyppinen nyt jo useita vuosia. Näkökulma on vaihdellut ala- ja yläviistosta esitettävien välillä. Tehtävässä testataan hyvin mittakaavan ja perspektiivin tajua sekä kokonaisuuden hallintaa ja muotoilukykyä.
Totta kai olennaista itse suunnittelussa on luovuus ja omaperäisyys, tarkoituksenmukaisuuden lisäksi, mutta myös ajan henki, joka onnistuessaan toimii aina pääsykoetehtävissä. Tämän vuoden tehtävät ovat taas kerran erittäin onnistunut sarja testaamaan arkkitehtiopiskelijalle tarpeellisia kolmiulotteisen ympäristön ja tilan hahmotuskykyä, muotoilu- ja massoittelukykyä, valon ja varjon hallintaa ja -esityskykyä, sekä tietenkin luovuutta ja mielikuvitusta, joka on aina syytä päästää valloilleen!!  Sitten vain suunnitteluhommiin ja parhaat ideat kehiin ennakkotehtävien parissa!
Arkkitehtuuri ennakkotehtävät 2019

ENNAKKOTEHTÄVIEN PALAUTUS

Ennakkotehtävät on palautettava Aalto-yliopiston Hakijapalveluun viimeistään 3.4.2019 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävien on oltava perillä määräaikaan mennessä, pelkkä palautuspäivämäärän  postileima ei nimittäin riitä.
Ohjeet palautukseen: 

 • Teippaa arkit kuvan taustapuolelta huolellisesti toisiinsa ohjeistuksessa esitetyssä järjestyksessä
 • Taittele arkit ohjeen mukaisesti
 • Kirjoita jokaiseen arkkiin:
  • Sukunimi ja kaikki etunimet
  • Syntymäaika
  • Allekirjoitus (allekirjoituksella vakuutat tehneesi kaikki tehtävät itsenäisesti)
 • Pakkaa ennakkotehtäväsi L-kokoiseen kupla- tai postituspussiin.
 • Lähetä tai palauta henkilökohtaisesti paketti Aalto-yliopiston Hakijapalveluun. Palautuspaikka on kaikille sama hakukohteesta huolimatta.

Katso ohjeet teippaamiseen ja taitteluun täältä.
 

VALMISTAUTUMINEN ENNAKKOTEHTÄVIIN

Nosta ennakkotehtävissä esiin oma mielikuvituksesi, hallitsemasi tekniikat ja mahdollisimman laajasti omat taitosi. Tekijänsä näköiset – jopa yllättävät työt erottuvat ennakkotehtävien massasta. Älä siis tyydy niihin yleisimpiin ja ennalta-arvattavimpiin toteutuksiin. Testaa ja treenaa eri tekniikoita ja toteutuksia, valitse sitten niistä ne, jotka tuovat parhaiten esiin juuri sinun vahvuutesi!
Hakijoilla on velvollisuus suorittaa ennakkotehtävät itsenäisesti ilman ohjausta, mutta me Teho-Opistolla pystymme tarjoamaan vinkkejä sekä monipuolista harjoitusta ennakkotehtävien tekemiseen. Kursseilla opiskelijamme saavat henkilökohtaista opastusta, palautetta ja kannustusta. Opettajiemme ohjauksessa osaamisesi nostetaan esivalintatehtävien vaatimalle tasolle. Niin on käynyt vuosittain lähes kaikille teholaisille. Hyvin valmistautuneet kurssilaiset ovat päässeet heittämällä ennakkotehtävistä piirustuskokeisiin jatkamaan omaa tietään kohti unelmien opiskelupaikkaa.
Jos ennakkotehtävistä suoriutuminen mietityttää tai haluat varmistaa systemaattisen harjoittelun, tutustu Tehon valmennuskursseihin. Ennakkotehtävien kanssa kamppaileville tai niiden suorittamiseen treeniä kaipaaville suosittelemme nimenomaan ennakkotehtäviin keskittyvää Ennakko-kurssiamme.
Haluatko aloittaa valmistautumisen jo hyvissä ajoin? Koko kevään kestävällä Midi-kurssilla saat kattavan valmennuksen ja pääset valmistautumaan ennakkotehtäviin yhdessä muiden taidealoille hakevien kanssa!
[mk_button dimension=”flat” size=”large” icon=”mk-moon-arrow-right-5″ url=”https://teho-opisto.fi/midi-valmennuskurssi-arkkitehtuuri-muotoilu-taide/”]TUTUSTU MIDI-KURSSIIN![/mk_button]
 
Lisää arkkitehtuurista

Lisää maisema-arkkitehtuurista


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan? Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Arkkitehtuuri pääsykoeuudistus

Arkkitehtuurin pääsykoeuudistus 2020

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen pääsykokeet muuttuvat keväällä 2020. Muutoksia on tiedossa pääsykoepäivissä, matematiikan ja luonnontieteiden kokeen korvattavuuksissa sekä yhteisvalinnan pisteytyksissä. Edelleen

Lue lisää »