Skip to content

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ennakkotehtävät 2021 – opettajan analyysi


Arkkitehtuurin ennakkotehtävät on nyt julkaistu! Tehtävät tulee palauttaa viimeistään 31.3.2021 klo. 15.00
sähköisesti dian sivun ohjeistuksen mukaan. Tehon pääopettaja ja arkkitehti Sini otti ennakkotehtävät analysoitavaksi ja jakaa nyt vinkkinsä tehtävien toteutukseen!

Arkkitehtuurin tai maisema-arkkitehtuurin opintoihin hakevalta odotetaan tilallisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä ilmaista itseään ja koota annetuista tekijöistä järkevä kokonaisuus. Näitä taitoja pääseekin esittelemään jo ennakkotehtävien tekovaiheessa! Tehtäviin kannattaa panostaa ja miettiä niitä huolella, mutta samalla nauttia tekemisestä. Anna oman jälkesi ja luovuutesi näkyä, sillä juuri niillä erotut parhaiten joukosta!

Arkkitehtuuria voi opiskella Aalto-yliopistossaOulun yliopistossa sekä Tampereen yliopistossa. Maisema-arkkitehtuurin opintomahdollisuutta tarjoaa Aalto-yliopisto.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on architecture-museum-modern-architecture-building-glass-modern-icon-landmark-digital-sketch.jpg

Ennakkotehtävien analyysi

Tämän vuoden arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kolmessa ennakkotehtävässä testataan mm. hakijan tilallista- ja kolmiulotteista hahmotuskykyä, luovaa tehtävänratkaisua sekä piirustus/maalaustaitoa.

Tehtäviä arvioi Tehon pääopettaja, taiteen maisteri ja arkkitehti Sini Koivisto!

Sini Koivisto

OUTOLINNUN PESÄ

Maassamme on tavattu täysi uusi lintulaji, jolle sen erikoisuuden vuoksi on annettu nimeksi Outolintu (Outox lintux). Lintu on äärimmäisen arka, eikä sitä ole osattu havainnoista kuvailla ulkonäöltään tai kooltaan. Outo se kuitenkin on.

Linnun pesiä on kuitenkin löydetty. Sen on todettu rakentavan pesänsä löytämistään luontoon heitetyistä materiaaleista, joita se kykenee ilmeisesti syljellään liimaamalla ja nokallaan niittaamalla kiinnittämään toisiinsa. Pesässä on linnun kokoon nähden iso sisätila, johon on lentoaukkoja useasta suunnasta sekä muutama kurkistusaukko.

Tehtävien A, B ja C toteutus (yhteensä viisi A3-kokoista arkkia)

Liitä tehtävät A, B ja C, yhteensä viisi kuvaa yhdeksi viisisivuiseksi pdf-tiedostoksi. Kuvien digitaalinen muokkaaminen on sallittua. Lopullisen kuvan resoluution tulee olla noin 300 dpi (max. 600 dpi).

Opettaja Sinin kommentit:

Olen itse innoissani näistä ennakkotehtävistä, kuten myös edellisvuotisista! Näissä on jotain yhteistä muotoilun, mielikuvituksellisen aiheen tai eläinlajin – tai yhteisen materiaalin puolesta edellisvuosien tehtävien kanssa. Kolmen tehtävän sarja jossa rakennetaan pienoismalli omasta suunnitelmasta ja piirretään/maalataan siitä näkymät sisältä ja ulkoa toistunut arkkitehtuurin ennakkotehtävissä jo useiden vuosien ajan.

Vuonna 2016 suunniteltiin löydetylle uudelle hyönteislajille kokoontumispaikaksi riippuva kahvila tulitikkuaskeista ja vuonna 2017 suunniteltiin mukeista laskeutuva avaruusalus Diana ja esitettiin myös avaruusolioita. Vuonna 2018 suunniteltiin meren syvyyksistä löydetylle Valmarille asumus ja niiden muodostama yhdyskunta – kertakäyttömukeista jälleen. 2019 suunniteltiin ilmastonmuutoksen ilmalaiva kodin muovi-, pahvi- ja paperipakkausten jätteistä ja 2020 muinainen lumen peittämä rakennus munakennoista.  Kaikkina viime vuosina malli on valokuvattu vastaavasti kuin tänä vuonna ja seuraavat kaksi tehtävää noudattelivat myös samantyyppisiä toteutustapoja. Uutena tänä vuonna on tullut valokuvaustehtävän kolmen vaiheen valokuvat ainoastaan valmiin mallin kuvauksen sijasta. 

Ennakkotehtävissä suunnitelma ja siitä tehty rakennelma siis havainnollistetaan ja esitetään katsojalle eri tyyleillä: rakentamalla ja valokuvaamalla, sekä piirtämällä tai maalaamalla vapaavalintaisella tekniikalla. Tehtävissä on mahdollisuus käyttää luovuutta ja näyttää tilasuunnittelun ja massoittelun taitojaan teknisten taitojen ja kolmiulotteisen esitystaidon lisäksi! Tämän vuoden tehtävät ovat taas kerran erittäin onnistunut sarja testaamaan arkkitehtiopiskelijalle tarpeellisia kolmiulotteisen ympäristön ja tilan hahmotuskykyä, muotoilu- ja massoittelukykyä, valon ja varjon hallintaa ja -esityskykyä, sekä tietenkin luovuutta ja mielikuvitusta, joka on aina syytä päästää valloilleen!!

Kiinnitä tarkkaan huomiota toteutus- ja palautusohjeisiin. Viisi A3 arkkia eli viisisivuinen pdf-tiedosto annetussa järjestyksessä toteutettuna annettujen ohjeiden mukaan. Palautus sähköisesti opintopolkuun.

TEHTÄVÄ a: (kolme vaakasuuntaista A3 -kokoista arkkia)

Suunnittele ja toteuta Outolinnun pesä kotona kertyvästä kierrätettävästä materiaalista. Pesän koko on vapaasti valittavissa.

Kuvaa pesän rakentuminen kolmella valokuvalla seuraavasti:

  1. Asettele pesän materiaalit, noin 10-50 kappaletta, valokuvaustasolle siten että ne voidaan tunnistaa ja valokuvaa ne annetun ohjeen mukaisesti.
  2. Rakenna noin puolet pesästä ja valokuvaa se annetun ohjeen mukaisesti.
  3. Valokuvaa valmis pesä valaistuna annetun ohjeen mukaisesti.

Jokainen valokuva sijoitetaan omalle vaakasuuntaiselle A3-kokoiselle arkilleen.

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luovaan tehtävän ratkaisuun, pesän rakenteen kiinnostavuuteen
ja siisteyteen sekä kierrätysmateriaalin monipuoliseen käyttöön.

Kuvausohje: Valokuvaa pesä ohjeen mukaan mustaa taustaa vasten 

Opettaja Sinin kommentit:

Kolmen tehtävän sarjassa ideana on suunnitella löydetylle uudelle eläinlajille Outolinnulle pesä (outolinnun luonnosta löytämistä sinne jätetyistä materiaaleista rakentama). 

Ensimmäisessä pienoismallitehtävässä A, Outolinnun luonnosta löytämät materiaalit kuvataan ensin erikseen pöydällä, sitten kuvataan niistä rakennettu puolivalmis pesän pienoismalli ja lopuksi kuvataan valmis työ eli Outolinnun pesä, annetusta kuvakulmasta (pdf-ohje). 

Pesää suunnitellessa on tärkeää huomioida sen muotoilu ja rakenne, jonka tärkeänä osana ovat tehtävänannossa mainitut kulku ja kurkistusaukot eri suunnista, näiden koon suhde toisiinsa sekä niiden muodon suhde koko pesän muotoiluun ja rakenteeseen.  Kyseessä on perinteinen visio/mielikuvitustehtävä missä pääsee näyttämään suunnittelun, massoittelun ja kolmiulotteisen hahmottamisen ja esittämisen taitonsa! Eläytymiskykyä erityisen eläimen asemaan tietysti unohtamatta.

Totta kai olennaista itse suunnittelussa on luovuus ja omaperäisyys, mutta myös ajan henki, joka onnistuessaan toimii missä tahansa pääsykoetehtävässä. Tärkeäksi osaksi muotoilua muodostuu materiaalivalinta/valinnat. Ne ohjaavat osaltaan muodonantoa ja ovat näkyvä osa lopputulosta. Arvioinnissa kiinnitetäänkin huomiota luovaan tehtävän ratkaisuun, pesän rakenteen kiinnostavuuteen ja siisteyteen sekä kierrätysmateriaalin monipuoliseen käyttöön. Kaikkiin näihin liittyy myös materiaalivalinnat ja –paletti mahdollisuuksineen! Sekä tietenkin koko muotoiluprosessia ohjaa se rakenteellinen punainen lanka!

Ennakkotehtävissä on viime vuosina alkanut selkeästi yleistyä valmiiden mallien/tuotosten valokuvaaminen ja valokuvan arvioitavaksi lähettäminen. Aikaisemmin jokainen hakija on lähettänyt omia pienoismallejaan ja tuotoksiaan valintaraadille isoissa postipaketeissa, mutta nyt käytännöt ovat muuttuneet tuotoksen valokuvausta suosiviksi. Muutokseen kannattaakin siis suhtautua innostuen; nyt hakijalla on mahdollisuus valita juuri oikea kuvakulma, testata valoja ja varjoja sekä luoda annettujen kuvaus- ja mallin valaistusohjeiden puitteissa valokuva, jossa valmis malli on mahdollisimman edustavan näköinen.

Mikä tässä on mielestäni tärkeää on suunnitelman kannalta parhaan mahdollisen näkökulman löytäminen valokuvaan, sekä tietenkin onnistunut valaistus, jotka korostavat suunnitelman parhaita puolia. Onneksi valokuvan ja kuvankäsittelyn keinot ovat monet ja tässä jos missä niitä kannattaa käyttää hyväksi ja miettiä tarkkaan. Haaste on heitetty!

TEHTÄVÄ b: (yksi vaakasuuntainen A3 -kokoinen arkki)

Kuvittele, että Outolintu on muuttanut rakentamaasi pesään oman koti-ikkunasi ulkopuolelle, esimerkiksi parvekkeelle, puuhun tms. Piirrä ja/tai maalaa ikkunastasi avautuva näkymä siten, että pesän lisäksi kuvassa näkyy myös hieman ikkunastasi avautuvaa näkymää. Pesä tulee kuvata eri suunnasta kuin tehtävässä A kohdassa 3. Valokuvaa tai skannaa työsi.

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota näkymän tilalliseen syvyysvaikutelmaan sekä piirustus- ja/tai maalaus- ja esitystaitoon.

Opettaja Sinin kommentit:

Toisessa tehtävässä B Outolinnun pesä kuvataan piirtäen/maalaten omasta ikkunastasi katsottuna, sijoitettuna ympäristöönsä. Kuvakulman pitää olla eri kuin mitä käytettiin valmiin mallin kokonaiskuvassa. Myös ympäristöä kuvataan tässä työssä osana työtä. 

Tämä tehtävän tyyppi kauempaa esitettävänä kokonaiskuvana ympäristössään on ollut samantyyppinen nyt jo useita vuosia. Tehtävässä testataan hyvin mittakaavan ja perspektiivin tajua sekä kokonaisuuden hallintaa ja kaupunki- tai maisematilan tajua. Pesän suhde ympäristöönsä ja ympäristön tyypin valinta ovat myös olennaisia tässä tehtävässä. Tilan kuvaamisen taidolla erotutaan muista tässä tehtävässä teknisesti. Hyvin tärkeää tässä tehtävässä on hallita hyvin perspektiivin esittäminen – tässähän katsotaan ympäristöä ikkunasta käsin, valitusta perpektiivistä, riippuen asunnon ja pesän korkeuksista. Oikeanlainen esitystekniikka ja perspektiivi havainnollistaa kaupunki- tai luonnonympäristön kolmiulotteisuuden ja tilallisuuden, mikä on tärkeää. Arvioinnissa kiinnitetäänkin huomiota tähän näkymän tilalliseen syvyysvaikutelmaan sekä lisäksi piirustus- ja/tai maalaus- ja esitystaitoon. Kiinnitä siis työssäsi erityistä huomiota myös tekniikkaan sekä valaistukseen.

Ulkotilan ja ympäristöönsä sijoitetun oman suunnitelman kuvaus on myös toistunut yhtenä osana sarjaa kaikkina vuosina kun tehtävät ovat muodostaneet tämäntyyppisen kolmen tehtävän sarjan.

TEHTÄVÄ c: (yksi vaakasuuntainen A3 -kokoinen arkki)

Piirrä ja/tai maalaa iltanäkymä, jonka ulkona pesässään oleva outolintu näkee katsellessaan ikkunasta sisälle kotiisi. Kuvassa tulee näkyä myös pesän sisäosia. Valokuvaa tai skannaa työsi.

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota pesän tilalliseen syvyysvaikutelmaan ja sisätilojen kuvaamistaitoon

Opettaja Sinin kommentit:

Kolmannessatehtävässä C kuvataan taas näkymä pesän sisältä katsottuna – eli piirretään tai maalataan näkymä jossa näkyy sekä pesää että miltä sinun kotisi ikkuna ympäristöineen ja näkymä sen kautta sisään sinun kotiisi näyttää iltavalaistuksessa pesän sisältä katsottuna.

Mittakaavan, tilan ja mittasuhteiden tajua testataan myös tässä tehtävässä. Tehtävänannossa mainittiin sisätilan olevan linnun kokoon suhteessa iso. Tehtävässä C on olennaista pesän tilallinen syvyysvaikutelma ja sisätilojen kuvaamistaito. Tilallinen hahmotuskyky toisinsanoen siis. Olennaista mittakaavan ja tilan tajun sekä muotoilu- ja esitystaidon lisäksi tässä tehtävässä on valon kuvaamisen taito. Tehtävässä kuvataan kuva suunnitellun pesän sisältä, niin että siinä näkyy iltavalaistuksessa myös ympäristöä, sinun kotirakennustasi, sekä sisään sinun ikkunastasi omaan kotiisi. Valonkin kannalta tehtävässä yhdistyy kaksi kertaa sisävalaistus, pesässä ja sinun kodisasi, sekä iltavalaistus ympäristössä. Kyseessä on siis mielenkiintoinen ja haastava kahden eri tilan ja niiden ympäristön valon ja tilan kuvaus yhdessä tehtävässä. 

Sisätilan kuvaus on myös toistunut yhtenä osana sarjaa kaikkina vuosina kun tehtävät ovat muodostaneet tämäntyyppisen kolmen tehtävän sarjan. Tänä vuonna tehtävän tilasarjallisuus usean tilan ja välissä ympäristötilan kuvauksena luo tehtävälle kuitenkin todella kiinnostavan oman twistinsä!

Tehtäväkokonaisuuden aihe on tänä vuonna hauska ja mielikuvituksellinen – kuitenkin samalla luova ja arkkitehtoninen. Se antaa mahdollisuuden rakenteelliseen ja muodonannolliseen irroitteluun, eläytymiseen ja tarinallisuuden rakentamiseen. Käytä nämä mahdollisuudet hyväksesi!! Sitten vaan ennakkotehtävien suunnitteluun!  

Lennokkain terveisin, Sini


Muiden luovien alojen hakukohteiden ennakkotehtävät

Kiinnostaako jokin muu luova ala arkkitehtuurin lisäksi? Tarjoamme useista ennakkotehtävät sisällyttävistä taidealoista yksilöidyt analyysit helpottamaan tehtävien tekoa! Klikkaa alta itsesi muiden hakukohteiden tietoihin ja tehtävien analyyseihin!

Tukea ennakkotehtävien läpäisyyn?


Haluatko kasvattaa todennäköisyyttäsi läpäistä ennakkotehtävät ja jatkaa matkaasi kohti pääsykokeita sekä lopullista päämäärääsi: unelmien opiskelupaikkaa?

Pääsykoeuudistuksen myötä ennakkotehtävien merkitys opiskelijavalinnassa on noussut ja jatkoon pääsee entistäkin pienempi osa hakijoista. Tämän vuoksi tarjoamme Ennakko-kurssista tiiviskurssin lisäksi pitkää kurssia, joka tukee sinua ennakkotehtävien julkaisusta aina niiden palautukseen asti.

Tutustu Ennakko-kurssin vaihtoehtoihin alta ja liity mukaan treenaamaan alansa ammattilaisten ohjauksessa!Piirustuskilpailun 2021 voittajat

Unelmatila-piirustuskilpailun voittajat on nyt valittu! Saimme niin paljon uskomattoman hienoja töitä, että nostimme palkintojen määrää ja palkitsemmekin yhteensä kolme kilpailijaa

Lue lisää »

Ennakkotehtävät LIVE 18.2.2021

Ennakkotehtäviä aletaan hiljalleen julkaista niin LAB muotoiluinstituuttiin, Aaltoon, Metropoliaan kuin Arkkitehtuurinkin alalle. Tämän vuoksi toimme takaisin Ennakkotehtävät-LIVE:n entistäkin ehompana!  Askarruttaako

Lue lisää »