Skip to content

Eroon epävarmuuksista ja kohti unelmia!

Unelmoitko opiskelupaikasta luovilla aloilla, mutta epäilet omaa osaamistasi? Ei hätää, et ole yksin! Ovet luoville aloille voivat aueta lähtötasosta riippumatta kunhan motivaatio on kohdallaan. Lue viisi yleistä harhaluuloa luoville aloille hakemiseen liittyen ja karista epävarmuutesi!

1. ”En osaa piirtää – en voi hakea luoville aloille”

Arviointikriteereinä esimerkiksi muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin pääsykokeissa on usein ollut muunmuassa mielikuvitus, muodon taju, värien käyttö ja kokonaisuuden hallinta, ei suinkaan piirustustaidot. Piirtämistekniikoita voi tietysti harjoitella ja hioa esimerkiksi Tehon kursseilla, jotta itsevarmuus piirtämistä kohtaan nousee eikä ideoiden välittäminen tuota ongelmia!

Parhaat pisteet saa töistä, joissa on hyvä idea. Sisään valitaan monenlaisia piirtäjiä – tärkeintä on osata tuottaa uudenlaisia luovia, kekseliäitä ideoita ja ajassa kiinni olevia oivalluksia ja suunnitelmia!

– Sini Koivisto, Tehon pääopettaja

2. ”Matematiikka on heikkouteni – en voi hakea arkkitehdiksi”

Arkkitehtuurin pääsykokeissa matematiikasta ei saa enää lisäpisteitä vaan on täytettävä ainoastaan kynnysehto: ylioppilaskirjoituksissa pitkästä matematiikasta C tai lyhyestä E. Jos nämä eivät täyty, pääsee tekemään arkkitehtuurin matematiikan kokeen, josta on saatava vähintään 6/24 pistettä. Rakennusarkkitehtuurin opintoihin hakevien kannattaa kehittää matematiikan taidot vielä astetta korkeammalle tasolle, sillä valintakokeissa tarvitaan vahva osaaminen lukion matematiikan perusteista ja loogisesta päättelystä.

Kokeisiin osallistuvienkaan ei kannata stressata läpipääsystä liikaa, sillä matematiikka on piirtämisen lailla täysin harjoiteltavissa oleva taito. Teholla onkin ihan erilliset kurssit matematiikan harjoitteluun, joilla voi kehittää taitojaan ja päästä irti epävarmuuksistaan! Rakennusarkkitehtuurin opintoihin hakevalle sopii mainiosti pitkä matematiikan kurssi ja arkkitehdiksi hakevalle hieman lyhyempi arkkitehtuurimatematiikan kurssi. Opetus ja ohjaus on Teholla myös henkilökohtaisempaa, joten voit yllätykseksesi vaikka tykästyä matematiikkaan! Never say never.

3. ”Olen tasaisen hyvä kaikessa, mutta en yhtä hyvä kuin muut”

Opiskelemaan hakiessa on hyvä muistaa, että muutkaan hakijat eivät ole superihmisiä. Luovien alojen opiskelijoille tehdyssä Jodel kyselyssä 67:n vastaajan joukosta 49 % oli kokenut epävarmuutta ennen luoville aloille hakemista. Et siis ole yksin! Avain onkin, että löydät omat vahvuutesi ja keskityt niihin. Oman tyylin löytämällä erotut suurestakin hakijajoukosta ja kasvatat itsevarmuuttasi!

Pelkäsin, että mun tuleva ala on täynnä ihmisiä, jotka vaan osaa ja menestyy. On itse asiassa ollut helpottavaa nähdä miten moni tällä alalla kamppailee samojen ongelmien ja vähemmyydentunteiden kanssa.

– Annika, graafisen suunnittelun opiskelija Aalto-yliopistosta

4. ”En osaa alaa, jolle olen hakemassa – en voi päästä sisään”

Jos oman alan taidot ja tiedot tuntuvat vielä kaukaisilta, ei hätää! Koulu on kuitenkin sitä varten, että sinne mennään oppimaan sitä itselle kiinnostavaa alaa ja kehittämään taitoja siihen liittyen! Kukaan ei onneksi oleta, että olet valmis tekemään täydellisiä designtuotteita tai toteutusvalmista rakennussuunnitelmaa ensipäivästä alkaen.

Omaan unelma-alaan on tietysti hyvä perehtyä etukäteen, jotta voi myös itse varmistua omasta motivaatiostaan kyseiselle alalle. Esimerkiksi vanhojen pääsykoetehtävien selaaminen ja arviointiperusteisiin tutustuminen auttavat keskittymään harjoitellessa asioihin, joita omalla alallasi painotetaan!

Luovuutta voi harjoittaa ja tekniikat oppii tekemällä. Mitään kokeissa tarvittavaa ei tarvitse osata valmiiksi, vaan kaikki on harjoiteltavissa kursseilla!

– Sini Koivisto, Tehon pääopettaja

5. ”Luovilla aloilla on huono työllisyys”

Korkeakoulutetut luovilta aloilta valmistuneet työllistyvät yleisesti erittäin hyvin omaa koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uraseurantakyselyyn vastanneista 86 % oli työelämässä viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja Lapin yliopistosta valmistuneilla taiteen maistereilla vastaava luku oli 91 %. Luovat alat ovat myös hyvin turvassa tekniikan kehittyessä, sillä tekoälykään ei pysty tuottamaan samalla tavalla innovatiivista ja luovaa sisältöä kuin ihminen. Jos tuleva työllistyminen silti epäilyttää, voi sitä helpottaa opiskelemalla työllistymistä edistäviä taitoja, kuten henkilökohtaisen brändin rakentamista tai yrittäjyyttä!

Inspiroidu myös aiemmin onnistuneiden tarinoista

Eroon epävarmuuksista?

Moni opiskelupaikan saanutkin on kamppaillut epävarmuuksien kanssa, joten älä anna niiden estää unelmiesi tavoittelua! Omia taitojaan on helppo kehittää kursseillamme ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Tule mukaan Tehon kursseille löytämään omat vahvuutesi ja kasvattamaan itsevarmuuttasi!