Skip to content

LAB muotoiluinstituutin ennakkotehtävät 2021: opettajien analyysit

LAB muotoiluinstituutin ennakkotehtävät on nyt julkaistu! Tehtävät tulee palauttaa viimeistään 31.3.2021 klo. 15.00 sähköisesti erillisen ohjeistuksen mukaan. Tehon opettajat ottivat ennakkotehtävät analysoitavaksi ja jakavat tässä postauksessa vinkkinsä tehtävien toteutukseen!

LAB muotoiluinstituutin valinnoissa korostetaan yleisesti visuaalista ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, soveltuvuutta alalle sekä opiskelumotivaatiota. Jokaisella hakukohteella on lisäksi erilliset valintakriteerit ja painotukset. Ennakkotehtäviin kannattaa panostaa tosissaan, sillä ne pisteytetään LAB:ssa osaksi valintakoetta! Hyvin tehdyt ennakkotehtävät auttavat sinua siis saavuttamaan lopullisen päämääräsi: opiskelupaikan!

Tästä postauksesta löydät Tehon opettajien analyysit seuraavien hakukohteiden ennakkotehtävistä:

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun hakukohteeseen tuli taas tänä vuonna erilliset ennakkotehtävät – lähivuosina viime vuotta lukuunottamatta on ennakkotehtävänä toiminut työnäytekansio eli portfolio. Viime vuoden tehtävät olivat samantyyppisiä kuin tämän vuoden: 1. tehtävänä mielitila (tänä vuonna työskentelytila), 2. tehtävänä veistoskaluste (tänä vuonna katukaluste) ja kolmantena tehtävänä oli viime vuonna sama tehtävä kuin tänäkin vuonna: motivaatiokirje.

Tehtävissä testataan mm. hakijan tilallista- ja kolmiulotteista hahmotuskykyä, muodon tajua, piirustaitoa, värien käyttöä, mallinrakennustaitoja, luovaa ajattelutaitoa sekä motivaatiota. Tehtäviä arvioi Tehon pääopettaja, taiteen maisteri ja arkkitehti Sini Koivisto!

Sini Koivisto

TEHTÄVÄ 1: Työskentelytila

Mikä on työskentelytila tai paikka, jossa koet olevasi luovimmillasi.

Piirrä perspektiivipiirros tästä työskentelytilastasi A3-arkille.
Perustele valintasi motivaatiokirjeessä (3. tehtävä).

Toteutus ja välineet: A3-paperi, lyijykynät, tussit, puuvärit/vesivärit. Valokuvaa tai skannaa piirroksesi palautusta varten.

Arviointiperusteet: tilan hahmotus, piirustustaito, värien käyttö

Opettaja Sinin kommentit:

Itselle mieleinen tila; tällä kertaa luovuutta ja inspiraatiota herättävä tila, on toistunut useamman kerran eri muodoissaan sisustusarkkitehtuurin pääsykokeissa eri kouluissa, tärkeä toistuva tehtävätyyppi siis.

Kyseessä on puhdasverinen tilan kuvaamistehtävä, jossa kannattaa juuri siksi kiinnittää huomiota tilallisuuden kuvaamiseen, tilan tuntuun sekä kolmiulotteiseen hahmotus- ja esitystapaan. Perspektiivin hallinta sekä valo ja varjo ovat tärkeissä osissa. Oma kuva- ja näkökulmasi luovuutta herättävään tilaan sekä tottakai tilan luonne ja käyttötarkoitus ovat tärkeitä, ne kertovat sinusta tässä tehtävässä. Kun kyseessä on omasta mielestä luovuutta tai inspiraatiota herättävä tila tai paikka, niin tilan valinta ja sen tilallisus sekä mielenkiintoisuus muodostuvat olennaiseksi osaksi tehtävää. Huomioi omaa näkökulmaa tilaan ja tilan luonnetta kehitellessä tehtävän luovuus-näkökulma!

Olennaista tehtävässä: tilallisuus, tilan muodot ja jatkuvuus, tasot ja pinnat, valo ja varjo, sekä arviointiperusteenakin oleva: värit! Millaiset tilan ominaisuudet herättävät sinun luovuutesi? Väreillä leikkiminen on myöskin tässä tehtävässä mahdollista. Muista siis värioppi ja värin voima eli tehokeinot. Tilan mittakaava. Siinä tämän tehtävän aineksia. Kiinnostava mielitilani -tehtävätyypin tulkinta ja versio.

Muista huomioida koko ajan työtä suunnitellessasi arvosteluperusteet: tilan hahmotus, piirustustaito & värien käyttö.

TEHTÄVÄ 2: Katukaluste

Suunnittele kaluste kaupunkiympäristöön, joka voi toimia istuimena tai pöytänä.

Tee suunnitelmasta pienoismalli kokoon 1:5. Tee mallin kaveriksi myös mittakaavahahmo.
Ota pienoismallista 3 valokuvaa: edestä, päältä ja valitsemastasi kuvakulmasta.

Lisää motivaatiokirjeeseen (3. tehtävä) kirjallinen perustelu suunnitelmastasi.

Välineet: pahvi, paperi, liima, teippi tai muu valitsemasi materiaali.

Arviointiperusteet: mallinrakennustaito, tilan ja muodon hahmotus, luova ajattelu

Opettaja Sinin kommentit:

Toisena tehtävänä on lähes joka vuosi sisustusarkkitehtuurin ennakoissa eri kouluissa toistuva kalusteen/esineen suunnittelu ja pienoismallin/kolmiulotteisen esineen mallin rakentaminen. Tänä vuonna aiheena on hyvinkin monipuolinen – yhtä aikaa kaupunkitilallinen, mahdollisesti kaupunkitaiteellinen ja vieläpä käytettäväkin katukaluste, joka toimii myös pöytänä tai istuimena.

Viime vuonna hyvin samankaltaisessa tehtävässä painotettiin teosmaisuutta – tämän vuoden tehtävässä kyseessä on enemmänkin tuote, eli suunnittelussa painottuu myös käytettävyys. Tässä tehtävässä yhdistetään kekseliäästi kaupungissa oleskelu sekä monikäyttöinen kaupunkitila. Tehtävässä kaupunkilaisten olohuoneena toimii kaupunkitila ja sen kalusteet – se miten kaupungissa oleskellaan ja mitä kaikkea kalusteella voi tehdä jätetään suunnittelijan haasteeksi. Istuin tai pöytä mainitaan tehtävässä mahdollisina käyttötarkoituksina.

Luovuudelle annetaan tässäkin tehtävässä tilaa, vaikka toisaalta edellytetään myös käytännön, toiminnallisuuden ja mittakaavan tajua. Kyseessä on kuitenkin kaupunkitilaa muokkaavan katukalusteen – samaan aikaan tilaelementin ja käytettävän kalusteen suunnittelu ja toteutus pienoismallin muodossa. Tehtävä on laaja, kiinnostava ja se mahdollistaa innovatiivisen suunnittelun ja rakenteellisen irrottelun. Erilaisia näyttäviä ja kekseliäitä, monikäyttöisiä kaupunkikalusteita on kehitelty vaikka minkälaisia – tässä otetaan muotoilutaidon lisäksi huomioon myös tilallinen hahmotuskyky. Tässäkin tehtävässä kannattaa muistaa oman idean ja uudenlaisen rakenteellisen tulkinnan tärkeys helppojen tai valmiiden ratkaisujen sijaan.

Ennakkotehtävissä on viime vuosina alkanut selkeästi yleistyä valmiiden mallien/tuotosten valokuvaaminen ja valokuvan arvioitavaksi lähettäminen. Aikaisemmin jokainen hakija on lähettänyt omia pienoismallejaan ja tuotoksiaan valintaraadille postipaketeissa, mutta nyt käytännöt alkavat muuttua entistä enemmän sähköistä palautusta ja valokuvausta suosiviksi. Muutokseen kannattaa suhtautua positiivisesti; nyt sinulla on mahdollisuus valita juuri oikeat kuvakulmat, leikkiä valoilla ja varjoilla sekä luoda kuvat, joissa valmis työ on mahdollisimman edustavan näköinen. Mielestäni tärkeää on parhaiden mahdollisten ja edustavimpien näkökulmien löytäminen valokuvaan. Onneksi valokuvan ja kuvankäsittelyn paletti on laaja ja tässä jos missä niitä kannattaa käyttää hyväksi ja miettiä tarkkaan. Haaste on heitetty!

Muista huomioida työtä suunnitellessasi arvosteluperusteet: mallinrakennustaito, tilan ja muodon hahmotus, luova ajattelu.

TEHTÄVÄ 3: Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje, pituus noin 500 – 2000 merkkiä.

Jaa teksti kolmeen osaan:

 1. Perustele Työskentelytila-tehtäväsi valinnat:
  Mikä on valitsemasi tila? Miksi valitsit sen? Mitä tila merkitsee sinulle? 
 2. Esittele sanallisesti Katukaluste-tehtävän tuote:
  Missä tuote sijaitsee? Miten päädyit lopulliseen muotoon, jne.? 
 3. Kerro, miksi haluat opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria ja kalustemuotoilua LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituuttiin.

Kirjoita tekstin loppuun päiväys ja oma nimesi.

Arviointiperusteet: kirjallinen ilmaisu, käsitys ammattialasta, hakijan motivaatio opiskeluun.

Opettaja Sinin kommentit:

Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle. Tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin henkilökohtaisesti ja saavat tietää hakijoista paljon kiinnostavia puolia. Tehtävässä saa myös esittää ja perustella valintansa ja suunnitelmansa tehtävässä 2. Tämä on arvokas mahdollisuus avata omia ideoitaan, suunnitteluprosessiaan ja valintojaan arvioijille – käytä tämä mahdollisuus mahdollisimman tehokkaasti hyväksesi.

Tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan sekä sitä, mitä hakija tulevaisuuden ammatiltaan hakee. Perustelut siitä, miksi oma ala kiinnostaa ja miksi haluaisi siitä itselleen ammatin ovat olennaisimpia osia tämän tekstin sisältöä. Tämä antaa mahdollisuuden hakijalle tehdä myös taustatyötä oman alan ja koulutusohjelman parissa. Mitkä opintojaksot sinua kiinnostavat ja miksi ovat olennainen osa tekstin sisältöä. Tutustu siis huolella linkitettyyn opetustarjontaan.

Tarkoituksena on hahmottaa, millaisena hakija näkee oman roolinsa tulevaisuudessa: millaista työtä hän haluaisi tehdä, millaisia ideoita hän toisi alalle ja kuinka selkeä kuva hakijalla on tulevista työtehtävistään. Tämän tyyppinen kysymys on sisustusarkkitehtuurin/kalustemuotoilun ja muotoilun aloilla tyypillinen myös hakijoiden haastatteluissa. Tällaisiin kysymyksiin kannattaa siis varautua vastaamaan myös jatkossa. Ennakkotehtävässä tehty taustatyö auttaa myöhemmin myös kokeissa.

Lue lisää sisustusarkkitehdin koulutuksesta ja hakemisesta täältä.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

 • Kerro itsestäsi lyhyesti.
 • Miksi haluat opiskelemaan juuri tätä alaa?
 • Mitä sinä osaat?
 • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
 • Miksi erityisesti haet juuri LAB:in Muotoiluinstituuttiin?
 • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen / valitsemaasi suuntaukseen koulutusohjelman sisällä?
 • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

P.s. Hyviä pointteja vetävän tekstinrakentamiseen kertoo myös tämä hauska video!

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun tehtävissä piirretään tänä vuonna selviytymiseen tarvittavia esineitä ja asioita, sekä suunnitellaan ja rakennetaan apuväline juomapullon avaamiseen.

Tehtävien arvosteluperusteissa korostetaan muun muassa sommittelua, piirustus- ja mallinrakennustaitoa, käytettävyyttä sekä ideaa!

Tehtäviä analysoi Tehon opettaja, muotoilija ja taiteen maisteri Laura Aalto-Setälä!

Laura Aalto-Setälä

TEHTÄVÄ 1: Päivittäinen selviytymispakkaus

Mieti asioita tai esineitä, joita minimissään tarvitset selviytyäksesi jokapäiväisessä elämässäsi. Piirrä ne yhdelle A3-kokoiselle paperille, jossa esität tämän tarpeellisen kokoelmasi. Pyri mahdollisemman realistiseen esitystapaan.

Menetelmät ja työvälineet: Piirrä kuva lyijykynällä, älä käytä värejä. Voit käyttää tehtävässä myös digitaalista piirtämistä harmaasävyillä. Skannaa tai valokuvaa paperille tekemäsi työ.

Arviointiperusteet: Kuvitus- ja piirustustaito, sommittelu.

Opettaja Lauran kommentit:

Tämä on toistuva tehtävätyyppi, ja sitä on ollut aiempina vuosina myös mm. graafisen suunnittelun puolella. Yllättävästi tässä arviointiperusteeksi ei ole laitettu ideointia. Ideointi esineiden valinnan suhteen on tärkeää silti. Kannattaa miettiä, millaista viestiä itsestään välittää valitulla esineistöllä. Tällainen tehtävä kun on näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta ikään kuin epäsuora omakuva: selviytymispaketin esineet kertovat niiden käyttäjästä, mitä on hänelle välttämätöntä tekemistä, mitkä asiat (teemat) ovat hänelle elintärkeitä. Kannattaa siis kiinnittää huomiota, että mukana ei ole pelkästään kaikille tärkeitä asioita. Ei kerro tekijästä kauhean paljon, jos kuvassa on rivissä vesipullo ja kännykkä. Ne voivat myös olla kuvassa, mutta on tärkeä muistaa tuoda tällaisessakin tehtävässä omaa persoonaa esiin.

Sommittelu on annettu arviointiperusteiksi. Sillä ohjataan katsojan katseen kulkua, ja tehokkaan sommittelun avulla voi kertoa vielä lisää: voi näyttää, millaiset valtasuhteet esineiden edustamien teemojen välillä on, mikä on tekijälle tärkeintä. Kuvitus- ja piirustustaitoa puolestaan voi näyttää valitsemalla esineitä, jolla on erilaisia tekstuureja (sileää ja karheaa pintaa, kovaa ja pehmeää yms). Piirtämällä tekijä näyttää, kuinka hän havainnoi maailmaa, minkä takia se on luovien alojen yksi perusosaamisista. Huomaa, että voit käyttää myös tietokonetta apuna. Jos tekniikat eivät ole tuttuja, se ei haittaa lainkaan, vaan erinomaisen tuloksen saa myös käsin piirtämällä.

TEHTÄVÄ 2: Juomapullon avaamista helpottava apuväline, malli

Muovisten 1,5 litran juomapullojen kierrekorkit ovat heikkovoimaiselle vaikeita avata. Toimenpide vaatii kädeltä ja sormilta paljon puristus- ja kiertovoimaa. Suunnittele uusi, kierrekorkin aukaisua helpottava apuväline.

Valmista vapaasti valituista materiaaleista luonnollisen kokoinen ja tarkka fyysinen malli uudesta apuvälineestä. Mallin tarkoitus on kuvata apuvälineen ulkonäkö ja rakenneratkaisut.

Valokuvaa työsi.

Työvälineet ja materiaalit: Mallissa käytettävät materiaalit ja työvälineet ovat vapaasti valittavissasi.

Arviointi: Tuotteen toiminnallinen idea, mallinrakennustaito

TEHTÄVÄ 3: Juomapullon avaamista helpottava apuväline, selvitys

Piirrä ja kirjoita tehtävän 2 apuvälineestä yhden sivun kuvallinen sekä sanallinen selvitys apuvälineen toimintaperiaatteesta, siihen aiotuista materiaaleista ja sen käyttötavasta. Voit hyödyntää tehtävässä myös digitaalista piirtämistä tai 3D-mallinnusta.

Skannaa, tallenna tai valokuvaa työsi tiedostoksi.

Työvälineet ja materiaalit: Piirustustekniikan ja -välineet voit valita vapaasti.

Arviointi: Tuotteen käytettävyys ja ergonomia, selvityksen havainnollisuus.

Opettaja Lauran kommentit:

Mallin rakentaminen on myös erittäin toistuva tehtävä, ja syystä. Tässä tehtävässä ollaan perinteisen teollisen muotoilun ytimessä: paitsi, että suunnitellaan fyysistä välinettä, on teemana esteettömyys. Kuvattu ongelma on todellinen, ja sitä varten markkinoilla on kaikenlaisia avaamista helpottavia laitteita. Kannattaa googlettaa ja katsoa, mitä on jo tehty. Toisaalta siksi, että pyörää ei kannata keksiä uudestaan, toisaalta siksi, ettei vahingossa tee jotain, joka on jo tunnettu ratkaisu. On varmasti huono ratkaisu palauttaa malli, joka on samanlainen kuin jo jokin olemassa oleva avaaja, koska suunnittelutaitoa tässä mitataan.

Ideointiin ja valmiiden ratkaisujen kartoittamiseen kannattaa käyttää kunnolla aikaa. Hakusanoja tällaiselle voisi olla ’Monitoimiavaaja pullojen avaamiseen’, ’ ’kierrekorkin avaaja’ tai muu sellainen. Koska ongelma on todellinen, kannattaa eläytyä käyttäjän maailmaan. Millainen ote apuvälineestä pitäisi saada? Kuinka suuri se on? Kuinka painava? Kuinka monimutkainen sen käyttö on? Esteettömyys on suuri trendi muotoilussa, ja kaikki aika, jota käytät tämän tehtävän parissa on loistavaa pohjatuntemusta alaa varten.

Toinen osa tehtävää on valokuvaaminen. Siihen kannattaa myös käyttää aikaa, koska kuvakulmalla ja valaistuksella voi työstä saada joko entistä selkeämmän, mutta epäonnistunut valokuva voi myös heikentää katsojan ymmärrystä mallista. Tehtävässä ei suoraan sanota, montako kuvaa työstä voi esittää, mutta jos useita kuvia saa laittaa, se yleensä kannattaa. Kolmiulotteista kappaletta voi olla vaikea esittää yhdellä kuvalla. Toisaalta, pelkän valokuvan palauttaminen on varsin armollista tekijälle: jos jokin nurkka mallista jää huonoksi, sen voi jättää esittämättä kuvassa. (Tehtävät palautetaan yhtenä PDF-tiedostona. Lue täältä lisätietoja palautuksesta ja töiden valokuvaamisesta.)

Tehtävä 3 on kiinnostava jatko-osa edelliseen tehtävään: pyydetään kirjoittamaan apuvälineestä sanallinen ja kuvallinen selvitys. Tämä korostaa taustatyön merkitystä: on helppo perustella valintansa, jos on perusteellisesti perehtynyt aihepiiriin ja kunnolla eläytynyt apuvälineen käyttäjän maailmaan. Huomaa, että tässä saa tehdä kuvia myös vaikkapa 3D-mallintamalla. Se ei ole välttämätöntä, mutta kuten esteettömyys-teeman kanssa, 3D-mallinnuksen opettelu, oli se minkä tahansa ohjelman avulla, on varmasti hyödyllistä tulevien opintojen kannalta.

Sanallisen selvityksen selkeyteen kannattaa myös panostaa. Kannattaa antaa selvitys luettavaksi vaikka omille kavereille tai vanhemmille ja kysyä, ymmärtävätkö he tämän perusteella, miten apuvälineesi toimii. Itse voi joskus olla täysin sokea puutteille omissa esityksissään

Tämän vuoden tehtävät vaikuttavat erittäin kiinnostavilta. Ne eivät pelkästään toimi ennakkotehtävinä, vaan ovat myös hyödyllistä valmistautumista opiskeltavaa alaa varten!

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun ennakkotehtävissä korostetaan tänä vuonna erityisesti sommittelua, esitystapaa, viestivyyttä ja omaperäisyyttä.

Hakija pääsee esittämään omia ajatuksiian idolinsa ja menneisyyden minän kautta, sekä suunnittelemaan julistetta pandemian hautajaisiin.

Tehtäviä analysoi yli 10 vuotta alaan perehtynyt, visuaalisen viestinnän opiskelija ja Tehon opettaja Paju Kaitajärvi!

Paju Kaitajärvi

TEHTÄVÄ 1: Idolini

Tee itsellesi merkityksellisestä henkilöstä piirtämällä paperinukkehahmo ja sille tarvittavat vaatteet ja rekvisiitat. Esittele henkilö ja hänen ominaisuutensa.

Toteutus: Lyijykynä, kuvakoko A3, mustavalkoinen. Toteutuksessa voit käyttää myös digitaalista työvälinettä.

Arviointi: Tulkinta ja viestivyys, kuvallinen ilmaisu, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus), omaperäisyys.

Opettaja Pajun kommentit:

Tässä tehtävässä katsotaan hakijan kuvitustaitoja sekä kokonaisuuden hallintaa. Tulkinta ja viestivyys ovat erikseen mainittu arviointiperusteina. Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, miten tulkitset “idolin” ja mitä haluat kertoa itsestäsi sitä kautta. Idoli voi olla joku hyvin yllättäväkin henkilö. Mieti, voitko kertoa henkilön tarinaa tai persoonallisuutta hänen omaisuudellaan ja rekvisiitalla. Yleensä tavarat joita omistamme, kertoo meistä paljon.

Kuvallinen ilmaisu ja omaperäisyys ovat myös arviointiperusteena. Mieti, millaisella tyylillä haluat idolisi esittää. Tärkeää on, että kaikki kuvassa olevat elementit ja tavarat ovat tehty samalla tyylillä jolloin niistä tulee selkeä kokonaisuus

TEHTÄVÄ 2: CoroNot! — Pandemian hautajaiset

Suunnittele suurta 8-salin juhlatapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:

  CoroNot! — Pandemian hautajaiset
  Lauantaina 1. elokuuta 2021, ovet avautuvat kello 21.00
  Esiintyjinä Maustetytöt, Lasten Hautausmaa, Kovaa Rasvaa, Lapinpolthajat, Uhrit.
  Lahden 8-sali, Sammonkatu 8. Lahti.
  www.coronot.fi

Voit lisätä tekstielementtejä tarpeen mukaan selittämään tapahtuman luonnetta.

Toteutus: Suunnittele juliste kokoon kokoon A3. Värillinen. Muuten vapaa toteutus.

Arviointi: Idea, esitystapa, viestinnällisyys, sommittelu, omaperäisyys.

Opettaja Pajun kommentit:

Julistetehtävä on lähes kaikissa graafisen alan ennakko- ja pääsykoetehtävissä jossain muodossa. Julistesuunnittelussa pääsee näyttämään sommittelutaitojaan, värinkäyttötaitojaan sekä typografisia- ja kuvituksellisia taitoja. Ota nämä kaikki huomioon suunnitellessasi julistetta. Hyvä juliste toimii yleensä valtavan kokoisena sekä postimerkin kokoisena. Siitä yleensä tietää että sommitelma on selkeä ja ymmärrettävä. Yksi arviointi perusteluista on viestinnällisyys, joten kiinnitä huomiota informaation asetteluun: mieti mikä info on kaikista olennaisinta ja asettele se näkyvimmälle ja selkeimmälle paikalle.

Toteutus on vapaa, joten kannattaa hyödyntää vahvuuksiasi. Oivaltava näkökulma tuo aina plussa pisteitä, älä kuitenkaan lähde liikaa rönsyilemään tehtävänannosta.

TEHTÄVÄ 3: Minä ja menneisyyden tärkeä tehtäväni

On vuosi 1927. Kuvaa itsesi tekemässä jotain todella tärkeää ja itsellesi merkityksellistä.

Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä tai digitaalisia työvälineitä. Koko vapaa.

Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.

Opettaja Pajun kommentit:

Mustavalkoinen omakuva on ollut toistuvana ennakkotehtävänä Muotoiluinstituutissa. Huomioi, että vaikka värejä ei saa käyttää, saat silti käyttää mustaa ja valkoista haluamallasi tavalla esim. tekstuureiden tai tekniikan kautta. Tässäkin kannattaa hyödyntää omia vahvuuksia.

Tehtävänanto on tarinallinen ja ensimmäisenä arviointiperusteluna on kerronnallisuus. Kannattaa panostaa kuvan ideaan ja tarinaan. Mieti, mitä haluaisit itsestäsi kertoa, vaikka se olisikin hieman fiktiivistä ja sijoittuu vuoteen 1927. Mieti myös, miten saat kerrottua kuvan keinoin mahdollisimman mielenkiintoisella tavalla. Mustavalkoisuutta voi myös käyttää hyödykseen kuvastamaan mennyttä aikaa.

Tässäkin tehtävässä oivaltava näkökulma on valttia.

TEHTÄVÄ 4: Omat työt

Esittele kymmenen omaa työtäsi.

Toteutus: Tee kymmenestä työstäsi pdf-portfolio. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta.

Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

Opettaja Pajun kommentit:

Omien töiden esittely eli portfolio on toistuva ennakkotehtävä ja sitä käytetään paljon ulkomaisissa taidekouluissa hakukriteerinä. Portfoliolla voit näyttää tiiviissä muodossa omaa osaamistasi sekä kiinnostuksen kohteitasi ja mahdollista työllistymistäsi. Hyvä portfolio on selkeästi luettava, looginen ja selkeä. Portfoliossa saa yleensä lyhyesti kertoa töistä ja ajatusprosessista töiden takana, pidä tämä kuitenkin mahdollisimman tiiviinä.

Valitse portfolioon parhaat työsi. Jos on jotain, mitä et päässyt näyttämään itsestäsi ennakkotehtävien muodossa, voit tehdä sen portfoliossasi. Pidä portfolion taitto suht yksinkertaisena ja selkeänä, että teoksesi saavat kaiken ansaitsemansa huomion.

Mediasisällön suunnittelu

Mediasisällön suunnittelun tehtävissä toistuu aiempien vuosien tapaan kuvasarjan tekoa, hahmojen piirtämistä ja mainoksen toteutusta.

Arvioinnissa korostetaan muun muassa sommittelua, ideaa, omaperäisyyttä ja viestivyyttä.

Tehtäviä analysoi yli 10 vuotta alaan perehtynyt, visuaalisen viestinnän opiskelija ja Tehon opettaja Paju Kaitajärvi!

Paju Kaitajärvi

TEHTÄVÄ 1: Kuvallinen kertomus

Tee kolmen ruudun koominen ja tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva, joka liittyy teemaan etäisyys.

Toteutus: Yhdelle sivulle, mustavalkoinen. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Voit toteuttaa mustavalkoisen kuvan myös digitaalisin välinein.

Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

Opettaja Pajun kommentit:

Tässä tehtävänannossa annetaan paljon vapauksia käyttää luovuutta. Saat itse määritellä mitä “etäisyys” tarinassasi merkitsee ja siihen kannattaakin pureutua. Oivaltaminen ja yllätyksellisyys on sarjakuvassa tärkeä osa-alue. Tehtävänannossa on erikseen mainittu vielä, että tarina on koominen, se kannattaa huomioida.

Tässä tehtävässä pääset näyttämään sommittelu taitojasi sekä ideointi kykyäsi. Jos piirtäminen on vahvuutesi, pääset näyttämään omat taitosi, jos taas ei, se ei haittaa sillä tehtävänanto mahdollistaa kaikenlaisen kuvallisen ilmaisun joten voit valita tyylin, mikä tukee ideaasi parhaiten.

TEHTÄVÄ 2: Lehtimainos

Suunnittele ja toteuta aikakausilehtimainos suomalaiseen animaatioelokuvaan ”Muutos”. Elokuva kertoo koronan vaikutuksista Päijät-Hämäläisen kylän elämään.

Toteutus: Värillinen, sivukoko 210×297 mm, muuten vapaa toteutus.

Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

Opettaja Pajun kommentit:

Lehtimainos koostuu kuvituksesta, otsikosta sekä muusta tekstistä. Kuvitukseen kannattaa satsata, sillä kyseessä on animaatioelokuva. Aihe on niin spesifi että voi miettiä, saisiko jonkun elementin tuotua Päijät-Hämeestä tai koronaviiruksesta.

Lehtimainoksen voi ajatella myös julistetehtävänä. Julisteen ideana on näyttää selkeästi idea. Tekstin, kuvan ja muiden elementtien sommittelu on tässä tärkeässä roolissa. Sommittelua voi helpottaa se, että koettaa ajatella että kuvasta pitäisi saada selvää postimerkin kokoisenakin.

Tehtävän toteutus on vapaa, käytä tekniikkaa jonka hallitset ja jolla saat haluamasi lopputuloksen helpoiten. Huomioi kuvan etukäteen annettu koko.

TEHTÄVÄ 3: Hahmosuunnittelu

Suunnittele kaksi eläinhahmoa peliin, joka on tarkoitettu 6–9 vuotiaille ympäristöopin opetuksen apuvälineeksi. Toinen hahmoista on iloinen ja toinen surullinen. Tee hahmoista erilliset konseptikuvat siten, että hahmojen erilaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet tulevat esille. Konseptikuvat voivat sisältää myös hahmojen taustatarinaan liittyviä elementtejä.

Toteutus: Värillinen, muuten vapaa toteutus. Yksi kuva hahmoa kohden.

Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

Opettaja Pajun kommentit:

Hahmosuunnittelutehtävä on ilmennyt aikaisempinakin vuosina. Tässä tehtävässä pääset näyttämään kykyäsi viestiä haluttua ajatusta, tässä tapauksessa hahmojen persoonallisuutta. Taustatarinan liittäminen on hauska lisä! Kannattaa miettiä kontekstia, joka on tässä tapauksessa ympäristöoppi lapsille, jos sieltä löytyisi ideoita hahmojen olemukseen ja tarinallisuuteen. Värit, ilme, kehonkieli ja muotokieli viestivät kaikki hahmon persoonasta. Vaikka tekisit hahmoista hyvin erilaiset, yritä tehdä niistä sellaiset, että ne näyttävät kuuluvan samaan maailmaan.

Puettava muotoilu

Puettavan muotoilun tehtävissä kuvataan selfietä, piirretään asukokonaisuus ja printti sekä valmistetaan korvakorut tuikkukynttilöiden alumiinisuojuksia ja vapaavalintaisia materiaaleja käyttäen.

Sommittelu, idea ja ilmaisutaito ovat keskiössä tämän vuoden tehtävien arviointiperusteissa.

Tehtäviä arvioi Tehon opettaja ja vaatetusalan taiteen maisteri Katja Palomaa!

Katja Palomaa

TEHTÄVÄ 1: Selfie

Ikuista itsesi ja arkityylisi selfie-kuvaan. Sinulla on päähine tai kaulaliina päälläsi.

Toteutus: Ota pystysuuntainen valokuva itsestäsi. Piirrä lisäksi ottamaasi valokuvaa mallina käyttäen fotorealistinen kuva itsestäsi A4-paperille, lyijykyniä ja puuvärejä käyttäen. Skannaa tai kuvaa piirroksesi. Liitä molemmat valokuva ja piirros tehtäväpalautukseesi.

Arviointiperusteet: ilmaisutaito, materiaalin esittäminen, tyylitaju, sommittelu, omaperäisyys

Opettaja Katjan kommentit:

Tämä tehtävä on ollut ennakkotehtävänä puettavan muotoilun koulutusohjelmaan myös viime vuonna. Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään ja tyylistään visuaalisesti valokuvan, piirtämisen ja pukeutumisen keinoin. Tehtävänannossa korostetaan fotorealistista esitystekniikkaa eli itse ottamasi selfie on kuvan tekemisen lähtökohtana. Kannattaakin miettiä jo selfietä ottaessa minkä kuvakulman valitsee, miten rajaa kuvan, mitä asioita haluaa tuoda esille ja miten niitä pystyy korostamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Piirretty selfie tulee esittää valokuvan tarkasti joten kannattaa kiinnittää huomiota mittasuhteisiin ja muihin yksityiskohtiin, että ne täsmäävät otettuun kuvaan. Tehtävän arvioinnissa painotetaan esimerkiksi ilmaisutaitoa, sommittelua ja materiaalin esittämistä eli näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota jo selfietä ottaessa.

Omakuvat eli selfiet ovat itseilmaisun keino, jolla on mahdollisuus sekä rakentaa että kertoa omasta identiteetistä. Tässä tehtävässä on siis oiva tilaisuus tuoda esille omaa persoonallista tyyliä, estetiikkaa, stailaustaitoja, visuaalisen esittämisen keinoja ja omaa suhdettasi puettavaan muotoiluun sekä henkilökohtaista kiinnostusta vaatetukseen ja vaatetusalaan. Kannattaakin huomioida, että yhtenä arviointiperusteena on mainittu myös tyylitaju ja omaperäisyys.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja tässä tehtävässä myös vaatteilla ja pukeutumisella viestitään asioita. Vaatetusviestintä on sanatonta, mutta tehokasta viestintää, jolla viestimme erilaisia asioita itsestämme, omista arvoistamme, kulttuurisesta taustastamme, kiinnostuksen kohteistamme tai harrastuksistamme. Pukeutuminen on siis moniulotteinen ilmiö, johon liittyy myös esteettinen ja kommunikatiivinen ulottuvuus sekä kulttuurillisia ja yksilöllisiä merkityksiä. Tämän työn avulla arvioijat saavat tietää hakijoista paljon kiinnostavia asioita.

TEHTÄVÄ 2: Näyttävä ja trendikäs asu taidenäyttelyn avajaisiin

Suunnittele näyttävä ja trendikäs sisätilassa pidettävä asu naiselle / miehelle / muunsukupuoliselle taidenäyttelyn avajaisiin. Esitä suunnitelmassasi henkilö taideteoksen vieressä.

Toteutus: lyijykynät, peitevärit tai marker-huopakynät, A4-paperi pystysuoraan

Arviointiperusteet: näyttävyys, trendikkyys, mittasuhteet, ihmisen esittäminen tilassa, kuvallinen ilmaisu

Opettaja Katjan kommentit:

Tässä tehtävässä hakijaa pyydetään suunnittelemaan näyttävä ja trendikäs asukokonaisuus  ja esittämään ihminen tilassa eli taidenäyttelyn avajaisissa. Tehtävä vaatii siis eläytymistä, jotta saat luotua kiinnostavan tunnelman, onnistut esittämään näyttelyn avajaispaikan ja kuvaamaan tilaa sekä esittämään myös jonkin taideteoksen. Kuvallinen ilmaisu on tärkeässä roolissa, jotta saat sommiteltua työn elementit kiinnostavasti ja esitettyä kaiken tehtävänannossa mainitun.

Tehtävän pääpaino on kuitenkin ihmisen ja näyttävän asukokonaisuuden esittämisessä. Asukokonaisuuden esteettisyys ja kiinnostavuus on siis tärkeässä roolissa. Huomioi, että asukokonaisuus voi käsittää niin erillisen yläosan ja alaosan tai asu voi koostua myös yhdestä vaatekappaleesta. Tehtävässä on hyvä miettiä minkälaisia yksityiskohtia asussa on tai millaista materiaalia asukokonaisuudessa on käytetty tai onko asun materiaaleissa esimerkiksi kuviointia tai printtejä. Tässä tehtävässä tuot esille näkemystäsi vaatetuksesta, siluetista, vaatteen leikkauksista ja muodoista, trendeistä sekä ihmisen vartalon mittasuhteista. On myös tärkeää miettiä, kenelle suunnittelet asukokonaisuuden.

Työssä kannattaa keskittyä havainnollistamaan asu mahdollisimman tarkasti ihmisen päällä ja kiinnittää huomiota vartalon mittasuhteisiin ja asentoihin.Tärkeää tehtävän kannalta on, että asun idea välittyy selkeästi ja kokonaisuus on toimiva ja kuva havainnollistaa asun käyttäjää taidenäyttelyn avajaisissa.

TEHTÄVÄ 3: Korvakorut

Suunnittele ja valmista korvakorut (2 kpl) tuikkukynttilöiden alumiinisuojuksia ja vapaavalintaista materiaalia yhdistäen. Materiaaleja korussa saa olla yhteensä vain kaksi.

Ota valmiista koruista kaksi valokuvaa eri kuvakulmista, niin että kokonaisuus ja yksityiskohdat näkyvät.

Toteutus: tekniikka vapaa, kiinnitysmateriaalia (esim. liima, teippi, lanka) ei lasketa materiaaliksi.

Arviointiperusteet: idea, näyttävyys, materiaalinkäyttö, työnjälki

Opettaja Katjan kommentit:

Samantyyppinen tehtävä on ollut ennakkotehtävänä puettavan muotoilun koulutusohjelmaan myös viime vuonna. Tässä tehtävässä yhdistyy käytettävän tuotteen suunnittelu, kolmiulotteinen hahmottaminen, lopullisen tuotteen toteutustaito sekä tuotteen havainnollistaminen mahdollisimman visuaalisesti. Tehtävässä hakija pääsee siis esittelemään käytännössä tuoteideointi- ja tuotekehitystaitojaan.

Tehtävässä on ennalta asetettu materiaali ja hakijan tulee kehittää tuote annetun materiaalin ominaisuuksia hyväksikäyttäen ja niiden ehdoilla. Toinen, vapaavalintainen materiaali antaa ideointiin ja luovuuteen lisämahdollisuuksia. Kannattaa miettiä kiinnostavia materiaaliyhdistelmiä, jotta kokonaisuus on toimiva ja visuaalisesti kiinnostava. Kannattaa muistaa myös, että tuotekehityksessä on mahdollista myös kierrätysnäkökulman huomioiminen toistakin materiaalia valittaessa. Tässä tehtävässä painotetaankin juuri tuotteen ideaa, materiaalinkäyttöä, tuotteen näyttävyyttä sekä työn jäljen siisteyttä. Työnjälkeen kannattaa kiinnittää erityishuomiota, ettei liima tai muut kiinnitykseen käytetyt materiaalit pistä silmään häiritsevästi ja että korvakorujen yleisilme näyttää siistiltä ja työnjälki viimeistellyltä.

Huomioi, että kaikki ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti. Erityisesti tässä tehtävässä on siis tärkeää huomioida, että otat toteuttamistasi korvakoruista hyvät tuotekuvat. Hyvissä tuotekuvissa kuvakulmat tuovat tuotetta esille parhaalla mahdollisella tavalla, ja tausta sekä valaistus sopivat ja korostavat tuotetta juuri oikealla tavalla. Hyvissä tuotekuvissa lopullinen tuote on mahdollisimman edustavan näköinen.

TEHTÄVÄ 4: Suunnittele T-paitaan printti eli painokuvio

Printtisi tulee ottaa kantaa ilmastonmuutokseen.

Piirrä T-paita ja printti paitaan. Kerro tarina paidan käyttäjästä. Kirjoita enintään 200 sanan teksti kuvan kanssa samalle sivulle.

Toteutus: A4-sivu pystysuoraan, tekniikka vapaa

Arviointiperusteet: sommittelu, värinkäyttö, ideointi, tarinallisuus, sanallinen ilmaisu

Opettaja Katjan kommentit:

Tämän tyyppinen tehtävä on ollut ennakkotehtävänä myös viime vuonna, jossa hakijan on pitänyt suunnitella t-paidan printti.

Tässä tehtävässä mitataan hakijan kykyä konseptuaaliseen ajatteluun ja suunnitteluun. T-paita itsessään on yksinkertainen ja helppokäyttöinen vaatekappale jokapäiväisessä elämässä. Tehtävän kannalta oleellisessa osassa onkin printin suunnittelu sekä koko kokonaisuuden eli konseptin havainnollistaminen mahdollisimman kiinnostavasti. Kannattaa huomioida, että konseptuaalinen suunnittelutyö lähtee liikkeelle ajattelusta ja ideoinnista, joka pohjautuu mahdollisimman totuudenmukaiseen ja uskottavaan kuvaukseen tuotteen potentiaalisesta käyttäjästä ja valmiista tuotteesta. Tarinallisuus on osa konseptuaalista suunnittelua ja sitä painotetaan tämän tehtävän arvioinnissakin.

Tehtävänannossa t-paidan käyttäjän ikää tai sukupuolta ei ole määritelty, vaan hakija saa itse kertoa t-paidan käyttäjästä. Tehtävässä pyydetäänkin sanallistamaan millaisesta käyttäjästä on kyse eli kertomaan mahdollisimman kiinnostavasti ja uskottavasti esimerkiksi mitkä asiat käyttäjälle ovat tärkeitä ja miten hän ottaa kantaa ilmastonmuutokseen.

Tehtävässä hakija pääsee esittelemään myös omaa taiteellista ja graafista ilmaisuaan printtisuunnittelun muodossa. T-paidan printit viestivät aina jotain. Kuten tässäkin tehtävässä, printti voi olla esimerkiksi statement jostain asiasta ja tässä printin sanoma liitetään ilmastonmuutokseen. Printtisuunnittelussa mahdollisimman tarkka esitystekniikka on eduksi ja painokuvion idean tulee välittyä selkeästi työstä. Printin värien ja koon havainnollistaminen itse tuotteessa on myös tärkeää.

Tehtävässä on tärkeää havainnollistaa tuote mahdollisimman kiinnostavasti ja yhtenä arviointiperusteena on mainittukin sommittelu. Työssä kannattaa kiinnittää huomiota myös yleisesti visuaaliseen ilmeeseen ja värimaailmaan sekä printti-idean havainnollistamiseen mahdollisimman selkeästi ja kiinnostavasti visuaalisin ja sanallisin keinoin. Tehtävänannossa toteutustekniikka on vapaa. Tässä tehtävässä on siis mahdollisuus hyödyntää itselle sopivaa toteutustapaa.  


Muiden luovien alojen hakukohteiden ennakkotehtävät

LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi moni muukin taidealojen hakukohde sisältää valintaa karsivat ennakkotehtävät. Tarjoammekin useista näistä yksilöidyt analyysit helpottamaan tehtävien tekoa! Klikkaa alta itsesi muiden hakukohteiden tietoihin ja tehtävien analyyseihin!

Tukea ennakkotehtävien läpäisyyn?


Haluatko kasvattaa todennäköisyyttäsi läpäistä ennakkotehtävät ja jatkaa matkaasi kohti pääsykokeita sekä lopullista päämäärääsi: unelmien opiskelupaikkaa?

Pääsykoeuudistuksen myötä ennakkotehtävien merkitys opiskelijavalinnassa on noussut ja jatkoon pääsee entistäkin pienempi osa hakijoista. Tämän vuoksi tarjoamme Ennakko-kurssista tiiviskurssin lisäksi pitkää kurssia, joka tukee sinua ennakkotehtävien julkaisusta aina niiden palautukseen asti.

Tutustu Ennakko-kurssin vaihtoehtoihin alta ja liity mukaan treenaamaan alansa ammattilaisten ohjauksessa!Piirustuskilpailun 2021 voittajat

Unelmatila-piirustuskilpailun voittajat on nyt valittu! Saimme niin paljon uskomattoman hienoja töitä, että nostimme palkintojen määrää ja palkitsemmekin yhteensä kolme kilpailijaa

Lue lisää »

Ennakkotehtävät LIVE 18.2.2021

Ennakkotehtäviä aletaan hiljalleen julkaista niin LAB muotoiluinstituuttiin, Aaltoon, Metropoliaan kuin Arkkitehtuurinkin alalle. Tämän vuoksi toimme takaisin Ennakkotehtävät-LIVE:n entistäkin ehompana!  Askarruttaako

Lue lisää »