Aihe: Ajankohtaista

Lähtölaskenta kohti kevään valintakokeita taiteen ja muotoilun osalta alkoi juuri ennen joulua, kun Lapin yliopiston taiteiden ja muotoilun koulutusohjelmien ennakkotehtävät julkaistiin. Alkuvuoden aikana käymme läpi kaikkien koulujen ennakkotehtävät sitä mukaa, kun niitä julkaistaan – emmekä tietenkään malta olla kertomatta omia havaintojamme tämän vuotisista tehtävistä!

Lapin yliopisto on julkaissut ennakkotehtävät 2016 graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiinsa

Graafinen suunnittelu

Tehtävä 1
Kuvittele, että olet metsässä. Jokin tapahtuma kiinnittää huomiosi. Esitä sama tapahtuma kahdesta eri näkökulmasta: hiiren ja haukan.

Suoritustapa: Kaksi kuvaa A3-arkille, piirtäen tai maalaten haluamillasi välineillä (käsin).

Arviointiperusteet: Tapahtuman ideointi ja ilmaisutapa, perspektiivin käyttäminen.

Lintu- ja sammakkoperspektiivit ja metsän kuvaus yhdessä ovat esiintyneet viime vuosina eri aloilla useasti mm. viime vuonna arkkitehtipääsykokeissa oli yksi kiinnostava versio mielikuvitus-metsätehtävästä. Myös yllättävä tapahtuma eri konteksteissa on toistunut useamman kerran eri vuosina. Muun muassa minulla itselläni sekä arkkitehtiosaston että taidekasvatuksen pääsykokeissa pääsykoetehtävän aiheena. Kiinnostava ja tyypillinen tehtävä!

Tehtävä 2
Suunnittele juliste KELKKA2017 -tapahtumaan, joka järjestetään Rovaniemellä ensi helmikuussa. Tapahtuma kokoaa moottorikelkkavalmistajat ja kelkkailijat kotimaasta ja naapurimaista esittelemään uutuusmalleja, ja sen aikana järjestetään myös kelkkakilpailuja. Erikoisteemana vuoden 2017 tapahtumassa on Lumi & Vauhti.

Suoritustapa: Toteuta juliste mustalla tussilla valkoiselle A3-kartongille (pysty). Älä käytä muita värejä. Julisteen tulee sisältää tekstit KELKKA2017 ja Rovaniemi 17.–19.2.2017. Älä käytä muita tekstejä. Toteuta koko juliste käsin.

Arviointiperusteet: Ideointi ja tapahtuman visualisoiminen mainosjulisteessa toimivaksi. Teksti- ja kuvaelementtien sommittelu. Erikoisteeman esilletuonti.

Julistetehtävä tulee graafisessa suunnittelussa eteen joko ennakkotehtävissä, pääsykoetehtävissä tai molemmissa joka vuosi, mikä on luonnollista. Julistetehtäviä tulee eteen pääsykokeissa myös muilla aloilla vähän väliä. Useasti julistetehtävä on liittynyt juuri urheilu- tai kulttuuritapahtumaan, joskus globaalisti ajankohtaiseen aiheeseen, esim. ilmastonmuutokseen. Myös kansallisesti ajankohtaiset teemat ovat todennäköisiä aiheita muihin tämän vuoden julistetehtäviin. Julistetehtävien toteutuksessa tietyt asiat toimivat aina, mutta niissä myös erottuu helposti innovatiivinen ja erilainen lähestymistapa isommasta joukosta.

Tehtävä 3
Esitä käsitteet konflikti ja symbioosi pelkistettyinä kuvallisina tunnuksina. Pohjaa tunnukset seuraaviin määritelmiin: Konflikti: ristiriitoja kahden tai useamman osapuolen välillä (Lähde: Tieteen termipankki) Symbioosi: kahden eri eliölajin kiinteä, molempia hyödyttävä yhteiselämä (Lähde: www.sanakirja.org)

Suoritustapa: Esitä tunnukset vaakamuotoisella A3-arkilla vierekkäin. Käytä tasaisia väripintoja haluamillasi välineillä toteuttaen (käsin).

Arviointiperusteet: Pelkistäminen, informatiivisuus, ilmaisutaito.

Myös logo- tai tunnustehtävä tulee eteen graafisessa suunnittelussa lähes joka vuosi ja muilla luovilla aloilla vähän väliä. Tehtävä testaa mainiolla tavalla pelkistämisen ja pelkästään oleellisen esittämisen taitoa puettuna yksinkertaiseen graafiseen muotoon. Tällä kertaa käsitteet ovat erityisen abstrakteja ja laajoja. Näissä tehtävissä tärkeintä on timanttinen idea ja less is more -ajattelu!

Lapin yliopisto on julkaissut ennakkotehtävät 2016 graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiinsa

Kuvataidekasvatus

Tehtävä 1
Joitakin esineitä voi luonnehtia statussymboleiksi, kun taas toiset esineet ovat välttämättömiä perustarpeiden kannalta vailla tällaista symboliikkaa. Toisaalta käyttäjä voi myös itse luoda esineestä yksilöllisen ja persoonallisen erilaisin keinoin.

Toteutus: Valitse kolme esinettä, jotka tuntuvat viestivän edellä kuvattuja asioita. Sijoita esineet tilaan ja asettele ne suhteessa toisiinsa. Tee asetelmasta piirros. Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, lyijykynät ja/tai mustat tussit oman valintasi mukaan.

Arviointiperusteet: Muodon, valon, materiaalin ja tilan kuvaaminen.

Kuvataidekasvatuksen tehtävät ovat tyypillisesti monitulkintaisia ja kantaa ottavia, kuten tälläkin kertaa. Tehtävässä asetetaan vastakkain statussymbolit ja perustarpeet, mutta sekoitetaan hieman pakkaa ja haastetaan lisää tuomalla mukaan peliin oma persoonallinen jälki. Tätä monitulkintaista symboliikkaa pyydetään kuvaamaan asetelmana suhteessa tilaan vielä yksi kiinnostava lisähaaste. Tämä tehtävä antaa todella tilaa omalle ideologialle ja mielipiteille!

Tehtävä 2
Raja voi olla konkreettinen, aluetta tai ihmisiä erottava raja. Raja voi olla myös abstraktimpi: käsitteellinen, henkinen tai asenteellinen raja. Rajan voi nähdä sekä positiivisena että kielteisenä. Tee juliste, joka rohkaisee poistamaan/ylittämään rajoja tai juliste, joka puhuu rajojen tarpeellisuudesta.

Toteutus: Julisteessa tulee olla omaa piirrosta tai maalausta, mediakuvia jostain ajankohtaisesta aiheesta (lehtileike tai tuloste digitaalisesta mediasta, käytä enintään 2 kuvaa) sekä tekstiä enintään 10 sanaa.

Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, piirtimet ja/tai maalausvälineet, median kuvat

Arviointiperusteet: Visuaalinen kiinnostavuus, kokonaissommittelu, viestin välittyminen

Julistetehtävä myös taidekasvatuksessa! Julistetehtävissä toimii tietyt asiat aina mutta myös erottuu helposti innovatiivinen ja erilainen lähestymistapa isommasta joukosta. Tässä tehtävässä aihepiiri on graafisen suunnittelun julistetehtävää abstraktimpi ja laajempi, sekä monitulkintaisempi. Annettu aihe on monella tapaa ajankohtainen ja kiinnostava – tästäkin tehtävästä saa irti vaikka mitä, vain taivas on rajana.

Lapin yliopisto on julkaissut ennakkotehtävät 2016 graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiinsa

Haku Lapin yliopistoon

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa on tarjolla viisi eri koulutusohjelmaa:

  • audiovisuaalinen mediakulttuuri
  • graafinen suunnittelu
  • kuvataidekasvatus
  • teollinen muotoilu
  • tekstiili- ja vaatetusala

Haku Lapin yliopistoon alkaa 16.3. ja päättyy 6.4. Ennakkotehtävät on toimitettava 20.4. klo 15.00 mennessä yliopiston hakija- ja opiskelijapalveluihin. Tarkemmat tiedot löydät Lapin yliopiston valintaoppaasta.

Recommended Posts

Kommentoi

Kirjoita hakusi ja paina Enter