Skip to content

Metropolian ennakkotehtävät julkaistu – muotoilun alat ja graafinen suunnittelu

Metropolia-ammattikorkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin tänään. Graafisen suunnittelun alalla palautetaan kahden tehtävän laajuiset ennakot, ja muotoilun aloille hakevat selviävät tänä vuonna pelkän perustietolomakkeen palauttamisella.

Muotoilun alat – ennakkotehtävät

Perustietolomake korvaa tänä vuonna ennakkotehtävät sisustusarkkitehtuurin lisäksi myös teollisessa muotoilussa ja tekstiilisuunnittelussa. Hakuprosessia on siis yksinkertaistettu, joten Metropolian muotoilulinjoille kannattaa nyt ehdottomasti kannattaa hakea.
Ennakkotehtävien puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki soveltuvat hakijat kutsutaan pääsykokeiden ensimmäiseen päivään, jota voidaan pitää eräänlaisena karsintapäivänä. Tämän pääsykoepäivän jälkeen seuraaviin koepäiviin jatkavat parhaat hakijat, aivan kuten ennakkotehtäväkarsinnassakin.
Perustietolomake julkaistaan yhteishaun alkaessa 16.3., ja se on palautettava yhdessä yhteishakulomakkeen kanssa viimeistään yhteishaun päättymispäivänä 6.4.2016 klo 15.00.

Graafinen suunnittelu – ennakkotehtävät

Tehtävä 1
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivustolla. Kerro itsestäsi ja siitä minkä vuoksi graafinen suunnittelu kiinnostaa sinua niin paljon, että haluaisit siitä ammatin.  Kirjoita yksi A4-arkki. Laita tekstin alkuun kasvokuva itsestäsi ja kerro kumpaan suuntaukseen olet hakemassa painetun vai digitaalisen median suunnitteluun.  Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan täällä: https://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/88094/fi/70427 
Arviointikriteerit: Johdonmukaisuus, kieliasu ja perustelut.
Kyseessä on useana vuonna toistunut tehtävä ja hyvin tärkeä sellainen. Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle. Tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin henkilökohtaisesti ja saavat tietää hakijoista paljon kiinnostavia asioita.
Tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan sekä sitä, mitä hakija tulevaisuuden ammatiltaan hakee. Suuntautumisvaihtoehdot ovat keskenään erilaisia ja tarkoituksena on tekstissä kertoa kumpaan niistä haluaisi ja miksi. Perustelut siitä, miksi graafinen suunnittelu kiinnostaa, miksi haluaisi siitä itselleen ammatin ja kumpaan suuntaukseen tähtää ovat olennaisin osa tekstin sisältöä. Tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa.
Tämän tyyppinen kysymys on graafisen alan lisäksi tyypillinen myös monilla muotoilun aloilla hakijoiden haastatteluissa. Valintakomitean näkökulmasta kiinnostavaa on se, onko hakija on perehtynyt koulutusohjelmaan ja erityisesti alaansa, ja tietääkö tämä, mitä koulutukselta ja tulevalta ammatiltaan toivoo. Saman tyyppiset asiat kiinnostavat yhtälailla haastatteluissa.
Graafisen suunnittelun ammattilaiset työskentelevät kuvien lisäksi usein myös tekstien parissa, ja tämä ennakkotehtävä testaa hakijan valmiuksia kirjallisella puolella. Kirjoitustehtävää tehdessä kannattaa siis kiinnittää huomiota tekstin sisällön lisäksi myös sen rakenteeseen. Hyviä pointteja vetävän tekstin rakentamiseen saat mm. tästä videosta:
 

Tehtävä 2
Tee juliste aiheesta Klovni 2016 Toteutustapa A3-paperi, pystysuuntainen. Juliste on värillinen ja siinä on teksti: Klovni 2016. Tekniikka on muuten vapaa mutta valokuvaa ei saa käyttää.  Arviointikriteerit: Idea, idean välittyminen, sommittelu, värien käyttö, typografia, tekniikan hallinta.
Julistetehtävä tulee jossain muodossaan graafisen suunnittelun osastoille joka vuosi, kaikissa kouluissa. Sisältö tai aihe on tällä kertaa monitulkintainen, mikä antaa mahdollisuuksia mielikuvitukselle. Klovniin voidaan liittää monenlaisia mielikuvia ja kiinnostavaa onkin, miten hakija tulkitsee aihetta. Se kertoo hänen kekseliäisyydestään ja ideointikyvystään.
Julisteeseen tulee sisällyttää kuvan lisäksi tekstiä (Klovni 2016), jolloin hakijan typografiset taidot testataan myös. Teksti on olennainen osa julistetta ja saumaton osa kokonaisuutta, ei erillinen tai pakollinen lisä.
Onnistuneet tehtävän aikaansaamiseksi on tietysti hyvä ymmärtää sommittelun ja julistesuunnittelun toimivat kikat. Ajan hengen ja trendien tuntemuksesta ei myöskään ole haittaa. Toteutustapa on värillinen, mutta muuten erityisen vapaa tänä vuonna: valokuvia lukuun ottamatta hakija saa vapaat kädet käyttää omia parhaita ja julistesuunnitteluun soveltuvimpia tekniikoitaan!
Myös viestinnän koulutusohjelmassa täytetään ja lähetetään perustietolomake yhteishakulomakkeen lisäksi, ennen hakuajan päättymistä 6.4.2016 klo 15.00 mennessä.
Innostusta, motivaatiota ja luovuuden kukkimista kaikille hakijoille!


 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!