Ennakkotehtävät 2017: Metropolia kulttuuri- ja taidealat

Myös Metropolia on julkistanut tämän vuoden ennakkotehtävät liittyen graafisen suunnittelun ja vaatetusalan opintoihin. Moni onkin odotellut etenkin sisustusarkkitehtuurin esivalintatehtäviä, sillä mietinnässä oli, jatkuuko Metropoliassa viime vuoden käytäntö: tällöin muotoilun aloille oli vain perustietolomake varsinaisten ennakkotehtävien sijasta. Selkeästi Metropolia on ollut tyytyväinen tähän tapaan, sillä myös tänä vuonna käytäntö saa jatkoa!
Listasimme alle analyysimme kuitenkin graafisen suunnittelun ja vaatetusalan perinteisimmistä ennakkotehtävistä, joissa on tänä vuonna mielenkiintoisia aiheita. Osa on hyvin perinteisiä, taidealoilla usein nähtyjä tehtävänantoja, mutta mukaan on päässyt myös raikkaita uusia teemoja, jotka ainakin me Teholla otamme innolla vastaan!

MUOTOILUN ALAT

Perustietolomake korvaa tänäkin vuonna ennakkotehtävät sisustusarkkitehtuurissa, teollisessa muotoilussa ja tekstiilisuunnittelussa. Kyseiseen hakuprosessiin Metropolia päätyi muutama vuosi sitten yksinkertaistaessaan hakuprosessia, joten hakeminen ehdottomasti kannattaa – tällä kertaa kun se ei vaadi erityistä lisätyötä perustietolomakkeen täyttämisen lisäksi!
Ennakkotehtävien puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että jokainen soveltuva hakija kutsutaan pääsykokeiden ensimmäiseen päivään. Sen aikana tullaan myös karsimaan osa hakijoista, ja jatkoon päässeet tulevat jatkamaan seuraaviin koepäiviin.
Metropolian perustietolomake julkaistaan yhteishaun alkaessa 15.3. tällä sivulla, ja se on palautettava yhdessä yhteishakulomakkeen kanssa viimeistään 5.4.2016 klo 15.00.

Graafinen suunnittelu

Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivustolla. Kerro itsestäsi ja siitä minkä vuoksi graafinen suunnittelu kiinnostaa sinua niin paljon että haluaisit siitä ammatin. Kirjoita yksi A4-arkki. Laita tekstin alkuun kasvokuva itsestäsi ja kerro kumpaan suuntautumiseen olet hakemassa – painetun vai digitaalisen median suunnitteluun.
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan täällä: (Linkki julkaistaan hakuajan alkaessa 15.3.2017)
Toteutustapa
Essee
Laajuus
Yksi A4-arkki
Arviointikriteerit
Johdonmukaisuus, kieliasu ja perustelut

Tänäkin vuonna Metropolia luottaa hyväksi havaittuun ennakkotehtävään, sillä kyseessä on useana vuonna toistunut tehtävä. Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle omalla tavallaan. Henkilökohtaisten tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin syvemmin ja saavat tietää hakijoista ja heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan kattavasti.
Henkilökohtaisen aspektin lisäksi tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan.  Tehtävässä on jo itsessään annettu ohjeeksi tutustua graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivuilta, joten tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa. Tarkoituksena on hahmottaa, millaisena hakija näkee oman roolinsa tulevaisuudessa: millaista työtä hän haluaisi tehdä, millaisia ideoita hän toisi alalle ja kuinka selkeä kuva hakijalla on tulevista työtehtävistään.
Tämän tyyppinen kysymys on graafisen alan lisäksi tyypillinen myös monilla muotoilun aloilla hakijoiden haastatteluissa. Valintakomitean näkökulmasta kiinnostavaa on se, onko hakija on perehtynyt koulutusohjelmaan ja erityisesti alaansa, ja tietääkö tämä, mitä koulutukselta ja tulevalta ammatiltaan toivoo. Saman tyyppiset asiat kiinnostavat yhtälailla haastatteluissa.
Graafisen suunnittelun ammattilaiset työskentelevät kuvien lisäksi usein myös tekstien parissa, ja tämä ennakkotehtävä testaa hakijan valmiuksia kirjallisella puolella. Kirjoitustehtävää tehdessä kannattaa siis kiinnittää huomiota tekstin sisällön lisäksi myös sen rakenteeseen.

Tehtävä 2: Euroopan hullu vuosi 2017
Vuotta 1848 kutsutaan Euroopan hulluksi vuodeksi ajan tapahtumien vuoksi. Vuonna 2017 on nähtävissä myös monenlaisia vahvoja ilmiöitä ja meneillään olevia mullistuksia. Tee juliste aiheesta Euroopan hullu vuosi 2017.
Toteutustapa
A3-paperi, pystysuuntainen.
Juliste on värillinen ja siinä on teksti: Euroopan hullu vuosi 2017.
Tekniikka on muuten vapaa, mutta valokuvaa ei saa käyttää.
Laajuus
Yksi A3-paperi
Arviointikriteerit
Idea ja idean välittyminen, sommittelu, värien käyttö, typografia, tekniikan hallinta

Ennakkotehtävät sekä pääsykoetehtävät liittyvät usein hyvinkin ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin. Tänä vuonna Metropolia tarttuu ajankohtaisuuteen Euroopan hullun vuoden kautta, joka voi tarkoittaa melkein mitä vain: miten kukakin määrittelee Euroopan hullun vuoden? Tämän tyylinen tehtävä testaa myös hyvin, seuraako hakija aikaansa, osaako hän lukea ilmiöitä ja trendejä ja miten hän kuvaa ne visuaalisesti. Tehtävässä kannattaa myös muistaa julisteeseen annetut ohjeet tekstistä sekä valokuvan jättämisestä pois työstä!

Tehtävä 3: Muraalin eli seinämaalauksen teko
Tee kuvasarja, jossa kuvataan muraalin tekemistä. Eli miten maalaus saadaan seinälle ja miltä lopputulos näyttää.
Toteutustapa
Työ on värillinen.
A3-paperi.
Tutustu aiheeseen.
Tekniikka on muuten vapaa, mutta valokuvaa ei saa käyttää.
Laajuus
Yksi A3-paperi
Arviointikriteerit
Havainnollisuus, sarjallisuus, oivaltaminen. Sommittelu. Käytetyn tekniikan hallinta.

Metropolian antama ennakkotehtävä liittyen muraaliin on ehdottomasti viime vuosien mielenkiintoisimpia tehtävänantoja! Tämän tyylisiä tehtäviä ei ole usein näkynyt ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa, joten tässä on todellakin mahdollisuus erottautua ja tehdä jotain uutta! Erityisesti tehtävään yhdistetty kuvasarja, joka ei kuvaakaan esimerkiksi samaa aihetta kolmesta eri kulmasta, vaan keskittyy kuvasarjana kuvaamaan aikajanaa, on kutkuttava idea. Tässä työssä arviointikriteerinä oleva oivaltaminen on tärkeässä roolissa: keksiikö hakija oivallisen keinon esittää kuvasarjansa niin, että se kuvastaa muraalin tekemistä havainnollisesti ja sarjallisesti, mutta myös mielikuvituksellisesti ja luovasti.

Vaatetusala

Tehtävä 1

Tulkitse oheista piirrosta. Leikkaa mustasta kartongista kankaan kappaleet, joilla kuvittelet saatavan aikaan toimivan vaatteen muodot.

Liimaa leikkaamasi kartongin kappaleet A3-paperille vaakasuuntaan.

Kyseisen tyylinen tehtävä on hyvin perinteinen vaatetusalan ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa. Erilaisten kuvien, kaavojen ja mallien avulla selvitetään, miten hakija ymmärtää vaatteiden muotoja ja muotoutumista: millaisista kappaleista vaate muodostuu? Hahmotuskyky ja kolmiulotteisten muotojen ymmärtäminen myös kaksiulotteisena sekä toisin päin on avain tässä tehtävässä onnistumiseen!

Tehtävä 2
Suunnittele vaatteet vanhemmalle huskysafari-yrittäjäpariskunnalle. He ottavat nämä vaatteet päällänsä vastaan turisteja ja vievät heidät koiravaljakolla lumiseen Lappiin. Kuvaa pariskunta ulkona luonnossa.
Tee työt koossa A3 vaakasuuntaan, värillisenä peite- tai vesiväreillä (papereita voi olla useampia). Liitä mukaan selkeät, mustavalkoiset tasokuvat vaatteiden malleista (edestä ja takaa) sekä mahdolliset materiaalinäytteet.

Tehtävänantoon liittyvän Lappi-teeman perusteella olisi voinut ajatella ennakkotehtävän liittyvän Lapin yliopistoon, mutta ihanan virkistävää nähdä myös pohjoisen teemaa Metropolian tehtävissä!  Vaikka tehtävä ensialkuun vaikuttaa hyvinkin helpolta, sisältää se silti monia pohtimisen arvoisia kohtia: toteuttaako hakija tehtävässä kaikista stereotypisimmän idean, joka pälkähtää usein samanlaisena monien hakijoiden päähän, vai keksiikö hän luovemman ja erottuvamman idean? Irrottelu perinteisestä saattaa myös toimia, kunhan muistaa miettiä tehtävän ohjeita: jos pariskunta käyttää vaatteita myös koiravaljakkoajeluilla, niiden tulee mielenkiintoisen ulkonäön lisäksi olla myös toimivia arkipäivän työssä.

Tehtävä 3
Piirrä ja maalaa työtiimisi tulevaisuuden työtehtävissä.
Tee työ koossa A3 vaakasuuntaan, värillisenä peite- tai vesiväreillä.

Tehtävän 3 tyyppinen idea toistuu vuosittain eri osastoilla ja hakukohteissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisena hakija näkee itsensä vaatetusalan ammattilaisena ja millaisia tulevaisuuden haaveita häneltä löytyy. Tässä tehtävässä ei myöskään keskitytä pelkästään oman itsensä esittämiseen, vaan kuvaan tulee koko työtiimi: hakijan tulee siis miettiä, millaisten ihmisten ja millaisten ammattilaisten kanssa hän työtänsä tulevaisuudessa tekee.
Kokonaisuudessaan Metropolian vuoden 2017 ennakkotehtävät olivat yhdistelmä perinteisiä ennakkotehtävien teemoja yhdistettynä uudempiin ja vähän harvinaisempiin ideoihin. Hakijoilla on varmasti tehtävää esivalintatehtäviä tehdessä, mutta kova työ palkitaan: ne hakijoista, jotka jaksavat nähdä vaivaa miettiäkseen, suunnitellaakseen ja toteuttaakseen työt mahdollisimman hyvin, palkitaan usein pääsykoekutsulla!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, usein jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!


 

Motivaation puutetta ilmassa

Moikkulimoi!

En tiedä mikä motivaation puute on ollut tässä muutaman viikon aikana. En ole saanut yhtään mitään aikaiseksi. Kurssitehtävät on jäänyt rästiin, koska ei ole oikeen ollut fiilistä mihinkään. Bloginkin kirjoitus jäänyt sen takia vähälle.

Tutustumisilta ja motivaatio

Menin perjantaina myöhäisemmälle midi-kurssille, koska muuten olisi tullut kamala kiire Helsinkiin töiden jälkeen. Oli kiva nähdä toisenkin ryhmän töitä ja ajatusmaailmaa. Sitä alkaa jo tottua oman ryhmän oppilaiden tyyliin, ja on innostavaa nähdä muidenkin töitä. Vaikka me niitä töitä saadaankin aina katsella facebook-ryhmässä, onhan se kiva kuulla myös keskustelua töistä. Samaisena iltana mä tein sen vihdoin, sain ekan vitosen! Ai että se tuntu hyvältä. Ehkä musta onkin tähän. Nyt mietinkin miksi vikaan kahden viikon aikana en ole saanut mitään aikaiseksi?

Kartta -tehtävä
Kartta tehtävä, jossa piti piirtää oma kartta, joka kuvaa joko kuvataiteen tai musiikin maailmaa sellaisena kuin minä sen koen. 5, +upea tilallinen abstraktio, tunnelmien ja värialueiden muodostama kolmiulotteinen tila


Tutustumisilta itsessään meni sulavasti, saatiin ruokaa, juomaa ja kuunnella musiikkia. Loppu sujui kuin valssi, vaikkei valssattukaan. Sain tutustua ihaniin ihmisiin! Vaikea käsittääkään, kuinka erilaisia ollaan. Tietysti olin luonut osasta jonkinlaisen mielikuvan jo etukäteen. Juttelun myötä ensivaikutelmat hälvenivät ja näin heissä ihan uusia puolia. Täytyy sanoa, että upeita persoonia meillä Teholla. Tuli sellainen olo, että me tehdään tämä yhdessä, ja päästään kaikki haluamaamme kouluun!
tutustumisilta
 

Portfolio valmis, vai onko?

Kouluun pääsemiseen edellytetään kuitenkin ennakkotehtävät. Puhuin viime postauksessa, että pyhitän talvilomani täysin portfolion tekoon.. Noh, enhän mä sitä tehnyt tippaakaan. Nyt on vaan fiilis, että MITÄHÄN VITTUA. Päätin aiemmin, että tekisin Muotsikan ennakkotehtävät ennen aallon ennakkotehtävien julkaistamista, eli ennen 15.3. Siihen on enää alle viikko!!! En käsitä, mihin koko helmikuu yhtäkkiä hävisi. Päiviä on enää 28, kun molemmat ennakot pitäisi olla tehtynä. Miten mä kerkeän?! Päässä pyörii vain paperivalinnat, portfolion koko ja se, löydänkö vanhoja töitä, vai käytänkö pelkästään uusia kurssilla valmistuneita? Onneksi Teholta sain vastauksia näihinkin kysymyksiin. Tehon blogista löytyy nimittäin Sini-opettajan analyysi Lahden muotoiluinstituutin ennakkotehtävistä. Ihana stressinpurkaja Teho-Opisto ja sen opettajat ovat, kiitos.

eskariin
Fiiliksiä eiliseltä


 
Tällä hetkellä odotan, että liima kuivuisi ja pääsisin maalaamaan alustaa mun pienkerrostalolle. Laittelen kuvia kunhan saan sen valmiiksi ja kuljetettua ehjänä kurssille. Motivaatio on taas palannut ja alan tajuamaan, että tässähän pitää tehdä töitä… täysillä. Viime tunnilla läpikäytiin mun lempiaihetta: tilaa ja perspektiiviä. Ehkä ne on mun lemppareita, koska saa tavallaan apuja siihen piirtämiseen pakopisteistä. Saan luoda sitä, mitä tulevaisuudessakin haluaisin tehdä.
 
Tiesin, että keväästä tulee stressaava, joten nyt vaan tsemppi päälle ja painetaan vauhdilla eteenpäin!
 
Ihanaa loppuviikkoa, Tiia


 

Ennakkotehtävät 2017: Lahden Muotoiluinstituutti

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin valintaopas sekä esivalintatehtävät julkaistiin viime viikolla pääsykoekevään alkajaisiksi. Moni olikin jo odottanut kuumeisesti, millaiset ennakkotehtävät Muotoiluinstituutti tänä vuonna hakijoilleen tarjoaa: viime vuoden uutuuksiin kun kuului portfoliomuotoinen esivalintatehtävä muotoilun puolelle.
Viime keväänä me Tehon puolelta annoimme kiitosta tästä uudistuksesta, sillä se helpotti erityisesti ulkomaille haikailevien työtaakkaa – nimittäin moneen ulkomaiseen taideyliopistoon haetaan pelkästään portfoliolla ilman pääsykokeita, ja Lahti otti portfoliomuotoisen tehtävän kautta osaa tähän kansainväliseen trendiin. Näin hakijat pystyivät helposti hakemaan melkeinpä samalla portfoliolla sekä Suomeen että ulkomaille – napaten kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Selkeästi Muotsikka piti viime vuotista malliaan toimivana, sillä portfoliomuotoiset ennakkotehtävät saavat jatkoa tänäkin vuonna!
Nyt kun Lahden esivalintatehtävät on julkaistu, päätimme ottaa ne meillä Teho-Opistolla hieman lähempään tarkasteluun ja analyysiin. Jos siis sinua kiinnostaa, millaisia asioita esivalintatehtävissä saatetaan pyrkiä testaamaan ja miten lähteä rakentamaan omia ennakkotehtäviä, kurkista ensin tästä pääopettajamme Sini Koiviston mietteet!

MUOTOILUN ALAT

(Teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, korumuotoilu, kalustemuotoilu, ajoneuvomuotoilu, vaate- ja asustesuunnitteluun, pakkaus- ja brändimuotoilu)

Portfolio (Työnäytekansio)
Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla.
Töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.
Huom! Ei videoita, tallenteita tai linkkejä.
Portfolion maksimikoko voi olla A3 ja siinä tulee olla  4–10 sivua.
Portfolion ensimmäisellä aukeamalla tulee olla motivaatiokirje.
Motivaatiokirjeen pituus voi olla maksimissaan A4-liuskan pituinen teksti.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

  • Kerro itsestäsi lyhyesti.
  • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
  • Mitä sinä osaat?
  • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
  • Miksi erityisesti haet Muotoiluinstituuttiin?
  • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
  • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kannessa.
Nido kaikki portfolion sivut yhteen haluamallasi tavalla.
Portfolio ja motivaatiokirje arvioidaan, mutta ei pisteytetä. Arviointiperusteena on soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky, näytetyöt sekä portfoliokokonaisuuden hallinta.

Kuten aikaisemmin kirjoitimme, hyväksi havaittu portfoliomalli on valikoitunut tänäkin vuonna muotoilun puolen esivalintatehtäväksi. Hyvin rakennetulla portfoliolla hakijalla on mahdollisuus näyttää raadille juuri niitä osa-alueita, joissa omasta mielestään ehdottomasti loistaa. Samalla hakijan on myös helppo antaa monipuolinen katsaus osaamiseensa rakentamalla työnäytekansion keskenään erityylisistä tuotoksista.
Portfoliota rakentaessa kannattaa ehdottomasti muistaa kokonaiskuva, joka portfoliosta välittyy. Vaikka omasta mielestäsi sinun kannattaisi laittaa työhön vain kaikista parhaat tuotoksesi, mutta jos ne kaikki ovat hyvin samanlaisia, ei osaamisestasi saada tarpeeksi laajaa kuvaa. Sen vuoksi on hyvä, jos joku ulkopuolinen taho, joka esimerkiksi tietää taidealasta tai ennakkotehtävistä, katsoo kokonaisuutta kanssasi.
Portfolioon tulee myös liittää mukaan motivaatiokirje, jonka kirjoittamiseen kannattaa myös käyttää huolellisesti aikaa. Sen tavoiteena on selvittää, kuinka hyvin hakija tuntee hakemaansa alaa, hänen sisäistä motivaatiotaan sekä kykyä kuvitella työskentelevänsä hakemallaan alalla. Portfolio ja motivaatiokirje muodostavat näin moniuloitteisen kokonaisuuden, jossa tarkastellaan hakijan teknistä osaamista, ideointia ja luovuutta sekä motivaatiota opiskelua ja hakemaansa alaa kohtaan.
Jos tarpeeksi monipuolisen, laadukkaan ja erottuvan portfolion kasaaminen tuntuu haastavalta, meillä Teholla on tarjota apua myös siihen. Olemme auttaneet jo pitkään ulkomaisiin taideyliopistoihin hakevia portfolioidensa kokoamisessa, ja osoituksena huolellisesta työstä 100% valmennuskursseillamme portfolion koonneista ja ulkomaille hakeneista on päässyt sisään johonkin hakemistaan yliopistoista! Esimerkiksi Midi-kurssillamme saat tehtyä vakuuttavan portfolion ammattilaisten ohjauksessa, kun toteutat viikoittaiset kurssitehtävät huolella. Kurssilla tehtävät työt ovat portfolion sisältöä ja rakennetta ajatellen kiinnostavaa materiaalia, sillä ne ovat harkitusti rakennettuja, kiinnostavia suunnittelutehtäviä. Kurssityöt käydään läpi ammattilaisten eli opettajiemme kanssa ja pääset valitsemaan niistä parhaan otoksen kertomaan omista taidoista, tekniikoista ja tärkeimpänä luovuudesta ja ideointikyvystä.

Visuaalinen viestintä – Graafinen suunnittelu

1. Nationalismi
Tee kolmen ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.
Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

Usein pääsykokeissa ja ennakkotehtävissä painotetaan paljon ajankohtaisuutta. Ympäröivän maailman hahmottaminen, ilmiöiden huomiointi ja niistä inspiroituminen ovat taidealalla tärkeitä ominaisuuksia. Vaikka tässäkin tehtävässä hyvä tekniikka on tärkeässä roolissa, vielä suuremmassa roolissa on työn idea ja omaperäisyys. Mitä fiksumman tavan ottaa kantaa kuumiin aiheisiin keksit, sen paremmin erotut muiden hakijoiden joukosta. Liian ilmiselvä idea ei myöskään usein erotu, koska monet valitsevat helposti ensimmäisenä mieleen tulevien ideoiden joukosta. Joten mitä vähemmän ilmiselvä, mutta silti hyvinkin ajankohtainen teema aiheeksesi valikoituu, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on erottua!

2Omat työt
Esittele kymmenen omaa työtäsi.
Toteutus: Tee kymmenestä tekemästäsi työstä maksimissaan A4-kokoinen portfolio tulostaen tai itse rakentaen. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta. Älä liitä portfolioon alkuperäisiä töitäsi. Valokuvaa, skannaa tai kopioi alkuperäinen työsi ja liittää se sitten portfolioosi. Sivumäärä ja rakenne ovat vapaasti valittavissasi. Sisältö pitää kuitenkin olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä, joten älä liitä portfolioon esim. DVD-levyä tai online portfoliosi osoitetta.
Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

Portfoliomallinen ennakkotehtävä on sisällytetty myös visuaalisen viestinnän puolelle. Tämä tarkoittaa samalla myös melkoisen suurta työmäärää graafisen suunnittelun opinnoista haaveileville: ennakkotehtävät kun sisältävät sekä portfolion että kolme muutakin työtä!
Portfolioon pätee samantyyliset lainalaisuudet kuin muotoilun puolen portfolioonkin. Tarkoituksena on porfolion avulla saada mahdollisimman laaja kuva osaamisestasi ja luovuudestasi, joten muista valita porfolioon tarpeeksi monipuolisia töitä! Usein portfoliota kannattaa myös tarkastella jonkun ulkopuolisen kanssa, sillä toinen ihminen näkee luomasi työt eri tavalla objektiivisena kokonaisuutena, kuin mitä itse.

3. Suomi 100 vuotta
Suunnittele tapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:

     Suomi 100 vuotta
     Vaihtoehtobileet oman elämänsä sankareille
     Olavinlinnassa 6.12.2017

Voit lisätä tekstielementtejä tarpeesi mukaan selittämään tapahtuman luonnetta ja mahdollisia esiintyjiä.

Toteutus: Värillinen, A3-paperille, muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus), omaperäisyys.

Julistetehtävät ovat hyvin perinteisiä graafisen suunnittelun ennakkotehtäviä, samoin erilaisiin tapahtumiin liittyvät tehtävänannot. Jo viime vuonna oli odotettavissa, että tänä vuonna esivalintatehtävissä tulee myös näkymään Suomi 100 vuotta -juhlavuosi, kuten tästä tehtävästä huomataan. Toteutustapa on tänäkin vuonna erittäin vapaa, joka antaa luovuudelle ja ideoinnille todella paljon liikkumavaraa! Tärkeää on kuitenkin muistaa julisteen perimmäinen tehtävä: viestiä ja informoida jostain tapahtumasta, joten luovan toteutuksen lisäksi kannattaa panostaa sommitteluun ja julistesuunnittelun hyviksi havaittuihin kikkoihin.

4. ”Minä ja tulevaisuuden toivetyöpaikkani”
Kuvaa itsesi tulevaisuuden toivetyöpaikassasi tekemässä jotain sellaista mistä olet aina haaveillut.
Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Koko vapaa, maksimikoko A3.
Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.

Lähes jokaisena vuonna yhden tai useamman koulun esivalintatehtävissä pyydetään toteuttamaan jokin tulevaisuuden visio. Samantyylisiä tehtäviä hieman eri aiheilla ja ideoilla on ennakkotehtävissä ollut siis aikaisemminkin.
Tämän tyylisissä tehtävissä testataan yleensä useampia erilaisia asioita: esimerkiksi sitä, miten hyvin tunnet alan, jota olet hakemassa. Osaatko miettiä, millaisia työtehtäviä kyseisellä alalla on ja oletko miettinyt, millaisten työtehtävien parissa juuri sinä haluaisit kyseisellä alalla työskennellä. Graafisen suunnittelun puolella tulevaisuuden toivetyöpaikka ei välttämättä tarkoita pelkästään konkreettista ympäristöä jossa työskentelet, vaan työtehtäviesi sisältöä, tekniikoita ja välineitä joilla teet töitä yms. Kannattaa myös miettiä tulevaisuudessa tapahtumaa kehitystä – ovatko esimerkiksi tietokoneet tai muut graafisen suunnittelijan työvälineet edelleen samanlaisia, kuin nykypäivänä? Tehtävässä korostuu kykysi visualisoida ajatuksiasi, toimia eräänlaisena visionäärinä ja kertoa kuvasi avulla omista unelmistasi ja visionäärisyydestäsi.
Iskikö ennakkotehtäväpaniikki? Ei hätää, voit vielä hypätä mukaan viimeisten joukossa tammikuun lopussa alkaneelle kevätlukukauden mittaiselle Midi-kurssillemme. Ilmoittaudu mukaan Midille tai muille kursseillemme saman tien, sillä luvassa on kevät täynnä innostumista, oppimista ja onnistumista! Jos koko kevään mittainen kurssi ei sovi aikatauluihisi, kurkista meidän ennakkotehtäviin erikoistunut Ennakko-kurssi tai muut lyhyemmät intensiivikurssimme.
Tsemppiä pääsykokekevääseen ja ennakkotehtäviin!
Kuva: Lahden Muotoiluinstittuutti / Tarmo Valmela


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Taidealojen ja arkkitehtuurin ennakkotehtävät 2017

Ennakkotehtävät 2017

On taas aika jokavuotisen pääsykoekevään lähtölaukauksen – nimittäin taidealojen ja arkkitehtuurin ennakkotehtävät on suurimmaksi osaksi julkaistu!

Ensimmäiset ennakkotehtävät, eli toiselta nimeltään esivalintatehtävät, julkaistiin tammi–helmikuun taitteessa Lahden muotoiluinstituutin hakukohteisiin sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Vihdoin ja viimein saapui myös monien odottama päivä, joka toi mukanaan arkkitehtuurin esivalintatehtävät. Arkkitehtuurin ennakkotehtävät ovat perinteisesti samat kaikkiin kolmeen arkkitehtuuria opettavaan yliopistoon, joten päätitpä hakea Aaltoon, Oulun yliopistoon tai Tampereen teknilliseen, ennakkotehtävät ovat samat kaikkialle.

Muutamia ennakkotehtävien julkistuksia joutuu vielä hetkisen odottamaan: esimerkiksi Metropolia julkaisee ennakkotehtävänsä 15.2. sekä taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon osalta Aalto-yliopisto julkaisee ennakkotehtävät 15.3.

Ennakkohtehtävien palautuspäivämäärät vaihtelevat koulujen mukaan, mutta ajoittuvat välille 5.4.–20.4.2017. Itse hakuaika valtakunnallisessa yhteishaussa alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo 15.

Jos arkkitehtuuri ja taidealat ovat kevään hakukohteinasi, kokosimme sinua varten yhteen ja samaan paikkaan tiedot ennakkotehtävistä sekä palautusten päivämääristä. Tulemme myös julkaisemaan Teho-Opiston opettajien analyysit esivalintatehtävistä ja lisäämme ne aina julkaisun jälkeen tähän listaan! Saattaa olla, että opettajiemme kommentit ennakkotehtävistä tuovat ajatteluusi uuden kulman tai saat paremmin kiinni siitä, miten voisit erottautua tuotoksillasi muiden hakijoiden joukosta!

ARKKITEHTUURI- JA TAIDEALOJEN ENNAKKOTEHTÄVIEN AIKATAULU KEVÄT 2017

Arkkitehtuurin yhteisvalinta (Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto)

Lahden muotoiluinstituutti

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Metropolia

Aalto-yliopisto, Taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinto

Kirjoitamme blogiimme kevään aikana useampia postauksia ennakkotehtäviin sekä pääsykokeisiin liittyen, joten kannattaa pysyä linjoilla!

Muistathan, että meillä Teholla on myös tarjota heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen tehokas Ennakko-kurssi, jossa keskitytään esivalintatehtävien hyväksytyn suorittamisen kannalta keskeisiin taitoihin, tekniikoihin ja sisältöihin. Jos ennakkotehtävien lisäksi sinua kiinnostaisi kokonaisvaltaisempi valmistautuminen pääsykoekevääseen, kurkista myös muut tarjolla olevat kurssimme!

Nyt kun lähtölaukaus pääsykoekevääseen on annettu, toivotamme Tehon porukalla rutkasti onnea ja inspiraatiota pääsykoerumbaan!


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Tiia J – Unelmana sisustusarkkitehtuuri

Tiia Jokinen - unelmana sisustusarkkitehtuuri

 

Moikka!

Ruudun toisella puolen kirjoittelee 21 -vuotias iloinen nuori nainen, joka haaveilee sisustusarkkitehdin työstä. Nimilapussa lukee Tiia J.
Tällä hetkellä työskentelen Lidlissä ja se ei ole mun juttu. Asiakaspalvelu on ihanaa ja erilaiset vuorovaikutukset tekevät päivästä mielenkiintoisia, mutta kaikkien on pakko käydä ruokakaupassa. Tämän takia ihmiset eivät ole aina kaupassa asioidessaan maailman ihanimmasta päästä. Kouluun on siis pakko päästä.
Omat tulevaisuuden suunnitelmat ovat muuttuneet vuosien varrella hyvin monta kertaa. Milloin halusin olla lääkäri, milloin psykologi, toisinaan kiinnosti historiakin. Lukion tokana vuonna tajusin, että haluan opettajaksi. Pienenä leikin pehmolelujeni kanssa koulua ja tein omalla salakielellä niille kokeitakin. Aattelin, että ehkä se oliskin sit se mun juttu. En tienny siinä vaiheessa mikä aine mua kiinnostais eniten ja mitä haluaisin opettaa. Abivuonna, kun haut alkoi, hain siis luokanopettajaksi. Siinä opiskeluiden ohella olis vielä hyvin aikaa miettiä, että mikä olis se mun aine, jota haluisin opiskella enemmänkin.

MIKSI SISUSTUSARKKITEHTUURI?

Kolmen vuoden ja kolmen VAKAVA-kokeen jälkeen, aloin miettimään hommaa uudelleen. Juttelin ystävieni, perheeni ja avopuolisoni kanssa siitä, mitä ne mussa näkee. Vastaukseks tuli, että ne kaikki näkee mut luovalla alalla. Ala, jossa saisin toteuttaa itteeni ja taiteellisuuteni tulis esille.
Myönnän, että ennen ajattelin ettei taiteilijana elä rahoiksi. Tai elää, mutta lähinnä kaurapuuroa ja makaronia syöden. En ikinä edes kuvitellut, että voisin omalla luovuudella jopa tienata! Mitä sitä miettimään tuleeko joskus tienaamaan vai ei – ainakin saisin tehdä sitä mistä nautin. Aloin innostuksen vallassa selailemaan erilaisia taiteenaloja. Pitkän ja hartaan etsinnän jälkeen löysin Lahden ammattikorkeakoulun ja muotoiluinstituutin. Sieltä sisustusarkkitehtuuri pomppasi silmieni eteen.
Arkkitehtuuri itsessään on kiinnostanut aina, mutta laskupää on heikko pitkän matikan jälkeenkin. Sisustusarkkitehtuuri olis siis just hyvä mulle. Näen jo silmissäni oman ison, selkeälinjaisen toimiston ja ihanat asiakkaat, joiden eteen voisin tehdä kaikkeni. Seuraavaksi aloin metsästämään vanhoja pääsykokeita ja valmennuskursseja. Löysin Teho-Opiston. Hylkäsin nopeasti ajatuksen, koska aattelin pärjääväni omillani kokeissa. Luin pari päivää myöhemmin itse kokeista tarkemmin ja tajusin, että hei, enhän mä tästä ilman apua selviä. En ehkä ole mestaripiirtäjä eikä kunnon keskittymiskykyäkään löydy. Mutta niitä voi harjotella ja parantaa. Ei kaikkea tarjoilla hopealautasella.
Laitoin rakkaalle siskolleni viestiä ja pyysin apua ennakkotehtävien kanssa. Sisko suositteli avuksi Teho-Opistoa ja Midi-kurssia. Nyt pari kuukautta myöhemmin  olen Tehon uusi opiskelijabloggaaja. Olen siitä todella innoissani. Bloggaaminen on usein pyöriny mielessä, mutta omasta elämästä kertominen ei vaan tuntunut bloggaamisen arvoselta. Nyt vihdoin on oikeesti aihetta, josta kirjottaa. Kerron blogissa Teho-Opiston Midi-kurssista ja harjoituksista. Mutta myös kaikesta muusta, esimerkiksi omista tuntemuksista tulevia pääsykokeita kohtaan.

Tervetuloa seuraamaan mun vauhdikasta matkaa kohti kevään pääsykokeita.

Terkuin, Tiia

 

Lux Helsinki – festivaali, joka saa sinut rakastumaan valotaiteeseen

Suomen pimeä, usein loskainen ja joskus jopa synkeän hiljainen tammikuu ei välttämättä ole se inspiroivin aika vuodesta, jota muistellaan vuoden kohokohtana. Sen vuoksi onkin niin upeaa, että Helsingin kaupunki ja useat taiteilijat ovat päättäneet ottaa härkää sarvista ja valjastavat jo yhdeksättä kertaa talvisen pimeyden taiteen näyttämöksi – nimittäin Lux Helsinki -valofestivaalin avulla. Ja mikä parasta, festivaalin teoksista pääsee kuka tahansa nauttimaan täysin ilmaiseksi 5.–9.1.2017 välisenä aikana!

Lux Helsinki
Lux Helsinki 2017, Tarja Ervasti – Domus 360 sketch © Tarja Ervasti


Valon positiivinen vaikutus hyvinvointiin keskellä pimeintä vuodenaikaa on tunnistettu, ja Lux Helsinki tarjoaa siihen luovan mahdollisuuden valotaiteen keinoin. Valo-, media- ja kuvataiteilijat Suomesta, Hollannista ja Meksikosta toteuttavat tapahtuman pääreitille yhteensä 15 teosta, jonka lisäksi tapahtuma on kerännyt ympärilleen suuren määrän oheistapahtumia.
Koska meidän Teholaisten mielestä jokaisen tulisi kokea tämä ainutlaatuinen tapahtuma, keräsimme Lux Helsingin mielenkiintoisimmat kohteet, maukkaimmat oheistapahtumat ja sykähdyttävimmät sisällöt yhteen. Nämä vinkit luettuasi ymmärrät, miksi viiden päivän valofestivaali kiinnosti viime vuonna yli puolta miljoonaa vierailijaa!

1. Koe uusi reitti, jonka keskipisteenä on Tuomiokirkko


Lux Helsingin reitti muuttuu tänä vuonna, kun tapahtuma valaisee historialliset rakennukset ja paljastaa sisäpihojen tunnelman idyllisissä Kruununhaan kortteleissa. Uusi reitti kulkee Kauppatorilta Mariankatua pitkin Kruununhakaan, sieltä Topelian pihalle ja lopulta Kansalliskirjaston sisäpihan kautta takaisin Kauppatorille. Uusittu pääreitti vie valotaidetta metsästävät festivaalikävijät jälleen kerran kohteisiin, joihin ei välttämättä tule arkisin poikettua. Tapahtuman keskipisteenä on tänä vuonna Tuomiokirkko, jonka kaikki neljä sivua valaistaan Domus 360° – Neljä kotia -valoteoksessa.

2. Ota varaslähtö Lux In -valotaiteen näyttelyssä

Lux In 2017, Janne Parviainen – Valomaalauksia © Eija Väliranta
Lux In 2017, Janne Parviainen – Valomaalauksia © Eija Väliranta


Tänä vuonna toista kertaa järjestettävä Lux In tuo valoa myös sisätiloihin, tällä kertaa Kaapelitehtaan Merikaapelihalliin. 1.–10.1.2017 järjestettävä näyttely tuo esille ajatuksia herättäviä valotaideteoksia sekä tunnetuilta taiteilijoilta että Taideyliopiston valosuunnittelun maisteriopiskelijoilta. Koska kyseessä on laajin Suomessa nähty kattaus valo- ja videotaidetta, tätä ei kannata missata! Lux Helsinkiä malttamattomana odottavan kannattaa siis lähteä hakemaan valoelämyksiä jo etukäteen näyttelystä, johon on vapaa pääsy.

 3. Pohdi vastuullisuutta Aalto-yliopiston opiskelijoiden Fotoni -teoksen parissa

Lux Helsinki 2017, Aalto-yliopiston opiskelijat – Fotoni © Lux Helsinki
Lux Helsinki 2017, Aalto-yliopiston opiskelijat – Fotoni


Nimekkäiden taiteilijoiden lisäksi festivaalilla nähdään joukko tulevaisuuden lupauksia: mukana on tänä vuonna Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden toteuttama uniikki ja ennennäkemätön valotaideteos, joka toteutetaan yhteistyössä IKEA Suomen kanssa. Emme olleet Teho-Opiston puolella lainkaan yllättyneitä, kun kuulimme opiskelijaryhmässä olevan mukana myös Tehon alumneja! Sen verran huikeita opiskelijoita meidän kauttamme on Aallon sisustusarkkitehtuurin puolelle päätynyt, ja olemme heistä hurjan ylpeitä!
Kauppatorin valokuvaustasanteen yhteydessä esiteltävä teos on nimeltään Fotoni. Fotonia kuvataan “valo-olennoksi, kuvitteelliseksi hahmoksi, valon persoonaksi. Fotonin läsnäolo on välttämätön elämän synnylle. Fotoni kantaa mukanaan turvaa, lämpöä ja energiaa. Sillä on matkassaan valohippuja, joita se sirottaa ympärilleen. Ilman Fotonia maapallomme olisi kylmä ja väritön planeetta. Ilman sitä ei ole elämää.”
Teoksen tarkoituksena on viestiä valon merkityksestä, sekä herättää pohtimaan jokapäiväistä energiankulutustamme ja inspiroida tekemään vastuullisia valintoja arjessamme. Sen vuoksi teos on myös itsessään syntynyt kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, eli huolellisesti suunnitellen, materiaalivalintoja harkiten ja katsoen kauas tulevaisuuteen lyhytnäköisen ajattelun sijasta.
Erityisesti, jos olet kiinnostunut tulevaisuudessa sisustusarkkitehtuurin opiskelusta, tätä teosta ei kannata jättää välistä. Nämä 2. vuosikurssin opiskelijat ovat teoksen avulla päässeet oppimaan valosta ja valosuunnittelusta, joten tulevaisuuden sisustusarkkitehtuurin opiskelijana voit päästä toteuttamaan samantyylisiä projekteja!

4. Tutustu ensi kertaa Suomessa toteutettavaan Bring Your Own Beamer -tapahtumakonseptiin

BYOB (Bring Your Own Beamer) Kaapelitehtaalla
BYOB (Bring Your Own Beamer) Kaapelitehtaalla


Tänä vuonna valofestivaali tuo 4.1. Helsinkiin ensi kertaa kansainvälisen Bring Your Own Beamer (BYOB) -tapahtumakonseptin. BYOB ei ole mikään tavallinen näyttely, vaan yhden illan tapahtuma, jossa kuka tahansa osallistuja pääsee täyttämään tyhjän tilan projektoreita käyttämällä. Kaikenlaiset taideteokset ovat luvallisia, kunhan ne ovat projisoitua: videotaiteesta VJ-setteihin, diaesityksistä kotivideoihin. Ideana on toteuttaa kollektiivisesti valoon pohjautuvaa mediataidetta.
Jos itselläsi ei ole projektia esiteltäväksi, paikalle voi suunnata myös nauttimaan ilmapiiristä ja muiden taideteoksista. K18-tapahtumassa on myös baari, joten Kaapelitehtaalle voi myös suunnata rennossa mielessä tutustumaan uusiin ihmisiin. On upea huomata, että Helsinkiin alkaa pikkuhiljaa rantautua tapahtumia, joissa voi mielenkiintoisen taiteen äärellä ihan luvan kanssa tutustua täysin uusiin tyyppeihin – meille stereotyyppisille suomalaisille kun se tuntemattomiin tutustuminen ei ole aina sitä helpointa hommaa, joten tämäkin tilaisuus kannattaa käyttää hyödyksi!

5. Nauti Kauppatorin arkkitehtuurista kauniisti valaistuna

Lux Helsinki 2017, Lux arkkitehtuuri – Kauppatorin julkisivut
Lux Helsinki 2017, Lux arkkitehtuuri – Kauppatorin julkisivut


Kauppatorin laitamilla sijaitsevat Kaupungintalo, Ruotsin suurlähetystö, Korkeimman oikeuden palatsi, Presidentinlinna sekä Lampan ja Goviniuksen talot ovat itsessään arkkitehtuurisia taidonnäytteitä, mutta hukkuvat normaalisti tammikuun pimeisiin iltoihin. Onneksi Lux Helsingin ajan kaupungin siluetti hehkuu talven pimeydessä, kun festivaali valaisee nämä mielettömät julkisivut. Pysäyttävää kokonaisuutta pääsee ihailemaan Kauppatorilla sijaitsevalta valokuvaustasanteelta.

6. Anna elämys makuaistillesi – Lux Helsinki laajentu Lux Eat -ruokatapahtumaksi

Lux Eat -ruokatapahtuma 5.–9.1.2017
Lux Eat -ruokatapahtuma 5.–9.1.2017


Mmmm, puhutteleva taide ja makuhermoja syleilevä ruoka – voiko olla parempaa yhdistelmää? Ruokapuolen mukaantulo omana Lux Eat -ruokatapahtumana on vastaus aikaisempien vuosien kävijäpalautteeseen. Ja kun leikkiin lähdetään, niin tänä vuonna ruoka tuleekin mukaan oikein rytinällä: 23 ravintolaa sekä 2 ruokarekkaa tarjoavat tapahtuman ajan lähes 50 annosta ja menua. Vaihtoehtoja löytyy sekä 10, 30 että 50 euron hintaluokista, joten valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin!
Ohjeistus on siis seuraava: kerää ystävät kokoon ja varaa pöytä iltaa varten, jos olet suunnitelmallisuudesta nauttiva tyyppi. Jos taas liika suunnitelmallisuus ahdistaa, niin piipahda sen sijaan spontaanisti syömään valotaiteen lomassa. Niin tai näin, Lux Eat on ehdottomasti parasta yhdessä muiden kanssa nautittuna, Lux Helsingin reittiin yhdistettynä.
Teholaisten ruokahifistelijäjengi suosittelee kokeilemaan ainakin seuraavia:

  • Roster Helsingin Annos 10 €, joka on Roster Lobster Slider: oma briossi, caesarkastike, romaine salatti, grillattu hummeri, punasipuli – melkoinen makuelämys kympillä! Rosterissa kannattaa vierailla myös sisustuksen vuoksi, sillä mutkattoman tyylikkään sisustuksen lisäksi viinien esillepano on näkemisen arvoinen.
  • Bryggeri Helsingin Menu 30 €, jossa pääsee nauttimaan tattikeitosta, fenkoli-perunaterriinistä ja paistetusta nieriästä sitruunaruoho-vehnäolutkastikkeessa! Myös Bryggerissä sisustus hurmaa: sisustusarkkitehti Matti Kuloveden taidonnäytteessä ei jää epäselväksi, että Bryggeri on moderni, mutta ehta panimoravintola.
  • Ravintola Kuurnan Menu 50 €, jossa tarjoillaan alkuruoiksi ah-niin-täydellistä maa-artisokkakeittoa sekä kylmäsavunieriää omena-aiolilla, pääruoaksi joko paahdettua portobellosientä, uunisiikaa tai paistettua naudan maminhaa ja jälkiruoaksi suklaakakkua. Tämä Kruunuhaan salainen helmi kannattaa kokea viimeistään nyt, jos et ole sitä vielä aikaisemmin tehnyt.

7. Kulje maagisen Flowers of Lifen valoinstallaation läpi

Lux Helsinki 2017, Flowers of Life © Flowers of Life
Lux Helsinki 2017, Flowers of Life © Flowers of Life / Karo Holmberg


Instagram täyttyi Slushin aikaan upean värikkäistä valoinstallaatioista, joiden takana oli UV-valotaiteeseen erikoistunut Flowers of Life. Kollektiivin tähän asti suurin valoteos täyttää Helsingin yliopiston Topelian pihan Lux Helsingin aikaan “pyhästä geometriasta” ammentavalla teoksella. Installaatio näyttäytyy erilaisena eri suunnasta katseltuna ja kokemuksen kruunaa mahdollisuus kulkea valoteoksen läpi! Jos olet pitänyt Linnanmäen valokarnevaaleista tai KoneMetsän miljööstä, tulet varmasti pitämään myös tästä saman kollektiivin tuotoksesta.

8. Ole #tyttöjenpuolella ja lahjoita valoisampi tulevaisuus

Lux Helsinki 2017, Mónica Ruiz Loyola –Absence © Mónica Ruiz Loyola
Lux Helsinki 2017, Mónica Ruiz Loyola –Absence © Mónica Ruiz Loyola


Mónica Ruiz Loyola on meksikolainen taiteilija, joka yhdistelee töissään digitaalisia ja analogisia elementtejä sekä avointa lähdekoodia. Lux Helsingin teoksessa Absence lähtökohta on naisten kohtaama sorto Meksikossa ja erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Lopputuloksena syntyi runollinen kunnianosoitus naisille, jossa liikkeen tunnistava kamera ohjaa teosta – tällöin elämys on jokaisen teoksen luona vierailevan ryhmän kohdalla erilainen.
Yhteistyössä Plan International Suomen kanssa tehty projekti haastaa ihmisiä myös olemaan #tyttöjenpuolella ja lahjoittamaan kehitysmaiden tytöille ja naisille mahdollisuuden koulutukseen. Jos siis yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja naisten oikeudet ovat itsellesi tärkeitä, on tämä teos kokemisen arvoinen!

9. Koe yleisön vuorovaikutus interaktiivisen Light Pipes -teoksen parissa

Lux Helsinki
Lux Helsinki 2017, Rölli Ridanpää & Tero Laine – Light Pipes © Light Pipes / Konsta Linkola


Light Pipes on urbaanin kaupunkimaiseman kuvaus, missä valo ja ihmisten vuorovaikutus kuvastavat kaupunkiympäristön monia mahdollisuuksia. Interaktiivinen teos koostuu kupariputkista ja venttiileistä, joilla voidaan säätää hehkulamppujen kirkkautta.
Teos ei ole itsessään valmis, vaan se syntyy vuorovaikutuksesta: kaksitoista henkilöä pääsee kerrallaan säätämään venttiilejä ja hehkulamppujen kirkkautta. Yhteistyöllä he voivat joko pimentää kaupungin tai saada sen loistamaan täydellä kirkkaudella. Vuorovaikutuksen avulla teos herättää miettimään, miten yksilöt ja yhteisöt voivat vaikuttaa suuriin kokonaisuuksiin – kuinka paljon voimme yhdessä vaikuttaa olosuhteisiin, joissa elämme? Jos urbaani muotoilu ja tehdasmaiset kupariputket vetoavat sinuun, kannattaa Light Pipesin venttiilejä käydä vääntelemässä.

10. Vieraile valoelämysten parissa Helsingin kaupunginmuseossa

Lux Helsinki
Lux Helsinki 2017, Helsingin kaupunginmuseo tarjoaa valohoitoa ja elämyksiä © Maija Astikainen


Helsingin kaupunginmuseo on vierailemisen arvoinen koska tahansa, mutta sisään kannattaa poiketa erityisesti Lux Helsingin aikaan. Kaupunginmuseon tarjonta sopii erityisesti lapsiperheille, joten pikkulasten kanssa valofestivaalia kierrellessä kannattaa nokka suunnata myös näitä elämyksiä kohti. Paikanpäältä löytyy esimerkiksi kaamoshoitola, jossa mittava arsenaali kirkasvalolamppuja ja löhöilytyynyt muodostavat täydellisen rentoutumiskeitaan. Täällä voit ladata itsellesi lisää virtaa pimeyden keskelle! Museon sisäpihalta löytyy myös suurikokoinen valopiirustus, jossa ohikulkevien varjot tulevat osaksi piirustusta muuttaen teosta jatkuvasti.
Kuten vinkkien määrästä näkee, viiden päivän festivaali ja sen kymmenelle päivälle ajoittuvat oheisohjelmat tuovat Helsinkiin upean kattauksen monipuolisia elämyksiä. Koska festivaali tuo mukanaan myös poikkeusjärjestelyitä kaduille ja joukkoliikenteen reiteille, tapahtuma on rajattu vain viiden päivän mittaiseksi. Sen vuoksi taiteesta kannattaa suunnata nauttimaan niin pian kuin mahdollista, ettei mahdollisuus jää epähuomiossa käyttämättä. Sillä voimme luvata, että koettuasi kerran tämän talvisen elämyksen, myös sinä rakastut valotaiteen mahdollisuuksiin – ja seuraavina vuosina tapahtuman unohtaminen ei kävisi mielessäkään!
Näiden vinkkien saattelemana me Teholaiset toivotamme ilahduttavaa ja valoisaa Lux Helsinkiä valotaiteen nykyisille sekä tuleville ystävälle! Voit myös tulla jälkikäteen huikkaamaan, mikä teoksista tai oheisohjelmista oli oma suosikkisi – odotamme malttamattomina, mitkä teokset nousevat tänä vuonna Instagramin feediä täyttämään ja kahvipöytäkeskustelujen puheenaiheiksi.


 

NO, KUINKA KÄVI?

Aalto yliopisto arkkitehtuurin pääsykoetehtävä

Suureksi ilokseni voin ilmoittaa, että Lahden ammattikorkeakoulu ja sisustusarkkitehtuurin opinnot kutsuvat syksyllä!!! Pääsin 1. hakuvaihtoehtooni! Olen niin onnellinen ja helpottunut! En voi vieläkään uskoa tätä todeksi, mutta eilen napsautin opiskelupaikan vastaanotetuksi opintopolusta! Ihan mahtava fiilis! I did it! We did it! Hypittiin kurssikaverin kanssa melkein S-Marketin katosta läpi kun kuulimme, että opiskelupaikat napsahti! Vieläkin menee kädet kananlihalle kun muistelen sitä fiilistä!
UPDATE: Olisin saanut aloituspaikan myös Aalto-yliopistosta!! Huh! Minulla oli pisteitä 42, kun sisään on päässyt 34 pisteellä tänä vuonna! Lahdenkin paikka oli varma; sain pisteitä 94, kun sisään on päässyt 75 pisteellä!

Aalto-yliopiston pääsykoetehtävä: yhdeksästä neliöstä kolmen kappaleen tila-moduuleja
Aallon pääsykokeissa piti rakentaa ensin 9 neliöstä tuollaisia 3 kappaleen moduuleja, joista piti muodostaa tila. Arviointiperusteina oli muistaakseni mm. värien käyttö ja tilan kiinnostavuus. Laitoin extrana vielä mittasuhdeukkelit – myös laatikon sisään!


Päätin vielä tuoreesta muistista kirjoittaa, kuinka koen että kevään kestänyt Teho-opiston kurssi auttoi minua pääsykokeissa.
– Ideat. Pääsin aloittamaan työt todella nopeasti – ideat syntyivät vauhdilla eikä kallisarvoista aikaa kulunut liiaksi suunnitteluun. Suurimman osan teholla tehdyistä töistä ja niissä käytetyistä ideoista pystyin käyttämään suoraan pääsykokeissa.
– Ajankäyttö. Tämän kanssa ei ollut juurikaan ongelmia – tai sanotaan että viimevuotisen tyylistä paniikkia ei syntynyt missään vaiheessa.
– Itsevarmuus. Kevään kestänyt treenaus näkyi otteissa, ei pelottanut ottaa kynää tai sivellintä käyttöön! Myös mentaalipuoli oli paremmassa jamassa, kiitos opettajien tsemppauksen, sekä valmistautumiseen.
– Välineet. Teholta osataan suositella hyvin välineet joita pääsykokeissa tarvitaan, sekä vinkit kuinka käyttää tiettyjä apuvälineitä niin, että pystyy niiden avulla erottumaan joukosta. Huvittaa millä vehkeillä olin viime vuonna kokeissa – toki vähemmälläkin varmasti pärjää, mutta pienet extrajutut nopeuttavat ja helpottavat pääsykoetehtävien tekoa.
– Harrastuneisuus. Esimerkiksi Aallon haastattelussa kerroin, että hain myös viimevuonna kouluun, mutta tipuin ensimmäisen vaiheen jälkeen. Haastattelija kysyi, että olenko sitten tehnyt jotakin, mikä edesauttoi siihen että olin tänä vuonna jo haastattelussa; niinpä pääsin ylpeänä kertomaan, että olen käynyt Teholla treenaamassa kevään ajan. Harrastuneisuutta sekä aktiivisuutta arvostetaan kouluissa ja se on yksi osoitus siitä että haluat tosissasi kouluun ja olet valmis tekemään töitä sisäänpääsyn eteen.
– Rutiinit. Kun teet 2-3 pääsykoemaista ja niitä tukevia harjoituksia viikkoon, joista saat kaiken lisäksi vielä henkilökohtaisen kattavan palautteen – on vähintäänkin hyvät lähtökohdat pääsykokeisiin!
– Vinkit. Teholta sai erittäin paljon hyviä vinkkejä siitä mitä töihin kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Kuulostaa kliseiseltä, mutta ei sitä ole! Asiat jotka tuntuvat nyt päivänselviltä, eivät olleet sitä vielä viime jouluna.
– Kurssikaverit. Pääsykokeissa oli oikeasti kivaa, kun oli kurssikavereita joiden kanssa mennä lounaalle ja höpötellä tehtävistä – tai vaihtoehtoisesti jostain ihan muusta! Ei tarvinnut tauoilla yksin istua ajatustensa kanssa vaan pääsi jakamaan ajatuksia ja fiiliksiä tuttujen kanssa.
Käsi sydämellä 100% suositus Teho-opistolle! Kiitos Sini ja muut teholaiset – ilman teitä en kirjottaisi tätä postausta suupielet korvissa!! 🙂 MUOTSIKKA, HERE I COME!!

Muna ja Kuppi, Aalto-yliopiston pääsykoetehtävä 2016
Muna ja kuppi. Aallon pääsykokeissa. Arviointiperusteina ainakin mittasuhteet ja muodontaju.


Nautitaan kesästä! <3
-Susanna
PS. Pian opintopolku varmaan naksuu ja poksuu liitoksistaan – muistakaa että maltti on valttia, kyllä sieltä tiedot saadaan! 😉 Jättisuperonnenhalit kaikille koulupaikan saaneille ja ne joille ovet eivät avaudu tänä vuonna, älkää lannistuko ja muistakaa että taiteitakin voi oikeasti treenata! Ensi vuonna paremmin valmistuneena ja ryminällä sisälle!


 

ENNAKKOTEHTÄVÄT – CHECK!!

Helsingin Kauppatorin teltat inspiroivat Susannaa sisustusarkkitehtuurin ennakkotehtävien pariin

Voi siis sanoa että välietapin välietappi saavutettu?! Hyvä me! Nyt vaan sormet ja varpaat ristiin, luotto siihen että kutsu tulee ja katse kohti pääsykokeita!
Ajattelin Midi-kurssin alkaessa hakevani sisustusarkkitehtuurin lisäksi myös kuvataidekasvatukseen, mutta nyt kevään mittaan päätin keskittyä ainoastaan sisustusarkkitehtuurin pääsykokeisiin. Hain Lahden Muotoiluinstituuttiin, Aalto-yliopistoon ja Metropoliaan.
Jos minun pitäisi kuvailla yhdellä adjektiivilla viimeviikkojen Susannaa, se olisi varmaankin, stressimonsteri – tämä postaus olkoon myös kiitos miehelleni, joka on urhoollisesti kuunnellut tiuskimiseni ja tsempannut minua kaikesta huolimatta! 😀
Aallon tehtävät aiheuttivat niin monta turhautumisen ja epätoivon hetkeä, että kahden käden sormet hädintuskin riittävät niitä laskemaan. Tehtävinä oli piirtää nuorallatanssija kuvitelemaansa ympäristöön, maalata värein näkymä sirkuksesta ja rakentaa taikasauva – siis taikasauva, jonka yhtenä arviointiperusteena oli vielä taikavoima! Myönnän että pää kävi muutaman päivän niin kierroksilla, että näin jokapaikassa pelkkää sirkusta; kauppatori ihmisvilskeessä, oranssine telttoineen ja maailmanpyörineen näin vaikka esimerkkinä! 😀
Ennakkotehtävä Aalto-yliopistoon aiheena "Nuorallatanssija", lyijykynätyö
Minusta tämän vuoden ennakkotehtävät olivat haastavat sen takia että tehtävänannot olivat niin selkeät – uskon että näissä ennakoissa idea ja omaperäinen näkökulma olivat avainsanoja. Minulle jäi omista töistäni ihan hyvä fiilis, vaikka olo onkin epävarmempi kuin viime vuonna. Luulen tunteen johtuvan siitä, että halu päästä kouluun on niin kova!
Lahden Muotoiluinstituutin portfolio-tehtävä tuli minulle puolestaan postitiivisena yllätyksenä! Midi-kurssilta on kerääntynyt kevään mittaan kiitettävästi materiaalia portfoliota varten ja toki muutama työ löytyi jo omasta takaa. Pidän kollaasien tekemisestä ja mielestäni portfolio on kuin suuri kollaasi; siihen kerätään erilaisia töitä, jotka kootaan kuitenkin yhdeksi yhtenäiseksi työksi. Toivottavasti sain portfoliooni tarpeeksi persoonallisuutta, toivottuja käsivarapiirroksia ainakin löytyi! 🙂
Onneksi ennakot ovat tältä keväältä rutistettu ja nyt pääsee taas keskittymään tehotreeneihin, harjoitustöihin ja toivottavasti tietenkin itse pääsykokeisiin! Kertokaa kommenttiboxiin mitkä olivat teidän fiilikset tämän vuoden ennakoista; mikä oli haastavaa, mikä tuntui puolestaan helpolta? Syntyikö ideat helposti?
Ihanan aurinkoista viikonloppua kaikille!
-Susanna
Seuraavassa postauksessa juttua New Yorkista ja inspiroitumisesta!


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Aalto Arts ennakkotehtävät julkaistu

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Ennakkotehtävät Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun hakukohteisiin julkaistiin tänään – tämä tarkoittaa, että kaikki korkeakoulujen ja yliopistojen ennakkotehtävät arkkitehtuurin, taiteiden ja muotoilun aloille on nyt julki ja yhteishaku voi alkaa!
Tässä vielä viimeiset arviomme tämän kevään ennakoista. Nämä luettuasi olet ready to rock, eli ei muuta kuin pistäkäähän parastanne nyt, niin ovet valintakokeisiin aukeavat varmasti!
Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Kuvataidekasvatus

Tee jokaisesta alla annetusta otsikosta visuaalinen esitys.
1. Näen mitä haluan
2. Haluan mitä näen
3. En halua nähdä
Toteutustapa:
Tehtävien toteutustapa on vapaa seuraavin rajoituksin:
Yksittäinen työ ei saa koostua irrallisista osista. Tehtävissä ei saa käyttää kehyksiä eikä niissä saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja, esim. lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.
Merkitse jokaiseen tehtävään näkyvästi oma nimesi ja tehtävän numero.
Mahdollisten digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennuksessa ja palautuksessa huomioi seuraavat ohjeet:
Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai PDF. Videon enimmäiskesto on 1 min ja tallennusmuoto MOV, AVI tai MPEG4. Tiedoston enimmäiskoko 500 Mt.
Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, koulutusohjelman ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja syntymäaika sekä tikun sisältämät tehtävät numeroineen. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.
Arviointiperusteet:
Kuvallinen ja käsitteellinen ajattelu, toteutustavan hallinta.
Kuvataidekasvatuksen ennakot ovat kuten useana aiempana vuonna, kolmen tehtävän kokonaisuus. Aihe on usein yhteiskunnallinen ja/tai kantaaottava, sekä monenlaista tulkintaa mahdollistava kokonaisuus.
Nyt tehtävänannot ovat jälleen kolmen työn sarja, mutta aiheet ovat abstraktimpia, mikä jättää vielä enemmän tilaa omalle tulkinnalle. Teknisesti taitava toteutus on aina plussaa, mutta näkisin että pääpaino tässä tulee omalle näkökulmalle, omalle mielipiteelle ja aiheen valinnalle ja sen käsittelylle. Kiinnostava ja omakohtainan, mahdollisesti ajankohtainen ideasisältö ja sen kautta rakennettu oivaltava kokonaisuus kantaa varmasti pitkälle.
Kannattaa ehdottomasti miettiä aiheen valintaa ja kokonaisuuden rakentamista ja omaa näkökulmaa tarkkaan.
Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Muotoilu

Muotoilussa tehtäviä on tällä kertaa neljä. Kokonaisuus muodostuu tapahtumaa kuvaavasta kuvasarjasta, esineen, tällä kertaa asusteen suunnittelusta ja erikoisen tilan kuvauksesta, sekä motivaatiokirjeestä.
Tehtävä 1. Eläimen ruokinta
Esitä 3-5 kuvalla lemmikki-, koti- tai villieläimen ruokinta.
Toteutustapa:
Piirrä kuvasarja lyijykynällä A3 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero taustapuolelle.
Arviointiperusteet:
Piirustustaito, kuvauksen selkeys, kertovuus, sommittelu.
Tässä tehtävässä kuvataan kuvasarjalla eläimen ruokinta. Oma tulkinta ja tapahtuman selkeys ja pelkistys kuviksi asettuvat olennaiseen asemaan tässä tehtävässä. Mikä eläin on kyseessä ja miten ihmeessä tätä eläintä ruokitaan. Kannattaa taas harkita tarkkaan tehtävän sisältöä ja siihen mahdollisesti sisältyvää muotoilua ja tapahtumapaikkaa.
Tehtävä 2. Ajattelevat kädet
Muotoilun kentällä ajatellaan, että käsillä tekeminen on yksi ajattelun muoto. Suunnittele ja toteuta kolmiulotteinen, käteesi sopiva käsine.
Toteutustapa:
Toteuta käsine tavallisesta valkoisesta 80 g/m2 kopiopaperista. Kirjoita käsineeseen nimesi ja tehtävän numero.
Arviointiperusteet:
Materiaalin käsittely, kekseliäisyys, käsineen rakenne.
Tässä on kyseessä usein toistuva esineen/asusteen muotoilutehtävä, mutta tällä kertaa kivan monitulkintaisena. Tehtävänanto johdattelee muotoiluajatteluun käsin tekemisen kautta. Tehtävänä on tällä tausta-ajatuksella suunnitella kolmiulotteinen käteen sopiva käsine luonnollisessa koossa. Hauska muotoilutehtävä annetun tausta-ajatuksen kannalta. Tärkeäksi muodostuu kaksiulotteisen paperin kolmiulotteinen käsittelytaito ja paperitekniikoiden ja rakenteiden hallinta.
Tehtävä 3. Koneen sisällä
Kuvaa näkymä käynnissä olevan astiapesukoneen sisältä.

Toteutustapa:
Maalaa vesi- ja/tai peitevärein työ A2 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kuvan taustapuolelle.
Arviointiperusteet:
Tunnelman välittyminen, värien käyttö, omaperäisyys, sommittelu.
Jännittävä tila on monella alalla useamman kerran toistunut tehtävätyyppi, joka tällä kertaa sijoittuu astianpesukoneen sisälle. Koneen sisutan tuntemus yhdistettynä mielikuvitukseen, tilan tajuun ja kolmiulotteiseen hahmotuskykyyn ovat avainasemassa tässä tehtävässä: Miten esität kiinnostavan näkymän tästä kaikkien tunteman käyttöesineen sisätilasta? Mitkä asiat tässä tilassa kiinnostavat?
Tehtävä 4. Motivaatiokirje
Laadi noin 150 sanan teksti, jossa kerrot miksi haet opiskelemaan Muotoilun pääaineeseen.

Toteutustapa:
Kirjoita teksti arial- tai helvetica-fontilla, pistekoko 12, riviväli 2. Jätä paperin molempiin reunoihin 1,5 cm marginaali. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero tekstin otsikoksi.
Arviointiperusteet:
Kirjallisen ilmaisun selkeys, hakijan motiivit.
Neljäntenä tehtävänä on motivaatiokirje, kuten tänä vuonna myös ainakin Metropolian graafisen suunnittelun linjalle. Tuossa aiemmassa postauksessamme annoimme muutaman vinkin hyvän tekstin rakentamiseen, joten kannattaa tsekata ainakin se!
Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle. Tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin henkilökohtaisesti ja saavat tietää hakijoista paljon kiinnostavia asioita.
Tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan sekä sitä, mitä hakija tulevaisuuden ammatiltaan hakee. Perustelut siitä, miksi Muotoilun pääaine kiinnostaa ja miksi haluaisi siitä itselleen ammatin ovat olennaisin osa tekstin sisältöä. Tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa.

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Muoti

Muodin tehtäväkokonaisuus on säilynyt tehtävätyypeiltään lähes aiemman kaltaisena. On yksittäisen vaatekappaleen suunnittelua, pintoja ja asukokonaisuuksia.
Tehtävä 1. Sadevaate
Suunnittele itsellesi läpinäkyvästä materiaalista valmistettava sadevaate ja kuvaa se itsesi päällä edestä ja takaa A3-paperiarkille.
Toteutustapa:
Koko A3, väritehtävä, väline vapaa.
Arviointiperusteet:
Ideointikyky, omaperäisyys, toiminnallisuus
Muotoilun ihanteet ja yleiset trendit yhdistävät eri aloja. Kannattaa tutustua ja olla perillä ajan hengestä ja trendeistä. Olennaista on myös kaksi eri suuntaa mistä vaate pyydetään kuvaamaan ja niiden välinen suhde ja muutos.
Läpinäkyvä materiaali tuo hauskaa twistiä tälle tehtävälle. Muotoilu on olennainen ja tietysti kummatkin suunnat on otettava huomioon ja mielellään sidottava kokonaisuudeksi läpinäkyvyys huomioiden.
Tehtävä 2. Vastakohdat
Valitse 2 vastakohtaista sanaa ja kuvaa ne kolmiulotteisina kollaasipintoina. Toteuta molemmat pinnat erillisille A3-paperiarkeille käyttäen materiaalinasi erivärisiä ja eripaksuisia papereita. Kirjoita paperiarkkien taaksen töiden lähtökohtina olleet sanat.
Totetutustapa:
Koko A3, Väritehtävä
Arviointiperusteet:
Ideointikyky, materiaalin ja värin käyttö, vastakohtien välittyminen
Kollaasitehtävä on hyvin tyypillinen ja pinnat aiheena myös – se on toistunut useasti eri aloilla. Sanojen ja aiheiden valinta muodostuu tässä olennaiseksi sillä se määrittelee pintojen tyypit ja aiheiston tai teemat. Kolmiulotteisuus on myös huomionarvoista tässä – tärkeäksi muodostuu tässä siis myös ne lähtömateriaalit – paperin tyyppi ja väri – joista kollaasia alkaa tekemään – ne määrittelevät ilmeen.
Vastakohdat aiheena ovat tietenkin koko tehtävän kantava teema ja selkäranka, tässä korostuu nyt oma ideointikyky ja visio. Muista että tehtävässä kolme käytetään hyväksi näitä pintoja – materiaalien ja värien valinnat siis sillä silmällä!
Tehtävä 3. Mallisto
Suunnittele 6 asukokonaisuutta käsittävä naistenvaatemallisto, joka parhaiten kuvastaa näkemystäsi nuorena suunnittelijana. Käytä mallistosi materiaalien ja värien inspiraationa tehtävässä 2 suunnittelemiasi kollaasipintoja. Kuvaa malliston asut edestä ja takaa ihmisen päällä A2-paperiarkille.
Toteutustapa:
Koko A2, väritehtävä, väline vapaa.
Arviointiperusteet:
Ideointikyky, omaperäisyys, kokonaisuuden hahmottaminen
Tässä käytetään hyväksi tehtävässä kaksi kehiteltyjä vastakkaisia kolmiulotteisia pintoja. Kyseessä on siis vastakohtiin ja kolmiulotteisiin pintoihin perustuva tai niistä inspiraationsa saava sarja. Asukokonaisuuksissa tärkeää tietenkin yhteinen kantava teema mutta tarpeeksi laaja vaihtelu eri tilanteisiin.

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Sisustusarkkitehtuuri

Kantavana teemana on sirkus, aihe joka toistui myös muilla aloilla (Metropolian graafisen suunnittelun ennakot). Sirkus kantavana teemana on inspiroiva – täynnä elämyksiä, illuusioita ja taikaa. Taikavoimat ovat jopa arviointiperusteena tällä kertaa!
Tehtävä 1. Nuorallatanssija
Piirrä nuorallatanssija kuvittelemaasi ympäristöön.
Toteutustapa:
Lyijykynällä A3‐kokoiselle paperille.
Arviointiperusteet:
Tilan ja ihmisen suhde, ilmaisuvoima, sommittelu.
Ihminen tilassa on lähes joka vuosi toistuva, tärkeä tehtävätyyppi. Tärkeää on kuten arviointiperusteissakin oli, tilan ja ihmisen suhde, mittakaava ja itse ympäristön tai tilan suunnittelu. Missä ihmeessä nuorallatanssija voikaan temppujaan tehdä? Päästä mielikuvituksesi valloilleen ja ota tila haltuun! Tilan taju ja kolmiulotteinen hahmotuskyky sekä tämän päivän ajan hengen ja trendien tuntemus tärkeää kiinnostavan tehtävän kannalta.
Tehtävä 2. Elämää sirkuksessa
Maalaa näkymä sirkuksesta.
Toteutustapa:
Väreillä maalaten A3‐kokoiselle paperille.
Arviointiperusteet:
Persoonallinen ja kuvallinen ilmaisu, tunnelma, värien käyttö.
Sirkus on ympäristönä ehkä yksi kiinnostavimmista – täynnä inspiroivia paikkoja, esineitä, asioita ja hahmoja – niin ihmisiä kuin eläimiä. Arvostelussa mainitaan persoonallinen ilmaisu, tunnelma ja värien käyttö. Sirkus teemana antaakin loistavan tulkinnan- ja mielikuvituksen käytön mahdollisuuden ilmaisuvoimaisen ja rohkean työn lähtökohdiksi. Inspiroidu sirkuksen taianomaisesta maailmasta ja anna ideoiden lentää!
Tehtävä 3. Taikasauva
Suunnittele ja rakenna C3‐kokoiseen kirjekuoreen mahtuva taikasauva.
Toteutustapa:
Materiaali ja tekniikka vapaa.
Arviointiperusteet:
Taiteellinen ilmaisu, muodon, rakenteen ja materiaalin hallinta, taikavoima.
Viimeisenä kolmen työn sarjasta rakennetaan ihka oikea taikasauva – arvosteluperusteena on muun muassa taikavoima! Mielikuvituksellisten tehtävien kokonaisuus huipentuu tähän valloittavaan tehtävään, jossa omalle ideointikyvylle voi todellakin antaa siivet. Tulkinta siitä, mitä taikavoimalla tarkoitetaan on olennaista ja miten se yhdistyy kiinnostavaan muotoiluun itse sauvassa. Kokonaisuutta on hyvä yhdistää selkeä punainen lanka ja taikavoimia ei sovi vähätellä!

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Visuaalisen viestinnän muotoilu (ent. graafinen suunnittelu)

Ennakkotehtävä: Intohimo
Suunnittele ja toteuta julkaisu aiheesta, johon suhtaudut intohimoisesti. Nimeä julkaisusi.
Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:
Enimmillään (max.) 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo kiinnostuksesi kohteesta
Teksti voi olla yhtenäinen tarina tai jaettu esim. kuvateksteihin
Julkaisuun pitää kuulua infografiikkaa, ts. kartta, diagrammi tai vaikkapa käyttöohje.
Toteutustapa:
Kahdeksan (8) sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)
Arviointiperusteet:
Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.
Tämä tehtäväkokonaisuus on säilynyt samantyyppisenä jo pidemmän aikaa, aiemmin julkaisu on kulkenut nimellä Zine. Nyt tehtävällä on kantava, vahva teema: Intohimo. Tärkeää on tietenkin oma tulkinta aiheesta ja itselle tärkeät sisällöt, kuvasto ja grafiikka teemaan liittyen.
Kuten aiempina vuosina, myös tänä vuonna julkaisuun sisällytetään infograafi – kartta, diagrammi tai vaikka käyttöohje. Vahva teema erottaa tehtävän vapaammin tulkittavana kokonaisuutena, graafisen suunnittelun sääntöjen, trendien ja graafisten tyylien säilyttäessä tärkeän asemansa osana kokonaisuutta.
Kuvat: Aalto-yliopisto


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Ajatuksia ennakkotehtävistä

Susannan ennakkotehtävä Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin linjalle 2015 - lyijykynätyö selfie-aiheesta

Viime vuonna Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ennakkotehtävät aiheuttivat minulle lievää paniikkia ja epätoivoisia ajatuksia. Tehtäviä oli kolme ja sain kun sainkin ne ajoissa palautettua Arabian kampukselle. Tässä minun tulkintani viime vuoden ennakkotehtävistä!
Ensimmäisenä tehtävänä oli piirtää lyijykynällä selfie A3-kokoiselle paperille. Arviointiperusteina oli ilmaisuvoima, tilan vaikutelma, tunnelma, sommittelu, sekä valo ja varjo. (Nämä ovat usein myös arviointiperusteina Midi-kurssin harjoitustöissä!)
Tehtävän suurin haaste oli toteuttaa työ A3-kokoisena. Tykkään keskittyä yksityiskohtiin, joten tämän tehtävän tekeminen vei ennakkotehtävistä ehdottomasti eniten aikaa. Kurssilla pääsääntöisesti kaikki työt suoritetaan A3-kokoon, joten tänä vuonna on varmasti helpompi aloittaa työskentely ennakoissa ja kokeissa!
Toisessa tehtävässä tuli ilmaista riemu maalaten. Toteus jälleen A3-paperille. Arviointiperusteina persoonallinen ja kuvallinen ilmaisu, tunnelma, sekä värien käyttö.
Susannan ennakkotehtävä Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin linjalle 2015 - lyijykynäpiirros selfie-aiheesta A3-kokoon toteutettuna
Tehtävän haaste oli ehdottomasti tekniikka. Minun vesivärien käyttö ala-asteen jälkeen on laskettavissa valehtelematta yhden käden sormilla. Nyt kurssin myötä olen kuitenkin antanut mahdollisuuden myös siveltimille! On mukavan terapeuttista kun työt valmistuvat nopeasti! Kurssilla on painotettu idean merkitystä ja mielestäni tässä työssä hyvä idea (“ilo irti”) on toteutettu tyydyttävästi.
Kolmas tehtävä oli minulle ideallisesti haastavin, koska oman tulkinnan varaan jätettiin niin paljon. Tehtävänä oli suunnitella ja rakentaa C3-kokoiseen kirjekuoreen mahtuva reliefi, joka oli tehty kahdesta materiaalista. Työn nimen tuli olla “Yhteensopivat”, materiaali ja tekniikka oli tehtävässä vapaa.
Susannan ennakkotehtävä Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin linjalle 2015 - savireliefi
Toteutin tehtävän muotoilusavesta ja pienistä oksista. Haastavinta oli muotoilusaven käyttö, sillä se kuivui supernopeasti, vaikka yritin pitää sen työstettävänä. Lisäksi työn pakkaaminen niin että se pysyisi ehjänä arviointiin asti oli melko haastavaa – itse käytin muistaakseni mm. auki leikattuja maitotölkkejä työn suojana. En ollut työhön tyytyväinen, mutta luin että useampi jätti ennakot tekemättä tämän tehtävän vuoksi, joten olen vain iloinen, että sain tehtävän tehtyä ja ennakot palautettua!
Tällä hetkellä viime vuoden paniikki on vaihtunut innostukseen ja malttamattomuuteen! Lahden muotsikan ennakkotehtävänä on portfolio ja olen superinnoissani siitä! Portfolion tekeminen on mielestäni mielenkiintoista ja toisaalta myös todella työlästä, mutta siinä pääsee todella näyttämään oman osaamisensa! Eniten nyt ketuttaa, etten tajunnut ottaa esimerkiksi tuosta Aallon selfie-tehtävästä parempaa kuvaa tai skannia – siinä olisi näkynyt todellinen pipertäjä-minä.
Aallon ennakkotehtävät julkaistaan yhteishaun alkaessa 16.3, joten niitä saadaan vielä jännätä hetki! Teholta tuli muuten mainio postaus, jossa kerrotaan laajemmin tämän vuoden ennakkotehtävistä – kannattaa kurkata!
Aurinkoista viikkoa!


 

Minkälaisilla töillä menestyt pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!