Aihe: Tarinoita Teholta

Taidelukiossa voit yleissivistävien opintojen lisäksi syventää osaamistasi taideaineissa. Suomessa on sekä kuvataiteen erikoislukiota että erikoispainotteisia lukioita, joissa voit painottaa kurssivalinnoissasi taideaineita. 

Opetusministeriö on antanut erikoislukioille jonkin erityisen koulutustehtävän ja oman opetussuunnitelman. Taidealojen erikoislukioissa opetuksessa painottuu vahvasti taideaineiden opinnot. Opiskelija saa vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista ja korvata niitä taideaineiden kursseilla. Yksittäisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista tulee kuitenkin aina suorittaa vähintään puolet. Sen sijaan opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään 12 kurssia kuvataideaineita.

Erikoislukioiden lisäksi on useita erikoispainotteisia lukioita, jotka ovat päättäneet omasta halusta painottaa taideaineiden opintoja. Näissä ei ole omaa opetussuunnitelmaa, eikä painotus ole aivan yhtä vahva kuin erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa. Lukiotaipaleen aikana voi painottaa taideaineiden opintoja tarjolla olevilla kursseilla ja syventää omaa osaamista. Opintojen päätteeksi opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon.

Oletko kiinnostunut taidealoista ja haluat painottaa niitä opinnoissasi? Taidelukio on silloin luonteva valinta sinulle. Tulevaisuuden suunta ei tarvitse olla selvillä, mutta toki taidelukio auttaa keskittämään katseen myös tulevaisuuteen ja jatko-opintoihin. Taidelukiossa voit lisätä opintotarjottimellesi taideaineiden kursseja ja jopa korvata näillä lukion peruskursseja. Katso alta lisätietoa hakuprosessista, lukiodiplomista ja tutustu kaikkien Suomen taidelukioiden opetustarjontaan.

Taidelukiot

Haku:

Taidelukioihin voivat hakea siis peruskoulun suorittaneet taidealoista kiinnostuneet nuoret. Tulevaisuuden suunnitelmissa voi olla arkkitehtuurin, muotoilijan tai vaikkapa graafikon opinnot. Toki taidelukioihin voi hakea ihan kuka tahansa, vaikka suunnitelmat lukion jälkeen eivät vielä olisikaan selvillä. Kunhan innostusta taidealoihin löytyy!

Taidelukioihin haetaan omana hakukohteena lukioiden valtakunnallisessa yhteishaussa. Valintaan vaikuttaa kaikissa kouluissa peruskoulumenestys, joten jo yläasteella kannattaa hoitaa opinnot huolellisesti. Jotkut taidelukiot tekevät opiskelijavalinnat pääsykokeen, haastattelun tai näytetyötehtävän perusteella. Harrastuneisuus ja motivaatio lisäävät mahdollisuuksiasi tulla valituksi. Tutustu tarkemmin taidelukioiden hakuprosesseihin oppilaitosten omilla sivuilla.

Lukiodiplomi:

Lukioissa voi suorittaa valtakunnallisia lukiodiplomeita. Diplomin suorittamalla opiskelija saa kirjallisen todistuksen yleissivistyksensä suuntautumisesta ja tasosta. Kuvataiteen lukiodiplomi osoittaa lukion aikana hankittua erityisosaamista nimenomaan taideaineista. Diplomin suorittamisesta on apua niin jatko-opintojen haussa kuin työelämässäkin. Kaikissa taidepainotteisissa lukioissa on mahdollista suorittaa kuvataiteen lukiodplomi.

Lopulliseksi lukiodiplomisuoritukseksi työt kootaan lukiodiplomikurssin aikana. Opetushallitus on luonut valtakunnalliset suoritusohjeet, ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen sisällön. Todistuksen lukiodiplomista opiskelija jaa päättötodistuksen mukana. Löydät lisätietoa ja ohjeet kuvataiteen lukiodiplomin suorittamiseen täältä.

Suomen taidelukiot

Suomen taidelukiot:

Helsingin kuvataidelukio
Helsingin kuvataidelukio eli Torkkeli on kuvataiteen ja visuaalisen ilmaisun lukio. Tarjolla on yli 60 erilaista taidekurssia, joista opiskelijan on opiskeltava vähintään 12. Nämä kurssit on jaettu polkuihin, joista valittavana on Kuvataidepolku, Visuaalisen median polku, Muotoilu- ja arkkitehtuuripolku sekä Multimediapolku. Opiskelijalla on kuitenkin vapaus valita kuvataidelinjan kurssitarjonnasta opinnot miltä tahansa polulta tai keksittyä suorittamaan tiettyä polkua.

Viherlaakson lukio
Viherlaakson lukiossa Espoossa opiskelija voi valita taidelinjan, jossa opinnot voi suunnata joko media- tai kuvataidepainotteisiksi. Halutessaan voi myös yhdistellä molempien alojen kursseja. Kuvataiteen opintolinjalla on tarjolla yhteensä 18 kurssia. Näistä opiskelijan on suoritettava 10 vapaavalintaista taidekurssia, joko kuvataiteen mediaopinnoista tai klassisesta kuvataiteesta.

Kallion lukio
Kallion lukiossa painotetaan vahvasti ilmaisutaitoa. Opetuksen lähtökohtana Kalliossa pidetään opiskelijan omaa kokemusta ja itseilmaisua. Opiskelija voi valita kuvataiteen linjan, jossa opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu & kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus & kulttuurillinen osaaminen, ympäristösuunnittelu, arkkitehtuuri & muotoilu sekä visuaalinen media. Näihin sisältöihin perustuvista kursseista on suoritettava 12 kurssia. Suoritettuaan kurssit ja taidediplomin opiskelija saa todistuksen kuvataiteen linjalta.

Järvenpään lukio
Järvenpään lukio on yksi Suomen suurimmista lukioista. Lukiossa halutaan tarjota ammattimainen ilmapiiri taiteiden opiskeluun. Taiteesta kiinnostuneille on tarjolla kuva- ja mediataidelinja, jossa tutustutaan laajasti kuvataiteeseen, mediaan ja visuaaliseen kulttuuriin. Opiskelija perehtyy vahvasti kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa taiteen tuntemustaan, omaa tulkintaansa ja ilmaisuaan. Opinnot voi painottaa joko kuvataiteeseen tai mediaan. Suoritettuaan vähintään kuusi pakollista kuva- ja mediataiteen kurssia, sekä kuvataiteen tai median lukiodiplomin, opiskelija saa kuva- ja mediataidelinjan todistuksen.

Lapinlahden kuvataidelukio
Lapinlahden lukiossa on tarjolla laaja valikoima kuvataiteen kursseja. Kuvataidelinjalla tarjotuista 30 kurssista opiskelijan on suoritettava vähintään 13. Lapinlahden lukiossa opiskelijoita ohjataan kriittiseen, rohkeaan ja vastuulliseen ajatteluun sekä itsenäiseen työskentelyyn. Lukion opintotarjonnasta kuvataidelinjalla opiskeleva voi korvata 8 kurssia kuvataidekursseilla. Yleissivistävien opintojen lisäksi opiskelija saa laajan kuvataiteellisen yleissivistyksen.

Kalajoen lukio
Kalajoen lukion taidelinjalla opinnoissa voi painottaa taidetta ja visuaalista kulttuuria. Kurssivalikoimassa on tarjolla 20 kuvataidekurssia, jotka perehdyttävät kuvataiteeseen, piirtämiseen, maalaamiseen ja kuvanveistoon. Soveltavia kursseja on myös rakennustaiteen, arkkitehtuurin, teatteripuvustuksen ja lavastuksen kentältä. Kuvataidelinjan opiskelijoille on tarjolla myös kolme lukujärjestyksen ulkopuolista kurssia: taidepassi ja tutkielma sekä taideleiri.

Hyvinkään lukio
Hyvinkään lukiossa on jokaisella vuosikurssilla luokka, jossa painotetaan opiskelijoiden harrastuneisuutta.  Taideaineisiin perustuvalle linjalle valitaan vuosittain 20 kuvataiteista kiinnostunutta opiskelijaa, joille on tarjolla kurssit piirustukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen ja digitaalisen kuvankäsittelyyn, taidegrafikkaan, maalaukseen ja värioppiin sekä taidehistoriaan.

Savonlinnan taidelukio
Savonlinnan taidelukio on Pohjoismaiden vanhin erikoislukio, jossa voi valita kuvataidelinjan. Kuvataidelinjan opiskelijat kehittävät omaa visuaalista hahmotuskykyään ja kuvallista ilmaisuaan. Kuvataidelinjalla kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita, taidehistoriaa, valitsevat yhden pitkän taideaineen ja työpajoja. Kuvataidelinjalla kaikki opiskelevat 8 kurssia kuvailmaisun, 4 pakollista taidehistorian kurssia.  valinnaisesti voivat vielä syventää opintojaan yhdellä kurssilla. Pitkän taideaineen valittuaan opiskelija syventyy 13 kurssin ajan yleiseen kuvataiteeseen, sovellettuun kuvataiteeseen, mediailmaisuun tai graafiseen suunnitteluun ja tilasuunnitteluun.

Tammerkosken lukio
Tammerkosken lukiolla on valtakunnallinen kuvataiteen ja designin erityistehtävä. Tarjolla on laaja valikoima kursseja, joiden pohjalta opiskelija voi suunnata opintonsa kuvataiteeseen tai designiin.  Suoritettuaan vähintään 13 kuvataiteen tai design-kurssia, opiskelijat voivat korvata 8 lukion pakollista kurssia taidekursseilla. Tutustu kurssivalikoimaan täältä.

Turun klassisen lukion ilmaisun linja
Turun klassinen lukio on ilmaisun valtakunnallinen erityislukio. Ilmaisunlinjalla voi valita teatterin, tanssin ja median kursseja. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisua monipuolisesti. Opintojen päätyttyä opiskelija voi suorittaa valtakunnallisen kuvataiteen lukiodiplomin

Ähtärin lukio
Ähtärin lukiossa on mahdollisuus opiskella kuvataidelinjalla, jossa valitaan kaikki vapaavalintaiset kurssit kuvataidekursseista. Tarjolla on runsas valikoima erilaisia taidekursseja. Kuvataidelinjan valinneet muodostavat oman ryhmän kuvataidekursseilla, mutta osallistuvat muuten muiden opiskelijoiden kanssa peruskursseille.

Näiden lukioiden lisäksi taideopintoja painottavat myös:

 

Mitä taidelukion jälkeen?

Moni taidelukiosta valmistunut ylioppilas jatkaa opintojaan taidealojen pariin. Harrastuneisuus ja monipuoliset tehtävät auttavat korkeakoulujen pääsykokeissa. Hakijoiden taso on vuosi vuodelta korkeampi. Ennakkotehtävät ja pääsykokeet ovat ainoat keinot vakuuttaa valitsijaraadit taidoillasi. Pääsykokeissa toistuvat usein samantyyppiset tehtävätyypit, joita on treenaamalla omat mahdollisuutesi vahvistuvat.

Me Teho-Opistolla valmennamme taidealojen pääsykokeisiin. Kokeneet opettajamme ovat vuosien aikana nähneet mitä pääsykokeissa vaaditaan. Painotamme niissä toistuvia tehtävätyyppejä ja vaadittavia ideointitaitoja kurssitehtävissämme. Taidelukioista saa hyvän pohjan monipuolisiin taitoihin, joita tarvitaan tulevaisuudessa niin ennakkotehtävissä, pääsykokeissa kuin tulevissa opinnoissakin.

 

Recommended Posts

Kommentoi

Kirjoita hakusi ja paina Enter