Graafinen sUUnnittelu ja Visuaalinen viestintä

HALUATKO GRAAFISEKSI SUUNNITTELIJAKSI TAI VISUAALISEEN VIESTINTÄÄN?

Koulutus ja opiskelu

Graafinen suunnittelu on kuvallista viestintää ja osa kouluista käyttääkin siitä nimeä Visuaalinen viestintä tai Visuaalisen viestinnän muotoilu. Graafisen suunnittelijan tehtävänä on luoda ulkoasu, joka auttaa katsojaa tulkitsemaan viestiä. Hyvä graafinen suunnittelija on visuaalinen ongelmanratkaisija, joka pystyy luovalla tavalla vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.

Graafinen suunnittelija eli visuaalinen viestijä suunnittelee ja toteuttaa grafiikkaa, taittoja ja ilmeitä esimerkiksi brändeille, yrityksille, sanoma- ja aikakausilehtiin ja verkkosivuille. Toimintaympäristö on laaja-alainen ja työtehtävät hyvin moninaisia. Työtehtävät voivat olla joko painetun tai digitaalisen median kentällä. Graafinen suunnittelija voi työskennellä esimerkiksi erilaisissa suunnittelu-, mainos- ja viestintätoimistoissa, media-alalla tai freelancereina. Alan nopea kehitys vaatii oppimishalua ja sopeutumiskykyä.

Graafisessa suunnittelussa täytyy hallita visuaalisten suhteiden yhdistely ja kyetä luomaan uudenlaisia ratkaisuja visuaalisten työvälineiden avulla. Graafiselle suunnittelijalle työt tulevat asiakkaalta, joten asiakaslähtöisyys, kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita ja yhteistyötaidot korostuvat.

Haluatko tietää lisää graafisesta suunnittelusta ja visuaalisesta viestinnästä? Lue visuaalisen viestinnän opiskelijan Annin tarina Tehon blogista.

HAKEMINEN JA ENNAKKOTEHTÄVÄT

Graafisen suunnittelun ja Visuaalisen viestinnän seuraava haku on kevään 2020 yhteishaussa. Hakemus jätetään Opintopolun kautta.

Ennakkotehtävät 2020 julkaistaan oppilaitosten omilla sivuilla:

Aalto-yliopisto: Helmikuun lopulla.
Lapin yliopisto: Tammikuussa.
Metropolia: Helmikuun puolessa välissä.
Lahden Muotoiluinstituutti: Tammikuussa.
Xamk: Ei ennakkotehtäviä.

PÄÄSYKOKEET

Pääsykokeet järjestetään oppilaitosten omissa tiloissa.

Aalto-yliopisto: Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan  kolmipäiväisiin valintakokeesiin, jotka järjestetään kesäkuussa.
Lapin yliopisto: Ennakkotehtävien perusteella kutsutaan valintakokeeseen enintään 45 hakijaa. Kaksipäiväiset valintakokeet järjestetään kesäkuun alkupuolella.
Metropolia: Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Kaksipäiväiset valintakokeet järjestetään kesäkuun alussa.
Lahden Muotoiluinstituutti: Valintakokeisiin valitaan osa hakijoista esivalintehtävien perusteella. Kolmipäiväiset valintakokeet järjestetään toukokuun lopulla.
Xamk: Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä. Kaksipäiväiset valintakokeet järjestetään toukokuun lopulla.

MITEN VALMISTAUTUA VALINTAKOKEISIIN?

Graafisen suunnittelun pääsykokeisiin kannattaa ryhtyä valmistautumaan hyvissä ajoin. Seuraa mitä graafisen suunnittelun kentällä tapahtuu: tutustu kiinnostaviin alan julkaisuihin ja inspiroiviin tekijöihin. Hio piirustus- ja maalaustaidot kuntoon ja harjoittele erityisesti ideointia, jotta erotut pääsykokeissa suunnittelutaidoillasi!

Harjoittele myös työskentelemään rajatussa ajassa, ajankäytön hallinta on pääsykokeissa tärkeää. Muista säilyttää harjoittelussa myös hyvä meininki, sillä usein rentous pääsykokeissa takaa paremman tuloksen! Tutustu vanhoihin graafisen suunnittelun pääsykoetehtäviin, jotta saat käsityksen, mitä pääsykokeissa vaaditaan.

GRAAFISEN SUUNNITTELUN VALMENNUSKURSSILLE?

Haluatko varmistaa opiskelupaikkasi ensi vuodelle? Kaipaatko vertaistukea harjoitteluun ja henkilökohtaista ohjausta ammattitaitoisilta opettajilta?
Voit maksimoida mahdollisuutesi opiskelupaikan nappaamiseen Teho-Opiston valmennuskurssilla.

Teho-Opisto on Suomessa ainoa taidealoihin keskittynyt valmennuskurssien järjestäjä. Opetustyötä tehdään laatu ja sydän edellä, joten tsemppi on aitoa ja liukuhihnaopetusta et tule näkemään. Kursseillamme opit kaikki pääsykoemenestyksen kannalta tärkeimmät taidot tekniikoista ideointiin ja ajankäyttöön. Ryhmissämme opiskelee yhdessä eri alojen hakijoita, sillä samat hyvän pääsykoetyön kriteerit toistuvat eri hakukohteiden pääsykokeissa. Tutustu lähi- ja etäkursseihimme ja ilmoittaudu mukaan!

YLIOPISTOT

 • icon

  Visuaalisen viestinnän muotoilu

  Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Helsinki

  Hakijat/hyväksytyt: 269/16 (v. 2017)

 • icon

  Graafisen suunnittelun koulutus

  Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, Rovaniemi

  Hakijat/hyväksytyt: 220/19 (v. 2015)

AMMATTIKORKEAKOULUT

 • icon

  Medianomi, viestintä

  Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

  Hakijat/hyväksytyt: 424/38 (v. 2017)

 • icon

  Medianomi, visuaalinen viestintä

  Lahden Ammattikorkea, Muotoiluinstituutti, Lahti

  Hakijat/hyväksytyt: 499/54 (v. 2017)

 • icon

  Muotoilija, graafinen muotoilu

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, Kouvola

  Hakijat/hyväksytyt: 252/22 (v. 2017)

VISUAALISUUS JA TEKNIIKKA YHDISTYVÄT GRAAFISESSA SUUNNITTELUSSA

Riikka Jussila opiskelee Metropoliassa graafista suunnittelua. Hän kävi viime syksynä alkaneen Teho-Opiston Maxi-kurssin, ja onnistui valintakokeessa niin hyvin, että sai siitä täydet pisteet.

”Pääsin opiskelemaan graafista suunnittelua ensimmäisellä yrittämällä. Alassa minua kiehtoo sen monipuolisuus ja se, että siinä yhdistyy sekä taiteellisuus että kaupallinen puoli.”

Meidän piti heti alussa valita joko painetun tai sähköisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto. Minä valitsin digipuolen, sillä siinä yhdistyy niin monenlaisia osia: tietokoneella työskentely, multimedia, valokuvaus, taittaminen…”

Graafinen suunnittelija
Jatka Riikan tarinaa...

Graafinen suunnittelija voi tehdä työkseen monenlaisia juttuja pelisuunnittelusta lehden taittamiseen.

Ennen kouluun hakemista kävin syksyn ja kevään kestäneen Maxi-kurssin Teholla. Vaikka se oli suunnattu laajemmin eri taidealoille suuntautuville hakijoille, sain siitä paljon apua juuri tähän koulutukseen hakemiseen. Kurssi antoi kipinän etsiä inspiraatiota omin töihin uusista paikoista. Sain erilaiset tekniikat kurssilla hyvin haltuun, ja luentojen välillä kotona tehdyt tehtävät pakottivat tarttumaan kynään ja harjoittelemaan itsenäisestikin.

Kurssin sisältöihin keskityin omien kiinnostusteni mukaan, ja valitsin juuri itselleni sopivat tehtävät. Pääsykokeessa hyödyin siitä, että olin kurssilla oppinut hallitsemaan ajankäyttöäni töitä tehdessä. Työn suunnittelu ja toteutus nopeutuivat, ja pääsykokeessa ehdin tehdä työt alusta loppuun valmiiksi. Värien käytöstä ja pelkistämisestä oli jäänyt mieleen myös hyviä oppeja.

Koulutusohjelman kursseista kiinnostavimpia ovat ainakin Graafisen suunnittelun työkalut -kurssi, jossa opetellaan eri ohjelmien käyttöä tietokoneella. Myös Käyttöliittymät ja käytettävyys-, Taidehistoria- ja Typografia-kurssit kuulostavat tärkeiltä ja mielenkiintoisilta.

Vielä en osaa sanoa tarkalleen, minkälaista työtä haluan valmistuttuani tehdä. Varmasti jotain sellaista, missä pääsen käyttämään monipuolisesti eri taitoja ja kehittämänään niitä. Myös freelancerina työskentely voisi kiinnostaa.”

Kolme poimittua syytä tulla Teholle

Huimat sisäänpääsyprosentit

Tehon opiskelijoista jopa 70% saa joka vuosi haluamansa opiskelupaikan.

Teholta Metropoliaan

4-6 opiskelijaa täysillä pisteillä sisään Metropolian Muotoilun, Sisustusarkkitehtuurin ja Graafisen suunnittelun osastoille (2012-2015).

Tyytyväiset oppilaat

100% entisistä kurssilaisista suosittelisi Teho-Opistoa kavereilleen.

Kirjoita hakusi ja paina Enter