In English below.

KURSSIN MAKSAMINEN

Voit maksaa kurssin sähköpostitse toimitettavalla laskulla halutessasi yhdessä erässä tai osamaksulla 2-4 erässä. Osamaksu on koroton. Jokaiseen laskuerään lisätään laskutuslisä. Laskuilla maksettaessa ensimmäinen erä laskutetaan lähellä kurssin alkua ja seuraavat erät tasaisin välein siten, että kurssi tulee maksettua kokonaan hyvissä ajoin ennen sen päättymistä.

KURSSIKÄYTÄNNÖT

Kurssin aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot saat joko heti ilmoittautumisen jälkeen tai noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua sähköpostitse lähetettävässä kurssi kirjeessä. Vahvistamme opetusryhmän sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkua.

KURSSIN VAIHTAMINEN

Tilanteet muuttuvat ja toisinaan se tarkoittaa sitä että osallistuminen kurssille estyy. Mikäli näin käy ota meihin yhteyttä, sillä yleensä pystymme järjestämään vaihtoehtoisen tavan valmistautua ja maksimoida onnistumisesi tärkeissä pääsykokeissa. Teho-Opistolla kurssin voi vaihtaa toiseen tarjoamaamme kurssiin ilmaiseksi tai kalliimmalle kurssille maksamalla erotuksen verran lisää.

KURSSIN PERUUTUS

Mikäli joudut kuitenkin peruuttamaan kurssin, voit perua ilmoittautumisen veloituksetta mikäli kurssin alkamisajankohtaan on vähintään 14 vuorokautta. Ota tällöin yhteyttä ja lähetämme peruutuksesta vahvistuksen sähköpostitse. Mikäli peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua tai varaat kurssisi alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, ei kurssia ole oikeutta peruuttaa ja ilmoittautuja on velvollinen maksamaan kurssimaksun kokonaisuudessaan.

MUUTOKSET JÄRJESTÄJÄN PUOLESTA

Kurssien aikatauluihin, sisältöihin ja opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia. Muutoksista tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

Opettajan sairastuessa järjestämme sijaisen tai korvaavan opetuskerran. Pidätämme oikeuden peruuttaa kurssin, mikäli ilmoittautuneita on alle 10 henkilöä. Näissä tilanteissa pyrimme tarjoamaan tilalle vaihtoehtoista kurssia tai järjestämään opetuksen pienryhmäopetuksena siten, että opetustuntien määrää tiivistetään, mutta opetettavat asiat pysyvät samoina.

KUVAUS- JA JULKAISULUPA

Olennainen osa oppimista on harjoitustehtävistä otettavien kuvien käyttö kritiikeissä sekä teholaisten Facebook-ryhmässä julkaistavissa gallerioissa, joissa opitaan vertaisryhmän tekemistä harjoitustehtävistä. Annan suostumukseni, että kuvia harjoitustehtävistä sekä minusta saa käyttää nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, sekä opetus- että markkinointitarkoituksessa. Suostumus kattaa valokuvat ja videot. Suostumus kuvamateriaalin käyttöön on mahdollista perua koska tahansa niin haluttaessa, mutta ei takautuvasti. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

KURSSIMATERIAALIN KÄYTTÄMINEN

Kurssilla käytössä oleva materiaali on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin kaikenlainen levittäminen, kopioiminen,
jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti kielletty. Mikäli havaitsemme väärinkäytöksiä, voidaan kurssille osallistuminen keskeyttää. Tekijänoikeusrikkomuksista seuraa myös vahingonkorvausvelvollisuus.

Kaikissa muutoksiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä:

PAYMENT OF THE COURSE

You can pay for the course by invoice sent by e-mail in one or in 2-4 installments. The installment is interest-free. A billing surcharge is added to each invoice. The first installment will be invoiced near the beginning of the course and subsequent installments at regular intervals so that the course is paid in full well in advance before its end.

COURSE PRACTICES

You will receive the course schedule, course location and other practical information either immediately after registration or in a course letter sent by e-mail approximately two weeks before the start of the course. We will confirm the group selection by email about a week before the start of the course.

CHANGING THE COURSE

Situations change and sometimes it means that participation in the course is prevented. If this happens, please contact us, as we will usually be able to arrange an alternative way to prepare for and maximize your success in the important entrance exams. At Teho-Opisto, you can change the course to another course we offer for free, or for a more expensive course by paying the difference.

COURSE CANCELLATION

However, if you have to cancel the course, you can cancel your registration free of charge if there is at least 14 days until the start of the course. In this case, please contact us and we will send you an email confirmation of your cancellation. If there are less than 14 days to the start of the course or you book your course less than 14 days before the start of the course, there is no right to cancel the course and the person who registered is obliged to pay the course fee in full.

CHANGES ON BEHALF OF THE ORGANIZER

There may be changes to course schedules, content, and teaching locations. Changes will be announced as soon as possible.

If a teacher becomes ill, we will arrange a substitute teacher or a substitute lesson. We reserve the right to cancel the course if there are less than 10 people registered. In these situations, we aim to offer an alternative course instead or to organize the teaching as small-group teaching so that the number of lessons is condensed, but the content of the teaching remains the same.

PERMISSION TO PHOTOGRAPH AND PUBLISH

An essential part of learning is the use of pictures taken from assignments in critiques as well as in galleries published on the students’ Facebook group to learn from the assignments done by fellow students. I consent to the use of images of the assignments as well as me on the website, social media, for both educational and marketing purposes. Consent covers photographs and videos. Consent to the use of images and videos may be revoked at any time if desired, but not retroactively. The request must be made in writing.

USE OF COURSE MATERIAL

The material used in the course is for personal use only. Any distribution, copying, or other copyright infringement of the material is strictly prohibited. If we detect misuse, participation in the course may be suspended. Copyright infringement results in liability for damages.

In all matters relating to changes, please contact: