Skip to content

Aalto Bachelor's Programme in Design haku ja ennakkotehtävät 2019

Tiesitkö, että Aalto-yliopisto järjestää myös englanninkielisen muotoilun koulutusohjelman? Aalto Bachelor’s Programme in Design -koulutusohjelmaan haetaan monivaiheisen hakuprosessin kautta, joka alkaa ennakkotehtävillä. Lue, mitä mieltä Teho-Opiston opettajat ovat tämän vuotisista ennakkotehtävistä ja tutustu koulutusohjelmaan tarkemmin. 

Mikä Aalto Bachelor’s Programme in Design?

Aalto Bachelor’s Programme in Design on Aalto-yliopiston ainoa englanninkielinen taiteiden kandidaatin ohjelma. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi syventää opintojaan Aalto-yliopiston taiteen maisterin ohjelmissa.
Opinnoissa korostuu muotoilun tärkeys muuttuvassa maailmassa sekä opiskelijan valmiuksien kehittäminen monipuoliseksi taiteiden ammattilaiseksi. Kolmen vuoden kandidaatin opintojen aikana opiskelijan taidot ja osaaminen kehittyvät monipuolisten kurssien kautta. Käytännönläheisillä kursseilla käytetään nykyaikaisia työkaluja ja prosesseja sekä opitaan erilaisten materiaalien käsittelyä. Koulutuksen opinto-ohjelma on mahdollista räätälöidä valinnaisten opintojen kautta juuri sinun näköiseksi opintokokonaisuudeksi.
Koska koulutus järjestetään englannin kielellä, hakijoiden tulee osoittaa riittävä englannin kielen taito. Voit todistaa kielitaitosi monella tavalla. Katso, mitkä ovat Aalto-yliopiston hyväksymät kielitodistukset ja tutustu koulutusohjelmaan täältä.

Hakuprosessi

Aalto Bachelor’s Programme in Design -koulutukseen haetaan kevään yhteishaun ensimmäisessä vaiheessa. Haku järjestetään 9.-23.1.2019.
Haku on monivaiheinen, joka pitää sisällään ennakkotehtävät, valintakokeen ja haastattelun.
Ennen varsinaista valintakoetta hakijoiden on siis suoriuduttava ansiokkaasti ennakkotehtävistä. Teho-Opiston opettajat analysoivat tämän vuotiset ennakkotehtävät. Näet ammattilaisten ajatukset ja kommentit tämän osion alta.
Ennakkotehtävistä jatkoon päässeille lähetään valintakoetehtävät. Toisin kuin muissa luovien alojen hauissa, varsinaista valintakoetilaisuutta ei järjestetä. Valintakoetehtävien tekemiseen on varattu alle kaksi viikkoa. Valintakoetehtävien perusteella hakijat kutsutaan viimeiseen hakuosuuteen – haastatteluun. Haastattelussa testataan hakijan motivaatiota, englanninkieltä ja soveltuvuutta alalle.
Huomaathan, että päätös englannin- ja suomenkielisen koulutuksen välillä on tehtävä jo hakuvaiheessa. Aalto-yliopistoon voi hakea vain yhteen taiteen tutkintoon saman kevään yhteishaussa. Vaikka siis englanninkieliseen ja suomenkieliseen tutkintoon haut ovat eri aikaan.
 

Ennakkotehtävät 2019

Aalto Bachelor’s Programme in Design ennakkotehtävät on julkaistu! Löydät ne täältä.
Teho-Opiston perustaja ja pääopettaja Sini Koivisto antaa omat kommenttinsa tämän vuoden tehtäviin.

Assignment 1: My journey thus far

Creatively showcase the main events in your life thus far in the form of a visual journey (timeline). In outlining your journey, we are interested in getting to know your better and what you have done in the past. So please try capture what you have experienced and find important in life as well as what you have achieved educationally, professionally and as part of extracurricular activities.
Your journey should include visuals and text which are integrated into the whole and which are visually interesting and attractive as well as easy to understand and follow. You can visualise your journey either digitally or by hand, including sketches, photographs of objects and so forth. You should supplement your journey with a written statement highlighting your main educational, professional, personal and extracurricular achievements.

Sinin kommentit:
Ekassa tehtävässä esitetään elämäsi tärkeimmät tapahtumat visuaalisen matkan (aikajanan) muodossa. Arvioijat ovat kiinnostuneita tutustumaan paremmin siihen kuka olet ja mitä olet tehnyt aiemmin. Kyseessä on siis eräänlainen oman elämän merkittävien kohtien ja cv:n visualisointi aikajanan muotoon. Kiinnostavaa on nähdä, mitä olet kokenut ja mitä pidät tärkeänä elämässä – ja mitä olet saavuttanut koulutuksen puolesta, ammatillisesti sekä vapaa-ajan tai harrastusten osalta. Visuaalisuus edellä!
Esitys koostuu visuaalisista osista (kuva, luonnos, mallinnus, teos tms.) ja tekstistä. Yhdessä nämä muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden. Aikajanan on hyvä olla visuaalisesti mielenkiintoinen ja houkutteleva, mutta myös helposti ymmärrettävä. Voit toteuttaa visuaalisen matkasi joko digitaalisesti tai käsin, se voi sisältää luonnoksia, valokuvia kohteista ja muuta visuaalista materiaalia.
Visualisointi matkastasi täydennetään tekstillä, jossa korostetaan tärkeimpiä saavutuksia aiemmin mainituilla elämän eri osa-alueilla. Kyseessä siis perinteinen visuaalinen timeline kuvaus, jossa tällä kertaa kuvataan oma cv sekä ammatin että henkilökohtaisen elämän puolelta!
Arviointikriteerit: soveltuvuus alalle, kyky esittää ideoita visuaalisessa ja tekstimuodossa, oma kokemus-, soveltuvuus- ja koulutuksellinen tausta.

Assignment 2: Why design and why Aalto University?

Building on what you have shown in your journey, you are asked to write a short statement (max 500 words) in which you describe what you are looking for and hoping to learn in bachelor studies at the School of Arts, Design and Architecture at Aalto University and what you want to do professionally in the future.
Evaluation criteria: vision, motivation for study, ability to communicate in written form, English language proficiency

Sinin kommentit:
Miksi Design ja Aalto-yliopisto?
Perustuen ensimmäisen tehtävän oman elämän kuvaukseen, sinua pyydetään kirjoittamaan lyhyt teksti eli motivaatiokirje (enintään 500 sanaa). Motivaatiokirjeessä kuvataan, mitä toivot ja mitä haluaisit oppia Aallossa sekä mitä haluat tehdä urallasi ja ammatillisesti tulevaisuudessa.
Hyvässä motivaatiokirjeessä tuodaan mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti esille omaa motivaatiota, kiinnostusta alaa ja koulutusta kohtaan. Sen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin hakija tuntee hakemaansa alaa, mitata hänen sisäistä motivaatiotaan sekä kykyä kuvitella työskentelevänsä hakemallaan alalla.
Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

 • Kerro itsestäsi lyhyesti.
 • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
 • Mitä sinä osaat?
 • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
 • Miksi erityisesti haet Aaltoon?
 • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
 • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

Arviointiperusteet: visio, motivaatio, kommunikointikyky kirjallisesti, englannin kielen taito
 

Assignment 3: Designing for a world in transition

Follow what is happening in the local and global media for a week and summarise the main events and developments in a collage comprising forms, colours, pictures and text. After making the collage, select one event or development that you find particularly important, urgent and/or interesting, and design
something in response to it. While designing something in response to your development of interest, please also document part of your design process in a three-minute video, showcasing your abilities for sketching and/or manipulating some other material when designing.
Your final design may be a in the form of a product, service, communication, intervention or something else as long as it gives a concrete example for how you think design could contribute to, resolve or be included in the chosen development. You can do your collage and final design digitally and/or by hand.
Summarise your design work in three presentation slides including: your collage of media events and development, your selection of a development or event to design for, including a short statement (max 200 words) explaining why you selected that development or event as well as a few sketches showing how you went about in designing your response, and your final design, including a brief description (max 200 words) of how it is intended to respond to your development or event of interest.
Evaluation criteria: ability to contextualise, analyse and critically reflect on current events and developments, ability to communicate ideas creatively, quality of design proposal.

Sinin kommentit:
Kolmannessa tehtävässä tehdään suunnitelma muuttuvalle maailmalle. Kolmen työn sarja poikkeaa muista aiempien vuosien tehtävätyypeistä selkeästi, mutta muistuttaa erittäin paljon Muotoilun viime vuoden ennakoiden ensimmäistä tehtävää. Kolme tehtävän osaa muodostavat kokonaisuuden, jossa testataan nimenomaan muotoilijan työn tärkeimpiä osia: ideointikykyä, ongelmanratkaisukykyä, muodon tajua ja muotoiluprosessia. Uutena mukaan tulee myös palvelumuotoilu, joka on otettu mahdolliseksi tavaksi ratkaista tehtävän ongelma.
Tehtävän ensimmäisessä osassa esitetään viikon ajalta ajankohtaisia ongelmia ja keskustelunaiheita kollaasitekniikalla lehdistä leikkaamalla. Tässä saa käyttää muotoja, värejä, kuvia ja tekstiä. Kollaasitekniikka, oman tekstin asettelu ja typografia – sekä tietenkin sisältö – nousevat tässä tehtävässä merkittäviksi. Kokonaissommitelma eli layout on hyvin tärkeä osa tätä tehtävää.
Tehtävän toisessa osassa esitetään itse kommentoimalla, miksi juuri tämä ongelma on valittu ja miksi se on mielestäsi merkittävä. Toisessa osassa pyydetään esittämään jokaisen muotoilijan ja suunnittelijan työn olennaisin ja tärkein osa, eli suunnitteluprosessi luonnosten ja selostuksen (200 sanaa) avulla. Prosessi tai osa sitä tulee esittää myös kolmen minuutin videon muodossa.
Prosessi kuvaa muodon tai idean syntyä ja valikoitumista vaiheittain. Tämä on kiinnostavaa ja olennaista, sillä tehtävä kertoo mitä kaikkea tekijä on ajatellut ja millaisten vaiheiden kautta hän on päätynyt lopullisiin ratkaisuihin. Prosessi on hyvä esittää itselle ominaisella tekniikalla. Tehtävässä hyväksytään sekä käsin että koneella toteutettavat tekniikat. Usein sanotaan että luomisen prosessi on kaikkein tärkein osa tehtävää, sillä se kertoo paljon tekijästä muotoilijana, ideoijana ja sisällöntuottajana. Tämän kolmen minuutin videopätkän tarkoitus on havainnollistaa juuri tätä tärkeää prosessia sinun kohdallasi. Lisäksi 2. Tehtävässä palautetaan luonnokset ja niiden selostus (max 200 sanaa).
Kolmas osuus tässä tehtävässä on perinteinen muotoilutuotteen suunnitelma ja esittely visuaalisesti ja max 200 sanan selostuksella. Tässä on tarkoitus kuvata tuote, palvelu, osallistuva suunnitelma tai viestintä mahdollisimman selkeästi ja havainnollisesti tarpeellisista suunnista/tarpeellisilla tavoilla niin, että katsojalle muodostuu siitä selkeä kokonaiskuva. Tärkeää on, että annetaan konkreettinen esimerkki siitä, miten sinun mielestäsi suunnittelu voi olla mukana valitun ongelman ratkaisemisessa tai siihen liittyvässä positiivisessa kehityksessä.
Tässä tehtävässä on hyvä olla perillä havainnollisista tuotteen esittämistavoista ja -kulmista sekä muotoilijan luonnostelu- ja esitystyyleistä. Joko käsin esimerkiksi muotoilijoille tyypillisin tussitekniikoin tai koneen valinnaisilla ohjelmilla toteutettuna.
Jos valintana ongelman ratkaisemiseksi on palvelu, on mietittävä mitä kaikkea esitykseen tarvitaan, jotta katsojalle selkenee kokonaiskuva ongelman ratkaisusta. Jos taas ratkaisu on esine, se on havainnollistettava tarpeellisista kulmista ja tarpeellisin selitetekstein varustettuna, jotta saadaan luotua selkeä kokonaiskäsitys.
Arviointikriteerit: kyky konseptoida, analysoida ja analysoida kriittisesti ajankohtaisia tapahtumia ja kehitystä, kyky kommunikoida ideoita visuaalisesti ja luovasti, suunnitteluehdotuksen laatu

Aalto Bachelor’s Programme in Design –
hakukevään 2019 tärkeimmät päivämäärät!

 • 19.12.2018           Ennakkotehtävät julkaistaan
 • 9.1.2019               Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika
  – 23.1.2019
 • 30.1.2019             Viimeinen ennakkotehtävien palautuspäivä
 • 13.3.2019             Tieto ennakkotehtävistä jatkoon pääsystä
 • 13.3.2019             Valintakoetehtävät lähetetään
 • 26.3.2019             Valintakoetehtävät palautettava viimeistään
 • 26.3.2019             Kielitestitulokset toimitettava viimeistään
 • 18.4.2019             Haastattelukutsut lähetetään hakijoille viimeistään
 • 24.-29.4.2019      Haastattelut
 • 24.5.2019             Valinnan tulokset julkaistaan

 


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!pääsykoestressi

STOP pääsykoe­stressille!­

Piinaako pääsykoestressi? Ei hätää! Haastattelimme psykologi Katarina Meskasta, joka kertoi parhaat vinkit liiallisen stressin välttämiseksi. Lue vinkit stressinhallintaan ennen pääsykokeita, pääsykokeiden

Lue lisää »
Arkkitehtuuri pääsykoeuudistus

Arkkitehtuurin pääsykoeuudistus 2020

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen pääsykokeet muuttuvat keväällä 2020. Muutoksia on tiedossa pääsykoepäivissä, matematiikan ja luonnontieteiden kokeen korvattavuuksissa sekä yhteisvalinnan pisteytyksissä. Edelleen

Lue lisää »