Skip to content

Pääsykoesimulaatiot korreloivat valintakoemenestystä

Pääsykokeissa menestymiseen ei ole oikotietä vaan menestymisen resepti on pitkäjänteisyys ja oikeanlainen harjoittelu. Luovien alojen pääsykokeissa menestyminen vaatii hyvää hallintaa usealta eri osa-alueelta. Hakijan tulee pystyä toteuttamaan työnsä tietyn aikarajan sisällä, joka vaatii hakijalta harjaantunutta paineensietokykyä. Luovan ilmaisun lisäksi hakijan tulee siis harjoitella myös muita taitoja, joita pääsykoetilanteessa vaaditaan.

Tehokkain tapa harjoitella valintakoetilanteessa vaadittavia taitoja on simuloida oikeaa valintakoetilannetta. Teho-Opistolla, keväisin järjestettävällä Simulaatio-valmennuskurssilla pääsee harjoittelemaan ja kokemaan, mitä luovien alojen pääsykokeissa vaaditaan ja minkälaista on suoriutua monipäiväisistä kokeista tietyssä ajassa ja valvotusti. Simulaatio-kurssi sisältää kolme pääsykoesimulaatiopäivää, joiden aikana tehdään aikarajoitettuja pääsykoetyyppisiä tehtäviä oikeita pääsykokeita vastaavissa olosuhteissa. 

Jokaisena simulaatiopäivänä tehdään kaksi pääsykoetyyppistä tehtävää, joista saat arvosanan kuten oikeistakin pääsykoetehtävistä. Tehtävistä pidetään myös kritiikki eli ne arvioidaan yhdessä muiden töiden kanssa, mikä edelleen kehittää omaa ilmaisua ja ideointiasi. Tämän lisäksi käymme ryhmässä läpi koetilanteen synnyttämiä haasteita ja onnistumisia, jotka auttavat kehittämään toimintaa koetilanteessa päivä päivältä paremmaksi.

Haluamme varmistaa, että jokaisella olisi mahdollisuus harjoitella pääsykoetilannetta simulaatiossa, siksi järjestämmekin kurssin lähiopetuksena Helsingissä Tehon opetustiloissa sekä liveverkkokurssina zoomin välityksellä. Jokainen voi osallistua kurssille riippumatta siitä pääseekö paikalle Helsinkiin tai ei.

Pääsykoesimulaatiot ovat hyvä kenraaliharjoitus ennen pääsykokeita ja ne auttavat varmistamaan onnistumisen itse pääsykoetilanteessa. Simulaatioissa voi testata miten pärjäisi pääsykokeissa juurikin siinä hetkessä. Simulaatioissa oppii juurikin sen mitä luovien alojen pääsykokeissa vaaditaan ja valmistaudutaan pääsykoetilanteessa syntyvään paineeseen. Simulaatiot ovat myös paikka, jossa hakijalla on mahdollisuus oppia virheistään. Ei ole siis syytä heittää kirvestä kaivoon, jos pääsykoesimulaatiossa tekee virheen. Päinvastoin kun virheet on jo tehty, on hakijan ne helpompi tietoisesti välttää varsinaisissa pääsykokeissa.

Onnistumiset simulaatioissa korreloivat onnistumista pääsykokeissa.

Teho-Opistolla ollaan vuodesta toiseen nähty kuinka onnistumiset simulaatioissa korreloivat menestymistä varsinaisissa pääsykokeissa.

Teho-Opistolla opiskelleet Elisa, Denis ja Netta ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka pääsykoetilanteen harjoittelu ennen varsinaisia pääsykokeita tukivat onnistunutta työskentelyä pääsykokeissa. Jokainen heistä suoriutuivat simulaatioista hyvin sekä saivat unelmiensa opiskelupaikan.

Lue lisää Elisan simulaatiosta täältä.

Katso alta videot kuinka Netta ja Denis toteuttivat pääsykoesimulaationsa!

varmista onnistumisesi pääsykokeissa

Opi mitä luovien alojen pääsykokeissa vaaditaan ja valmistaudu pääsykoetilanteessa syntyvään paineeseen