Skip to content

Arkkitehtuuri & maisema-arkkitehtuuri ennakkotehtävät 2020-opettajien analyysi

Arkkitehtuurin ennakkotehtävissä 2020 pääset rakentamaan pienoismallin muinaisesta korkeakulttuurin rakennuksesta! Tänävuonna ennakkotehtävissä testataan mm. hakijan kykyä ratkaista luovasti ongelmia, piirustus-ja esitystaitoja sekä kykyä luoda syvyysvaikutelmia. Teho- Opiston pääojettaja Sini otti tehtävät tarkempaan analyysiin. Kurkkaa Sinin mietteet tehtävistä!

On aika aloittaa matka kohti arkkitehdin uraa! Arkkitehtuurin ennakkotehtävät 2020 ovat totutusti kolmen tehtävän kokonaisuus, joka käsittää:

1) pienoismallin rakentamisen annetusta materiaalista ja siitä kaksi valokuvaa annetusta näkökulmasta kuvattuna ohjeenmukaista taustaa vasten

2) perspektiivikuvan annetusta näkökulmasta rakennelman ulkopuolelta, maisemassa eli ympäristössään

3) sisätilakuvan eli tilakuvauksen rakennelman sisäpuolelta

Tänävuonna kaikki tehtävät palautetaan ensimmäistä kertaa sähköisenä (valokuvattuina/skannattuna/käsiteltyinä!) opintopolkuun liitetiedostoina. Ennakkotehtävien lopussa annetaan tiedostoon ja palautukseen tarkat selkeät ohjeet. Muistathan lukea tehtävänannot ja arviointikriteerit huolella! Teho-opiston pääopettaja Sini otti tehtävät tarkempaan analyysiin. Kurkkaa Sinin mietteet tehtävistä!

 
 
 
 
 
 
 

ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA-ARKKITEHTUURIN ENNAKKOTEHTÄVÄT 2020

LUMEN PEITTÄMÄ RAKENNUS

Englantilainen arkeologi-arkkitehti Sir R.O. Adelund oli lentämässä tutkimushelikopterillaan Etelänapamantereen yllä.  Adelund etsi työkseen hylättyjä kaupunkeja ympäri maailmaa. Hän näki allaan edellisen yön tuulipyörteen voimasta lumen alta paljastuneita rakenteita, jotka viittasivat muodoiltaan suureen, aiemmin tuntemattomaan ja lumen alle hautautuneeseen rakennukseen.

Adelund laskeutui rakennuksen lähelle ja lähti tutkimaan löytöään. Kuten jo ilmasta oli voinut rakennuksen osista päätellä, kauan aikaa sitten vaikuttaneen muinaisen korkeakulttuurin hylätty suurikokoinen rakennus oli rakennettu käyttämällä munakennomaisia rakenteita. Katot olivat betonin kaltaista ainetta ja holveja kannattavat pilarit olivat samaa materiaalia. Tilat olivat muuten tyhjillään, mutta rakenteet olivat lähes kauttaaltaan ehjiä. Rakennuksen tilat olivat erikokoisia, erikorkuisia ja osin toisiinsa eri tavoin lomittuvia.

Myöhemmin Adelund valmisti ison munakkaan ja antoi sen jälkeen mukanaan matkustaneille, rakennuksen esille kaivaneille arkkitehtuurin opiskelijoille, tehtäväksi tehdä rakennuksesta pienoismalli käyttämällä vapautuneita erilaisia munakennoja. Kennojen alla olevia eri paksuisia pilareita esittämään opiskelijat niputtivat mukanaan tuomiaan puisia grillitikkuja.

Tehtävänanto

1)      Valokuvat pienoismallista

Valmista erityyppisistä ja -kokoisista munakennoista sekä grillitikuista yllä esitetyn taustatarinan perusteella arkkitehtiopiskelijoiden tekemän rakennuksen pienoismalli. Mallin koko on vapaa. Malli tulee lopuksi maalata kauttaaltaan valkoiseksi. Lunta ei esitetä.

Valokuvaa mallisi ohjeen mukaan mustaa taustaa vasten yläviistosta kahdesta eri suunnasta.  Vaakasuuntaiset A4-kokoiset kuvat asetellaan A3-kokoiselle pystysuuntaiselle arkille, joka muodostaa palautettavan tiedoston ensimmäisen sivun. Kuvien digitaalinen muokkaaminen on sallittua. Lopullisen kuvan resoluution tulee olla noin 300 dpi.

 

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luovaan tehtävän ratkaisuun, rakenteen kiinnostavuuteen ja siisteyteen sekä munakennojen monipuoliseen käyttöön.

Opettaja Sinin kommentit:

Tällä kertaa aihepiiri/tarina käsittelee ”Etelämantereelta löytyvää kauan aikaa sitten vaikuttaneen muinaisen korkeakulttuurin hylättyä suurikokoista rakennusta, joka oli rakennettu käyttämällä munakennomaisia rakenteita.” 

Tehtävässä on siis määritelty tarkastikin löytyneen muinaisen rakennuksen rakennetyyppi – mutta se miten rakenteita on käytetty & sovellettu rakennuksen tiloiltaan monipuolisessa kokonaisuudessa, jätetään hakijan itsensä ideoitavaksi.

” Rakennuksen tilat olivat erikokoisia, erikorkuisia ja osin toisiinsa eri tavoin lomittuvia.” 

Tehtävässä kuvaillaan monimuotoista rakennusta ja tilakokonaisuutta. Tilojen mainitaan myös lomittuvan toisiinsa osittain, mikä vaikuttaa sekä ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä ulkomuotoon, että kolmannessa tehtävässä sisätiloihin.

”Katot olivat betonin kaltaista ainetta ja holveja kannattavat pilarit olivat samaa materiaalia. Tilat olivat muuten tyhjillään, mutta rakenteet olivat lähes kauttaaltaan ehjiä.”

Muodonantoa määrittää munakennon kuppimainen muoto. Mahdollisuudet käyttää tätä eri tavoin erityyppisiin rakenteisiin ovat silti rajattomat. Itse rakennuksen kokonaismuoto on hakijan mielikuvituksesta kiinni. Ainoastaan rakenteet joista rakennus muodostuu on kuvailtu tarkastikin.

Osana tehtävässä kuvailtua rakennetta on mainittu samaa materiaalia olevat pilarit, jotka kannattelevat holveja. Nämä pilarit rakennetaan grillitikkukimpuista. Tehtävässä kuvaillaan tarkastikin tilaa pilareineen ja holveineen. Yksimateriaalisuus muodostuu lopulta maalaamalla kokonaisuus valkoiseksi.

Valokuvassa kuvakulma ja valaistus ovat erittäin tärkeitä suunnitellun rakennuksen parhaiden puolien ja yhtenäisen kokonaisuuden korostamiseksi. Kuvankäsittely antaa mahdollisuudet hioa ja säätää kuvan vaikuttavuutta vielä entisestään. Valokuvaukseen; kuvakulmaan, valaistukseen ja kuvankäsittelyyn kannattaa ehdottomasti panostaa parhaiden mahdollisten kuvien aikaansaamiseksi kahdesta pyydetystä yläviistosta otetusta näkökulmasta.

2)      Ulkonäkymä

Kuvittele ja piirrä ja/tai maalaa pystysuuntaiselle A3-kokoiselle paperille näkymä, jonka Sir R.O. Adelund näki helikopteristaan sen lentäessä lumimaisemassa kennorakennuksen yllä.

Skannaa tai valokuvaa piirustus- tai maalaus A3-kokoiseksi pdf-tiedostoksi. Piirustuksen/maalauksen digitaalinen muokkaaminen on sallittua. Lopullisen kuvan resoluution tulee olla noin 300 dpi.

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota piirustus- ja esitystaitoon sekä maiseman tilalliseen syvyysvaikutelmaan.

Opettaja Sinin kommentit:

Itse rakennuksen kokonaismuoto voi tosiaan olla mitä vaan – panosta kennon mahdollistamiin rakenteisiin.

Näkökulma on lintuperspektiivistä: Maisemaan aukeavaa näkymää ja rakennusta katsotaan siis ilmasta helikopterista käsin. “..näki helikopteristaan sen lentäessä lumimaisemassa kennorakennuksen yllä”.

Arviointiperusteena on piirustus- ja esitystaidon lisäksi myös maiseman tilallinen syvyysvaikutelma. Tehtävässä on siis tarkoitus kuvata luminen maisema, sekä se, miten rakennus asettuu ympäristöönsä ja mitä osia siitä näkyy rakennusta peittävän lumen alta.

3)      Sisätilat

Adelund kuvaili myöhemmin muistelmissaan rakennuksen sisätiloja seuraavasti:

”…kun olimme puhdistaneet tilat pääosin niitä täyttäneestä lumesta, niin sisältä näkymä oli aivan poikkeuksellinen, sillä rakennuksen valtavista erilaisista ja -kokoisista kupolien valoaukoista, kupolien väleistä ja paikoitellen rikkoutuneista katon rakenteista tulvi sisään pieninä vanoina ulkopuolelta voimakasta päivänvaloa, joka korosti rakennuksen tilojen monimuotoisuutta ja niiden erilaisia munakennomaisia kattomuotoja.”

Piirrä ja/tai maalaa pystysuuntaiselle A3- kokoiselle paperille Adelundin kuvailema näkymä rakennuksen sisätiloista.

Skannaa tai valokuvaa piirustus- tai maalaus A3-kokoiseksi pdf-tiedostoksi. Piirustuksen/maalauksen digitaalinen muokkaaminen on sallittua. Lopullisen kuvan resoluution tulee olla noin 300 dpi.

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuksen sisätilojen kuvaamistaitoon ja tilalliseen syvyysvaikutelmaan.

Opettaja Sinin kommentit:

Alussa mainittiin että ” Rakennuksen tilat olivat erikokoisia, erikorkuisia ja osin toisiinsa eri tavoin lomittuvia.”

Sisätila -tehtävän kuvauksessa maalaillaan selkeästi vaikuttavaa, poikkeuksellista valon ja varjon muodostamaa tilaa. Valon voimakkuus ja tyyppi on mainittu tehtävässä. Valon pääsee sisätilaan a) kupolien valoaukoista, b) kupolien väleistä ja c) paikoitellen rikkoutuneista katon rakenteista. Valon mainitaan tulevan tilaan säteittäisesti ja voimakkaasti ja korostavan rakennuksen monimuotoisuutta ja munakennomaisia kattomuotoja. Valon ja varjon avulla toteutettava, vaikuttava tilasarja siis kyseessä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuksen sisätilojen kuvaamistaitoon ja tilalliseen syvyysvaikutelmaan. Perspektiivi, valon ja varjon käyttö, sekä muut tilallisuuteen vaikuttavat tekijät on tärkeää huomioida tässä tehtävässä.

Haaste on heitetty: Kaarevat holvit, – niiden muodostamat monimuotoiset kattomuodot ja -tilat, sekä rakennuksen kaarevat ulkomuodot perspektiiviltään oikein (tai tarpeeksi oikein) esitettyinä – haasta itsesi!

Kuvankäsittely antaa mahdollisuudet lisätä kuvan tilallisuutta ja valon ja varjon tehoa entisestään!

Kuvassa Teho-Opiston pääopettaja Sini Koivisto.


VALMISTAUTUMINEN ENNAKKOTEHTÄVIIN

Ennakkotehtävät ovat oiva mahdollisuus päästää mielikuvituksensa valloilleen ja revitellä uusilla persoonallisilla ideoilla. Usein hyvissä töissä näkyykin selvästi tekijänsä oma uniikki kädenjälki ja jokainen kynän tai pensselin jälki kuvastaa tekijänsä innostusta. Ennakkotehtäviä tehdessä kannattaa siis rohkeasti testailla eri tekniikoita ja ideoita ja valita sitten vasta parhaat työnsä. Kuten Maya Angelou sanoi:  “Luovuutta on mahdotonta käyttää loppuun, sillä mitä enemmän sitä käytät sitä enemmän sitä sinulle kertyy.”


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!