Skip to content

Rakennusarkkitehdin koulutus

Rakennusarkkitehdit valmistuvat ammattikorkeakoulusta ja työskentelevät monissa samankaltaisissa työtehtävissä, kuin arkkitehdit. Rakennusarkkitehdin koulutus antaa valmiudet toimia rakennussuunnittelijana monipuolisissa projekteissa sekä asiantuntijana erilaisissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä suunnittelutehtävissä. Rakennusarkkitehdin koulutus antaa laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä puolista, mutta myös rakentamisen esteettisistä, yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja ekologisista tekijöistä.

Rakennusarkkitehti pääsykoe

Rakennusarkkitehtuurin pääsykokeet ovat kaksiosaiset. Jokaisen hakijan tulee osallistua tekniikan alan valtakunnalliseen AMK-valintakokeeseen touko-kesäkuussa, sekä toukokuun alussa järjestettävään rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Kokeen voi tehdä haluamassaan korkeakoulussa (MetropoliaOulun AMK, TAMK tai Savonia). Pääsykokeiden molempiin osiin kannattaa ryhtyä valmistautumaan hyvissä ajoin. AMK-valintakokeessa vaaditaan esmerkiksi matematiikan, fysiikan ja kemian tehtävien hallintaa.

Rakennusarkkitehti soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskoe testaa mm. hakijan kolmiulotteista hahmottamista, ideointitaitoja, sommittelutaitoja sekä havainnollistavaa esityskykyä. Tutustu aiempien vuosien soveltuvuuskoetehtäviin ja hakijoiden töihin, jotta saat käsityksen mitä kokeissa vaaditaan. Seuraa lisäksi mitä arkkitehtuurin kentällä tapahtuu: tutustu kiinnostaviin alan julkaisuihin ja inspiroiviin tekijöihin. On myös tärkeää harjoitella työskentelemään rajatussa ajassa, sillä ajankäytön hallinta on pääsykokeissa erittäin tärkeää. Muista säilyttää harjoittelussa myös hyvä meininki, sillä usein rentous pääsykokeissa takaa parhaan tuloksen ja omien vahvuuksien esiin tulemisen! 


Rakennusarkkitehti palkka

Rakennusarkkitehdit työllistyvät monipuolisesti rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla. Rakennusarkkitehdin mediaanipalkka on noin 4500€ kuukaudessa. Palkkataso voi kuitenkin muuttua ja vaihdella useista tekijöistä riippuen, kuten kokemuksesta, koulutuksesta, sijainnista ja työnantajasta. Rakennusarkkitehdin pienin palkka voi olla 1 900 euroa kuukaudessa ja suurin palkka 5 500 euroa kuukaudessa, eli haitari on melko laaja.

Rakennusarkkitehti pääsykoe kokemuksia

Rakennusarkkitehtuurin, kuten muidenkin alojen pääsykokeet voivat tuntuta jännittäviltä, mutta vain harjoittelemalla taidot kehittyvät. Hyvä tapa valmistauta pääsykokeisiin on myös toisten töistä oppiminen. Myös monet Teho-opiston opiskelijat lähtevät vuosittain suorittamaan rakennusarkkitehtuurin pääsykokeita – loistavin tuloksin. Katso työt, joilla Tehon opiskelijat saivat täydet pisteet rakennusarkkitehtuurin pääsykokeista ja lue heidän kokemuksiaan koetilanteesta ja tehtävien tekemisestä!

Suosittelen kaikille Tehon valmennuskurssin käymistä, koska itse huomasin merkittävän parannuksen töissäni kurssin edetessä. Tehtäviä tehdessä kannattaa miettiä sitä, kuinka voi erottua joukosta eikä tehdä sitä ensimmäistä ideaa joka tulee päähän, koska se varmasti tulee muillekin mieleen. Hyviä tehokeinoja, joilla on suuri vaikutus työhön ovat mm. värimaailman ja kuvakulman valinta sekä mielenkiintoiset sommitelmat. Tea Saharine

-Tea Saharinen, Rakennusarkkitehtuurin opiskelija

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!