Skip to content

Sisustusarkkitehtuurin opinnoista työelämään – Katso Ellan portfolio!

Entinen Tehon apuopettaja Ella Liuksiala opiskelee viimestä vuottaan sisustusarkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Opintojen viimeistelyn ohella Ella työskentelee Fyralla sisustusarkkitehtinä ja tekee töitä myös omalla toiminimellään. Lue Ellan vinkit työnhakuun ja inspiroidu hänen upeasta portfoliosta!

Luova tekeminen kiinnosti Ellaa jo lukioaikana kun hän opiskeli kaksoistutkinnon avulla vaatetusalaa. Jatko-opintoihin hakiessaan Ella kävi Tehon valmennuskurssin ja pääsi opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria Aalto-yliopistoon. Samoihin aikoihin Ella aloitti myös Tehon apuopettajana ja toimi tehtävässä muutaman vuoden. Vuonna 2019 Ella hyödynsi yliopiston mahdollisuutta oman alan työharjoitteluun ja kysyi koulussa vierailleelta Fyran osakkaalta harjoittelupaikkaa. Ella pääsi haastatteluun, lähetti portfolionsa ja sai kyseisen harjoittelupaikan. Hän sai jatkaa tehtävässä harjoittelun jälkeen ja on ollut Fyralla nyt jo 2,5 vuotta.

Fyralle hakemisesta on nyt kulunut muutama vuosi ja Ellan portfolio on myös tässä ajassa muuttunut. Sen aikaista portfoliota ei enää löydy, mutta Ella esitteleekin sen sijasta uusimman ja hieman kehitetymmän version omasta design portfoliostaan. Kurkkaa portfolio alta!

“Portfoliossa on tällä hetkellä paljon koulutöitä sekä muutamia toiminimen kautta tehtyjä töitä. Töiden valinnassa pyrin ehdottomasti korostamaan laatua määrän sijaan.”

Tällä hetkellä tilasuunnittelu kiinnostaa Ellaa kalustesuunnittelua enemmän, joten kyseisessä portfoliossa on hieman korostettu tilasuunnittelua. Näiden kahden teeman lisäksi, Ellan portfolion lopusta löytyy “Digital art” osio, jossa hän esittelee laajemmin luovaa osaamistaan ja esimerkiksi digitaalista piirtämistä ja Illustratorilla tekemistä.

“Tyylin osalta olen pyrkinyt tekemään portfolion taiton ja visuaalisen ilmeen niin, että ne antavat töille arvoa eivätkä vie niiltä huomiota. Tyyli on aika neurtaali, maanläheinen ja harmoninen.”

Ote Ellan portfoliosta

Ellan vinkit portfolion tekemiseen

“Kannattaa sisällyttää portfolioon paljon erilaisia töitä ja näyttää monipuolista osaamista. Toisaalta kannattaa myös ehdottomasti sisällyttää töitä, joihin on oikeasti tyytyväinen, joista on oppinut eniten ja joita on ollut mieluista tehdä, Se välittyy varsinkin siinä vaiheessa, jos töitä pitää myydä ja esitellä jollekkin. Monipuolisuutta voi näyttää myös niin, että eri työt edustaa eri taitoja: jokin työ edustaa esimerkiksi 3D rendauksen huippuosaamista, toinen teknisen piirtämisen osaamista ja kolmas kuvien visualisointia Photoshopilla. Kannattaa myös laittaa omia harrastelutöitä portfolioon, jos ne tukevat hakemasi paikan vaatimuksia ja tuovat lisäarvoa portfolioosi tai osaamiseesi.”

“Lisäksi, on tärkeää osata kirjoittaa selkeästi ja napakasti sisällyttämistään töistä. Se, että saa tärkeimmät pointit kerrottua mielenkiintoisesti on myös ihan oma osaamisen ala ja siihen kannattaa ehdottomasti panostaa.

“Kannattaa myös ehdottomasti kysyä apua portfolion tekemiseen ja pyytää saisiko nähdä muiden portfolioita. Itse näen, että muiden auttaminen vie asioita eteenpäin ja palkitsee loppujenlopuksi myös itse auttajaa.”

Ote Ellan portfoliosta

Taiteellisen osaamisen lisäksi vahvuuksiini kuuluu määrätietoisuus, päättäväisyys ja rohkeus. Sain harjoittelupaikankin kysymällä sitä rohkeasti haluamastani yrityksestä. Eli vaikka portfolio on iso osa hakemista, on omalla persoonalla, oppimisen halulla ja avoimella asenteella todella iso vaikutus työnhaussa.

Tukea ammattimaisen portfolion tekemiseen?


Onko luovan alan työpaikan hakeminen seuraava askel matkallasi kohti unelmia? Teho tarjoaa kursseja nyt myös työnhakuun! Uusi Portfolio työnhakuun -kurssi soveltuu erityisesti ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaa hakevalle, vastavalmistuneelle, uransa alussa olevalle tai muuten uutta suuntaa työelämään hakevalle.

Kurssilla rakennetaan vakuuttava portfolio luovien alojen työnhakua varten. Tuloksena opitaan sanoittamaan ja visualisoimaan omaa osaamista työnantajalle erottuvalla tavalla!

Tule kokeneen yliopistopedagogin sekä taiteen maisteri Eeva Jokisen ohjaukseen ja luo portfolio, jolla erotut muiden hakijoiden joukosta!