Skip to content

Ennakkotehtävät 2017: Aalto-yliopisto, taiteiden alat

Vihdoin ne ovat täällä: nimittäin viimeisetkin kevään 2017 ennakkotehtävistä! Aalto-yliopisto julkistaa taiteen hakukohteiden ennakkotehtävät vasta yhteishaun alkaessa, joten niiden kanssa hakijoilla on usein suurin kiire. Siksi tuota julkistuspäivää myös odotetaan kuin kuuta nousevaa, samana päivänä kun voi virallisesti laittaa korkeakoulujen yhteishakulomakkeen menemään ja aloittaa ennakkotehtävien suorittamisen!
Millaiset ovatkaan sitten tämän kevään esivalintatehtävät Aalto-yliopistossa? Monena vuotena ennakkotehtäviä ja pääsykokeita tarkastellut pääopettajamme Sini Koivisto analysoi, millaiset ovat Aallon tämän vuoden tehtävänannot!

Sisustusarkkitehtuuri

Tehtävä 1. Kuka olet

Toteuta itsesi kolmiulotteisesti vain yhtä materiaalia käyttämällä.

Toteutustapa: Kuvaa toteutuksesi valkoista tai mustaa taustaa vasten. Tulosta kuva A3-kokoiselle paperille. Kuvan koko A3

Arviointiperusteet: Persoonallinen ilmaisukyky, kolmiulotteinen sommittelu.

Tehtävä 2. Mistä tulet

Piirrä näkymä tilasta, jossa juuri nyt olet.

Toteutustapa: Lyijykynällä A3 kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet: Piirustustaito, tilallisuus, sommittelu.

Tehtävä 3. Minne menet

Suunnittele ja toteuta kartta reitistäsi tulevaisuuteen.

Toteutustapa: Värillinen maalaus tai kollaasi jonka tekniikka vapaa.

Arviointiperusteet: Taiteellinen ilmaisu, värien käyttö, mittakaava.

Ennakkotehtävissä on viime vuosina alkanut selkeästi yleistyä valmiiden tuotosten valokuvaaminen ja valokuvan arvioitavaksi lähettäminen. Aikaisemmin jokainen hakija on lähettänyt omia pienoismallejaan ja tuotoksiaan valintaraadille isoissa postipaketeissa, mutta nyt käytännöt alkavat muuttua entistä enemmän tuotoksen valokuvausta suosiviksi. Muutokseen kannattaakin siis suhtautua innostuen; nyt hakijalla on mahdollisuus valita juuri oikea kuvakulma, kokeilla valoja ja varjoja sekä luoda kuva, jossa valmis työ on mahdollisimman edustavan näköinen.
Ensimmäisessä tehtävässä tarkoituksena on luoda oma itsesi mitä tahansa materiaalia käyttäen – mutta juuri siinä piileekin juju, eli hakija saa käyttää vain yhtä materiaalia. Sen vuoksi materiaalivalinta kannattaa miettiä tarkkaan! Aikaisempina vuosina pääsykokeissa on ollut samantyylisiä tehtäviä, joissa materiaali on määritelty ennalta, joten nyt hakijoilla on käytössään melkein mikä tahansa materiaali, jonka he keksivät. Käytä siis mielikuvitusta ja toteuta itsesi erottuvasti!
Toisessa tehtävässä käsitellään tilaa ja tilallisuutta. Tilan hahmottaminen ja ymmärtäminen on tuleville sisustusarkkitehdeille todella tärkeää, joten siksi tilaan liittyvä tehtävä on hyvin perinteinen pääsykokeissa ja ennakkotehtävissä. Kannattaa myös kiinnittää huomiota tilan valintaan – voit siis itse päättää, missä tilassa haluat työn tehdä ja minkä tilan haluat esittää! Vaikka lukisitkin tehtävänannon yksiösi lattialla istuen, voit pohtia, mikä olisi sinulle kaikista paras tila kuvaamaan tehtävänantoa “Mistä tulet”?
Kolmas tehtävä on hyvin ennakkotehtävämäinen tulevaisuuden suunnitelmineen. Usein ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa halutaan selvittää, millaisena hakija näkee tulevaisuutensa ja miten hän sen visualisoisi tai kertoisi. Mistä asioista hakija unelmoi? Mitkä innostavat häntä, minne hän osaa kuvitella itsensä tulevaisuudessa? Tällä kertaa karttana toteutettava tehtävä antaa myös mahdollisuuksia kertoa mahdollisesta polusta, jolla etenet tulevaisuuden haaveitasi kohti. Muista myös huomioida arvosteluperusteet: arvioinnissa katsotaan taiteellista ilmaisua, värien käyttöä sekä mittakaavaa, joten muista ottaa ne huomioon työtä toteuttaessasi!

Muotoilu

Tehtävä 1: Unelmien kulkuväline

Esitä yhdellä kuvalla unelmien kulkuväline.

Toteutustapa: Piirrä lyijykynällä A3 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Piirustuksen selkeys, kolmiulotteinen hahmottaminen

Tehtävä 2: Voima

Suunnittele ja toteuta voimaa kuvaava avattava veistos.

Toteutustapa: Toteuta veistos valkoisesta A3 kokoisesta piirustuskartongista ja valkoisesta paperista. Taita kartonki keskeltä niin että se taitettuna muodostaa A4 kokoiset kannet. Toteuta kansien väliin valkoisesta paperista leikkaamalla, taittelemalla ja/tai liimaamalla avattava ja suljettava veistos, joka kuvaa voimaa. Nimeä veistoksesi ja kirjoita veistoksen nimi etukanteen. Kirjoita takakanteen oma nimesi ja tehtävän numero.

Arviointiperusteet: Materiaalin käsittely, idean välittyminen, veistoksen rakenne.

Tehtävä 3: Valo tilassa

Toteuta maalaus aiheesta valo tilassa.

Toteutustapa: Maalaa työ A2 kokoiselle paperille. Taita paperi lopuksi A3 kokoon. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kuvan kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Tunnelman välittyminen, värien käyttö, omaperäisyys, sommittelu.

Tehtävä 4: Motivaatiokirje

Laadi noin 150 sanan teksti, jossa kerrot 3 tärkeintä syytä, miksi haet opiskelemaan Muotoilun pääaineeseen.

Toteutustapa: Kirjoita teksti arial- tai helvetica-fontilla, pistekoko 12, riviväli 2. Jätä paperin molempiin reunoihin 1,5 cm marginaali. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero paperin kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Kirjallisen ilmaisun selkeys, hakijan motiivit

Ensimmäinen tehtävä muotoilun puolella hyvin ennakkotehtävien ja pääsykokeiden tyyliin sopiva. Tehtävänannossa ohjeistetaan luomaan unelmien kulkuneuvo, ja erilaisia kulkuneuvoja on pyydetty aikaisempinakin vuosina toteuttamaan. Tärkeää on myös muistaa tehtävänannon ‘unelmien’-sana – mielikuvitusta saa ja pitääkin käyttää, kun kyse on unelmista! Koska arviointiperusteissa arvostetaan kolmiulotteisuuden hahmottamista, kannattaa siihen kiinnittää tässä tehtävässä erityisesti huomiota. Mieti siis kulmat ja esitystavat kuntoon, kun toteutat tehtävänantoa!
Toisena tehtävänä on muotoilussa ja sisustusarkkitehtuurissa usein toistuva pop-up kortti, tai tässä tapauksessa veistos. Avattavassa pop-up tekniikassa tärkeintä on ottaa selvää oikeista tekniikoista. Tämäkin on tekniikkalaji, jossa siisteys, materiaalin käsittely ja teknisyys ratkaisevat, vaikka idean välittyminen ja mielikuvituksellisuus ovat myös tärkeässä roolissa. Muista siis skarppius ja siisteys, niin pääset jo hyvin alkuun.
Kolmas tehtävänanto on erittäin erittäin perinteinen sisustusarkkitehtuurin sekä muotoilun tehtävä. Eri vuosien ennakko- ja pääsykoetehtäviä tutkiessa huomaa, että samankaltaiset tehtävät esiintyvät eri kouluissa ja taidealoilla. Se kertookin siitä, että jotkin tietyt asiat ovat hyvin tärkeitä taidealojen opiskelussa ja tiettyjen tehtävämallien kautta niitä on myös helppo testata. Siksi valo ja tila ovatkin hyvin yleisiä tehtävämuotoja. Valon tutkiminen ja tilan kuvaamisen hahmottaminen ovat tässä työssä oleellisia. Mitä paremmin hahmotat tilojen ja valojen anatomiaa ja niiden luonnetta, sitä paremmin saat luotua työn, joka on sekä teknisesti hyvä että ideallisesti mielenkiintoinen.
Viimeisenä tehtävänä on perinteinen motivaatiokirje. Sen tarkoituksena on saada selville hakijan perimmäisiä syitä hakea opiskelemaan muotoilua. Miksi juuri muotoilu? Mitkä asiat hakijaa kiinnostavat? Missä hän tulevaisuudessa haluaa nähdä itsensä muotoilijana? Muista siis kirkastaa itsellesi selkeästi, miksi haluat hakemaan juuri muotoilua, jotta osaat tiivistää sanomasi hyvin ja napakasti, mutta kertoa mielenkiinnostasi alaa kohtaan tarpeeksi kattavasti.

Visuaalisen viestinnän muotoilu eli graafinen suunnittelu

Ennakkotehtävä: Intohimo

Suunnittele ja toteuta julkaisu aiheesta, johon suhtaudut intohimoisesti. Nimeä julkaisusi.

Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:

enimmillään (max.) 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo kiinnostuksesi kohteesta
teksti voi olla yhtenäinen tarina tai jaettu esim. kuvateksteihin
julkaisuun pitää kuulua infografiikkaa, ts. kartta, diagrammi tai vaikkapa käyttöohje.

Toteutustapa: Kahdeksan (8) sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)

Arviointiperusteet: Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.

Graafisen suunnittelun, eli nykyisen visuaalisen viestinnän muotoilun ennakkotehtävissä on toistunut melkein sama tehtävänanto jo pitkän aikaa. Toteutettavan julkaisun tarkoituksena on tarkastella hakijan osaamista, kykyjä ja kiinnostusta hyvin laaja-alaisesti. Visuaalinen viestintä on hyvin laaja-alainen aihe, joten sen vuoksi ennakkotehtäväkin testaa hakijan kykyjä ja rahkeita monipuolisesti. Muista siis panostaa jokaiseen osa-alueeseen huolellisesti, vaikka jokin osa-alue ei tuntuisi täysin omalta. Hyvin monessa tilanteessa kokonaisuus ratkaisee, eli jos keskityt vain luomaan yksi tai kaksi hyvää osa-aluetta julkaisuun, mutta kokonaisuus on sekava tai jokin osa-alue unohdettu, pisteet tipahtavat selkeästi. Pyri siis tekemään kunnollinen suunnitelma ja visualisoimaan julkaisu mielessäsi jo suunnitellessasi sitä, niin saat kokonaisuudesta selkeän.

Kuvataidekasvatus

Ennakkohtehtävä: Kolmen työn kokonaisuus

1. Sisätila

2. Välitila

3. Epätila

Tarkastele kolmen työn muodostaman kokonaisuuden kautta ihmisen muuttuvaa suhdetta materiaaliseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Tulkitse annettuja otsikoita haluamallasi tavalla.

Merkitse jokaiseen tehtävään näkyvästi oma nimesi ja tehtävän numero.

Toteutustapa

Tehtävien toteutustapa on vapaa seuraavin rajoituksin:

Yksittäinen työ ei saa koostua irrallisista osista. Töissä ei saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja kuten lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.

Mahdollisten digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennuksessa ja palautuksessa huomioi seuraavat ohjeet:

Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, koulutusohjelman ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja syntymäaika sekä tikun sisältämät tehtävät numeroineen. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.

Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai PDF. Videon enimmäiskesto on 1 min ja tallennusmuoto MOV, AVI tai MPEG4. Tiedoston enimmäiskoko 500 Mt.

Arviointiperusteet

Kuvallinen ja käsitteellinen ajattelu, toteutustapojen hallinta.

Kuvataidekasvatuksen ennakkotehtävät ovat usein muista taidealojen tehtävistä hieman eroavia. Niiden tarkoituksena ei ole aina selvittää hakijan teknisiä taitoja piirtäjänä, vaan selvittää kuvallista ja käsitteellistä ajattelua. Opiskelemaan halutaan opiskelijoita, joilla on ideoita, ajatuksia ja intohimoa kuvataidetta kohtaan sekä kykyä kyseenalaistaa ja ottaa kantaa. Sen vuoksi kuvataidekasvatuksen tehtävänannot ovat usein hyvin monitulkintaisia.
Tässäkin tehtävässä jokaisen hakijan täytyy miettiä omia tapojaan käsittää tilaa: mikä tila ensinnäkin on? Onko se jotain fyysistä, abstraktia vai molempia? Millaisia tiloja on olemassa? Miten määritellä tila, jotta voi määritellä ja käsittää epätilan? Kun näiden tilojen käsitteet vielä yhdistetään muuttuvaan suhteeseen materiaaliseen ja sosiaaliseen ympäristöön, tulkinnat saattavat olla hyvinkin erilaisia. Siksi hakijan kannattaakin heittäytyä teemaan juuri sillä kulmalla, joka tuntuu itsestä parhaimmalta. Ja kannattaa muistaa, että vaikka tehtävänanto saattaa aluksi tuntua hieman etäiseltä, tärkeintä on kyetä kuvittamaan ja visualisoimaan omat ajatukset mahdollisimman hyvin. Koska tulkinnalle on annettu täysi vapaus, luovuutta saa käyttää, mutta haasteeksi saattaa tulla abstraktien asioiden ja ideoiden näkyväksi tuominen. Muista siis pohtia ideoidessasi myös sitä, miten saisit toteutettua työn kaikista selkeiten!

Muoti

1. Pinta

Luo yhdellä valitsemallasi työvälineellä A3-paperiarkille yhtä väriä käyttäen yhtenäinen pinta, joka voisi toimia inspiraationa vaatetuskankaille. Älä käytä mitään muta työvälinettä ja täytä koko paperiarkki pinnallasi.

Toteutustapa: Väritehtävä, väline vapaa, koko A3

Arvosteluperusteet: idearikkaus, työvälineen ja pinnan hyödyntäminen, sommittelu

2. Mallisto

Suunnittele 10 sadevaatteen mallisto, jossa on 5 tuotetta naisille ja 5 miehille arkikäyttöön. Kuvaa mallistosi tuotteet ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille. Käytä sadevaatteittesi kankaissa inspiraationa 1. tehtävässä luomaasi pintaa erilaisissa värityksissä.

Toteutustapa: Väline vapaa, väritehtävä, koko A2

Arvosteluperusteet: idearikkaus, mallistokokonaisuus, toimivuus

3. Ruuturaitamekko

Suunnittele ruuturaitamekko ja kuvaa se ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille.

Toteutustapa: Vesi- tai peitevärit, väritehtävä, koko A2

Arvosteluperusteet: idearikkaus, värien käyttö, maalauksellisuus

Muodin tehtäviä odotetaan joka vuosi hakijoiden keskuudessa myös suurella mielenkiinnolla. Tänä vuonna ensimmäinen tehtävä käsittelee pintaa, joka on hyvin tuttu aihe aikaisempien vuosien tehtävistä. Vaikka äkkiseltään pinnan suunnittelu tuntuisi helpolta, kannattaa ideointiin käyttää aikaa: mitä yksinkertaisempi tehtävä ja pelkistetympi tyyli, sitä helpommin moni hakija tekee hyvin samantyylisiä tuotoksia. Mieti siis mahdollisimman monipuolisesti, miten voisit hyödyntää työvälinettäsi pintaa tehdessä ja miten saisit pelkistetystä ideasta luotua oivaltavan työn.
Toisessa tehtävässä tullaan hyödyntämään ensimmäisen tehtävän pintaa. Tarkoituksena on suunnitella mallisto joka käsittelee sadevaatteita – tehtävä, joka on aikaisemminkin esiintynyt vaatetusalan pääsykokeissa. Inspiroivana lisänä on tehtävänannon ohje suunnitella mallistoon tuotteet sekä miehille että naisille. Usein kun muotialan tehtävät automaattisesti suunnitellaan naisille, ellei tehtävä ole erikseen miestenvaatteisiin keskittyvä. Tässä tehtävänannossa tulee molemmat samassa! Kannattaa myös miettiä sadevaatteita sekä muodin että käytettävyyden näkökulmasta. Sadetakilla kun on olemassa funktio, ja arviointiperusteissakin painotetaan toimivuutta, joten malliston olisi tarkoitus olla sekä idearikas että toimiva.
Kolmas tehtävä käsittelee vaatetusalan yhtä perustyötä, eli kuosien yhdistelyä ja sommittelua. Maalauksellisuutta ja värien käyttöä arvioiva raati tulee näkemään hyvin monia raitaa ja ruutua yhdistelevää mekkoa, joten pyri suunnittelemaan työ, joka erottuu joukosta. Tehtävänannossa ei ole annettu suuria rajauksia, joten muista jälleen kerran ajatella mahdollisimman monipuolisesti ja eri tavalla kuin muut hakijat, jos haluat erottua joukosta!
 
Tämän vuoden ennakkotehtäviä tarkastellessa selkeitä teemoja ovat tila ja unelmat. Molemmat näistä aiheista liittyvät hyvin vahvasti taidealoille: tila ja tilallisuus ovat monessa suhteessa tärkeitä asioita hahmottaa, mutta unelmointi ja mielikuvitus ovat bensaa luovuudelle. Pyri siis ennakkotehtäviä tehdessäsi ottamaan huomioon oikeat tekniikat, annetut ohjeet ja teknikyys, mutta muista myös unelmoida ja hullutella mielikuvituksen suhteen – usein raikkaimmat ideat, jotka on toteutettu hyvällä tekniikalla, ansaitsevat jatkopaikan pääsykokeisiin!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, yleensä jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!