Skip to content

Ennakkotehtävät 2017: Metropolia kulttuuri- ja taidealat

Myös Metropolia on julkistanut tämän vuoden ennakkotehtävät liittyen graafisen suunnittelun ja vaatetusalan opintoihin. Moni onkin odotellut etenkin sisustusarkkitehtuurin esivalintatehtäviä, sillä mietinnässä oli, jatkuuko Metropoliassa viime vuoden käytäntö: tällöin muotoilun aloille oli vain perustietolomake varsinaisten ennakkotehtävien sijasta. Selkeästi Metropolia on ollut tyytyväinen tähän tapaan, sillä myös tänä vuonna käytäntö saa jatkoa!
Listasimme alle analyysimme kuitenkin graafisen suunnittelun ja vaatetusalan perinteisimmistä ennakkotehtävistä, joissa on tänä vuonna mielenkiintoisia aiheita. Osa on hyvin perinteisiä, taidealoilla usein nähtyjä tehtävänantoja, mutta mukaan on päässyt myös raikkaita uusia teemoja, jotka ainakin me Teholla otamme innolla vastaan!

MUOTOILUN ALAT

Perustietolomake korvaa tänäkin vuonna ennakkotehtävät sisustusarkkitehtuurissa, teollisessa muotoilussa ja tekstiilisuunnittelussa. Kyseiseen hakuprosessiin Metropolia päätyi muutama vuosi sitten yksinkertaistaessaan hakuprosessia, joten hakeminen ehdottomasti kannattaa – tällä kertaa kun se ei vaadi erityistä lisätyötä perustietolomakkeen täyttämisen lisäksi!
Ennakkotehtävien puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että jokainen soveltuva hakija kutsutaan pääsykokeiden ensimmäiseen päivään. Sen aikana tullaan myös karsimaan osa hakijoista, ja jatkoon päässeet tulevat jatkamaan seuraaviin koepäiviin.
Metropolian perustietolomake julkaistaan yhteishaun alkaessa 15.3. tällä sivulla, ja se on palautettava yhdessä yhteishakulomakkeen kanssa viimeistään 5.4.2016 klo 15.00.

Graafinen suunnittelu

Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivustolla. Kerro itsestäsi ja siitä minkä vuoksi graafinen suunnittelu kiinnostaa sinua niin paljon että haluaisit siitä ammatin. Kirjoita yksi A4-arkki. Laita tekstin alkuun kasvokuva itsestäsi ja kerro kumpaan suuntautumiseen olet hakemassa – painetun vai digitaalisen median suunnitteluun.
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan täällä: (Linkki julkaistaan hakuajan alkaessa 15.3.2017)
Toteutustapa
Essee
Laajuus
Yksi A4-arkki
Arviointikriteerit
Johdonmukaisuus, kieliasu ja perustelut

Tänäkin vuonna Metropolia luottaa hyväksi havaittuun ennakkotehtävään, sillä kyseessä on useana vuonna toistunut tehtävä. Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle omalla tavallaan. Henkilökohtaisten tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin syvemmin ja saavat tietää hakijoista ja heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan kattavasti.
Henkilökohtaisen aspektin lisäksi tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan.  Tehtävässä on jo itsessään annettu ohjeeksi tutustua graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivuilta, joten tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa. Tarkoituksena on hahmottaa, millaisena hakija näkee oman roolinsa tulevaisuudessa: millaista työtä hän haluaisi tehdä, millaisia ideoita hän toisi alalle ja kuinka selkeä kuva hakijalla on tulevista työtehtävistään.
Tämän tyyppinen kysymys on graafisen alan lisäksi tyypillinen myös monilla muotoilun aloilla hakijoiden haastatteluissa. Valintakomitean näkökulmasta kiinnostavaa on se, onko hakija on perehtynyt koulutusohjelmaan ja erityisesti alaansa, ja tietääkö tämä, mitä koulutukselta ja tulevalta ammatiltaan toivoo. Saman tyyppiset asiat kiinnostavat yhtälailla haastatteluissa.
Graafisen suunnittelun ammattilaiset työskentelevät kuvien lisäksi usein myös tekstien parissa, ja tämä ennakkotehtävä testaa hakijan valmiuksia kirjallisella puolella. Kirjoitustehtävää tehdessä kannattaa siis kiinnittää huomiota tekstin sisällön lisäksi myös sen rakenteeseen.

Tehtävä 2: Euroopan hullu vuosi 2017
Vuotta 1848 kutsutaan Euroopan hulluksi vuodeksi ajan tapahtumien vuoksi. Vuonna 2017 on nähtävissä myös monenlaisia vahvoja ilmiöitä ja meneillään olevia mullistuksia. Tee juliste aiheesta Euroopan hullu vuosi 2017.
Toteutustapa
A3-paperi, pystysuuntainen.
Juliste on värillinen ja siinä on teksti: Euroopan hullu vuosi 2017.
Tekniikka on muuten vapaa, mutta valokuvaa ei saa käyttää.
Laajuus
Yksi A3-paperi
Arviointikriteerit
Idea ja idean välittyminen, sommittelu, värien käyttö, typografia, tekniikan hallinta

Ennakkotehtävät sekä pääsykoetehtävät liittyvät usein hyvinkin ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin. Tänä vuonna Metropolia tarttuu ajankohtaisuuteen Euroopan hullun vuoden kautta, joka voi tarkoittaa melkein mitä vain: miten kukakin määrittelee Euroopan hullun vuoden? Tämän tyylinen tehtävä testaa myös hyvin, seuraako hakija aikaansa, osaako hän lukea ilmiöitä ja trendejä ja miten hän kuvaa ne visuaalisesti. Tehtävässä kannattaa myös muistaa julisteeseen annetut ohjeet tekstistä sekä valokuvan jättämisestä pois työstä!

Tehtävä 3: Muraalin eli seinämaalauksen teko
Tee kuvasarja, jossa kuvataan muraalin tekemistä. Eli miten maalaus saadaan seinälle ja miltä lopputulos näyttää.
Toteutustapa
Työ on värillinen.
A3-paperi.
Tutustu aiheeseen.
Tekniikka on muuten vapaa, mutta valokuvaa ei saa käyttää.
Laajuus
Yksi A3-paperi
Arviointikriteerit
Havainnollisuus, sarjallisuus, oivaltaminen. Sommittelu. Käytetyn tekniikan hallinta.

Metropolian antama ennakkotehtävä liittyen muraaliin on ehdottomasti viime vuosien mielenkiintoisimpia tehtävänantoja! Tämän tyylisiä tehtäviä ei ole usein näkynyt ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa, joten tässä on todellakin mahdollisuus erottautua ja tehdä jotain uutta! Erityisesti tehtävään yhdistetty kuvasarja, joka ei kuvaakaan esimerkiksi samaa aihetta kolmesta eri kulmasta, vaan keskittyy kuvasarjana kuvaamaan aikajanaa, on kutkuttava idea. Tässä työssä arviointikriteerinä oleva oivaltaminen on tärkeässä roolissa: keksiikö hakija oivallisen keinon esittää kuvasarjansa niin, että se kuvastaa muraalin tekemistä havainnollisesti ja sarjallisesti, mutta myös mielikuvituksellisesti ja luovasti.

Vaatetusala

Tehtävä 1

Tulkitse oheista piirrosta. Leikkaa mustasta kartongista kankaan kappaleet, joilla kuvittelet saatavan aikaan toimivan vaatteen muodot.

Liimaa leikkaamasi kartongin kappaleet A3-paperille vaakasuuntaan.

Kyseisen tyylinen tehtävä on hyvin perinteinen vaatetusalan ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa. Erilaisten kuvien, kaavojen ja mallien avulla selvitetään, miten hakija ymmärtää vaatteiden muotoja ja muotoutumista: millaisista kappaleista vaate muodostuu? Hahmotuskyky ja kolmiulotteisten muotojen ymmärtäminen myös kaksiulotteisena sekä toisin päin on avain tässä tehtävässä onnistumiseen!

Tehtävä 2
Suunnittele vaatteet vanhemmalle huskysafari-yrittäjäpariskunnalle. He ottavat nämä vaatteet päällänsä vastaan turisteja ja vievät heidät koiravaljakolla lumiseen Lappiin. Kuvaa pariskunta ulkona luonnossa.
Tee työt koossa A3 vaakasuuntaan, värillisenä peite- tai vesiväreillä (papereita voi olla useampia). Liitä mukaan selkeät, mustavalkoiset tasokuvat vaatteiden malleista (edestä ja takaa) sekä mahdolliset materiaalinäytteet.

Tehtävänantoon liittyvän Lappi-teeman perusteella olisi voinut ajatella ennakkotehtävän liittyvän Lapin yliopistoon, mutta ihanan virkistävää nähdä myös pohjoisen teemaa Metropolian tehtävissä!  Vaikka tehtävä ensialkuun vaikuttaa hyvinkin helpolta, sisältää se silti monia pohtimisen arvoisia kohtia: toteuttaako hakija tehtävässä kaikista stereotypisimmän idean, joka pälkähtää usein samanlaisena monien hakijoiden päähän, vai keksiikö hän luovemman ja erottuvamman idean? Irrottelu perinteisestä saattaa myös toimia, kunhan muistaa miettiä tehtävän ohjeita: jos pariskunta käyttää vaatteita myös koiravaljakkoajeluilla, niiden tulee mielenkiintoisen ulkonäön lisäksi olla myös toimivia arkipäivän työssä.

Tehtävä 3
Piirrä ja maalaa työtiimisi tulevaisuuden työtehtävissä.
Tee työ koossa A3 vaakasuuntaan, värillisenä peite- tai vesiväreillä.

Tehtävän 3 tyyppinen idea toistuu vuosittain eri osastoilla ja hakukohteissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisena hakija näkee itsensä vaatetusalan ammattilaisena ja millaisia tulevaisuuden haaveita häneltä löytyy. Tässä tehtävässä ei myöskään keskitytä pelkästään oman itsensä esittämiseen, vaan kuvaan tulee koko työtiimi: hakijan tulee siis miettiä, millaisten ihmisten ja millaisten ammattilaisten kanssa hän työtänsä tulevaisuudessa tekee.
Kokonaisuudessaan Metropolian vuoden 2017 ennakkotehtävät olivat yhdistelmä perinteisiä ennakkotehtävien teemoja yhdistettynä uudempiin ja vähän harvinaisempiin ideoihin. Hakijoilla on varmasti tehtävää esivalintatehtäviä tehdessä, mutta kova työ palkitaan: ne hakijoista, jotka jaksavat nähdä vaivaa miettiäkseen, suunnitellaakseen ja toteuttaakseen työt mahdollisimman hyvin, palkitaan usein pääsykoekutsulla!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, usein jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!