Skip to content

Vaihda pääsykokeet portfolioon – mitä jos opiskelisitkin ulkomailla?

Monen taidealoista kiinnostuneen ajatuksissa siintää jo nyt ensi kevään hakuajat sekä pääsykoeruljanssi. Kotimaamme korkeakouluista löytyy useita vaihtoehtoja esimerkiksi arkkitehtuurin tai muotoilun opiskeluun, ja moni onkin päättänyt unelmiensa opiskelupaikan jo nuoruusvuosinaan. Joskus kuitenkin käy niin, että muutamankaan hakukerran jälkeen opinahjon ovet eivät aukea, tai pääsykoetehtävät eivät vain tunnu omalta jutulta. Olisiko olemassa siis jokin muu tapa päästä opiskelemaan unelmiensa ammatti – esimerkiksi portfolio ja ulkomaille hakeminen?

Millaisia opiskelumahdollisuuksia ulkomailla on?

Moni huomaa unohtaneensa pohdinnoistaan kokonaan muut maat, vaikka Suomi on vain yksi vaihtoehto mahdollisuuksien valtameressä. Ja jos pelkästään Suomessa tuntuu olevan useampia vaihtoehtoja taidealojen opiskelulle, aukeaa Pandoran lipas totaalisesti, kun suuntaa katseensa suomineidon rajojen ulkopuolelle. Erilaisia vaihtoehtoja löytyy melkein yhtä paljon kuin hakijoitakin: kiinnostavatko Skotlannin ylängöt ja arkkitehtuuri vai siestalla tauotettu muotoilun opiskelu Italiassa? Ulkomaille lähtiessä voit asettaa opiskelupaikallesi täysin erilaisia toiveita kuin kotoisessa Suomessa, ilmastosta ja kielestä lähtien.

Kuinka vaikeaa sisäänpääsy on?

Suurin osa hylkää ulkomaat ajatellessaan virheellisesti, että niistä opiskelupaikan saaminen olisi rutkasti Suomea hankalampaa. Kuitenkin, ulkomailla vaihtoehtoja ja samalla mahdollisuuksia sisäänpääsyyn on moninkertaisesti enemmän kuin kotimaamme kamaralla. Sen vuoksi ulkomailta opiskelupaikan saanti saattaa tilastojen valossa olla jopa todennäköisempää. Esimerkiksi Teho-Opiston avustuksella ulkomaille hakeneista jokainen on päässyt sisään johonkin hakemistaan korkeakouluista!
Moni myös kavahtaa korkeakoulujen pääsykokeita, joihin valmistautuminen on oma prosessinsa. Useissa ulkomaisissa korkeakouluissa valinnat tehdään kuitenkin portfolion perusteella. Tällöin jokainen hakija lähettää koululle portfolion, jossa henkilö esittelee osaamistaan ja lahjojaan portfolioon valittujen töiden avulla. Portfolion perusteella koulu päättää potentiaalisimmat opiskelijat, ja opiskelupaikka voi olla sinun – täysin ilman pääsykokeita!

Miksi hakea ulkomaille opiskelemaan?

Sen lisäksi, että portfoliomallinen hakeminen saattaa tuntua itselle sopivammalta, on ulkomailla opiskelussa muitakin hyötyjä. Kielitaidon kehittyminen etenkin ammattisanaston osalta on omaa luokkaansa, kun vieraalla kielellä kommunikoi päivittäin. Kansainvälisiä verkostoja muodostuu melkein itsestään, kun opiskelijoiden joukosta löytyy monia kansallisuuksia eri puolelta maapalloa. Toki tuttujen turvaverkkojen ulkopuolella opiskeleminen ei varmastikaan ole se helpoin vaihtoehto, mutta samalla uusi ympäristö tarjoaa erilaisia haasteita ja itsensä ylittämisen kokemuksia, jotka jäävät mieliin pitkiksi ajoiksi. Seikkailumieli ja uusien ihmisten kohtaaminen ovat vieraassa kulttuurissa myös eri tavalla läsnä, joten tiedossa voi olla uskomattomia kokemuksia koti-Suomessa jaettavaksi!

Millaisella portfoliolla kannattaa hakea?

Jokaisessa korkeakoulussa on omat ohjeensa liittyen portfolion muotoon, töiden määrään tai muihin yksityiskohtiin, mutta muutamia yleispäteviä neuvoja kannattaa portfoliossa noudattaa. Portfoliossa kannattaa tuoda mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti esille omia taitojaan sekä hallitsemiaan tekniikoita, jotta se antaisi mahdollisimman laaja-alaisen kuvan osaamisestasi. Teknisen puolen lisäksi myös luovuus ja ideointikyky ovat erityisen tärkeä kriteeri töitä arvioitaessa. Kokonaisuuden tulisi myös olla selkeä ja eheä, jossa jokainen työ olisi mahdollisimman hyvä osoitus taidoistasi, eikä mukana roiku puolitehoilla tehtyjä täytetöitä.
Teho-Opisto_Portfolio_ulkomaat

Miten hyvä portfolio rakennetaan?

Portfolio kannattaa suunnitella hakemasi korkeakoulun vaatimusten mukaan, jolloin työmäärä ja muoto ovat juuri oikeanlaiset. Hyvin rakennettu portfolio on kuitenkin helposti muokattavissa muiden koulujen vaatimuksiin sopivaksi, joten saman portfolion erilaisilla variaatioilla voit hakea useisiin eri kouluihin. Esimerkiksi Lahden Muotoiluinstituutti määritteli kevään 2016 ennakkotehtävistä alkaen ainoaksi tehtäväksi portfolion, joten samalla portfoliolla voit hakea mahdollisesti sekä Suomeen että ulkomaille!
Portfoliossa on hyvä olla selkeä rakenne kansilehtiä ja sisällysluetteloa myöden. Muutamat kommentit itsestäsi, osaamisestasi ja taidealojen harrastuneisuudesta kertovat myös hieman laajemmin portfolion tekijästä. Alkusivujen jälkeen kokonaisuus voi koostua itse töistä, joihin on liitetty mukaan työn otsikko, tehtävänanto tai kuvateksti.

Mistä saada apua portfolion rakentamiseen?

Portfolion tarkoitus on esitellä juuri sinun osaamistasi, luovuuttasi ja tekniikoitasi, joten paras portfolio on itsesi näköinen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sinun tulisi tuskastua yksiksesi. Eri keskustelupalstoilta, blogeista ja Pinterestistä löytyy paljon erilaisia vinkkejä ja neuvoja yleisesti portfolion kasaamiseen.
Jos sinusta kuitenkin tuntuu, että töidesi joukosta ei löydy tarpeeksi monipuolisia tuotoksia, et osaa valita parhaimpia töitäsi tai tarvitsisit ammattilaisen ohjausta portfolion rakentamiseen, Tehon valmennuskursseilta löytyy apua myös portfolion koostamiseen.

Tehon opettajista löytyy henkilöitä, jotka ovat olleet useasti arvioimassa hakijoiden pääsykokeita ja portfolioita, joten heillä on todellinen asiantuntijatieto siitä, mihin asioihin koulut portfolioissa kiinnittävät huomiota. He myös osaavat nähdä työsi objektiivisesti ja ohjeistaa töiden valinnassa, sillä aina se omasta mielestäsi paras työ ei ehkä olekaan portfolion kannalta optimaalisin. Tehon valmennuskurssien tehtävät pohjautuvat aikaisempiin ennakkotehtäviin, joten tehtävänannot ja sitä kautta töiden sisällöt ovat hyvin mielenkiintoisia ja laadukkaita. Jokaisella kurssilla voi myös pääsykokeisiin valmistautumisen lisäksi muodostaa oman portfolionsa, joten supisuomalaisten pääsykokeiden lisäksi voit samalla koota portfolion myös ulkomaisia korkeakouluja varten!

Tule kokoamaan se täydellinen portfolio!

Teho-Opiston kevään suosituin valmennuskurssi Midi-kurssi alkaa heti tammikuun alussa. Voit halutessasi valita Midi-kurssin myös portfoliokurssina. Ilmoittaudu mukaan ja koosta itsellesi unelmien portfolio, jonka avulla haaveidesi opiskelupaikka voi olla juuri sinun!