Kevään 2022 haetuimmat luovien alojen opiskelupaikat -Mihin alalle kovin kilpailu?

Kevään 2022 yhteishaku keräsi sankoin joukoin hakijoita arkkitehtuuriin, muotoiluun ja taidealoille. Mihin opiskelupaikkaan oli suurin kilpailu, ja entä mihin olisi helpoin päästä sisään? Katso tästä postauksesta koulukohtaiset hakumäärät 2022! Yleisesti korkeakouluihin pyrki kevään 2022 toisessa yhteishaussa noin 138 000 hakijaa. Se on lähes 20 000 hakijaa vähemmän kuin vuonna 2021, kertoo Yle. Hakijamäärien lasku näkyi myös luovien alojen hakukohteissa.

Luovien alojen opiskelupaikoista on ollut joka vuosi suuri kilpailu. Hakijamäärät ovat suuria ja yhtä aloituspaikkaa kohden kisaa useampi hakija. On muistettava, etteivät luvut hakijamääristä kerro koko totuutta kouluun pääsystä, vaan antavat informaatiota kanssahakijoiden määrästä sekä auttaa harkitsemaan opiskelupaikan valintaa. Vuoden 2021 hakijamääristä pääset lukemaan täältä.

Löydät alta seuraavien koulujen hakijatilastot 2022:

 • Aalto-Yliopisto
 • Metropolia
 • LAB Ammattikorkeakoulu
 • Lapin Yliopisto.

Aalto-Yliopisto hakijatilastot 2022

Seuraavasta löydät Aalto-Yliopiston vuoden 2022 hakijatilastot Arkkitehtuurin, Sisustusarkkitehtuurin, Visuaalisen viestinnän, Muotoilun, Kuvataidekasvatuksen ja Muodin aloille.

Arkkitehtuuri

Hakijoita / aloituspaikka: 663/54 = 12,28

Tunnetusti arkkitehtuurin opintopaikosta käydään kovaa kilpailua joka vuosi, tuttuun tapaan kärkipaikkaa pitää Aalto-yliopisto. Vuoteen 2021 verrattuna arkkitehtuurin hakijamäärät laskivat hieman (vrt. 2021 Aalto-yliopisto- Hakijoita / aloituspaikka: 729/50 = 14,58), mutta aloituspaikoista kilpailevat edelleen suuri määrä hakijoita ~ yhdestä opiskelupaikasta esimerkiksi Aaltoon kisasi n. 12,2 hakijaa.

Sisustusarkkitehtuuri

Hakijoita / aloituspaikka: 246/22 = 11,18

Sisustusarkkitehtuurin opintopaikoista Aalto-yliopisto oli suosituin heti metropolian jälkeen. Hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden oli 11,18.

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 225/34 = 6,62

Visuaalisen viestinnän muotoilun ja graafisen suunnittelun opinnoissa hakijamäärät per aloituspaikka ovat olleet viime vuosina hyvin tasaisia. Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoiluun oli yllättäen “helpoin” päästä aloituspaikkoja verrattaessa hakijamäärään.

Muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 174/38 = 4,58

Opintolinjat muotoiluun ovat todella kattavat. Muotoilun kohdalla Aalto-yliopiston ja Savonian opintopaikoista kilpailu oli melko tasainen

Kuvataidekasvatus

Hakijoita / aloituspaikka: 245/21 = 11,67

Kuvataidekasvatusta voi opiskella Aalto-yliopistossa ja Lapin yliopistossa, ja näistä Aalto-yliopisto oli vuonna 2022 selkeästi kilpaillumpi.

Muoti

Hakijoita / aloituspaikka: 202/16 = 12,63

Vuonna 2022 muodin opiskelupaikoista käytiin selkeästi isointa kilpailua Aalto-yliopistossa. 

Metropolia hakijatilastot 2022

Seuraavaksi löydät  listattuna Metropolian vuoden 2022 hakijatilastot Sisustusarkkitehtuurin, Rakennusarkkitehtuurin, Visuaalisen viestinnän, Teollisen muotoilun ja vaatetusalan koulutuksiin.

Sisustusarkkitehtuuri

Hakijoita / aloituspaikka: 245/18 = 13,61

Metropolia oli Sisustusarkkitehtuurin opintopaikoista selkeästi suosituin. Hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden on 13,61. 

Rakennusarkkitehtuuri

Hakijoita / aloituspaikka: 605/30 = 20,17

Rakennusarkkitehtuurin opintoihin haettiin vuonna 2022  eniten Metropoliaan. Verrattaessa vuoteen 2021, rakennusarkkitehdin koulutuksen hakijoiden määrä oli kasvanut jokaisessa hakukohteessa.

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 431/36 = 11,97

Visuaalisen viestinnän muotoilun hakijamäärät ovat olleet melko tasaisia, mutta Metropoliassa alalle oli eniten kilpailua heti Lapin yliopiston jälkeen. 

Teollinen muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 100/20 = 5

Muotoilun opintolinjat ovat kouluittain todella kattavat. Teollisen muotoilun kohdalla Metropolia oli kuitenkin kilpailluin.

Vaatetusala

Hakijoita / aloituspaikka: 156/22 = 7,09

Muodin kategoriassa kovin kilpailu vuonna 2022 oli Aalto-Yliopistossa, mutta toiseksi kilpailluin oli Metropolian tarjoama Vaatetusalan koulutus. 

LAB Hakijatilastot 2022

Seuraavasta löydät LAB Ammattikorkeakoulun vuoden 2022 hakijatilastot Sisustusarkkitehtuurin, Graafisen suunnittelun, Kuvataiteen, Muodin ja Muotoilun aloille.  

Sisustusarkkitehtuuri

Hakijoita / aloituspaikka: 172/20 = 8,6

LAB Ammattikorkeakoulun sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun linja oli kolmanneksi kilpailluin heti Metropolian ja Aalto-Yliopiston sisustusarkkitehtuurin linjan jälkeen.

Graafinen suunnittelu

Hakijoita / aloituspaikka: 212/20 = 10,6

LAB:in graafisen suunnittelun linja ei noussut kilpailluimpien visuaalisen viestinnän alojen joukkoon, mutta oli silti verrattaen kilpaillumpi kuin Aalto-Yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun linja. 

Teollinen muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 34/20 = 1,7

Teollisen muotoilun osalta Metropolia oli kilpailluin ja LAB Ammattikorkeakouluun oli näin ollen “helpoin” päästä. 

Käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 57/20 = 2,85

LAB Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutustarjonta on hyvin laaja ja näin ollen kilpailua esimerkiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoiluun ei ole paljon. 

Palvelumuotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 37/20 = 1,85

Myös palvelumuotoilun aloituspaikkoja suhteessa hakijoihin on melko runsaasti ja opiskelupaikan saamiseen on hyvät mahdollisuudet. 

Puettava muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 57/20 = 2,85

Muodin aloille selkeästi kovin kilpailu on Aalto-Yliopistossa ja LAB Ammattikorkeakoulu onkin listalla neljäntenä. 

Kuvataide

Hakijoita / aloituspaikka: 117/34 = 3,44

Kuvataiteen linjalle hakijoita oli eniten Turun yliopistossa (Yli 19 hakijaa opiskelupaikkaa kohden). LAB Ammattikorkeakouluun kilpailua oli selkeästi vähemmän, mutta enemmän kuin esimerkiksi Lapin yliopistoon.  

Lapin Yliopisto Hakijatilastot 2022

Seuraavasta löydät Lapin yliopiston vuoden 2022 hakijatilastot Graafisen suunnittelun, Teollisen muotoilun, Muodin ja Kuvataidekasvatuksen aloille.

Graafinen suunnittelu

Hakijoita / aloituspaikka: 232/15 = 15,47

Eniten kilpailua graafisen suunnittelun opintoihin vuonna 2022 oli Lapin yliopistossa, jossa hakijamäärä edelliseen vuoteen verrattuna nousi ~Yhdestä opiskelupaikasta kisasi vuonna 2021 13,4 hakijaa ja vuonna 2022 15,47.

Teollinen muotoilu

Hakijoita / aloituspaikka: 71/18 = 3,94

Teolliseen muotoiluun eniten kilpailua oli Metropoliassa mutta Lapin Yliopisto ylsi toiseksi melko pienellä erolla. 

Muoti

Hakijoita / aloituspaikka: 71/22 = 3,23

Muodin alojen osalta Lapin yliopiston muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen linja oli kolmanneksi kilpailluin Aalto-Yliopiston ja Metropolian jälkeen.

Kuvataidekasvatus

Hakijoita / aloituspaikka: 221/26 = 8,5

Lapin yliopiston kuvataidekasvatus oli kipailluin ala heti Aalto-Yliopiston jälkeen. 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!Halutuimmat luovien alojen opiskelupaikat, sekä helpoimmat paikat päästä sisään

Mihin luovien alojen opiskelupaikkoihin oli viime vuonna suurin kilpailu? Entä mihin oli helpompi päästä sisään? Hakijamäärät arkkitehtuurin, muotoilun ja taidealojen opiskelupaikkoihin vaihtelevat suuresti eri koulujen ja alojen välillä. Katso tästä postauksesta alakohtaisesti kilpailluimmat ja vähiten kilpailluimmat opiskelupaikat!

Hakijamäärät arkkitehtuurin, muotoilun ja taidealojen opiskelupaikkoihin pysyvät melko tasaisina vuodesta toiseen. Vaikka kevään 2022 yhteishaku ei ole vielä alkanut, voi viime vuoden hakijamääristä päätellä hyvin myös tämän vuoden suosituimpia ja kilpailluimpia opiskelupaikkoja.

Luvut eivät tietenkään kerro kaikkea sisäänpääsyn vaikeudesta tai helppoudesta, mutta antavat kuitenkin hyödyllistä tietoa kanssahakijoiden määrästä sekä siitä, kannattaisiko harkita opiskelua esimerkiksi kauempana omasta kotipaikkakunnastaan.

Löydät alta seuraavien alojen hakijatilastot:

 • Arkkitehtuuri
 • Sisustusarkkitehtuuri
 • Rakennusarkkitehtuuri
 • Visuaalisen viestinnän muotoilu / graafinen suunnittelu
 • Muotoilu
 • Muoti
 • Kuvataidekasvatus
 • Kuvataide

Kaikista aloista ja kouluista eniten hakijoita per aloituspaikka oli Tampereen ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin linjalle (23,3 hakijaa per aloituspaikka). Toiseksi yltää Metropolian sisustusarkkitehtuurin opintolinja, johon hakijoita per aloituspaikka oli 21,17.

Vähiten kilpailua oli LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun aloille (n. 2,6 hakijaa per aloituspaikka), sekä Lapin yliopiston kuvataiteen tutkintoon (2,64 hakijaa per aloituspaikka).

Luvut on saatu Ylen yhteishakukoneesta.

Kuva: Mikko Raskinen, Aalto-yliopisto

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin opintopaikoista käydään joka vuosi isoa kilpailua. Aalto-yliopistoon tai Tampereelle oli viime vuonna lähes yhtä paljon hakijoita per aloituspaikka – yhdestä opiskelupaikasta kilpaili n. 14,5 henkilöä. Oulun yliopistoon oli sen sijaan hieman vähemmän hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Eniten kilpailua:

1. Aalto-yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 729/50 = 14,58

2. Tampereen yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 726/50 = 14,52

3. Oulun yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 585/50 = 11,7

Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehtuurin opintopaikoista selkeästi suosituin viime vuonna oli Metropolia, johon hakijoita aloituspaikkaa kohden oli peräti 21,17. LAB-ammattikorkeakouluun sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun luku oli sen sijaan hieman alle puolet tästä.

Eniten kilpailua:

1. Metropolia-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 381/18 = 21,17

2. Aalto-yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 237/16 = 14,81

3. LAB-ammattikorkeakoulu (sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 195/20 = 9,75

4. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu)
Hakijoita / aloituspaikka: 192/21 = 9,14

Rakennusarkkitehtuuri

Rakennusarkkitehtuurin opintoihin haettiin eniten Tampereelle sekä Metropoliaan. Tampereen ammattikorkeakoulussa hakijoita aloituspaikkaa kohden oli huimat 23,3. Oulun ammattikorkeakoulussa kilpailu oli vähäisintä, mutta myös aloituspaikkoja rakennusarkkitehtuurin linjalle oli selkeästi enemmän kuin muissa kouluissa.

Eniten kilpailua:

1. Tampereen ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 699/30 = 23,3

2. Metropolia-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 588/30 = 19,6

3. Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 342/30 = 11,4

4. Oulun ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 447/45 = 9,93

Kuva: Tuomas Uusheimo, Metropolia

Visuaalisen viestinnän muotoilu / graafinen suunnittelu

Visuaalisen viestinnän muotoilun ja graafisen suunnittelun opinnoissa hakijamäärät per aloituspaikka olivat viime vuonna hyvin tasaisia. Eniten kilpailua oli Aalto-yliopiston ja vähiten Metropolian opiskelupaikoista. Metropolian linjalle oli kuitenkin selkeästi eniten hakijoita ja myös enemmän aloituspaikkoja kuin muissa kouluissa.

Eniten kilpailua:

1. Aalto-yliopisto (visuaalisen viestinnän muotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 333/21 = 15,86

2. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (graafinen muotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 315/21 = 15

3. LAB-ammattikorkeakoulu (graafinen suunnittelu)
Hakijoita / aloituspaikka: 291/20 = 14,55

4. Lapin yliopisto (graafinen suunnittelu)
Hakijoita / aloituspaikka: 201/15 = 13,4

5. Metropolia-ammattikorkeakoulu (visuaalisen viestinnän muotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 465/36 = 12,92

Muotoilu

Muotoilun alle kuuluvia opintolinjoja on useita. Muotoilun kohdalla Aalto-yliopiston opintopaikoista käytiin suurinta kilpailua. Teollisen muotoilun kohdalla Metropolia oli kilpailluin, ja LAB-ammattikorkeakoulu vähiten kilpailluin. Muista muotoilijaksi kouluttavista opintolinjoista Metropolian 3D-animointi ja -visualisointi oli selkeästi kilpailluin (15 hakijaa per aloituspaikka).

Eniten kilpailua:

1. Aalto-yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 198/33 = 6

2. Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 243/54 = 4,5

Teollinen muotoilu

Eniten kilpailua:

1. Metropolia-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 105/20 = 5,25

2. Lapin yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 75/18 = 4,17

3. LAB-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 51/20 = 2,55

Muu muotoilu

Eniten kilpailua:

1. Metropolia-ammattikorkeakoulu (3D-animointi ja –visualisointi)
Hakijoita / aloituspaikka: 330/22 = 15

2. Metropolia-ammattikorkeakoulu (digitaalinen muotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 144/20 = 7,2

3. Metropolia-ammattikorkeakoulu (XR Design)
Hakijoita / aloituspaikka: 72/20 = 3,6

4. LAB-ammattikorkeakoulu (käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 54/20 = 2,7

5. LAB-ammattikorkeakoulu (palvelumuotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 51/20 = 2,55

Kuva: Sanna Henttonen, LAB-ammattikorkeakoulu

Muoti

Muodin opiskelupaikoista käytiin selkeästi isointa kilpailua Aalto-yliopistossa. LAB-ammattikorkeakoulussa hakijoita per aloituspaikka oli sen sijaan tästä noin neljäsosa.

Eniten kilpailua:

1. Aalto-yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 216/14 = 15,43

2. Metropolia-ammattikorkeakoulu (vestonomi, vaatetusala)
Hakijoita / aloituspaikka: 168/22 = 7,64

3. Lapin yliopisto (muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus)
Hakijoita / aloituspaikka: 105/22 = 4,77

4. LAB-ammattikorkeakoulu (puettava muotoilu)
Hakijoita / aloituspaikka: 78/20 = 3,9

Kuvataidekasvatus

Kuvataidekasvatusta voi opiskella Aalto-yliopistossa ja Lapin yliopistossa, ja näistä Aalto-yliopisto oli viime vuonna selkeästi kilpaillumpi. Lapin yliopistossa hakijoita aloituspaikkaa kohden olikin lähes puolet vähemmän.

Eniten kilpailua:

1. Aalto-yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 285/19 = 15

2. Lapin yliopisto
Hakijoita / aloituspaikka: 225/26 = 8,65

Kuvataide

Kuvataiteen opinnoissa Turun ammattikorkeakoulu nousee selkeäksi ykköseksi kilpailun määrässä (yli 19 hakijaa aloituspaikkaa kohden). LAB-ammattikorkeakoulussa ja Lapin ammattikorkeakouluissa kuvataidetta oli verrattain helppo päästä opiskelemaan (2-4 hakijaa per aloituspaikka).

Eniten kilpailua:

1. Turun ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 393/20 = 19,65

2. LAB-ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 129/34 = 3,79

3. Lapin ammattikorkeakoulu
Hakijoita / aloituspaikka: 66/25 = 2,64

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!