Kitspiraatio – Savi

Plastiset materiaalit

Tehon tekniikka/maxikurssilla on joka viikko vaihtuvat tekniikat. Aikaisemmissa kirjoituksissani olen käsitellyt mm. peitevärejä, puutikkuja ja tussityöskentelyä. Tällä kertaa vuorossa on plastiset (muovailtavat) materiaalit. Saimme Teholta käyttöömme ison palan savea tämän viikon pika- ja kotitehtäviin.
Savi antaa plastisena materiaalina mahdollisuuden muodostaa eri pintoja mm. aukotuksella, erilaisilla työkaluilla ja teoksen aiheena. Savessa palat pysyvät toisissaan kiinni, vaikka niihin ei tekisi liitoskohtia. Jos käyttää das-massaa (ilmasta kovettuva) tai polymeerimassoja (uunissa kovettuva) paloja pitää valella yhteen, jotta ne eivät irtoaisi toisistaan. Tämän takia on vaikeaa tehdä kyseisistä massoista esimerkiksi täydellisiä pyöreitä muotoja jotka nousisivat toisesta kappaleesta. Mutta, saven kanssa tämä on mahdollista.

Tykkään työskennellä käsillä ja sain suurta nautintoa kun pääsin upottamaan käteni koskemattomaan saveen.
Olen työskennellyt paljon plastisten materiaalien parissa. Viimeksi pari viikkoa sitten tein hahmoja das massasta, ja olen vuosien varrella käyttänyt paljon polymeerimassoja. Työskentelyni on rajoittunut omiin kiinnostuksen kohteisiini. Olen tehnyt paljon esittäviä teoksia kuten esimerkiksi sushipaloja, kukkia ja eläinhahmoja. Pääsykokeissa on kuitenkin tärkeää mennä idealla eteenpäin esittävistä hahmoista abstrakteihin teoksiin. Erilaiset pinnat ovat myös tärkeässä osassa työtä jotta työhön saisi mahdollisimman paljon tulkintaa.

Kokeilin ensimäistä kertaa uusia työkaluja saven työstöön. Kiinnostavia pintoja ovat minusta oikeassa kulmassa olevat aukot joissa on eri syvyysasteet.

Pikatehtävä

Joka tunnilla on pikatehtävä teoriaosuuden jälkeen, jossa harjoitellaan tekniikoiden käyttöä. Tällä kertaa pikatehtävässä saimme listan adverbeistä, joita piti savesta hahmotella. Pikatehtävä harjoitti teemojen abstrahointia, joka on pääsykokeissa oiva taito. Usein parhaiden pisteiden joukossa olevat tehtävät ovat abstrakteja. Pikatehtävässä päätin käyttää palloa perusmuotona, jota sovelsin kaikkiin tehtäviin. Tehtävänannossa luki että eri hahmotelmat pitää kuulua samantyyppiseen muotokieleen.


Tein pintaharjoitteita työkaluilla sekä käsillä. Työkaluja löytyy monenlaisia ja ne voivat olla esimerkiksi puisia tai metallisia. Saven työstöön käy hyvin myös oman keittiön välineet kuten haarukat, lusikat, veitset ja muotit. Savea saa siististi leikattua nauhan avulla.

Monet pinnoista ovat monnitulkinnallisia. Vasemmalla alhaalla oleva pintatutkielma hahmottaa sanaa ”soljuva”. Muita sanoja joita löytyy pintahahmotelmista ovat mm. runsas, pehmeä ja terävä.
Kitty