Taidelukiosta taidealoille

Taidelukio

Taidelukiossa voit yleissivistävien opintojen lisäksi syventää osaamistasi taideaineissa. Suomessa on sekä kuvataiteen erikoislukiota että erikoispainotteisia lukioita, joissa voit painottaa kurssivalinnoissasi taideaineita. 
Opetusministeriö on antanut erikoislukioille jonkin erityisen koulutustehtävän ja oman opetussuunnitelman. Taidealojen erikoislukioissa opetuksessa painottuu vahvasti taideaineiden opinnot. Opiskelija saa vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista ja korvata niitä taideaineiden kursseilla. Yksittäisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista tulee kuitenkin aina suorittaa vähintään puolet. Sen sijaan opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään 12 kurssia kuvataideaineita.
Erikoislukioiden lisäksi on useita erikoispainotteisia lukioita, jotka ovat päättäneet omasta halusta painottaa taideaineiden opintoja. Näissä ei ole omaa opetussuunnitelmaa, eikä painotus ole aivan yhtä vahva kuin erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa. Lukiotaipaleen aikana voi painottaa taideaineiden opintoja tarjolla olevilla kursseilla ja syventää omaa osaamista. Opintojen päätteeksi opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon.
Oletko kiinnostunut taidealoista ja haluat painottaa niitä opinnoissasi? Taidelukio on silloin luonteva valinta sinulle. Tulevaisuuden suunta ei tarvitse olla selvillä, mutta toki taidelukio auttaa keskittämään katseen myös tulevaisuuteen ja jatko-opintoihin. Taidelukiossa voit lisätä opintotarjottimellesi taideaineiden kursseja ja jopa korvata näillä lukion peruskursseja. Katso alta lisätietoa hakuprosessista, lukiodiplomista ja tutustu kaikkien Suomen taidelukioiden opetustarjontaan.
Taidelukiot

Haku:

Taidelukioihin voivat hakea siis peruskoulun suorittaneet taidealoista kiinnostuneet nuoret. Tulevaisuuden suunnitelmissa voi olla arkkitehtuurin, muotoilijan tai vaikkapa graafikon opinnot. Toki taidelukioihin voi hakea ihan kuka tahansa, vaikka suunnitelmat lukion jälkeen eivät vielä olisikaan selvillä. Kunhan innostusta taidealoihin löytyy!
Taidelukioihin haetaan omana hakukohteena lukioiden valtakunnallisessa yhteishaussa. Valintaan vaikuttaa kaikissa kouluissa peruskoulumenestys, joten jo yläasteella kannattaa hoitaa opinnot huolellisesti. Jotkut taidelukiot tekevät opiskelijavalinnat pääsykokeen, haastattelun tai näytetyötehtävän perusteella. Harrastuneisuus ja motivaatio lisäävät mahdollisuuksiasi tulla valituksi. Tutustu tarkemmin taidelukioiden hakuprosesseihin oppilaitosten omilla sivuilla.

Lukiodiplomi:

Lukioissa voi suorittaa valtakunnallisia lukiodiplomeita. Diplomin suorittamalla opiskelija saa kirjallisen todistuksen yleissivistyksensä suuntautumisesta ja tasosta. Kuvataiteen lukiodiplomi osoittaa lukion aikana hankittua erityisosaamista nimenomaan taideaineista. Diplomin suorittamisesta on apua niin jatko-opintojen haussa kuin työelämässäkin. Kaikissa taidepainotteisissa lukioissa on mahdollista suorittaa kuvataiteen lukiodplomi.
Lopulliseksi lukiodiplomisuoritukseksi työt kootaan lukiodiplomikurssin aikana. Opetushallitus on luonut valtakunnalliset suoritusohjeet, ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen sisällön. Todistuksen lukiodiplomista opiskelija jaa päättötodistuksen mukana. Löydät lisätietoa ja ohjeet kuvataiteen lukiodiplomin suorittamiseen täältä.
Suomen taidelukiot

Suomen taidelukiot:

Helsingin kuvataidelukio
Helsingin kuvataidelukio eli Torkkeli on kuvataiteen ja visuaalisen ilmaisun lukio. Tarjolla on yli 60 erilaista taidekurssia, joista opiskelijan on opiskeltava vähintään 12. Nämä kurssit on jaettu polkuihin, joista valittavana on Kuvataidepolku, Visuaalisen median polku, Muotoilu- ja arkkitehtuuripolku sekä Multimediapolku. Opiskelijalla on kuitenkin vapaus valita kuvataidelinjan kurssitarjonnasta opinnot miltä tahansa polulta tai keksittyä suorittamaan tiettyä polkua.
Viherlaakson lukio
Viherlaakson lukiossa Espoossa opiskelija voi valita taidelinjan, jossa opinnot voi suunnata joko media- tai kuvataidepainotteisiksi. Halutessaan voi myös yhdistellä molempien alojen kursseja. Kuvataiteen opintolinjalla on tarjolla yhteensä 18 kurssia. Näistä opiskelijan on suoritettava 10 vapaavalintaista taidekurssia, joko kuvataiteen mediaopinnoista tai klassisesta kuvataiteesta.
Kallion lukio
Kallion lukiossa painotetaan vahvasti ilmaisutaitoa. Opetuksen lähtökohtana Kalliossa pidetään opiskelijan omaa kokemusta ja itseilmaisua. Opiskelija voi valita kuvataiteen linjan, jossa opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu & kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus & kulttuurillinen osaaminen, ympäristösuunnittelu, arkkitehtuuri & muotoilu sekä visuaalinen media. Näihin sisältöihin perustuvista kursseista on suoritettava 12 kurssia. Suoritettuaan kurssit ja taidediplomin opiskelija saa todistuksen kuvataiteen linjalta.
Järvenpään lukio
Järvenpään lukio on yksi Suomen suurimmista lukioista. Lukiossa halutaan tarjota ammattimainen ilmapiiri taiteiden opiskeluun. Taiteesta kiinnostuneille on tarjolla kuva- ja mediataidelinja, jossa tutustutaan laajasti kuvataiteeseen, mediaan ja visuaaliseen kulttuuriin. Opiskelija perehtyy vahvasti kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa taiteen tuntemustaan, omaa tulkintaansa ja ilmaisuaan. Opinnot voi painottaa joko kuvataiteeseen tai mediaan. Suoritettuaan vähintään kuusi pakollista kuva- ja mediataiteen kurssia, sekä kuvataiteen tai median lukiodiplomin, opiskelija saa kuva- ja mediataidelinjan todistuksen.
Lapinlahden kuvataidelukio
Lapinlahden lukiossa on tarjolla laaja valikoima kuvataiteen kursseja. Kuvataidelinjalla tarjotuista 30 kurssista opiskelijan on suoritettava vähintään 13. Lapinlahden lukiossa opiskelijoita ohjataan kriittiseen, rohkeaan ja vastuulliseen ajatteluun sekä itsenäiseen työskentelyyn. Lukion opintotarjonnasta kuvataidelinjalla opiskeleva voi korvata 8 kurssia kuvataidekursseilla. Yleissivistävien opintojen lisäksi opiskelija saa laajan kuvataiteellisen yleissivistyksen.
Kalajoen lukio
Kalajoen lukion taidelinjalla opinnoissa voi painottaa taidetta ja visuaalista kulttuuria. Kurssivalikoimassa on tarjolla 20 kuvataidekurssia, jotka perehdyttävät kuvataiteeseen, piirtämiseen, maalaamiseen ja kuvanveistoon. Soveltavia kursseja on myös rakennustaiteen, arkkitehtuurin, teatteripuvustuksen ja lavastuksen kentältä. Kuvataidelinjan opiskelijoille on tarjolla myös kolme lukujärjestyksen ulkopuolista kurssia: taidepassi ja tutkielma sekä taideleiri.
Hyvinkään lukio
Hyvinkään lukiossa on jokaisella vuosikurssilla luokka, jossa painotetaan opiskelijoiden harrastuneisuutta.  Taideaineisiin perustuvalle linjalle valitaan vuosittain 20 kuvataiteista kiinnostunutta opiskelijaa, joille on tarjolla kurssit piirustukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen ja digitaalisen kuvankäsittelyyn, taidegrafikkaan, maalaukseen ja värioppiin sekä taidehistoriaan.
Savonlinnan taidelukio
Savonlinnan taidelukio on Pohjoismaiden vanhin erikoislukio, jossa voi valita kuvataidelinjan. Kuvataidelinjan opiskelijat kehittävät omaa visuaalista hahmotuskykyään ja kuvallista ilmaisuaan. Kuvataidelinjalla kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita, taidehistoriaa, valitsevat yhden pitkän taideaineen ja työpajoja. Kuvataidelinjalla kaikki opiskelevat 8 kurssia kuvailmaisun, 4 pakollista taidehistorian kurssia.  valinnaisesti voivat vielä syventää opintojaan yhdellä kurssilla. Pitkän taideaineen valittuaan opiskelija syventyy 13 kurssin ajan yleiseen kuvataiteeseen, sovellettuun kuvataiteeseen, mediailmaisuun tai graafiseen suunnitteluun ja tilasuunnitteluun.
Tammerkosken lukio
Tammerkosken lukiolla on valtakunnallinen kuvataiteen ja designin erityistehtävä. Tarjolla on laaja valikoima kursseja, joiden pohjalta opiskelija voi suunnata opintonsa kuvataiteeseen tai designiin.  Suoritettuaan vähintään 13 kuvataiteen tai design-kurssia, opiskelijat voivat korvata 8 lukion pakollista kurssia taidekursseilla. Tutustu kurssivalikoimaan täältä.
Turun klassisen lukion ilmaisun linja
Turun klassinen lukio on ilmaisun valtakunnallinen erityislukio. Ilmaisunlinjalla voi valita teatterin, tanssin ja median kursseja. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisua monipuolisesti. Opintojen päätyttyä opiskelija voi suorittaa valtakunnallisen kuvataiteen lukiodiplomin
Ähtärin lukio
Ähtärin lukiossa on mahdollisuus opiskella kuvataidelinjalla, jossa valitaan kaikki vapaavalintaiset kurssit kuvataidekursseista. Tarjolla on runsas valikoima erilaisia taidekursseja. Kuvataidelinjan valinneet muodostavat oman ryhmän kuvataidekursseilla, mutta osallistuvat muuten muiden opiskelijoiden kanssa peruskursseille.
Näiden lukioiden lisäksi taideopintoja painottavat myös:

 

Mitä taidelukion jälkeen?

Moni taidelukiosta valmistunut ylioppilas jatkaa opintojaan taidealojen pariin. Harrastuneisuus ja monipuoliset tehtävät auttavat korkeakoulujen pääsykokeissa. Hakijoiden taso on vuosi vuodelta korkeampi. Ennakkotehtävät ja pääsykokeet ovat ainoat keinot vakuuttaa valitsijaraadit taidoillasi. Pääsykokeissa toistuvat usein samantyyppiset tehtävätyypit, joita on treenaamalla omat mahdollisuutesi vahvistuvat.

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Kitspriaatio – Monotypia

Monotypia – ainutkertainen vedos kuvasta

Taidegrafiikka on kuvataidetta, jonka luomiseen käytetään erilaisia painotekniikoita. Monotypia on taidegrafiikkaa, jossa luodaan yksi ainutkertainen vedos kuvasta. Käytännössä maalataan tai muulla tavalla käsitellään (esim. raaputetaan) tasainen pinta. Pintaan syntyvä kuva painetaan paperille grafiikkaprässin avulla. Laitteessa on vastapaino, jonka läpi laatta ja paperi painetaan. Laite toimii samanlaisella tavalla kuin esim. lakanoiden suoristamiseen tarkoitettu mankeli. Laatasta painettu kuva tulee peilikuvana paperille.
Wikipediassa löytyy suomenkielinen artikkeli aiheesta, jossa mainitaan että isäni on yksi suomalaisista taiteilijoista joka käyttää tätä tekniikkaa. Olen ensimmäistä kertaa kokeillut monotypioiden tekemistä jo ennen koulukäynnin aloittamista. Nyt viime kerrasta kuitenkin oli jo monta vuotta. Teimme työpaikallani (kuvataidepainotteinen iltapäiväkerho) lasten kanssa monotypioita pari viikkoa sitten. Silloin sain muistutuksen siitä, miten tekniikkaa käytetään. En ehtinyt työn keskellä itse tehdä monotypioita. Odotin innolla tilaisuutta jolloin voin kokeilla tehdä itse omia töitä tekniikalla.

Grafiikkaprässi. Tämä kyseinen laite oli alunperin isoäitini.
Kaivoin kaapeista painovärit, metallilevyt, telat, pensselit sekä paksun paperin. Painoväreinä löytyy erilaisia vesipohjaisia- tai akryylivärejä. Metallilevyjä käytetään kuvan maalamiseen. Pensselit ovat tukevasta materiaalista, jotta väri ei tarttuisi niihin liikaa. Paperi liotetaan vedessä ja juuri ennen painamista, se kuivatetaan sanomalehden välissä.
Minulla ei ollut minkäänlaista mielikuvaa siitä, minkälaisen teoksen haluaisin tehdä. Katsoin ympärilleni ja huomasin kukkakimpun joka oli jo hieman nuukahtanut. Sain heti idean käyttää kukkien lehtiä teoksessani.

Koska tein itsenäisesti monotypioita, eikä kumpikaan vanhemmistani ollut paikalla neuvomassa, joistain vedoksista tuli hieman erilaisia kuin mitä olin ajatellut. Yhdessä vedoksessa laatassa oli liikaa väriä, jonka seurauksena väri tursui reunoista yli. Toisessa vedoksessa grafiikkaprässin vastus oli liian kovalla, joten kukat ”räjähtivät” painatuksen seurauksena.
 Levy asetetaan kuivatun paperin päälle.  Levyn ja paperin päälle laitetaan paperia sekä paksu kangas.

Väri painautuu paperille
Kukkia joita käytin oli neilikoita sekä ruusut. Valitettavasti kukkakimpusta löytyi ainoastaan kaksi neilikkaa jotka ”räjähtivät” ensimmäisessä vedoksessa, joten tein ainoastaan yhden työn niiden kanssa
Telan avulla saa aikaan tasainen maalipinta.  Teloilutekniikkani ei ollut oikeaoppinen, koska väri pitäisi pyörittää telalle erillisessä astiassa. Tämän jälkeen telasta siirrettäisiin väri metallilevylle. Laitoin itse värit suoraan metallilevylle.  Värit sekoittuivat keskenään, eikä niistä pystynyt enää erottelemaan eri sävyjä. Tämä ei siis oikeastaan ollut tarkoitukseni, mutta olin tyytyväinen lopputulokseen.

 

Leikkasin ruusun kahtia, jotta se ei räjähtäisi painatessa kuten aikaisemmat vedokseni.

Ensimmäisen vedoksen jälkeen ruusun pinnat jäivät hienosti metallilevyn pintaan. Tein myös tästä oman vedoksen.

Räjähtäneet kukat. Grafiikkaprässin vastus oli liian suuri. 
Lopputuloksesta tuli hieno, mutta kukan osia jäi kiinni paperiin. Odotan värin kuivimista, niin pääsen raaputtamaan pois kukkaosat ennenkuin ne alkavat homehtumaan tai värjäämään paperia ruskeaksi.

Minua kiinnosti nähdä, minkälaisista osista kukka rakentuu. Asettelin kukan terälehden niin, että näyttää siltä että ne on poimittu yksitellen kukasta irti.
On todella jännittävää nähdä, minkälaisia vedoksia tuli. Ei voi etukäteen tietää, miltä ne näyttävät valmiina. Tai tietysti sitten kun on harjoitellut tekniikkaa enemmän niin osaa säädellä värin määrää jne. mutta lopputulosta ei kuitenkaan voi tietää varmasti. Tehdessäni monotypioitani luulin, että joku vedos tulisi erityisen hienoksi. Kuitenkin kävi usein juuri toisinpäin, että ne vedokset josta odotin tulevan hienoja eivät onnistuneet yhtä hyvin kuin toiset!
 

Kitty


 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!Kitspiraatio -Erikoistekniikat vesiväreillä

Erikoistekniikoita vesiväreillä

Tällä viikolla harjoittelimme Teholla erikoistekniikoita vesiväreillä. Näitä tekniikoita yhdistämällä voi luoda onnistuneen lopputuloksen töissään. Idea on aina tietysti tärkein, mutta tekniikoilla voi luoda häikäiseviä lopputuloksia! Käsittelimme Maxi-kurssilla jo syksyllä vesivärejä ensimmäistä kertaa, joten oli mukavaa palata tutun tekniikan pariin! Käytän itse eniten vesivärejä töissäni, joten on hauskaa oppia uusia tekniikoita niiden käyttöön!

Opettaja Heini näytti meille eri tekniikoita. Aloitimme teippaamalla paperimme pyötään ja tekemällä siihen kahdeksan ruutua.

Olen niin innoissani siitä. että olen puhdistanut ja järjestänyt uudelleen akvarellipalettini. Vanhojen nappieni lisäksi olen ostanut uusia värinappeja. Temperasta ostamani Schmicke -merkkiset akvarellinapit ovat erittäin väripitoisia ja suosittelen niitä vahvasti! Olen käyttänyt myös Van Gogh merkkisiä akvarellinappeja, mutta niiden laatu (kuten kaupassa sanotaankin) ei ole yhtä laadukas kun Schmicken.
Hyvälaatuisen paperin käyttäminen vesiväreillä ja erityisesti akvarellien kanssa on erittäin tärkeää. Huomasin itse vasta kun opettajat sanoivat, että paperi jota käytin ei sovellu akvarelleille. Aikaisemmin käyttämäni paperi alkoi kupruilemaan kun siihen laittoi paljon vettä, joten oli aika ostaa uutta paperia.
Suola
Ensimmäisenä oli vuorossa suola.  Suolaa valettiin märän värin päälle ja sen annettiin kuivia rauhassa kun siirryime seuraaviin tekniikoihin.

Muovi
Muovista saa hienoja pintoja rypistämällä sitäja asettamalla sen märän värin päälle.

Astianpesuaine
Tiputtamalla astianpesuainetta väritetylle pinnalle tulee todella hienoja liukumia.

Minulla oli mukana myös toista paperia, jolla kokeilin tekniikkaa. Kuten kuvasta näkyy, paperin laadulla on erittäin suuri merkitys lopputuloksen kannalta! Kokeilin tätä tekniikkaa myös lasten kanssa töissä, mutta se ei toiminut yhtä hyvin. On tärkeää, että myös väri on riittävän laadukasta. Pitää myös olla tarkka, että astianpesuainetta ei yhtään sekoitu maalipintaan.

Viillotus
Hyvänlaatuisen paksun paperin pintaan voi tehdä kevyitä viiltoja, jotka nousevat esiin ohuen maalikerroksen lisäämisen jälkeen.

Roiskeet
Maalin roiskittamiseen voi käyttää hammasharjaa tai kovaa pensseliä.

Kokonaisuudesta tuli todella värikäs ja hauska.


Kurssitovereiden pintoja, on aina hauska huomata, miten erilaisilta meidän kaikkien työt näyttävät!

Kurssitoverin akvarellikokeiluja.
Tässä kokeilen pillillä puhaltamista! Pillillä puhaltaminen oli hauskaa, jota monet ovat jo kokeilleet joskus koulussa. Kokeilin kotona uudestaan pillin käyttöä, mutta valitettavasti pillini ei soveltunut tähän käyttöön. On tärkeää, että pilli on suora jotta ilmanpaine on tarpeeksi suuri. Kotona käyttämäni pilli oli pyörteinen, joten paine ei ollut riittävän suuri värin levittämiseen.  
Kitty 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!