Ei jatkoon ennakkotehtävistä, unelma romukoppaan?

Viimeisen viikon aikana olen nukkunut todella huonosti. Unissa on pyörinyt teemana arkkitehtuurin pääsykokeet ja se, olenko päässyt ennakotehtävistä jatkoon. Etova olo on piinannut. Kaksi viikkoa sitten jännitysmomentti nousi entisestään lastenhoitajamme kysyessä minulta, mikä minun suunnitelma B:ni on. Havahduin siihen, että minulla ei ole kuin suunnitelma A: päästä opiskelemaan arkkitehtuuria. Rationaalinen minä nosti päätään ja toitotti, miten kummallista se on, etten ole paremmin varautunut tilanteeseen, jossa opiskelupaikka ei avautuisikaan.

Kysyin itseltäni kaksi kysymystä:
1) Miten tärkeä tämän unelman toteutuminen on minulle?
2) Olenko ajatellut, että arkkitehtuuria voisi opiskella ehkäpä muuallakin kuin Helsingissä, Tampereella tai Oulussa?

Tajusin, ettei minulla ole suunnitelmaa B, sillä tämän unelman toteutuminen on sanoinkuvaamattoman tärkeää. Yht’äkkiä edessäni alkoi avautua myös laaja mahdollisuuksien maailma ja hukuin internetin syövereihin lukemaan eurooppalaisista yliopistoista, joissa voi opiskella arkkitehtuuria. Tyypillisesti Suomesta haetaan yliopistoihin, joissa opetuskielenä on englanti. Itsellä on suht vahva saksankielen taito, joten otin selvää myös yliopistoista Lichtensteinissa, Itävallassa, Sveitsissä ja toki Saksassa.

Havaitsin nopeasti, että yliopistojen viidakko on melkoinen ja yliopistojen hakuvaatimukset poikkeavat toisistaan melkolailla. Yhtäläiseksi nimittäjäksi löysin kuitenkin kielitasovaatimuksen: opetuskielen mukaisen taidon tulisi olla yleensä tasolla C1, joissakin englanninkielisissä yliopistoissa riitti myös B2. Joihinkin yliopistoihin Saksassa pyritään pelkällä todistuksella, mutta suurimpaan osaan Euroopan yliopistoista lähetetään luova portolio ja/tai osallistutaan pääsykokeeseen. Jotkut teknilliset yliopistot painottavat matemaattista osaamista, mutta löysin myös monta paikkaa, missä luovia kykyjä arvotetaan korkealle, eikä matematiikan taitoja arvoteta sisäänpääsyvaiheessa. Yliopistoa voi siis harkita myös omien vahvuuksiensa näkökulmasta. Osassa maista on lukukausimaksut, toisissa ei tai ne ovat suhteellisen pienet. Sain selville, että jos lähtee ulkomaille Suomen kansalaisena opiskelemaan päätoimisesti kokonaista tutkintoa, voi saada opintotukea, asumistukea sekä opintolainan valtiontakauksen.

Pohjoismaisissa yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon (bachelor) hakuaika on päättynyt, mutta useisiin Keski-Euroopan yliopistoihin sekä Iso-Britanniaan haut ovat vielä käynnissä! Tiesitkö muuten, että ulkomaille hakemiseen voi saada tukea Teho-Opistolta? Teholla on nimittäin portfolio-kurssi, jonka voi valita toisen Tehon valmennuskurssin lisäpalikaksi. Kurssilla on luennot siitä, millainen on hyvä portfolio ja miten se rakennetaan. Lisäksi on yleistä infoa ulkomaille pyrkimisestä linkkeineen, mistä tietoa löytää kattavasti ja luotettavasti. Portfolio-kurssilla parasta on se, että Tehon konkari-opettajilta saa suoraa palautetta omasta portfoliostaan ja sen perusteella sitä on helpompi hioa priimakuntoon. Tehon kurssin käyneet ovat päässeet huippuprosenteilla sisään hakemiinsa opiskelupaikkoihin – löysin tiedon 2018 vuodelta, että kaikki Tehon kurssilaiset, jotka ovat hakeneet ulkomaille, ovat saaneet opiskelupaikan. Ei hullumpi suoritus vai mitä!?

Tällä kaikella haluan rutistaa lämpimästi juuri sinua, joka et ehkä tänä keväänä saa vielä tavoittelemaasi opiskelupaikkaa ja muistuttaa siitä, että toivoa on. Ja ennen kaikkea mahdollisuuksia! Tänä vuonna karsinta ennakkotehtävien osalta on ilmeisesti ollut poikkeuksellisen kova ja jos kutsua pääsykokeisiin ei tullut, se ei automaattisesti tarkoita, etteikö sinusta olisi hakemallesi alalle. Ehkäpä unelma ei toteudu nyt sillä tavalla kuin olit alunperin kuvitellut, mutta voisiko se toteutua toisella tavalla?

Lopuksi vielä hauska lukuvinkki: monesti Suomessa opiskelemaan hakenut Julia Lehto pääsikin hyvään yliopistoon ulkomaille.

Ethän luovuta, ethän? Tavoittele unelmaasi täysillä! 🙂
<3: Iina C.

Psss. Ai niin, miten kävi minulle, pääsinkö jatkoon vai en ennakkotehtävistä? Teen tästä vielä loppuviikolla postauksen, missä julkaisen myös ensikertaa kuvat itse ennakotehtävistä.

Nappaa opiskelupaikka portfoliolla!


Tehon kursseilla portfolion koonneista, ulkomaille hakeneista 100 % on päässyt sisään johonkin hakemistaan yliopistoista! Voit valita kurssivalikoimastamme minkä tahansa kurssin (pl. Ennakko-kurssi) portfoliototeutuksena ja tulla treenaamaan ammattilaisten ohjauksessa. Ilmoittaudu mukaan koostamaan joukosta erottuva portfolio ja nappaa unelmiesi opiskelupaikka!Vaihda pääsykokeet portfolioon – mitä jos opiskelisitkin ulkomailla?

Monen taidealoista kiinnostuneen ajatuksissa siintää jo nyt ensi kevään hakuajat sekä pääsykoeruljanssi. Kotimaamme korkeakouluista löytyy useita vaihtoehtoja esimerkiksi arkkitehtuurin tai muotoilun opiskeluun, ja moni onkin päättänyt unelmiensa opiskelupaikan jo nuoruusvuosinaan. Joskus kuitenkin käy niin, että muutamankaan hakukerran jälkeen opinahjon ovet eivät aukea, tai pääsykoetehtävät eivät vain tunnu omalta jutulta. Olisiko olemassa siis jokin muu tapa päästä opiskelemaan unelmiensa ammatti – esimerkiksi portfolio ja ulkomaille hakeminen?

Millaisia opiskelumahdollisuuksia ulkomailla on?

Moni huomaa unohtaneensa pohdinnoistaan kokonaan muut maat, vaikka Suomi on vain yksi vaihtoehto mahdollisuuksien valtameressä. Ja jos pelkästään Suomessa tuntuu olevan useampia vaihtoehtoja taidealojen opiskelulle, aukeaa Pandoran lipas totaalisesti, kun suuntaa katseensa suomineidon rajojen ulkopuolelle. Erilaisia vaihtoehtoja löytyy melkein yhtä paljon kuin hakijoitakin: kiinnostavatko Skotlannin ylängöt ja arkkitehtuuri vai siestalla tauotettu muotoilun opiskelu Italiassa? Ulkomaille lähtiessä voit asettaa opiskelupaikallesi täysin erilaisia toiveita kuin kotoisessa Suomessa, ilmastosta ja kielestä lähtien.

Kuinka vaikeaa sisäänpääsy on?

Suurin osa hylkää ulkomaat ajatellessaan virheellisesti, että niistä opiskelupaikan saaminen olisi rutkasti Suomea hankalampaa. Kuitenkin, ulkomailla vaihtoehtoja ja samalla mahdollisuuksia sisäänpääsyyn on moninkertaisesti enemmän kuin kotimaamme kamaralla. Sen vuoksi ulkomailta opiskelupaikan saanti saattaa tilastojen valossa olla jopa todennäköisempää. Esimerkiksi Teho-Opiston avustuksella ulkomaille hakeneista jokainen on päässyt sisään johonkin hakemistaan korkeakouluista!
Moni myös kavahtaa korkeakoulujen pääsykokeita, joihin valmistautuminen on oma prosessinsa. Useissa ulkomaisissa korkeakouluissa valinnat tehdään kuitenkin portfolion perusteella. Tällöin jokainen hakija lähettää koululle portfolion, jossa henkilö esittelee osaamistaan ja lahjojaan portfolioon valittujen töiden avulla. Portfolion perusteella koulu päättää potentiaalisimmat opiskelijat, ja opiskelupaikka voi olla sinun – täysin ilman pääsykokeita!

Miksi hakea ulkomaille opiskelemaan?

Sen lisäksi, että portfoliomallinen hakeminen saattaa tuntua itselle sopivammalta, on ulkomailla opiskelussa muitakin hyötyjä. Kielitaidon kehittyminen etenkin ammattisanaston osalta on omaa luokkaansa, kun vieraalla kielellä kommunikoi päivittäin. Kansainvälisiä verkostoja muodostuu melkein itsestään, kun opiskelijoiden joukosta löytyy monia kansallisuuksia eri puolelta maapalloa. Toki tuttujen turvaverkkojen ulkopuolella opiskeleminen ei varmastikaan ole se helpoin vaihtoehto, mutta samalla uusi ympäristö tarjoaa erilaisia haasteita ja itsensä ylittämisen kokemuksia, jotka jäävät mieliin pitkiksi ajoiksi. Seikkailumieli ja uusien ihmisten kohtaaminen ovat vieraassa kulttuurissa myös eri tavalla läsnä, joten tiedossa voi olla uskomattomia kokemuksia koti-Suomessa jaettavaksi!

Millaisella portfoliolla kannattaa hakea?

Jokaisessa korkeakoulussa on omat ohjeensa liittyen portfolion muotoon, töiden määrään tai muihin yksityiskohtiin, mutta muutamia yleispäteviä neuvoja kannattaa portfoliossa noudattaa. Portfoliossa kannattaa tuoda mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti esille omia taitojaan sekä hallitsemiaan tekniikoita, jotta se antaisi mahdollisimman laaja-alaisen kuvan osaamisestasi. Teknisen puolen lisäksi myös luovuus ja ideointikyky ovat erityisen tärkeä kriteeri töitä arvioitaessa. Kokonaisuuden tulisi myös olla selkeä ja eheä, jossa jokainen työ olisi mahdollisimman hyvä osoitus taidoistasi, eikä mukana roiku puolitehoilla tehtyjä täytetöitä.
Teho-Opisto_Portfolio_ulkomaat

Miten hyvä portfolio rakennetaan?

Portfolio kannattaa suunnitella hakemasi korkeakoulun vaatimusten mukaan, jolloin työmäärä ja muoto ovat juuri oikeanlaiset. Hyvin rakennettu portfolio on kuitenkin helposti muokattavissa muiden koulujen vaatimuksiin sopivaksi, joten saman portfolion erilaisilla variaatioilla voit hakea useisiin eri kouluihin. Esimerkiksi Lahden Muotoiluinstituutti määritteli kevään 2016 ennakkotehtävistä alkaen ainoaksi tehtäväksi portfolion, joten samalla portfoliolla voit hakea mahdollisesti sekä Suomeen että ulkomaille!
Portfoliossa on hyvä olla selkeä rakenne kansilehtiä ja sisällysluetteloa myöden. Muutamat kommentit itsestäsi, osaamisestasi ja taidealojen harrastuneisuudesta kertovat myös hieman laajemmin portfolion tekijästä. Alkusivujen jälkeen kokonaisuus voi koostua itse töistä, joihin on liitetty mukaan työn otsikko, tehtävänanto tai kuvateksti.

Mistä saada apua portfolion rakentamiseen?

Portfolion tarkoitus on esitellä juuri sinun osaamistasi, luovuuttasi ja tekniikoitasi, joten paras portfolio on itsesi näköinen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sinun tulisi tuskastua yksiksesi. Eri keskustelupalstoilta, blogeista ja Pinterestistä löytyy paljon erilaisia vinkkejä ja neuvoja yleisesti portfolion kasaamiseen.
Jos sinusta kuitenkin tuntuu, että töidesi joukosta ei löydy tarpeeksi monipuolisia tuotoksia, et osaa valita parhaimpia töitäsi tai tarvitsisit ammattilaisen ohjausta portfolion rakentamiseen, Tehon valmennuskursseilta löytyy apua myös portfolion koostamiseen.

Tehon opettajista löytyy henkilöitä, jotka ovat olleet useasti arvioimassa hakijoiden pääsykokeita ja portfolioita, joten heillä on todellinen asiantuntijatieto siitä, mihin asioihin koulut portfolioissa kiinnittävät huomiota. He myös osaavat nähdä työsi objektiivisesti ja ohjeistaa töiden valinnassa, sillä aina se omasta mielestäsi paras työ ei ehkä olekaan portfolion kannalta optimaalisin. Tehon valmennuskurssien tehtävät pohjautuvat aikaisempiin ennakkotehtäviin, joten tehtävänannot ja sitä kautta töiden sisällöt ovat hyvin mielenkiintoisia ja laadukkaita. Jokaisella kurssilla voi myös pääsykokeisiin valmistautumisen lisäksi muodostaa oman portfolionsa, joten supisuomalaisten pääsykokeiden lisäksi voit samalla koota portfolion myös ulkomaisia korkeakouluja varten!

Tule kokoamaan se täydellinen portfolio!

Teho-Opiston kevään suosituin valmennuskurssi Midi-kurssi alkaa heti tammikuun alussa. Voit halutessasi valita Midi-kurssin myös portfoliokurssina. Ilmoittaudu mukaan ja koosta itsellesi unelmien portfolio, jonka avulla haaveidesi opiskelupaikka voi olla juuri sinun!

Arkkitehtuuria Berliinissä osa 2

Arkkitehtuurin pääsykokeisiin harjoittelua Berliinissä

Ensimmäisen Arkkitehtuuria Berliinissä blogipostauksen pääset lukemaan tästä. Edellinen postaus keskittyi siis enemmänkin tunnetuihin rakennuksiin ja kiinnostaviin paikkoihin Berliinissä kun taas tässä postauksessa ajattelin kertoa enemmän ihan asuinrakennuksista ja tavallisesta katukuvasta. Ensimmäiseksi on ihan pakko sanoa, että Berliinistä löytyy ihmeellisen vähän ihan uusia rakennuksia ja suurin osa taloista on ”Altbau” -rakennuksia n. 40 -luvulta. Rakennuksia kuitenkin kunnostetaan ja uudistetaan todella paljon ja omien kokemuksieni mukaan paljon rennommin kuin Suomessa.
Arkkitehtuurin pääsykokeisiin harjoittelua Berliinissä
Kokonaisuudeltaankin Berliinin katukuva on paljon rennompi ja sallivampi verrattuna Suomeen. Talot saavat olla väreiltään todella kirkkaita, kun taas suomessa tuntuu näkevän vain aika hillittyjä ja neutraaleita sävyjä. Joittenkin talojen kohdalla on täällä heittäydytty ihan villiksi ja maalattu koko komeus sateenkaaren väreillä tai kokeiltu maalata valokuvamainen teos rakennuksen pintaan. Näistä mulla ei valitettavasti ole omaa kuvamateriaalia, mutta viimeiseksi mainitusta löysin rakennuksesta tehdyn jutun, jonka pääsee lukemaan tästä.
 
Arkkitehtuurin pääsykokeisiin harjoittelua Berliinissä
Väreillä leikkiminen ei ole ainoa tapa tuoda leikkisyyttä rakennuksiin Berliinissä vaan olen myös nähnyt muutamia erilaisia veistoksia, jotka on hauskasti liitetty rakennuksiin. Esimerkkinä kuvassa talon katolla tasapainoilevat ihmiset, tai joessa taistelevat jättiläiset. Erityisesti tuo tasapainoiluveistos on omasta mielestäni hyvä keino tuoda jotain uutta ja jännittävää muuten tylsän laatikkomaiseen rakennukseen. Ja tietysti veistoksen tarkoitus on saada ihmiset hyvälle tuulelle.
Vaikka arkkitehtuuri Suomessa on ihan huippuluokkaa ja maailmallakin arvostettua, olisi kiva välillä Suomessakin nähdä samanlaista arkkitehtuurilla leikittelyä kuin täällä Berliinissä. Ainakin arkkitehtuurin pääsykokeissa on sallittua kehitellä rohkeitakin ideoita, kuten rakennuksen katolla tasapainoilevat ihmiset.
 
Veera
Ps. Edellisessä postauksessa en ollut vielä saanut tietoa Arkkitehtuurin ennakkotehtävien läpipääsystä. Tieto tuli kuitenkin vielä samalla viikolla, eli jatkossa ollaan! 🙂


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Vinkkejä kieltenopiskeluun

Paras tapa oppia uutta kieltä on hakeutua tilanteisiin, jossa sitä pääsee puhumaan paljon

Monilla ulkomaille opiskelemaan hakijoilla tulee tänä keväänä olemaan kielikoe edessä ja niin myöskin mulla. Britteihin ja muualle englanninkieliseen opetukseen hakevilla tämä on yleensä IELTS tai TOEFL -testi, tänne Saksaan taas testi nimeltä TestDaF. Koska Saksassa ja muistaakseni myöskin ainakin Skotlannissa kokeeseen on vielä aikaa, niin ajattelin nyt kertoa vähän vinkkejä ja omia kokemuksia, mitkä mua on kielikokeeseen harjoittelussa auttaneet. Enemmän tietoa testeistä ja kokeen rakenteesta, ajankohdasta yms. löytyy linkkien takaa :).
Ensiksi täytyy sanoa, että kumpaakaan mun lähes sujuvista vieraista kielistä (englanti ja saksa) en tosiaankaan oppinut puhumaan koulussa. Englantia opin puhumaan matkustaessani ja viimeistään au pair vuotenani Australiassa, saksaa taas olen vasta hiljattain alkanut puhumaan poikaystäväni kanssa. Mielestäni koulussa keskitytään kieltenopiskelussa vähän liikaa kielioppiin ja liian vähän siihen olennaiseen, eli noh, puhumiseen. Ei keskustelun aikana tule paljoa miettineeksi, että mikäköhän artikkeli tähän sanaan kuului, eikä kukaan ole koskaan nauranut vaikka välillä sekoitankin saksan verbien aikamuodot. Lisäksi, ainakin kuulemani perusteella, ylhäällä mainituissa testeissä ei niinkään keskitytä kielioppiin vaan siihen, miten hyvin ymmärtää lukemaansa ja kuulemaansa tai tuottaa tekstiä ja puhetta.

Paras tapa oppia uutta kieltä on hakeutua tilanteisiin, jossa sitä pääsee puhumaan paljon
Mielestäni paras keino kielen oppimiseen onkin itsensä ympäröiminen kyseisellä kielellä. Ihan musiikin kuuntelu, elokuvien katsominen, tällä kielellä puhuminen ja viestittely auttavat jo varmasti. Paras tilanne on asua maassa, jossa tätä kieltä puhutaan esimerkiksi au pairina tai kesätyöntekijänä, mutta myös suomessa voi ympäröidä itsensä vieraalla kielellä. Monissa kaupungeissa järjestetään kielikahvilailtoja, jolloin on mahdollista mennä kahvilaan juttelemaan uusille ihmisille eri kielellä tai netistä voi löytää chattikaverin ulkomailta. Ja parastahan tällaisessa kieliharjoittelussa on se, että se ei tunnu opiskelulta, vaan on oikeasti hauskaa.
Paras tapa oppia uutta kieltä on hakeutua tilanteisiin, jossa sitä pääsee puhumaan paljon
Tietysti on hyvä myös tutustuttaa itsensä tulevaan kokeeseen ja tehdä vaikka pari kuuntelu- tai kirjoitustehtävää, ja silmäillä läpi myös puhe- ja luetunymmärtämistehtävät. Itselläni tärkeimmät ovat juuri nuo kaksi ensimmäistä, sillä kuullunymmärtämisessä pitää lukemani mukaan olla aika nopea (aikaa vastauksiin on annettu tosi vähän) ja kirjoitustehtävä on nyt muuten vaan vähän hankala, koska itse en ainakaan ole mielipidetekstejä saksaksi kirjoittanut. Puhetehtävään tunnen harjoittelevani joka päivä töissä ja keskustellessani poikaystäväni tai saksalaisten kavereitteni kanssa. Luetunymmärtäminen oli taas aina itselleni helpoin tehtävä jo ylioppilaskokeessa, sillä siinä saa rauhassa lukea tekstin läpi ja usein hankalatkin sanat ymmärtää asiayhteydestä.
Tässä nyt siis joitain vinkkejä, jotka on itseäni kielten opettelussa auttanut, toivottavasti tästä on hyötyä muillekin. 🙂 Kivaa uutta viikkoa kaikille!


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!RÄSTITEHTÄVIÄ JA ULKOMAILLA OPISKELUA

Kotitehtäviä tehon Maxi-kurssilta

Pitkän joululoman jälkeen on taas mukava aloittaa pääsykokeisiin harjoittelu ja tietysti blogin pitäminen. Näiden muutaman viikon aikana on tullut tehtyä kaikenlaista, joten ajattelin tänään aloittaa ihan tavallisella kuulumis -postauksella.
Rentoutumisen ja parin viikonloppumatkan lisäksi olen viettänyt paljon aikaa Tehon rästiin jääneiden kotitehtävien parissa. Mulle ovat ainakin kurssilta pidettävät taukoviikot tulleet todella tarpeeseen ja varsinkin nyt joululoman olen saanut lähes kaikki rästitehtävät tehtyä. Ja suurinpaan osaan töistäni olen jopa ollut melko tyytyväinen.
Kotitehtäviä tehon Maxi-kurssilta
Hassua miten olen oppinut nykyään tykkäämään enemmän pienoismalli- ja rakentelutehtävistä, kuin piirtämisestä ja maalaamisesta. Helppoa savesta muovaaminen ja tikuilla rakentelu eivät vieläkään ole, mutta on se jollain tapaa terapeuttista puuhaa. Ihanaa on myös nähdä oma kehitykseni rakentelussa ja kokea onnistumisen tunteita työn ollessa parempi, kuin odotin.
Kotitehtäviä tehon Maxi-kurssilta
Viime viikolla Teho -kurssilla pidettiin myös vapaaehtoinen ulkomailla opiskelu -ilta. Osallistuin tottakai tunnille ja sainkin sieltä paljon informaatiota mm. hyvän portfolion kokoamisesta. Tärkeintä on tiivistettynä valita vain parhaat työt mukaan (yleensä vähintään kymmenen kappaletta) ja esitellä mahdollisimman laajasti omia osaamisalueitaan. Missä muodossa portfolio täytyy lähettää, riippuu koulusta. Myös tämän vuoksi olen saanut puhtia kotitehtävien tekemiseen, sillä suurin osa munkin portfoliossa nähtävistä töistä, tulevat olemaan lähes varmasti Teholla tehtyjä töitä. Onneksi oman portfolion deadlineen on vielä aikaa, Saksassa kouluihin haku kun on vasta heinäkuussa.
Kotitehtäviä tehon Maxi-kurssilta
Ulkomailla opiskelu -tunnilla kerrottiin toki myös muista asioista, mitä ulkomaille opiskelemaan lähtiessä täytyy ottaa huomioon, kuten hakupäivämäärät ja lukukausimaksut. Lopuksi jakauduttiin kahteen eri ryhmään (Ruotsiin/Tanskaan tai Britteihin hakevat), mutta mähän en valitettavasti kuulunut näihin kumpaankaan porukkaan. Päätin sitten jakaa neuvojani Skotlantiin hakeville, kun sen olen jo edellisenä vuonna kokenut. Muuten oli oikein antoisa tunti ja mukava kuulla muiden kokemuksia muualla opiskelusta. Siitä sai paljon lisää rohkeutta omaan päätökseen opiskella Saksassa.
Tästä on nyt hyvä aloittaa kevätlukukausi Teho-opistossa ja ennakkotehtävien odotus. Ensi viikkoon!


 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!Tarinoita Teholta: arkkitehtikandi Santtu Hyvärinen, Bjarke Ingels Group

Santtu Hyvärinen BIG:n toimistolla

Tarinoita Teholta esittelee joka kuukausi yhden arkkitehtuurin, muotoilun tai taidealojen opiskelijan, joka on ponnistanut Teholta opiskelemaan ja päätynyt mielenkiintoisiin työtehtäviin.

Moi Santtu! Kerro, miten päädyit BIGille töihin?

“Kuulin viime kesänä entiseltä työkaverilta, että arkkitehtitoimisto Bjarke Ingels Group oli hakemassa suomalaisia töihin Kööpenhaminan toimistoonsa. Vaikka alkuperäinen suunnitelma oli jatkaa opintoja Oulun yliopistossa, lähetin portfolion Köpikseen. Nyt olen ollut BIGilla neljä kuukautta harjoittelijana ja osallistunut suunnitteluun pääasiassa arkkitehtuurikilpailuissa sekä muutamissa jo käynnissä olevissa projekteissa.”

Mikä arkkitehtuurissa kiehtoo?

“Arkkitehtuurin kautta on mahdollisuus päästä konkreettisesti vaikuttamaan rakennettuun ympäristöön. Ala on jatkuvassa kehityksessä, joten uusille ajatuksille on aina tilaa.”

Teho-Opistolta Oulun yliopiston arkkitehtuuriulle ponnistanut Santtu Hyvärinen on työharjoittelussa Kööpenhaminan Bjarke Ingels Groupilla
Millaista on arki kuuluisassa arkkitehtitoimistossa?

“BIG on ollut todella inspiroiva paikka tehdä töitä ja tutustua ihmisiin ympäri maailmaa. Huippuprojektien ja alansa parhaiden seuraaminen on ollut opettavaista joka päivä. Tunnelma toimistolla on rento ja hierarkia on tietoisesti matala, jotta hyvät ideat pääsisivät maaliin asti. Harjoittelijoiden vastuut ja tehtävät vaihtelevat projektista riippuen. Tähän mennessä opettavaisin kokemus itselleni on ollut kahden kuukauden alusta loppuun viety kisaprojekti kolmen hengen suunnittelutiimissä. Toinen mieleenpainuva projekti oli BIG:in suunnittelema kerrostalokokonaisuus Taiwaniin.”

Teho-Opistolta Oulun yliopiston arkkitehtuuriulle ponnistanut Santtu Hyvärinen on työharjoittelussa Kööpenhaminan Bjarke Ingels Groupilla. Kuvassa BIGin suunnittelema kerrostalokokonaisuus Taiwaniin.
Vaatiko ulkomaille töihin lähtö rohkeutta?

“Ulkomaille kannattaa lähteä, vaikka Suomestakin löytyy useita hyviä toimistoja harjoitteluun ja työpaikaksi: ulkomailla oppiminen on kuitenkin erilaista ja pääsee tutustumaan enemmän tai vähemmän Suomesta poikkeaviin projekteihin. Lisäksi vastaanotto on hyvä, koska suomalainen suunnittelu on edelleen hyvässä maineessa. Itse olin suunnitellut ulkomaille lähtöä jo aiemmin, joten kynnys Köpikseen muutolle ei ollut kovin korkealla.”

Mitä opiskelu- ja työelämässäsi on luvassa lähitulevaisuudessa?

“Syksyllä jatkan todennäköisesti opintoja Suomessa tai vaihdossa. Kööpenhaminassakin olisi mielenkiintoista jatkaa opiskelua.”