Ennakkotehtävät 2017: Lahden Muotoiluinstituutti

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin valintaopas sekä esivalintatehtävät julkaistiin viime viikolla pääsykoekevään alkajaisiksi. Moni olikin jo odottanut kuumeisesti, millaiset ennakkotehtävät Muotoiluinstituutti tänä vuonna hakijoilleen tarjoaa: viime vuoden uutuuksiin kun kuului portfoliomuotoinen esivalintatehtävä muotoilun puolelle.
Viime keväänä me Tehon puolelta annoimme kiitosta tästä uudistuksesta, sillä se helpotti erityisesti ulkomaille haikailevien työtaakkaa – nimittäin moneen ulkomaiseen taideyliopistoon haetaan pelkästään portfoliolla ilman pääsykokeita, ja Lahti otti portfoliomuotoisen tehtävän kautta osaa tähän kansainväliseen trendiin. Näin hakijat pystyivät helposti hakemaan melkeinpä samalla portfoliolla sekä Suomeen että ulkomaille – napaten kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Selkeästi Muotsikka piti viime vuotista malliaan toimivana, sillä portfoliomuotoiset ennakkotehtävät saavat jatkoa tänäkin vuonna!
Nyt kun Lahden esivalintatehtävät on julkaistu, päätimme ottaa ne meillä Teho-Opistolla hieman lähempään tarkasteluun ja analyysiin. Jos siis sinua kiinnostaa, millaisia asioita esivalintatehtävissä saatetaan pyrkiä testaamaan ja miten lähteä rakentamaan omia ennakkotehtäviä, kurkista ensin tästä pääopettajamme Sini Koiviston mietteet!

MUOTOILUN ALAT

(Teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, korumuotoilu, kalustemuotoilu, ajoneuvomuotoilu, vaate- ja asustesuunnitteluun, pakkaus- ja brändimuotoilu)

Portfolio (Työnäytekansio)
Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla.
Töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.
Huom! Ei videoita, tallenteita tai linkkejä.
Portfolion maksimikoko voi olla A3 ja siinä tulee olla  4–10 sivua.
Portfolion ensimmäisellä aukeamalla tulee olla motivaatiokirje.
Motivaatiokirjeen pituus voi olla maksimissaan A4-liuskan pituinen teksti.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

 • Kerro itsestäsi lyhyesti.
 • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
 • Mitä sinä osaat?
 • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
 • Miksi erityisesti haet Muotoiluinstituuttiin?
 • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
 • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kannessa.
Nido kaikki portfolion sivut yhteen haluamallasi tavalla.
Portfolio ja motivaatiokirje arvioidaan, mutta ei pisteytetä. Arviointiperusteena on soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky, näytetyöt sekä portfoliokokonaisuuden hallinta.

Kuten aikaisemmin kirjoitimme, hyväksi havaittu portfoliomalli on valikoitunut tänäkin vuonna muotoilun puolen esivalintatehtäväksi. Hyvin rakennetulla portfoliolla hakijalla on mahdollisuus näyttää raadille juuri niitä osa-alueita, joissa omasta mielestään ehdottomasti loistaa. Samalla hakijan on myös helppo antaa monipuolinen katsaus osaamiseensa rakentamalla työnäytekansion keskenään erityylisistä tuotoksista.
Portfoliota rakentaessa kannattaa ehdottomasti muistaa kokonaiskuva, joka portfoliosta välittyy. Vaikka omasta mielestäsi sinun kannattaisi laittaa työhön vain kaikista parhaat tuotoksesi, mutta jos ne kaikki ovat hyvin samanlaisia, ei osaamisestasi saada tarpeeksi laajaa kuvaa. Sen vuoksi on hyvä, jos joku ulkopuolinen taho, joka esimerkiksi tietää taidealasta tai ennakkotehtävistä, katsoo kokonaisuutta kanssasi.
Portfolioon tulee myös liittää mukaan motivaatiokirje, jonka kirjoittamiseen kannattaa myös käyttää huolellisesti aikaa. Sen tavoiteena on selvittää, kuinka hyvin hakija tuntee hakemaansa alaa, hänen sisäistä motivaatiotaan sekä kykyä kuvitella työskentelevänsä hakemallaan alalla. Portfolio ja motivaatiokirje muodostavat näin moniuloitteisen kokonaisuuden, jossa tarkastellaan hakijan teknistä osaamista, ideointia ja luovuutta sekä motivaatiota opiskelua ja hakemaansa alaa kohtaan.
Jos tarpeeksi monipuolisen, laadukkaan ja erottuvan portfolion kasaaminen tuntuu haastavalta, meillä Teholla on tarjota apua myös siihen. Olemme auttaneet jo pitkään ulkomaisiin taideyliopistoihin hakevia portfolioidensa kokoamisessa, ja osoituksena huolellisesta työstä 100% valmennuskursseillamme portfolion koonneista ja ulkomaille hakeneista on päässyt sisään johonkin hakemistaan yliopistoista! Esimerkiksi Midi-kurssillamme saat tehtyä vakuuttavan portfolion ammattilaisten ohjauksessa, kun toteutat viikoittaiset kurssitehtävät huolella. Kurssilla tehtävät työt ovat portfolion sisältöä ja rakennetta ajatellen kiinnostavaa materiaalia, sillä ne ovat harkitusti rakennettuja, kiinnostavia suunnittelutehtäviä. Kurssityöt käydään läpi ammattilaisten eli opettajiemme kanssa ja pääset valitsemaan niistä parhaan otoksen kertomaan omista taidoista, tekniikoista ja tärkeimpänä luovuudesta ja ideointikyvystä.

Visuaalinen viestintä – Graafinen suunnittelu

1. Nationalismi
Tee kolmen ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.
Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

Usein pääsykokeissa ja ennakkotehtävissä painotetaan paljon ajankohtaisuutta. Ympäröivän maailman hahmottaminen, ilmiöiden huomiointi ja niistä inspiroituminen ovat taidealalla tärkeitä ominaisuuksia. Vaikka tässäkin tehtävässä hyvä tekniikka on tärkeässä roolissa, vielä suuremmassa roolissa on työn idea ja omaperäisyys. Mitä fiksumman tavan ottaa kantaa kuumiin aiheisiin keksit, sen paremmin erotut muiden hakijoiden joukosta. Liian ilmiselvä idea ei myöskään usein erotu, koska monet valitsevat helposti ensimmäisenä mieleen tulevien ideoiden joukosta. Joten mitä vähemmän ilmiselvä, mutta silti hyvinkin ajankohtainen teema aiheeksesi valikoituu, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on erottua!

2Omat työt
Esittele kymmenen omaa työtäsi.
Toteutus: Tee kymmenestä tekemästäsi työstä maksimissaan A4-kokoinen portfolio tulostaen tai itse rakentaen. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta. Älä liitä portfolioon alkuperäisiä töitäsi. Valokuvaa, skannaa tai kopioi alkuperäinen työsi ja liittää se sitten portfolioosi. Sivumäärä ja rakenne ovat vapaasti valittavissasi. Sisältö pitää kuitenkin olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä, joten älä liitä portfolioon esim. DVD-levyä tai online portfoliosi osoitetta.
Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

Portfoliomallinen ennakkotehtävä on sisällytetty myös visuaalisen viestinnän puolelle. Tämä tarkoittaa samalla myös melkoisen suurta työmäärää graafisen suunnittelun opinnoista haaveileville: ennakkotehtävät kun sisältävät sekä portfolion että kolme muutakin työtä!
Portfolioon pätee samantyyliset lainalaisuudet kuin muotoilun puolen portfolioonkin. Tarkoituksena on porfolion avulla saada mahdollisimman laaja kuva osaamisestasi ja luovuudestasi, joten muista valita porfolioon tarpeeksi monipuolisia töitä! Usein portfoliota kannattaa myös tarkastella jonkun ulkopuolisen kanssa, sillä toinen ihminen näkee luomasi työt eri tavalla objektiivisena kokonaisuutena, kuin mitä itse.

3. Suomi 100 vuotta
Suunnittele tapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:

     Suomi 100 vuotta
     Vaihtoehtobileet oman elämänsä sankareille
     Olavinlinnassa 6.12.2017

Voit lisätä tekstielementtejä tarpeesi mukaan selittämään tapahtuman luonnetta ja mahdollisia esiintyjiä.

Toteutus: Värillinen, A3-paperille, muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus), omaperäisyys.

Julistetehtävät ovat hyvin perinteisiä graafisen suunnittelun ennakkotehtäviä, samoin erilaisiin tapahtumiin liittyvät tehtävänannot. Jo viime vuonna oli odotettavissa, että tänä vuonna esivalintatehtävissä tulee myös näkymään Suomi 100 vuotta -juhlavuosi, kuten tästä tehtävästä huomataan. Toteutustapa on tänäkin vuonna erittäin vapaa, joka antaa luovuudelle ja ideoinnille todella paljon liikkumavaraa! Tärkeää on kuitenkin muistaa julisteen perimmäinen tehtävä: viestiä ja informoida jostain tapahtumasta, joten luovan toteutuksen lisäksi kannattaa panostaa sommitteluun ja julistesuunnittelun hyviksi havaittuihin kikkoihin.

4. ”Minä ja tulevaisuuden toivetyöpaikkani”
Kuvaa itsesi tulevaisuuden toivetyöpaikassasi tekemässä jotain sellaista mistä olet aina haaveillut.
Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Koko vapaa, maksimikoko A3.
Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.

Lähes jokaisena vuonna yhden tai useamman koulun esivalintatehtävissä pyydetään toteuttamaan jokin tulevaisuuden visio. Samantyylisiä tehtäviä hieman eri aiheilla ja ideoilla on ennakkotehtävissä ollut siis aikaisemminkin.
Tämän tyylisissä tehtävissä testataan yleensä useampia erilaisia asioita: esimerkiksi sitä, miten hyvin tunnet alan, jota olet hakemassa. Osaatko miettiä, millaisia työtehtäviä kyseisellä alalla on ja oletko miettinyt, millaisten työtehtävien parissa juuri sinä haluaisit kyseisellä alalla työskennellä. Graafisen suunnittelun puolella tulevaisuuden toivetyöpaikka ei välttämättä tarkoita pelkästään konkreettista ympäristöä jossa työskentelet, vaan työtehtäviesi sisältöä, tekniikoita ja välineitä joilla teet töitä yms. Kannattaa myös miettiä tulevaisuudessa tapahtumaa kehitystä – ovatko esimerkiksi tietokoneet tai muut graafisen suunnittelijan työvälineet edelleen samanlaisia, kuin nykypäivänä? Tehtävässä korostuu kykysi visualisoida ajatuksiasi, toimia eräänlaisena visionäärinä ja kertoa kuvasi avulla omista unelmistasi ja visionäärisyydestäsi.
Iskikö ennakkotehtäväpaniikki? Ei hätää, voit vielä hypätä mukaan viimeisten joukossa tammikuun lopussa alkaneelle kevätlukukauden mittaiselle Midi-kurssillemme. Ilmoittaudu mukaan Midille tai muille kursseillemme saman tien, sillä luvassa on kevät täynnä innostumista, oppimista ja onnistumista! Jos koko kevään mittainen kurssi ei sovi aikatauluihisi, kurkista meidän ennakkotehtäviin erikoistunut Ennakko-kurssi tai muut lyhyemmät intensiivikurssimme.
Tsemppiä pääsykokekevääseen ja ennakkotehtäviin!
Kuva: Lahden Muotoiluinstittuutti / Tarmo Valmela


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Lahti ja Muotoiluinstituutti

Susanna Kinnunen, opiskelijablogaaja

image1

Pääsykokeisiin valmistautumista mm. rästitehtävien avulla. Työn tehtävänantona oli suunnitella Valon Voima -näyttelytila. Arviointiperusteina oli tilan ja valon kuvaaminen, suunnittelutaito, sekä ideointi.

PAM! Odottelin kuumeisesti yövuoron jälkeisenä päivänä, että muotsikan kirje tipahtaisi postiluukusta ja sieltähän se lopulta kolahti! Kummastelin ja hätäilin kirjeen ohuutta, mutta repiessäni kuorta auki ja luettuani ensimmäisen rivin, MUOTOILUINSTITUUTIN VALINTAKOE, oloni helpottui ja ensifiilis oli tyytyväisyys. Välillä nimittäin tuntuu että paineet on kovat päästä kokeisiin ja sisälle kouluun – sillä olenhan valmennuskurssilla!
Onneksi tällaiset tuntemukset ovat kuitenkin satunnaisia ja ohimeneviä. Itsekasatut paineet ovat kuitenkin minimaalinen hinta verrattuna siihen paljonko kurssi on antanut ja opettanut. Minulle on syntynyt kurssin myötä vahva tunne siitä, että tiedän mitä kouluissa tällä hetkellä haetaan. Nyt kun pää on ajanhermolla niin pitäisi saada vielä tekniikkaa ja omaa tyyliä vahvistettua. Olen myös ehtinyt harjoitella uusia juttuja kuten tussien käyttöä – joita ei nyt kuitenkaan Lahdessa saa harmikseni käyttää.
image2
Kutsu siis kävi ja nyt on ihmetelty Lahteen tarvittavia välineitä ja vielä enemmän oikeastaan sitä, mitä valintakokeeseen EI saa ottaa. Mukaan tulee pakata; lyijykynät 2H, HB ja 2B (siis vain kolmen kovuisia lyijykyniä?! A-PU-A! Tämä vähän jännittää..), teroitin, mattoveitsi, sakset, geelimäistä pikaliimaa (eli ei kuumaliimaa? Tästäkään en pidä ollenkaan, sillä kuumaliima on niin näppärä ja nopea käyttää – etenkin pääsykokeissa jossa aika on muutenkin rajallista), puuvärit, viivoitin, kumi, teippiä, vesi- tai peitevärit, siveltimet, värinsekoituskuppeja, vesikuppi, pastelliliidut + fixatiivi (!! joita en tänäkään päivänä vielä omista – täytyy siis lähteä liituostoksille), sekä A3-kokoinen jäykkä levy piirtämisen ja leikkaamisen alustaksi.
Paperit tulevat koulun puolesta, joka myös vähän jännittää sillä midi-kurssin aikana olen tottunut tekemään työt tietyille papereille. Tosin 30 euron valintakoemaksulla luulisi saavan ihan kelvolliset materiaalit koulultakin! 🙂
Hyvä vinkki muuten Lahteen hakeville tulevaisuutta ajatellen; varatkaa hotelli tai hostelli ajoissa!! Mieluiten kuukautta tai paria ennen pääsykokeita, vaikka ette tietäisikään saatteko kutsua. Itse jäin nimittäin ilman huonetta ja nyt on tiedossa auto/junarallia joka päivä edestakaisin välillä Helsinki-Lahti neljän päivän ajan! Huonevarauksen saa aina peruttua jos ei kutsua tule ja säästyy ainakin tällaiselta extra-rasitteelta pääsykoepäivinä.
Loppuviikon aion käyttää sopivassa määrin rentoutumiseen ja kokeisiin valmistautuen mm. rästitehtävien ja teholla tehtävän koe-simulaation merkeissä!
image3
Energistä loppuviikkoa!
-Susanna
Ps. Pakko vielä hehkuttaa tehon luentovideoita, jotka kuvataan jokaiselta tunnilta ja lähetetään samana päivänä mailiin – niiden avulla sain melko intensiivisen kertauksen, kun kuuntelin pätkiä 8 tunnin yövuorossa! Toimisi varmasti superhyvin myös salilla stepperiä ja juoksumattoa polkiessa!! 😀


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!ENNAKKOTEHTÄVÄT – CHECK!!

Helsingin Kauppatorin teltat inspiroivat Susannaa sisustusarkkitehtuurin ennakkotehtävien pariin

Voi siis sanoa että välietapin välietappi saavutettu?! Hyvä me! Nyt vaan sormet ja varpaat ristiin, luotto siihen että kutsu tulee ja katse kohti pääsykokeita!
Ajattelin Midi-kurssin alkaessa hakevani sisustusarkkitehtuurin lisäksi myös kuvataidekasvatukseen, mutta nyt kevään mittaan päätin keskittyä ainoastaan sisustusarkkitehtuurin pääsykokeisiin. Hain Lahden Muotoiluinstituuttiin, Aalto-yliopistoon ja Metropoliaan.
Jos minun pitäisi kuvailla yhdellä adjektiivilla viimeviikkojen Susannaa, se olisi varmaankin, stressimonsteri – tämä postaus olkoon myös kiitos miehelleni, joka on urhoollisesti kuunnellut tiuskimiseni ja tsempannut minua kaikesta huolimatta! 😀
Aallon tehtävät aiheuttivat niin monta turhautumisen ja epätoivon hetkeä, että kahden käden sormet hädintuskin riittävät niitä laskemaan. Tehtävinä oli piirtää nuorallatanssija kuvitelemaansa ympäristöön, maalata värein näkymä sirkuksesta ja rakentaa taikasauva – siis taikasauva, jonka yhtenä arviointiperusteena oli vielä taikavoima! Myönnän että pää kävi muutaman päivän niin kierroksilla, että näin jokapaikassa pelkkää sirkusta; kauppatori ihmisvilskeessä, oranssine telttoineen ja maailmanpyörineen näin vaikka esimerkkinä! 😀
Ennakkotehtävä Aalto-yliopistoon aiheena "Nuorallatanssija", lyijykynätyö
Minusta tämän vuoden ennakkotehtävät olivat haastavat sen takia että tehtävänannot olivat niin selkeät – uskon että näissä ennakoissa idea ja omaperäinen näkökulma olivat avainsanoja. Minulle jäi omista töistäni ihan hyvä fiilis, vaikka olo onkin epävarmempi kuin viime vuonna. Luulen tunteen johtuvan siitä, että halu päästä kouluun on niin kova!
Lahden Muotoiluinstituutin portfolio-tehtävä tuli minulle puolestaan postitiivisena yllätyksenä! Midi-kurssilta on kerääntynyt kevään mittaan kiitettävästi materiaalia portfoliota varten ja toki muutama työ löytyi jo omasta takaa. Pidän kollaasien tekemisestä ja mielestäni portfolio on kuin suuri kollaasi; siihen kerätään erilaisia töitä, jotka kootaan kuitenkin yhdeksi yhtenäiseksi työksi. Toivottavasti sain portfoliooni tarpeeksi persoonallisuutta, toivottuja käsivarapiirroksia ainakin löytyi! 🙂
Onneksi ennakot ovat tältä keväältä rutistettu ja nyt pääsee taas keskittymään tehotreeneihin, harjoitustöihin ja toivottavasti tietenkin itse pääsykokeisiin! Kertokaa kommenttiboxiin mitkä olivat teidän fiilikset tämän vuoden ennakoista; mikä oli haastavaa, mikä tuntui puolestaan helpolta? Syntyikö ideat helposti?
Ihanan aurinkoista viikonloppua kaikille!
-Susanna
Seuraavassa postauksessa juttua New Yorkista ja inspiroitumisesta!


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Tarinoita Teholta: Sanna Ritvanen, moniosaaja ja yrittäjä

Muotoilija, nykytaiteen opiskelija Sanna Ritvanen toteutti liikeideansa ruokapyörä Grillarin avulla

Tarinoita Teholta esittelee joka kuukausi yhden arkkitehtuurin, muotoilun tai taidealojen opiskelijan, joka on ponnistanut Teholta opiskelemaan ja päätynyt mielenkiintoisiin työtehtäviin.
Moi Sanna! Sinulla on värikäs opiskeluhistoria, kerro vähän siitä?
Moikka! Joo, kyllä. Opiskelin kalustemuotoilua Lahden Muotoiluinstituutissa ja valmistuin sieltä keväällä 2014. Tällä hetkellä opiskelen Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art -maisteriohjelmassa ensimmäistä vuotta. Vaihdoin siis muotoilun nykytaiteeseen.
Opintojen lisäksi säädän kaikkea mahdollista aina kun ehdin, tällä hetkellä työn alla on esimerkiksi teos Fiskarsin kesänäyttelyyn. Lisäksi olen mukana työryhmässä, joka pyörittää avointa kulttuuritila Asematilaa Huopalahden vanhassa asemarakennuksessa.
Muotoilija, nykytaiteen opiskelija Sanna Ritvanen toteutti liikeideansa ruokapyörä Grillarin avulla
Viime kesänä toimit myös ruokapyöräyrittäjänä – mistä idea siihen?
Ruokapyörä Grillari on jatkoa mun opinnäytetyölle Safkakärrylle, jonka tein Muotsikkaan. Idea lähti kiinnostuksesta julkista tilaa ja ruuanlaittoa kohtaan, lopulta se sai muodon Safkakärrynä.
Vuoden verran hauduttelin ideaa, että jaksaisiko sitä kehittää eteenpäin. Sitten hyvä ystäväni ja silloinen kämppis Onni kysyi, että kiinnostaisko mua jatkaa projektia. Haettiin apurahaa ja saatiin se, jonka jälkeen pyörä piti vaan rakentaa ja ruveta hommiin. Toinen hyvä kaverini Olli teki Grillarin graafisen ilmeen.
 
Muotoilija, nykytaiteen opiskelija Sanna Ritvanen toteutti liikeideansa ruokapyörä Grillarin avulla
Miten sujui ensimmäinen kesäsi yrittäjänä?
Viime kesä meni ihan hyvin, tosin säät ei olleet ihan otolliset puistogrillailulle… Ja taisin olla sen ainoan lämpimän viikon vielä itse Berliinissä, joten meni sitten sekin hyvä viikko sivusuun! Mutta vuokrauksia tuli ihan kivasti ja oli hauska nähdä miten fiiliksissä jengi oli Grillarista. Sain myös paljon hyvää, rakentavaa palautetta ihan kasvotusten.
Nähdäänkö Grillari tulevana kesänä Helsingin puistoissa?
Tarkoituksena olisi jatkaa Grillarihommia ens kesänä, mutta ehkä vähän rennommalla otteella. Tuollaisen pikkubisneksenkin pyörittämiseen saa kulumaan aika paljon energiaa ja aikaa.
Muotoilija, nykytaiteen opiskelija Sanna Ritvanen toteutti liikeideansa ruokapyörä Grillarin avulla
Mikä on tärkein oppi, jonka Grillari-projektista sait?
Se, että aina kannattaa yrittää ja tehdä hommat loppuun saakka. Siitä sitten näkee, että mistä tykkää ja missä on hyvä. Iste esimerkiksi huomasin, että mua ei niinkään kiinnosta se bisneksen pyöritys, vaan se, että jengillä on kivaa.
Joko tiedät, mitä aiot tehdä isona?
Koitan edetä fiiliksen mukaan ja katsoa mitä tulee eteen, niillä eväillä on tähänkin asti pötkitty. Tällä hetkellä kiinnostaa eniten taide. En ole mikään intohimoinen bisnestyyppi ja tämänhetkiset opinnot tuntuu enemmän omalta jutulta kuin muotoiluopinnot. Toki niistä oli paljon hyötyä, ja muotoilijuus tulee varmasti aina näkymään työskentelyssäni – en kuitenkaan halua ahtaa itseäni yhteen laatikkoon, jossa lukee “muotoilija” kun tykkään tehdä niin paljon muutakin. Tosin en halua olla myöskään “taiteilija”-laatikossa.
Kuvat: Erkka Malkavaara, Markus Katiska


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Näin menestyt ennakkotehtävissä

Näin menestyt arkkitehti- ja taidealojen ennakkotehtävissä

Ennakkotehtävät ovat ensimmäinen osuus lähes kaikissa taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin alojen pääsykokeissa. Ne ovat olennaisen tärkeä osa pääsykoeprosessia, sillä niiden perusteella valitaan sopivat hakijakandidaatit seuraaviin vaiheisiin. Esivalintatehtävät ovat ennen kaikkea motivaatiotesti ja niihin tulee siis suhtautua asiaankuuluvalla arvostuksella.
Vaikkei ennakkotehtäviä pisteytetäkään, niillä on valtava merkitys hakijalle. Tehtävät arvostellaan hyväksytty – hylätty periaatteella, ja vain hyväksytyllä sarjalla on mahdollista päästä jatkoon. Jos hyväksyttyjä tulee liikaa, valitaan jatkoon niiden parhaimmisto.

Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen vaatii

 • Tehtävänannon ymmärtämistä
 • Tehtävän toteutusta oikealla tavalla
 • Ennakkotehtävillä mitataan motivaatiota, eli katsotaan, kuinka paljon tehtävään on panostanut

Ennakkotehtävillä mitataan

 • Mielikuvitusta
 • Ideointikykyä
 • Eläytymiskykyä eri tilanteisiin ja tiloihin
 • Kolmiulotteista hahmotuskykyä

Näin menestyt arkkitehti- ja taidealojen ennakkotehtävissä

Kevään 2016 ennakkotehtävät

Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien ennakkotehtävät

Aalto ARTS Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien johtavien koulutusohjelmien ennakkotehtävät (entinen TAIK)

 • Mm. Visuaalisen viestinnän muotoilu (ent. graafinen suunnittelu), Sisustusarkkitehtuuri, Muotoilu, Muoti sekä Kuvataidekasvatus
 • Ennakkotehtävät 2016
 • Lue Sinin arviot Aalto ARTSin ennakkotehtävistä

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin viestinnän ja muotoilun koulutusohjelmien esivalintatehtävät

 • Mm. Graafinen suunnittelu, Muoti- ja vaatetussuunnittelu, Pakkausmuotoilu ja grafiikka, Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu ja Teollinen muotoilu
 • Ennakkotehtävät 2016
 • Lue Sinin arviot LAMKin ennakkotehtävistä

Metropolian ennakkotehtävät

 • Muotoilun koulutusohjelmassa (mm. sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu ja teollinen muotoilu / aikuiskoulutus) ennakkotehtävät korvattiin tänä vuonna perustietolomakkeella
 • Viestinnän koulutusohjelman ennakkotehtävät, Graafinen suunnittelu
 • Lue Sinin arviot Metropolian ennakkotehtävistä

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

 • Mm. Graafinen suunnittelu, Kuvataidekasvatus, Teollinen muotoilu, Tekstiili- ja vaatetusala
 • Ennakkotehtävät 2016
 • Lue Sinin arviot Lapin yliopiston ennakkotehtävistä

Näin menestyt arkkitehti- ja taidealojen ennakkotehtävissä
Ennakkotehtävät ovat tänä vuonna, kuten useana aikaisempanakin vuotena haastavia ja paljon ajatustyötä ja mielikuvitusta, sekä ideointikykyä vaativia. Kannattaakin selata tehtävät ajatuksella läpi ja katsoa, löytyisikö oman ensisijaisen vaihtoehdon lisäksi toisetkin tehtävät, jotka voisi tehdä. Kun sinulla on toinenkin mielenkiintoinen vaihtoehto, saattavat itse pääsykokeet sujua rennommalla asenteella, eikä ainoan mahdollisuuden ja näytön paikan aiheuttamaa lisäjännitystä välttämättä aiheudu. Osa pääsykokeista menee päällekkäin, mutta useat kokeet ovat eri aikoihin, joten niihin ehtii hyvin useampiinkin kuin yksiin.
Kun alat tekemään tehtäviä, käy ajatuksella läpi useaan kertaan, etsi tehtävänannosta oleelliset kohdat (ensimmäisinä tulostuksen tapa, välineet, paperin koko ja suunta yms.) ja tämän jälkeen poimi tehtävänannosta sen ydinsisällöt ja olennaisimmat asiat. Sitten ei muuta kuin eläytymään, mielikuvitus lentämään, luonnostelemaan ja tietenkin lopullisessa työssä oma idea ja sen esitystekniikka parhaimmalle mahdolliselle tasolle!


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Portfoliolla pääsykokeisiin ja opiskelemaan

Hyvin koottu portfolio avaa ovet pääsykokeisiin ja opiskelemaan taide- ja muotoilualoille.

Hyvän taide- ja muotoilualojen portfolion on tarkoitus esitellä tekijän osaamista mahdollisimman monipuolisesti. Vähintään yhtä tärkeää kuin töiden tekniikka on töiden ideasisältö ja luovuus.
Tähän saakka portfolio on ollut tuttua puuhaa ulkomaisiin yliopistoihin hakeville, mutta tänä keväänä esimerkiksi Lahden Muotoiluinstituutti määritteli kaikissa muotoilun alojen ennakkotehtävissä ainoaksi tehtäväksi portfolion.

Hyvä portfolio

 • Mainostaa tekijäänsä
 • Paljastaa tekijänsä persoonasta kiinnostavia puolia
 • On ehjä kokonaisuus, jossa tietty punainen lanka, tarina tai juoni johdattelee kannesta loppuun saakka
 • Kiinnostavista aiheista panostaen tehdyt suunnittelutyöt ja teokset ovat loistavaa sisältöä portfoliossa

Hyvin kootulla portfoliolla aukeavat ovet pääsykokeisiin ja opiskelemaan taide- ja muotoilualoille.

Mitä koulujen valintakomiteat haluavat nähdä portfolioissa?

Valintakomitea haluaa nähdä tekijän taitoja ja tekniikoita monipuolisesti sekä tietysti luovuutta eli ideointikykyä, vähintään yhtä tärkeänä osana portfoliota. Muu alaan liittyvä harrastuneisuus kannattaa myös ehdottomasti tuoda esille portfoliossa esimerkiksi harrastusten tai kansanopiston parissa tehtyjä projekteja. Ammattilaisia kiinnostaa monipuolisuus, luovuus ja tietysti myös hyvin rakennettu, eheä kokonaisuus.

Minkälaista osaamista portfoliossa olisi hyvä tuoda esiin?

Portfoliossa kannattaa tuoda monipuolisesti esiin omat parhaat puolet ja ykköstekniikat, sekä tulevaa alaa jollain tavalla läheltä liippaavaa osaamista. Eri piirustus-, maalaus- ja pienoismallitekniikat ovat tietenkin tärkeä osa portfoliota.

Montako työtä on sopiva määrä?

Tietyt ulkomaiset yliopistot määrittelevät töiden määrän portfoliossa, mutta mitään tiettyä töiden määrää ei ole olemassa. Kymmenestä viiteentoista, joskus jopa kahteenkymmeneen työtä muodostaa varmasti tarpeeksi laajan katsauksen tekijän osaamiseen tärkeää töiden määrän valinnassa on niiden muodostama kokonaisuus ja yhtenäinen linja.
Hyvin kootulla portfoliolla aukeavat ovet pääsykokeisiin ja opiskelemaan taide- ja muotoilualoille.

Missä muodossa työt pitää portfolioon laittaa?

Portfolion voi koota esimerkiksi tarkoitusta varten olevaan portfoliokansioon alkuperäisistä töistä tai taittaa tietokoneella siistiin muotoon töiden skannatuista kuvista ja valokuvista. Useisiin ulkomaisiin yliopistoihin pyydetään sähköinen portfolio, mutta mahdollisuuksien mukaan kannattaa harkita, mikä tekniikka parhaiten tukee omien töiden kokonaisuutta. Voisitko jopa itse sitoa portfolion kirjaksi?

Onko sillä merkitystä, missä kansion työt on tehty?

Eipä oikeastaan. Tärkeämpää on töiden sisältö sekä se, että työn tehtävänanto, nimi tai otsikko on selkeästi. Myös tekniikka ja se, milloin työ on tehty, kannattaa kirjoittaa mukaan.

Miten rakennan portfolioni?

Töiden otsikot tai tehtävänannot kannattaa kirjoittaa aina kuvan kuvatekstiksi, tekniikasta riippuen käsin tai koneella. Lisäksi portfolion töiden nimistä kannattaa koota sisällysluettelo portfolion alkuun. Alkusivulla voi valinnan mukaan kertoa myös jotakin itsestä, töistä tai muuta olennaista. Portfoliossa on lisäksi hyvä olla tyylikäs kansisivu: tietokoneella tehdyssä portfoliossa taitettu otsikkosivu, portfoliokansioon kootussa kokoelmassa tämä nimiö voi olla myös sisäkannessa. Yksinkertaisimmillaan portfolion muut sivut sisältävät ainoastaan itse työt tai kuvat työstä taitosta riippuen yhden tai useamman per sivu, sekä kuvatekstit.
Jos omasta arkistosta ei tunnu löytyvän tarpeeksi sopivia töitä portfolioon, on Tehon valmennuskursseista loistavaa apua: kurssien kiinnostavat tehtävänannot inspiroivat tekemään kiinnostavia töitä. Tämä on tärkeää, sillä yhtä suuri painotus kuin tekniikalla on työn sisällöllä eli luovalla idealla. Kurssin itsenäisesti tehtävistä kotitehtävistä muodostuu mahtava kokoelma edustavia töitä, joita kelpaa portfoliossakin esitellä.
[mk_button dimension=”flat” size=”large” icon=”mk-moon-arrow-right-5″ url=”https://teho-opisto.fi/kurssit/”]TUTUSTU PORTFOLIO-KURSSEIHIN[/mk_button]

Lahden muotoiluinstituutin ennakkotehtävät julkaistu

Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin valintaopas ja ennakkotehtävät julkaistiin tällä viikolla. Uutta tehtävissä on se, että muotoilun aloille ainoa ennakkotehtävä on oman portfolion kokoaminen.

Muotoilun alat

(Teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, korumuotoilu, kalustemuotoilu, ajoneuvomuotoilu, muoti- ja vaatetussuunnittelu, pakkaus- ja brändimuotoilu)
Portfolio
Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi hakemaasi pääaineeseen. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla. Töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.
Hyvän portfolion kokoaminen vaatii tietysti joukon edustavia töitä. Jos tuntuu siltä, että omista arkistoista ei tarpeeksi hyviä töitä löydy, on Tehon Midi-kurssi loistava apu portfolion kasaamiseen – 22.1. alkavalla kurssilla ehdit tehdä huhtikuuhun mennessä jopa kymmeniä töitä kurssiharjoitusten ja kotitehtävien muodossa, joten haun päättymisen lähestyessä sinulla on mistä valita. Kurssilla tehtävät työt ovat portfolion sisältöä ja rakennetta ajatellen kiinnostavaa materiaalia, sillä ne ovat harkitusti rakennettuja, kiinnostavia suunnittelutehtäviä. Kurssityöt käydään läpi ammattilaisten eli opettajiemme kanssa ja pääset valitsemaan niistä parhaan otoksen kertomaan omista taidoista, tekniikoista ja tärkeimpänä luovuudesta ja ideointikyvystä.

Lahden muotoiluinstituutin ennakkotehtävät 2016 julkaistu

Graafinen suunnittelu

1. Minä 42-vuotiaana
Kuvaa 42-vuotias itsesi ja sen hetkinen ympäristösi.
Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Koko vapaa, maksimikoko A3.
Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.
Lähes joka vuosi  tulee jossain koulussa graafisella eteen jonkinlainen tulevaisuuden visio – sisällöllisesti tärkeäksi nousee tässä kyky eläytyä, tarinallisuus ja tietenkin innovatiivisuus. Mitä ihmettä 42-vuotias minä tekee ja missä. Sisällöllä ja tarinalla on kiinnostavuuden kannalta suuri merkitys.
2. Sikajuhla
Suunnittele tapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:
Sikajuhla
Mikkelin Urpolassa 13.8.2015
Voit lisätä tekstielementtejä tarpeesi mukaan selittämään tapahtuman luonnetta ja mahdollisia esiintyjiä.
Toteutus: Värillinen, A3-paperille, muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus), omaperäisyys.
Julistetehtävä tulee jossain muodossaan graafisen suunnittelun osastoille joka vuosi. Erilaiset tapahtumat esiintyvät aiheena myös toistuvasti. Tapahtuma on tällä kertaa hassu ja hauska mikä antaa mahdollisuuksia mielikuvitukselle. Tietysti  sommittelun ja julistesuunnittelun toimivat kikat on hyvä ymmärtää. Toteutustapa on erityisen vapaa tänä vuonna – vapaat kädet käyttää omia parhaita tekniikoitaan siis!
3. Karawane
Tutustu Hugo Ballin runoon Karawane.
KARAWANE
jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m´pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
he tattoo gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba – umf
Hugo Ball
1917
Tee runosta kuvallinen mustavalkoinen esitys kollaasitekniikalla. Tehtävässä ei ole tarkoitus kirjoittaa runon tai kirjoittajan nimeä.
Toteutus: Leikkaa ja liimaa erilaisia elementtejä A3-kokoiselle paperille.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu, visuaalinen kokonaisuus.
Tämä kollaasitehtävä on harvinaisempi ja erittäin kiinnostava, visuaalisuuteen perustuva tehtävä. Kollaasin erilaiset mahdollisuudet on hyvä tiedostaa – tässä tehtävässä kollaasin työkalupakki antaa mahdollisimman vapaat kädet toteutukselle! On hyvä huomioida mitä tehtävässä mainittiin että siinä ei haeta!