Ennakkotehtävät 2017: Aalto-yliopisto, taiteiden alat

Vihdoin ne ovat täällä: nimittäin viimeisetkin kevään 2017 ennakkotehtävistä! Aalto-yliopisto julkistaa taiteen hakukohteiden ennakkotehtävät vasta yhteishaun alkaessa, joten niiden kanssa hakijoilla on usein suurin kiire. Siksi tuota julkistuspäivää myös odotetaan kuin kuuta nousevaa, samana päivänä kun voi virallisesti laittaa korkeakoulujen yhteishakulomakkeen menemään ja aloittaa ennakkotehtävien suorittamisen!
Millaiset ovatkaan sitten tämän kevään esivalintatehtävät Aalto-yliopistossa? Monena vuotena ennakkotehtäviä ja pääsykokeita tarkastellut pääopettajamme Sini Koivisto analysoi, millaiset ovat Aallon tämän vuoden tehtävänannot!

Sisustusarkkitehtuuri

Tehtävä 1. Kuka olet

Toteuta itsesi kolmiulotteisesti vain yhtä materiaalia käyttämällä.

Toteutustapa: Kuvaa toteutuksesi valkoista tai mustaa taustaa vasten. Tulosta kuva A3-kokoiselle paperille. Kuvan koko A3

Arviointiperusteet: Persoonallinen ilmaisukyky, kolmiulotteinen sommittelu.

Tehtävä 2. Mistä tulet

Piirrä näkymä tilasta, jossa juuri nyt olet.

Toteutustapa: Lyijykynällä A3 kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet: Piirustustaito, tilallisuus, sommittelu.

Tehtävä 3. Minne menet

Suunnittele ja toteuta kartta reitistäsi tulevaisuuteen.

Toteutustapa: Värillinen maalaus tai kollaasi jonka tekniikka vapaa.

Arviointiperusteet: Taiteellinen ilmaisu, värien käyttö, mittakaava.

Ennakkotehtävissä on viime vuosina alkanut selkeästi yleistyä valmiiden tuotosten valokuvaaminen ja valokuvan arvioitavaksi lähettäminen. Aikaisemmin jokainen hakija on lähettänyt omia pienoismallejaan ja tuotoksiaan valintaraadille isoissa postipaketeissa, mutta nyt käytännöt alkavat muuttua entistä enemmän tuotoksen valokuvausta suosiviksi. Muutokseen kannattaakin siis suhtautua innostuen; nyt hakijalla on mahdollisuus valita juuri oikea kuvakulma, kokeilla valoja ja varjoja sekä luoda kuva, jossa valmis työ on mahdollisimman edustavan näköinen.
Ensimmäisessä tehtävässä tarkoituksena on luoda oma itsesi mitä tahansa materiaalia käyttäen – mutta juuri siinä piileekin juju, eli hakija saa käyttää vain yhtä materiaalia. Sen vuoksi materiaalivalinta kannattaa miettiä tarkkaan! Aikaisempina vuosina pääsykokeissa on ollut samantyylisiä tehtäviä, joissa materiaali on määritelty ennalta, joten nyt hakijoilla on käytössään melkein mikä tahansa materiaali, jonka he keksivät. Käytä siis mielikuvitusta ja toteuta itsesi erottuvasti!
Toisessa tehtävässä käsitellään tilaa ja tilallisuutta. Tilan hahmottaminen ja ymmärtäminen on tuleville sisustusarkkitehdeille todella tärkeää, joten siksi tilaan liittyvä tehtävä on hyvin perinteinen pääsykokeissa ja ennakkotehtävissä. Kannattaa myös kiinnittää huomiota tilan valintaan – voit siis itse päättää, missä tilassa haluat työn tehdä ja minkä tilan haluat esittää! Vaikka lukisitkin tehtävänannon yksiösi lattialla istuen, voit pohtia, mikä olisi sinulle kaikista paras tila kuvaamaan tehtävänantoa “Mistä tulet”?
Kolmas tehtävä on hyvin ennakkotehtävämäinen tulevaisuuden suunnitelmineen. Usein ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa halutaan selvittää, millaisena hakija näkee tulevaisuutensa ja miten hän sen visualisoisi tai kertoisi. Mistä asioista hakija unelmoi? Mitkä innostavat häntä, minne hän osaa kuvitella itsensä tulevaisuudessa? Tällä kertaa karttana toteutettava tehtävä antaa myös mahdollisuuksia kertoa mahdollisesta polusta, jolla etenet tulevaisuuden haaveitasi kohti. Muista myös huomioida arvosteluperusteet: arvioinnissa katsotaan taiteellista ilmaisua, värien käyttöä sekä mittakaavaa, joten muista ottaa ne huomioon työtä toteuttaessasi!

Muotoilu

Tehtävä 1: Unelmien kulkuväline

Esitä yhdellä kuvalla unelmien kulkuväline.

Toteutustapa: Piirrä lyijykynällä A3 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Piirustuksen selkeys, kolmiulotteinen hahmottaminen

Tehtävä 2: Voima

Suunnittele ja toteuta voimaa kuvaava avattava veistos.

Toteutustapa: Toteuta veistos valkoisesta A3 kokoisesta piirustuskartongista ja valkoisesta paperista. Taita kartonki keskeltä niin että se taitettuna muodostaa A4 kokoiset kannet. Toteuta kansien väliin valkoisesta paperista leikkaamalla, taittelemalla ja/tai liimaamalla avattava ja suljettava veistos, joka kuvaa voimaa. Nimeä veistoksesi ja kirjoita veistoksen nimi etukanteen. Kirjoita takakanteen oma nimesi ja tehtävän numero.

Arviointiperusteet: Materiaalin käsittely, idean välittyminen, veistoksen rakenne.

Tehtävä 3: Valo tilassa

Toteuta maalaus aiheesta valo tilassa.

Toteutustapa: Maalaa työ A2 kokoiselle paperille. Taita paperi lopuksi A3 kokoon. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kuvan kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Tunnelman välittyminen, värien käyttö, omaperäisyys, sommittelu.

Tehtävä 4: Motivaatiokirje

Laadi noin 150 sanan teksti, jossa kerrot 3 tärkeintä syytä, miksi haet opiskelemaan Muotoilun pääaineeseen.

Toteutustapa: Kirjoita teksti arial- tai helvetica-fontilla, pistekoko 12, riviväli 2. Jätä paperin molempiin reunoihin 1,5 cm marginaali. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero paperin kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Kirjallisen ilmaisun selkeys, hakijan motiivit

Ensimmäinen tehtävä muotoilun puolella hyvin ennakkotehtävien ja pääsykokeiden tyyliin sopiva. Tehtävänannossa ohjeistetaan luomaan unelmien kulkuneuvo, ja erilaisia kulkuneuvoja on pyydetty aikaisempinakin vuosina toteuttamaan. Tärkeää on myös muistaa tehtävänannon ‘unelmien’-sana – mielikuvitusta saa ja pitääkin käyttää, kun kyse on unelmista! Koska arviointiperusteissa arvostetaan kolmiulotteisuuden hahmottamista, kannattaa siihen kiinnittää tässä tehtävässä erityisesti huomiota. Mieti siis kulmat ja esitystavat kuntoon, kun toteutat tehtävänantoa!
Toisena tehtävänä on muotoilussa ja sisustusarkkitehtuurissa usein toistuva pop-up kortti, tai tässä tapauksessa veistos. Avattavassa pop-up tekniikassa tärkeintä on ottaa selvää oikeista tekniikoista. Tämäkin on tekniikkalaji, jossa siisteys, materiaalin käsittely ja teknisyys ratkaisevat, vaikka idean välittyminen ja mielikuvituksellisuus ovat myös tärkeässä roolissa. Muista siis skarppius ja siisteys, niin pääset jo hyvin alkuun.
Kolmas tehtävänanto on erittäin erittäin perinteinen sisustusarkkitehtuurin sekä muotoilun tehtävä. Eri vuosien ennakko- ja pääsykoetehtäviä tutkiessa huomaa, että samankaltaiset tehtävät esiintyvät eri kouluissa ja taidealoilla. Se kertookin siitä, että jotkin tietyt asiat ovat hyvin tärkeitä taidealojen opiskelussa ja tiettyjen tehtävämallien kautta niitä on myös helppo testata. Siksi valo ja tila ovatkin hyvin yleisiä tehtävämuotoja. Valon tutkiminen ja tilan kuvaamisen hahmottaminen ovat tässä työssä oleellisia. Mitä paremmin hahmotat tilojen ja valojen anatomiaa ja niiden luonnetta, sitä paremmin saat luotua työn, joka on sekä teknisesti hyvä että ideallisesti mielenkiintoinen.
Viimeisenä tehtävänä on perinteinen motivaatiokirje. Sen tarkoituksena on saada selville hakijan perimmäisiä syitä hakea opiskelemaan muotoilua. Miksi juuri muotoilu? Mitkä asiat hakijaa kiinnostavat? Missä hän tulevaisuudessa haluaa nähdä itsensä muotoilijana? Muista siis kirkastaa itsellesi selkeästi, miksi haluat hakemaan juuri muotoilua, jotta osaat tiivistää sanomasi hyvin ja napakasti, mutta kertoa mielenkiinnostasi alaa kohtaan tarpeeksi kattavasti.

Visuaalisen viestinnän muotoilu eli graafinen suunnittelu

Ennakkotehtävä: Intohimo

Suunnittele ja toteuta julkaisu aiheesta, johon suhtaudut intohimoisesti. Nimeä julkaisusi.

Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:

enimmillään (max.) 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo kiinnostuksesi kohteesta
teksti voi olla yhtenäinen tarina tai jaettu esim. kuvateksteihin
julkaisuun pitää kuulua infografiikkaa, ts. kartta, diagrammi tai vaikkapa käyttöohje.

Toteutustapa: Kahdeksan (8) sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)

Arviointiperusteet: Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.

Graafisen suunnittelun, eli nykyisen visuaalisen viestinnän muotoilun ennakkotehtävissä on toistunut melkein sama tehtävänanto jo pitkän aikaa. Toteutettavan julkaisun tarkoituksena on tarkastella hakijan osaamista, kykyjä ja kiinnostusta hyvin laaja-alaisesti. Visuaalinen viestintä on hyvin laaja-alainen aihe, joten sen vuoksi ennakkotehtäväkin testaa hakijan kykyjä ja rahkeita monipuolisesti. Muista siis panostaa jokaiseen osa-alueeseen huolellisesti, vaikka jokin osa-alue ei tuntuisi täysin omalta. Hyvin monessa tilanteessa kokonaisuus ratkaisee, eli jos keskityt vain luomaan yksi tai kaksi hyvää osa-aluetta julkaisuun, mutta kokonaisuus on sekava tai jokin osa-alue unohdettu, pisteet tipahtavat selkeästi. Pyri siis tekemään kunnollinen suunnitelma ja visualisoimaan julkaisu mielessäsi jo suunnitellessasi sitä, niin saat kokonaisuudesta selkeän.

Kuvataidekasvatus

Ennakkohtehtävä: Kolmen työn kokonaisuus

1. Sisätila

2. Välitila

3. Epätila

Tarkastele kolmen työn muodostaman kokonaisuuden kautta ihmisen muuttuvaa suhdetta materiaaliseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Tulkitse annettuja otsikoita haluamallasi tavalla.

Merkitse jokaiseen tehtävään näkyvästi oma nimesi ja tehtävän numero.

Toteutustapa

Tehtävien toteutustapa on vapaa seuraavin rajoituksin:

Yksittäinen työ ei saa koostua irrallisista osista. Töissä ei saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja kuten lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.

Mahdollisten digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennuksessa ja palautuksessa huomioi seuraavat ohjeet:

Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, koulutusohjelman ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja syntymäaika sekä tikun sisältämät tehtävät numeroineen. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.

Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai PDF. Videon enimmäiskesto on 1 min ja tallennusmuoto MOV, AVI tai MPEG4. Tiedoston enimmäiskoko 500 Mt.

Arviointiperusteet

Kuvallinen ja käsitteellinen ajattelu, toteutustapojen hallinta.

Kuvataidekasvatuksen ennakkotehtävät ovat usein muista taidealojen tehtävistä hieman eroavia. Niiden tarkoituksena ei ole aina selvittää hakijan teknisiä taitoja piirtäjänä, vaan selvittää kuvallista ja käsitteellistä ajattelua. Opiskelemaan halutaan opiskelijoita, joilla on ideoita, ajatuksia ja intohimoa kuvataidetta kohtaan sekä kykyä kyseenalaistaa ja ottaa kantaa. Sen vuoksi kuvataidekasvatuksen tehtävänannot ovat usein hyvin monitulkintaisia.
Tässäkin tehtävässä jokaisen hakijan täytyy miettiä omia tapojaan käsittää tilaa: mikä tila ensinnäkin on? Onko se jotain fyysistä, abstraktia vai molempia? Millaisia tiloja on olemassa? Miten määritellä tila, jotta voi määritellä ja käsittää epätilan? Kun näiden tilojen käsitteet vielä yhdistetään muuttuvaan suhteeseen materiaaliseen ja sosiaaliseen ympäristöön, tulkinnat saattavat olla hyvinkin erilaisia. Siksi hakijan kannattaakin heittäytyä teemaan juuri sillä kulmalla, joka tuntuu itsestä parhaimmalta. Ja kannattaa muistaa, että vaikka tehtävänanto saattaa aluksi tuntua hieman etäiseltä, tärkeintä on kyetä kuvittamaan ja visualisoimaan omat ajatukset mahdollisimman hyvin. Koska tulkinnalle on annettu täysi vapaus, luovuutta saa käyttää, mutta haasteeksi saattaa tulla abstraktien asioiden ja ideoiden näkyväksi tuominen. Muista siis pohtia ideoidessasi myös sitä, miten saisit toteutettua työn kaikista selkeiten!

Muoti

1. Pinta

Luo yhdellä valitsemallasi työvälineellä A3-paperiarkille yhtä väriä käyttäen yhtenäinen pinta, joka voisi toimia inspiraationa vaatetuskankaille. Älä käytä mitään muta työvälinettä ja täytä koko paperiarkki pinnallasi.

Toteutustapa: Väritehtävä, väline vapaa, koko A3

Arvosteluperusteet: idearikkaus, työvälineen ja pinnan hyödyntäminen, sommittelu

2. Mallisto

Suunnittele 10 sadevaatteen mallisto, jossa on 5 tuotetta naisille ja 5 miehille arkikäyttöön. Kuvaa mallistosi tuotteet ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille. Käytä sadevaatteittesi kankaissa inspiraationa 1. tehtävässä luomaasi pintaa erilaisissa värityksissä.

Toteutustapa: Väline vapaa, väritehtävä, koko A2

Arvosteluperusteet: idearikkaus, mallistokokonaisuus, toimivuus

3. Ruuturaitamekko

Suunnittele ruuturaitamekko ja kuvaa se ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille.

Toteutustapa: Vesi- tai peitevärit, väritehtävä, koko A2

Arvosteluperusteet: idearikkaus, värien käyttö, maalauksellisuus

Muodin tehtäviä odotetaan joka vuosi hakijoiden keskuudessa myös suurella mielenkiinnolla. Tänä vuonna ensimmäinen tehtävä käsittelee pintaa, joka on hyvin tuttu aihe aikaisempien vuosien tehtävistä. Vaikka äkkiseltään pinnan suunnittelu tuntuisi helpolta, kannattaa ideointiin käyttää aikaa: mitä yksinkertaisempi tehtävä ja pelkistetympi tyyli, sitä helpommin moni hakija tekee hyvin samantyylisiä tuotoksia. Mieti siis mahdollisimman monipuolisesti, miten voisit hyödyntää työvälinettäsi pintaa tehdessä ja miten saisit pelkistetystä ideasta luotua oivaltavan työn.
Toisessa tehtävässä tullaan hyödyntämään ensimmäisen tehtävän pintaa. Tarkoituksena on suunnitella mallisto joka käsittelee sadevaatteita – tehtävä, joka on aikaisemminkin esiintynyt vaatetusalan pääsykokeissa. Inspiroivana lisänä on tehtävänannon ohje suunnitella mallistoon tuotteet sekä miehille että naisille. Usein kun muotialan tehtävät automaattisesti suunnitellaan naisille, ellei tehtävä ole erikseen miestenvaatteisiin keskittyvä. Tässä tehtävänannossa tulee molemmat samassa! Kannattaa myös miettiä sadevaatteita sekä muodin että käytettävyyden näkökulmasta. Sadetakilla kun on olemassa funktio, ja arviointiperusteissakin painotetaan toimivuutta, joten malliston olisi tarkoitus olla sekä idearikas että toimiva.
Kolmas tehtävä käsittelee vaatetusalan yhtä perustyötä, eli kuosien yhdistelyä ja sommittelua. Maalauksellisuutta ja värien käyttöä arvioiva raati tulee näkemään hyvin monia raitaa ja ruutua yhdistelevää mekkoa, joten pyri suunnittelemaan työ, joka erottuu joukosta. Tehtävänannossa ei ole annettu suuria rajauksia, joten muista jälleen kerran ajatella mahdollisimman monipuolisesti ja eri tavalla kuin muut hakijat, jos haluat erottua joukosta!
 
Tämän vuoden ennakkotehtäviä tarkastellessa selkeitä teemoja ovat tila ja unelmat. Molemmat näistä aiheista liittyvät hyvin vahvasti taidealoille: tila ja tilallisuus ovat monessa suhteessa tärkeitä asioita hahmottaa, mutta unelmointi ja mielikuvitus ovat bensaa luovuudelle. Pyri siis ennakkotehtäviä tehdessäsi ottamaan huomioon oikeat tekniikat, annetut ohjeet ja teknikyys, mutta muista myös unelmoida ja hullutella mielikuvituksen suhteen – usein raikkaimmat ideat, jotka on toteutettu hyvällä tekniikalla, ansaitsevat jatkopaikan pääsykokeisiin!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, yleensä jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Ennakkotehtävät 2017: Metropolia kulttuuri- ja taidealat

Myös Metropolia on julkistanut tämän vuoden ennakkotehtävät liittyen graafisen suunnittelun ja vaatetusalan opintoihin. Moni onkin odotellut etenkin sisustusarkkitehtuurin esivalintatehtäviä, sillä mietinnässä oli, jatkuuko Metropoliassa viime vuoden käytäntö: tällöin muotoilun aloille oli vain perustietolomake varsinaisten ennakkotehtävien sijasta. Selkeästi Metropolia on ollut tyytyväinen tähän tapaan, sillä myös tänä vuonna käytäntö saa jatkoa!
Listasimme alle analyysimme kuitenkin graafisen suunnittelun ja vaatetusalan perinteisimmistä ennakkotehtävistä, joissa on tänä vuonna mielenkiintoisia aiheita. Osa on hyvin perinteisiä, taidealoilla usein nähtyjä tehtävänantoja, mutta mukaan on päässyt myös raikkaita uusia teemoja, jotka ainakin me Teholla otamme innolla vastaan!

MUOTOILUN ALAT

Perustietolomake korvaa tänäkin vuonna ennakkotehtävät sisustusarkkitehtuurissa, teollisessa muotoilussa ja tekstiilisuunnittelussa. Kyseiseen hakuprosessiin Metropolia päätyi muutama vuosi sitten yksinkertaistaessaan hakuprosessia, joten hakeminen ehdottomasti kannattaa – tällä kertaa kun se ei vaadi erityistä lisätyötä perustietolomakkeen täyttämisen lisäksi!
Ennakkotehtävien puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että jokainen soveltuva hakija kutsutaan pääsykokeiden ensimmäiseen päivään. Sen aikana tullaan myös karsimaan osa hakijoista, ja jatkoon päässeet tulevat jatkamaan seuraaviin koepäiviin.
Metropolian perustietolomake julkaistaan yhteishaun alkaessa 15.3. tällä sivulla, ja se on palautettava yhdessä yhteishakulomakkeen kanssa viimeistään 5.4.2016 klo 15.00.

Graafinen suunnittelu

Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivustolla. Kerro itsestäsi ja siitä minkä vuoksi graafinen suunnittelu kiinnostaa sinua niin paljon että haluaisit siitä ammatin. Kirjoita yksi A4-arkki. Laita tekstin alkuun kasvokuva itsestäsi ja kerro kumpaan suuntautumiseen olet hakemassa – painetun vai digitaalisen median suunnitteluun.
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan täällä: (Linkki julkaistaan hakuajan alkaessa 15.3.2017)
Toteutustapa
Essee
Laajuus
Yksi A4-arkki
Arviointikriteerit
Johdonmukaisuus, kieliasu ja perustelut

Tänäkin vuonna Metropolia luottaa hyväksi havaittuun ennakkotehtävään, sillä kyseessä on useana vuonna toistunut tehtävä. Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle omalla tavallaan. Henkilökohtaisten tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin syvemmin ja saavat tietää hakijoista ja heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan kattavasti.
Henkilökohtaisen aspektin lisäksi tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan.  Tehtävässä on jo itsessään annettu ohjeeksi tutustua graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivuilta, joten tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa. Tarkoituksena on hahmottaa, millaisena hakija näkee oman roolinsa tulevaisuudessa: millaista työtä hän haluaisi tehdä, millaisia ideoita hän toisi alalle ja kuinka selkeä kuva hakijalla on tulevista työtehtävistään.
Tämän tyyppinen kysymys on graafisen alan lisäksi tyypillinen myös monilla muotoilun aloilla hakijoiden haastatteluissa. Valintakomitean näkökulmasta kiinnostavaa on se, onko hakija on perehtynyt koulutusohjelmaan ja erityisesti alaansa, ja tietääkö tämä, mitä koulutukselta ja tulevalta ammatiltaan toivoo. Saman tyyppiset asiat kiinnostavat yhtälailla haastatteluissa.
Graafisen suunnittelun ammattilaiset työskentelevät kuvien lisäksi usein myös tekstien parissa, ja tämä ennakkotehtävä testaa hakijan valmiuksia kirjallisella puolella. Kirjoitustehtävää tehdessä kannattaa siis kiinnittää huomiota tekstin sisällön lisäksi myös sen rakenteeseen.

Tehtävä 2: Euroopan hullu vuosi 2017
Vuotta 1848 kutsutaan Euroopan hulluksi vuodeksi ajan tapahtumien vuoksi. Vuonna 2017 on nähtävissä myös monenlaisia vahvoja ilmiöitä ja meneillään olevia mullistuksia. Tee juliste aiheesta Euroopan hullu vuosi 2017.
Toteutustapa
A3-paperi, pystysuuntainen.
Juliste on värillinen ja siinä on teksti: Euroopan hullu vuosi 2017.
Tekniikka on muuten vapaa, mutta valokuvaa ei saa käyttää.
Laajuus
Yksi A3-paperi
Arviointikriteerit
Idea ja idean välittyminen, sommittelu, värien käyttö, typografia, tekniikan hallinta

Ennakkotehtävät sekä pääsykoetehtävät liittyvät usein hyvinkin ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin. Tänä vuonna Metropolia tarttuu ajankohtaisuuteen Euroopan hullun vuoden kautta, joka voi tarkoittaa melkein mitä vain: miten kukakin määrittelee Euroopan hullun vuoden? Tämän tyylinen tehtävä testaa myös hyvin, seuraako hakija aikaansa, osaako hän lukea ilmiöitä ja trendejä ja miten hän kuvaa ne visuaalisesti. Tehtävässä kannattaa myös muistaa julisteeseen annetut ohjeet tekstistä sekä valokuvan jättämisestä pois työstä!

Tehtävä 3: Muraalin eli seinämaalauksen teko
Tee kuvasarja, jossa kuvataan muraalin tekemistä. Eli miten maalaus saadaan seinälle ja miltä lopputulos näyttää.
Toteutustapa
Työ on värillinen.
A3-paperi.
Tutustu aiheeseen.
Tekniikka on muuten vapaa, mutta valokuvaa ei saa käyttää.
Laajuus
Yksi A3-paperi
Arviointikriteerit
Havainnollisuus, sarjallisuus, oivaltaminen. Sommittelu. Käytetyn tekniikan hallinta.

Metropolian antama ennakkotehtävä liittyen muraaliin on ehdottomasti viime vuosien mielenkiintoisimpia tehtävänantoja! Tämän tyylisiä tehtäviä ei ole usein näkynyt ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa, joten tässä on todellakin mahdollisuus erottautua ja tehdä jotain uutta! Erityisesti tehtävään yhdistetty kuvasarja, joka ei kuvaakaan esimerkiksi samaa aihetta kolmesta eri kulmasta, vaan keskittyy kuvasarjana kuvaamaan aikajanaa, on kutkuttava idea. Tässä työssä arviointikriteerinä oleva oivaltaminen on tärkeässä roolissa: keksiikö hakija oivallisen keinon esittää kuvasarjansa niin, että se kuvastaa muraalin tekemistä havainnollisesti ja sarjallisesti, mutta myös mielikuvituksellisesti ja luovasti.

Vaatetusala

Tehtävä 1

Tulkitse oheista piirrosta. Leikkaa mustasta kartongista kankaan kappaleet, joilla kuvittelet saatavan aikaan toimivan vaatteen muodot.

Liimaa leikkaamasi kartongin kappaleet A3-paperille vaakasuuntaan.

Kyseisen tyylinen tehtävä on hyvin perinteinen vaatetusalan ennakkotehtävissä tai pääsykokeissa. Erilaisten kuvien, kaavojen ja mallien avulla selvitetään, miten hakija ymmärtää vaatteiden muotoja ja muotoutumista: millaisista kappaleista vaate muodostuu? Hahmotuskyky ja kolmiulotteisten muotojen ymmärtäminen myös kaksiulotteisena sekä toisin päin on avain tässä tehtävässä onnistumiseen!

Tehtävä 2
Suunnittele vaatteet vanhemmalle huskysafari-yrittäjäpariskunnalle. He ottavat nämä vaatteet päällänsä vastaan turisteja ja vievät heidät koiravaljakolla lumiseen Lappiin. Kuvaa pariskunta ulkona luonnossa.
Tee työt koossa A3 vaakasuuntaan, värillisenä peite- tai vesiväreillä (papereita voi olla useampia). Liitä mukaan selkeät, mustavalkoiset tasokuvat vaatteiden malleista (edestä ja takaa) sekä mahdolliset materiaalinäytteet.

Tehtävänantoon liittyvän Lappi-teeman perusteella olisi voinut ajatella ennakkotehtävän liittyvän Lapin yliopistoon, mutta ihanan virkistävää nähdä myös pohjoisen teemaa Metropolian tehtävissä!  Vaikka tehtävä ensialkuun vaikuttaa hyvinkin helpolta, sisältää se silti monia pohtimisen arvoisia kohtia: toteuttaako hakija tehtävässä kaikista stereotypisimmän idean, joka pälkähtää usein samanlaisena monien hakijoiden päähän, vai keksiikö hän luovemman ja erottuvamman idean? Irrottelu perinteisestä saattaa myös toimia, kunhan muistaa miettiä tehtävän ohjeita: jos pariskunta käyttää vaatteita myös koiravaljakkoajeluilla, niiden tulee mielenkiintoisen ulkonäön lisäksi olla myös toimivia arkipäivän työssä.

Tehtävä 3
Piirrä ja maalaa työtiimisi tulevaisuuden työtehtävissä.
Tee työ koossa A3 vaakasuuntaan, värillisenä peite- tai vesiväreillä.

Tehtävän 3 tyyppinen idea toistuu vuosittain eri osastoilla ja hakukohteissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisena hakija näkee itsensä vaatetusalan ammattilaisena ja millaisia tulevaisuuden haaveita häneltä löytyy. Tässä tehtävässä ei myöskään keskitytä pelkästään oman itsensä esittämiseen, vaan kuvaan tulee koko työtiimi: hakijan tulee siis miettiä, millaisten ihmisten ja millaisten ammattilaisten kanssa hän työtänsä tulevaisuudessa tekee.
Kokonaisuudessaan Metropolian vuoden 2017 ennakkotehtävät olivat yhdistelmä perinteisiä ennakkotehtävien teemoja yhdistettynä uudempiin ja vähän harvinaisempiin ideoihin. Hakijoilla on varmasti tehtävää esivalintatehtäviä tehdessä, mutta kova työ palkitaan: ne hakijoista, jotka jaksavat nähdä vaivaa miettiäkseen, suunnitellaakseen ja toteuttaakseen työt mahdollisimman hyvin, palkitaan usein pääsykoekutsulla!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, usein jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!


 

Ennakkotehtävät 2017: Lapin yliopisto, taide ja muotoilu

Suomessa taidealojen koulutus ei ole keskittynyt pelkästään Etelä-Suomeen, vaan hieman pohjoisemmastakin löytyy laadukasta taidealojen koulutusta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on panostanut taiteiden ja tieteiden yhdistämiseen, joten sitä kutsutaankin taideyliopistoksi tiedeyliopiston sisällä. Lapin arktisessa ympäristössä toimiva yliopisto saattaa joskus unohtua taidealojen opiskelupaikkoja miettiessä, mutta tällä pohjoisen luovalla yhteisöllä on tärkeä rooli taideteollisen alan kouluttajana: kolmannes Suomen taideteollisen alan korkeakoulutetuista onkin Lapin taiteiden tiedekunnan kasvatteja!
Monelle Lapin yliopistoon hakeminen on jo alusta asti itsestäänselvyys muiden taidekorkeakoulujen ohella, mutta monen mahdollista opiskelupaikkaa miettivän kannattaa ehdottomasti kurkistaa myös nämä pohjoisen tarjoamat mahdollisuudet. Jos esimerkiksi graafinen suunnittelu tai kuvataidekasvatus kiinnostavat, tarjoaa Rovaniemi näihin hieman erilaiset puitteet kuin Helsinki!
Lapin yliopiston julkistaessa ennakkotehtävänsä myös me Teholla lähdimme analysoimaan tämän vuoden tehtäviä. Rovaniemellä kuvataidekasvatuksen ja graafisen suunnittelun osalta yliopisto julkistaa perinteiset ennakkotehtävät, joiden perusteella karsitaan varsinaisiin valintakokeisiin kutsuttavat hakijat. Teollisen muotoilun, tekstiili- ja vaatetusalan (joka sisältää sisustus- ja tekstiilimuotoilun sekä vaatetussuunnittelun) sekä audiovisuaalisen mediakulttuurin osalta taas valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ilman ennakkokarsintaa. Hakukirjeessä on kuitenkin mukana ohjeet valintakokeeseen mukana tuotavasta ennakkoon valmistellusta tehtävästä, joka on osa valintakoetta. Tästä syystä keskitymme tässä analyysissä tutkimaan etukäteen karsivia ennakkotehtäviä, eli kuvataidekasvatuksen sekä graafisen suunnittelun esivalintatehtäviä.

Graafinen suunnittelu

Ennakkotehtävä 1
Suunnittele juliste Arktinen talvipuutarha 2018 -tapahtumaan, joka järjestetään Napapiirillä ensi talvena. Tapahtumassa on esteettisesti esillä erilaisia kasveja sekä lumi- ja jääveistoksia.
Tee leikaten ja/tai repien ja liimaten erilaisista papereista (lehdet, väripaperit, kirjansivut jne,) kollaasitekniikalla juliste. Julisteen teksti: Arktinen talvipuutarha 2018
Suoritustapa: Toteuta juliste A3-arkille (pysty). Toteuta koko juliste käsin.
Arviointiperusteet: Visuaalinen tehokkuus, teeman visualisointi, sommittelu.

Tänä vuonna graafisen suunnittelun ensimmäinen ennakkotehtävä on hyvin samankaltainen kuin edeltävänäkin vuonna. Lapin yliopistossa ennakkotehtävät liittyvät usein Lapin alueeseen, eli niissä on jonkinlainen alueellinen kulma, joka on nähtävissä tänäkin vuonna. Erityistä innostusta Tehon suunnassa aiheutti kollaasitekniikka, joka on hyvin monipuolinen ja paljon mahdollisuuksia antava tekniikka. Toteutustapa on siis hyvin laaja, vaikka aluksi kollaasi saattaisikin kuulostaa hyvin rajatulta tekniikalta. Hakijan kannattaa siis ehdottomasti antaa luovuutensa ja mielikuvituksensa kukkia talvipuutarhaisen teeman parissa!

Ennakkotehtävä 2
Toteuta runokirjan kansikuva kirjassa esiintyvän runon perusteella.
Suoritustapa: Käsin A3-arkille, piirtäen ja maalaten, välineinä vesivärit ja lyijykynä. Toteuta pelkkä kuvitus, ilman kannen tekstejä.
Arviointiperusteet: Värien käyttö, sommittelu ja visualisointitaidot. Tekstin merkitysten löytäminen ja visuaalinen tulkinta.
Minä kuljen elämääni
kuin pälvivää merta ylittäisin, tiiran lailla,
liitäen, lekutellen, välillä syöksyen märkiin huoneisiin,
siihenkin, jossa lakanat aalloiksi, ja rakkaus, eräs.
Ja silti: jokainen saalis, jokainen hopeakylkinen
on peilinsirpale, särkipeili,
sokea kaistale kasvoistani,
muistoistani vain, silti liian vähän.
Eikä yksikään muisto
ole muuta kuin värähdys sisälläni,
kaiku vieraasta maasta,
haiku jota omakseni kutsun.
Ja se kammiossani asuva lapsi
pulssiani ahnaasti imevä
on vain hämärän värähdys lepikossa,
kipeä, loputon kaipuu alituisen rannalla.
Yhtä rakas, yhtä vieras kuin se mikä tulee,
yhtä vieras kuin kuolema, yhtä lailla läsnä.
Niin kuin valo karkaavissa lakanoissa,
jotka avautuivat pilviksi vuoteemme ylle.
Tänään en tunne sanojani, en säkeitä,
joita kirjoitan, en tuulen kuvaa siivissäni.
Huomenna rakastan, kuollut runoni,
pois mennyt läsnä oleva.
Tomi Kontio. Kokoelmasta Taivaan latvassa, 1998.

Tehtävä 2 on tänä vuonna perinteinen arkkityyppi graafisen suunnittelun tehtävästä. Levyn kansi tai kirjan kansi ovat usein graafisen suunnittelun ennakkotehtävissä tai pääsykoetehtävissä käytettyjä aiheita, jotka toistuvat eri vuosina. Ne ovat täysin omaa kategoriaansa graafisen suunnittelun tontilla, joten ne antavat myös paljon mahdollisuuksia toteuttaa omaa visiotaan luovasti. Siksi aihetta kannattaa miettiä myös räväkästi ja rajoja rikkovasti, mutta muistaa annetut ohjeet: esimerkiksi kannen toteutus pelkästään kuvituksena, ilman kannen tekstejä.

Ennakkotehtävä 3
Opasta kielitaidotonta maahanmuuttajaa kolmen pelkistetyn, kaksivärisen opastekuvan sarjalla saunomiseen olettaen, ettei hän ole koskaan nähnyt kyseistä toimintaa. Toteutetaan mustalla ja valkoisella, tasaisin väripinnoin.
Suoritustapa: Esitä opastekuvat vaakamuotoisella A3-arkilla vierekkäin. Toteuta kuvat ilman tekstejä. Käytä tasaisia väripintoja haluamillasi välineillä toteuttaen (käsin tai tietokoneella).
Arviointiperusteet: Pelkistäminen, visuaalinen informatiivisuus, sarjamaisuus ja kerronta, sommittelu ja ilmaisutaito.

Myös tehtävän 3 aihe toistuu usein graafisen suunnittelun kokeissa. Samaa tyyliä on ollut myös arkkitehtuurin sekä muotoilun kokeissa, joten tämän tyyliset tehtävät ovat hyvin yleisiä taidealoilla. Vaikka luovuus, mielikuvituksellisuus ja monipuolisuus ovat usein taideaineissa tärkeitä, yksi tärkeimpiä oppeja on myös pelkistys: se, miten jokin asia voidaan esittää hyvinkin selkeästi, kauniisti ja pelkistetysti. Tätä asiaa voidaan hyvin testata näiden pelkistettyjen opastekuvien avulla. Näinkin pelkistetyssä tehtävässä tulee kuitenkin muistaa kaksi asiaa: less is more & think outside the box. Koska saunomiseen liittyy vain rajallinen määrä asioita, pelkona on, että jokaisen hakijan tehtävät muistuttavat toisiaan. Muista siis luovuuteen yhdistetty pelkistys!

Kuvataidekasvatus

Ennakkotehtävä 1
Määritelmä: Esineet tai laitteet voivat toimia yhteyksien luomiseen: yhteyksien pitoon ystävien kanssa, yhteyden pitoon ajankohtaisiin tapahtumiin ja yhteiskuntaan tai muodostamaan yhteyksiä vielä tuntemattomiin ihmisiin, aiheisiin ja paikkoihin. Esineet kantavat mukanaan myös merkityksiä ja muistoja, jotka yhdistävät meitä historiaan, omaan kulttuuriin ja aikaan. Esineet kertovat keitä me olemme – yhdistävät meidät identiteetteihimme.
Toteutus: Valitse kolme esinettä, jotka rakentavat, pitävät yllä ja luovat yhteyksiä elä- mässäsi. Sijoita esineet tilaan ja asettele ne suhteessa toisiinsa. Tee asetelmasta piirros.
Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, lyijykynät ja/tai mustat tussit oman valintasi mukaan.
Arviointiperusteet: Muodon, valon, materiaalin ja tilan kuvaaminen.

Kuvataidekasvatuksen ennakkotehtävät eroavat muista taidealojen ennakkotehtävistä kaikista eniten. Se, mikä eri taidealojen ennakkotehtäviä ja pääsykokeita kuitenkin yhdistää tässäkin tapauksessa, on aiheiden ajankohtaisuus. Tehtävässä annettu aihe yhteyksistä on hyvinkin ajankohtainen ja monitahoinen aihe. Siksi se testaa myös hakijoiden luovuutta, ajankohtaisten asioiden käsittelytaitoa ja ideointitaitoa. Tällaiset tehtävät, jotka periaatteessa vaikuttavat helpoilta, mutta tarkemmalla tarkastelulla saattavat osoittautua paljon moniulotteisimmiksi kuin olisi ajatellut, ovat usein niitä mielenkiintoisimpia. Näissä tehtävissä on myös suuri klisee vaara: moni saattaa toteuttaa ensimmäisen saamansa idean, jolloin erottautuminen muiden samanlaisten ideoiden joukosta on vaikeaa. Siksi aihetta kannattaakin tarkastella moniulotteisesti, ennen kuin alkaa työstämään tehtävää.

Ennakkotehtävä 2
Määritelmä: “Yhteys” on terminä hyvin monimerkityksinen. Sillä voidaan ymmärtää eri tahojen liittymistä toisiinsa tai niitä yhdistävien tekijöiden olemassaoloa.
Yhteys
1. toisiinsa yhdistyneenä, kosketuksissa, liittyneenä, kytkeytyneenä olo, kontakti; vuorovaikutus, kanssakäyminen.
2. eri paikkojen välisistä kulkumahdollisuuksista, teistä ym. kulkuväylistä, joukkoliikennevälineiden kulkuvuoroista.
3. asioiden, ilmiöiden tai tapahtumien yhteenkuuluvuus, riippuvuus- tai syy- seuraus – suhde.
4. kokonaisuus johon jokin asia tai osa kuuluu.
(Lähde: Kielitoimiston sanakirja. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi )
Tee juliste, jonka aiheena on “yhteys”. Julisteella tarkoitetaan viestinnän välinettä, jota käytetään jonkin asian julkituomiseen tai mainostamiseen ja sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota.
Toteutus: Julisteessa tulee olla omaa piirrosta tai maalausta, mediakuvia jostain ajankohtaisesta aiheesta (lehtileike tai tuloste digitaalisesta mediasta, käytä enintään 2 kuvaa) sekä tekstiä enintään 10 sanaa.
Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, piirtimet ja/tai maalausvälineet, median kuvat
Arviointiperusteet: Aiheen käsittely, viestin välittyminen, visuaalinen kiinnostavuus ja kokonaissommittelu.

Tehtävä 2 liittyy omalta osaltaan myös tehtävän 1 aiheeseen yhteyksien muodossa. Yhteyksille annetaan monia merkityksiä, joita hakijan tulee pohtia monipuolisesti, laaja-alaisesti sekä useammalla tasolla. Kuten edellisessäkin tehtävässä, myös tässä on vaara sortua helposti kliseisyyteen ja ensimmäiseen saamaansa ideaan. Tehtävää tehdessä kannattaa myös muistaa tarkasti annetut ohjeet: enintään 2 mediakuvaa ja tekstiä enintään 10 sanaa. Moni nimittäin saattaa innostuessaan unohtaa annetut raamit, jolloin hyvälläkin idealla varustettu työ saattaa pärjätä sen vuoksi huonosti esivalintaraadin arvioinnissa.
Tiivistettynä Lapin yliopiston ennakkotehtävät ovat tänä vuonna erittäin mielekiintoiset ja ajankohtaisiin sekä paikallisiin teemoihin tarttuvat. Ne myös antavat helpon tien sortua liian itsestään selviin ratkaisuihin, mutta antavat luoville ja mielikuvituksellisille henkilöille mahdollisuuden irrotella ja ottaa aiheista kaikki irti!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, usein jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!


 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!Ennakkotehtävät 2017: Lahden Muotoiluinstituutti

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin valintaopas sekä esivalintatehtävät julkaistiin viime viikolla pääsykoekevään alkajaisiksi. Moni olikin jo odottanut kuumeisesti, millaiset ennakkotehtävät Muotoiluinstituutti tänä vuonna hakijoilleen tarjoaa: viime vuoden uutuuksiin kun kuului portfoliomuotoinen esivalintatehtävä muotoilun puolelle.
Viime keväänä me Tehon puolelta annoimme kiitosta tästä uudistuksesta, sillä se helpotti erityisesti ulkomaille haikailevien työtaakkaa – nimittäin moneen ulkomaiseen taideyliopistoon haetaan pelkästään portfoliolla ilman pääsykokeita, ja Lahti otti portfoliomuotoisen tehtävän kautta osaa tähän kansainväliseen trendiin. Näin hakijat pystyivät helposti hakemaan melkeinpä samalla portfoliolla sekä Suomeen että ulkomaille – napaten kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Selkeästi Muotsikka piti viime vuotista malliaan toimivana, sillä portfoliomuotoiset ennakkotehtävät saavat jatkoa tänäkin vuonna!
Nyt kun Lahden esivalintatehtävät on julkaistu, päätimme ottaa ne meillä Teho-Opistolla hieman lähempään tarkasteluun ja analyysiin. Jos siis sinua kiinnostaa, millaisia asioita esivalintatehtävissä saatetaan pyrkiä testaamaan ja miten lähteä rakentamaan omia ennakkotehtäviä, kurkista ensin tästä pääopettajamme Sini Koiviston mietteet!

MUOTOILUN ALAT

(Teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, korumuotoilu, kalustemuotoilu, ajoneuvomuotoilu, vaate- ja asustesuunnitteluun, pakkaus- ja brändimuotoilu)

Portfolio (Työnäytekansio)
Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla.
Töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.
Huom! Ei videoita, tallenteita tai linkkejä.
Portfolion maksimikoko voi olla A3 ja siinä tulee olla  4–10 sivua.
Portfolion ensimmäisellä aukeamalla tulee olla motivaatiokirje.
Motivaatiokirjeen pituus voi olla maksimissaan A4-liuskan pituinen teksti.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

 • Kerro itsestäsi lyhyesti.
 • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
 • Mitä sinä osaat?
 • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
 • Miksi erityisesti haet Muotoiluinstituuttiin?
 • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
 • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kannessa.
Nido kaikki portfolion sivut yhteen haluamallasi tavalla.
Portfolio ja motivaatiokirje arvioidaan, mutta ei pisteytetä. Arviointiperusteena on soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky, näytetyöt sekä portfoliokokonaisuuden hallinta.

Kuten aikaisemmin kirjoitimme, hyväksi havaittu portfoliomalli on valikoitunut tänäkin vuonna muotoilun puolen esivalintatehtäväksi. Hyvin rakennetulla portfoliolla hakijalla on mahdollisuus näyttää raadille juuri niitä osa-alueita, joissa omasta mielestään ehdottomasti loistaa. Samalla hakijan on myös helppo antaa monipuolinen katsaus osaamiseensa rakentamalla työnäytekansion keskenään erityylisistä tuotoksista.
Portfoliota rakentaessa kannattaa ehdottomasti muistaa kokonaiskuva, joka portfoliosta välittyy. Vaikka omasta mielestäsi sinun kannattaisi laittaa työhön vain kaikista parhaat tuotoksesi, mutta jos ne kaikki ovat hyvin samanlaisia, ei osaamisestasi saada tarpeeksi laajaa kuvaa. Sen vuoksi on hyvä, jos joku ulkopuolinen taho, joka esimerkiksi tietää taidealasta tai ennakkotehtävistä, katsoo kokonaisuutta kanssasi.
Portfolioon tulee myös liittää mukaan motivaatiokirje, jonka kirjoittamiseen kannattaa myös käyttää huolellisesti aikaa. Sen tavoiteena on selvittää, kuinka hyvin hakija tuntee hakemaansa alaa, hänen sisäistä motivaatiotaan sekä kykyä kuvitella työskentelevänsä hakemallaan alalla. Portfolio ja motivaatiokirje muodostavat näin moniuloitteisen kokonaisuuden, jossa tarkastellaan hakijan teknistä osaamista, ideointia ja luovuutta sekä motivaatiota opiskelua ja hakemaansa alaa kohtaan.
Jos tarpeeksi monipuolisen, laadukkaan ja erottuvan portfolion kasaaminen tuntuu haastavalta, meillä Teholla on tarjota apua myös siihen. Olemme auttaneet jo pitkään ulkomaisiin taideyliopistoihin hakevia portfolioidensa kokoamisessa, ja osoituksena huolellisesta työstä 100% valmennuskursseillamme portfolion koonneista ja ulkomaille hakeneista on päässyt sisään johonkin hakemistaan yliopistoista! Esimerkiksi Midi-kurssillamme saat tehtyä vakuuttavan portfolion ammattilaisten ohjauksessa, kun toteutat viikoittaiset kurssitehtävät huolella. Kurssilla tehtävät työt ovat portfolion sisältöä ja rakennetta ajatellen kiinnostavaa materiaalia, sillä ne ovat harkitusti rakennettuja, kiinnostavia suunnittelutehtäviä. Kurssityöt käydään läpi ammattilaisten eli opettajiemme kanssa ja pääset valitsemaan niistä parhaan otoksen kertomaan omista taidoista, tekniikoista ja tärkeimpänä luovuudesta ja ideointikyvystä.

Visuaalinen viestintä – Graafinen suunnittelu

1. Nationalismi
Tee kolmen ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.
Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

Usein pääsykokeissa ja ennakkotehtävissä painotetaan paljon ajankohtaisuutta. Ympäröivän maailman hahmottaminen, ilmiöiden huomiointi ja niistä inspiroituminen ovat taidealalla tärkeitä ominaisuuksia. Vaikka tässäkin tehtävässä hyvä tekniikka on tärkeässä roolissa, vielä suuremmassa roolissa on työn idea ja omaperäisyys. Mitä fiksumman tavan ottaa kantaa kuumiin aiheisiin keksit, sen paremmin erotut muiden hakijoiden joukosta. Liian ilmiselvä idea ei myöskään usein erotu, koska monet valitsevat helposti ensimmäisenä mieleen tulevien ideoiden joukosta. Joten mitä vähemmän ilmiselvä, mutta silti hyvinkin ajankohtainen teema aiheeksesi valikoituu, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on erottua!

2Omat työt
Esittele kymmenen omaa työtäsi.
Toteutus: Tee kymmenestä tekemästäsi työstä maksimissaan A4-kokoinen portfolio tulostaen tai itse rakentaen. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta. Älä liitä portfolioon alkuperäisiä töitäsi. Valokuvaa, skannaa tai kopioi alkuperäinen työsi ja liittää se sitten portfolioosi. Sivumäärä ja rakenne ovat vapaasti valittavissasi. Sisältö pitää kuitenkin olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä, joten älä liitä portfolioon esim. DVD-levyä tai online portfoliosi osoitetta.
Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

Portfoliomallinen ennakkotehtävä on sisällytetty myös visuaalisen viestinnän puolelle. Tämä tarkoittaa samalla myös melkoisen suurta työmäärää graafisen suunnittelun opinnoista haaveileville: ennakkotehtävät kun sisältävät sekä portfolion että kolme muutakin työtä!
Portfolioon pätee samantyyliset lainalaisuudet kuin muotoilun puolen portfolioonkin. Tarkoituksena on porfolion avulla saada mahdollisimman laaja kuva osaamisestasi ja luovuudestasi, joten muista valita porfolioon tarpeeksi monipuolisia töitä! Usein portfoliota kannattaa myös tarkastella jonkun ulkopuolisen kanssa, sillä toinen ihminen näkee luomasi työt eri tavalla objektiivisena kokonaisuutena, kuin mitä itse.

3. Suomi 100 vuotta
Suunnittele tapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:

     Suomi 100 vuotta
     Vaihtoehtobileet oman elämänsä sankareille
     Olavinlinnassa 6.12.2017

Voit lisätä tekstielementtejä tarpeesi mukaan selittämään tapahtuman luonnetta ja mahdollisia esiintyjiä.

Toteutus: Värillinen, A3-paperille, muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus), omaperäisyys.

Julistetehtävät ovat hyvin perinteisiä graafisen suunnittelun ennakkotehtäviä, samoin erilaisiin tapahtumiin liittyvät tehtävänannot. Jo viime vuonna oli odotettavissa, että tänä vuonna esivalintatehtävissä tulee myös näkymään Suomi 100 vuotta -juhlavuosi, kuten tästä tehtävästä huomataan. Toteutustapa on tänäkin vuonna erittäin vapaa, joka antaa luovuudelle ja ideoinnille todella paljon liikkumavaraa! Tärkeää on kuitenkin muistaa julisteen perimmäinen tehtävä: viestiä ja informoida jostain tapahtumasta, joten luovan toteutuksen lisäksi kannattaa panostaa sommitteluun ja julistesuunnittelun hyviksi havaittuihin kikkoihin.

4. ”Minä ja tulevaisuuden toivetyöpaikkani”
Kuvaa itsesi tulevaisuuden toivetyöpaikassasi tekemässä jotain sellaista mistä olet aina haaveillut.
Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Koko vapaa, maksimikoko A3.
Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.

Lähes jokaisena vuonna yhden tai useamman koulun esivalintatehtävissä pyydetään toteuttamaan jokin tulevaisuuden visio. Samantyylisiä tehtäviä hieman eri aiheilla ja ideoilla on ennakkotehtävissä ollut siis aikaisemminkin.
Tämän tyylisissä tehtävissä testataan yleensä useampia erilaisia asioita: esimerkiksi sitä, miten hyvin tunnet alan, jota olet hakemassa. Osaatko miettiä, millaisia työtehtäviä kyseisellä alalla on ja oletko miettinyt, millaisten työtehtävien parissa juuri sinä haluaisit kyseisellä alalla työskennellä. Graafisen suunnittelun puolella tulevaisuuden toivetyöpaikka ei välttämättä tarkoita pelkästään konkreettista ympäristöä jossa työskentelet, vaan työtehtäviesi sisältöä, tekniikoita ja välineitä joilla teet töitä yms. Kannattaa myös miettiä tulevaisuudessa tapahtumaa kehitystä – ovatko esimerkiksi tietokoneet tai muut graafisen suunnittelijan työvälineet edelleen samanlaisia, kuin nykypäivänä? Tehtävässä korostuu kykysi visualisoida ajatuksiasi, toimia eräänlaisena visionäärinä ja kertoa kuvasi avulla omista unelmistasi ja visionäärisyydestäsi.
Iskikö ennakkotehtäväpaniikki? Ei hätää, voit vielä hypätä mukaan viimeisten joukossa tammikuun lopussa alkaneelle kevätlukukauden mittaiselle Midi-kurssillemme. Ilmoittaudu mukaan Midille tai muille kursseillemme saman tien, sillä luvassa on kevät täynnä innostumista, oppimista ja onnistumista! Jos koko kevään mittainen kurssi ei sovi aikatauluihisi, kurkista meidän ennakkotehtäviin erikoistunut Ennakko-kurssi tai muut lyhyemmät intensiivikurssimme.
Tsemppiä pääsykokekevääseen ja ennakkotehtäviin!
Kuva: Lahden Muotoiluinstittuutti / Tarmo Valmela


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!Taidealojen ja arkkitehtuurin ennakkotehtävät 2017

Ennakkotehtävät 2017

On taas aika jokavuotisen pääsykoekevään lähtölaukauksen – nimittäin taidealojen ja arkkitehtuurin ennakkotehtävät on suurimmaksi osaksi julkaistu!

Ensimmäiset ennakkotehtävät, eli toiselta nimeltään esivalintatehtävät, julkaistiin tammi–helmikuun taitteessa Lahden muotoiluinstituutin hakukohteisiin sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Vihdoin ja viimein saapui myös monien odottama päivä, joka toi mukanaan arkkitehtuurin esivalintatehtävät. Arkkitehtuurin ennakkotehtävät ovat perinteisesti samat kaikkiin kolmeen arkkitehtuuria opettavaan yliopistoon, joten päätitpä hakea Aaltoon, Oulun yliopistoon tai Tampereen teknilliseen, ennakkotehtävät ovat samat kaikkialle.

Muutamia ennakkotehtävien julkistuksia joutuu vielä hetkisen odottamaan: esimerkiksi Metropolia julkaisee ennakkotehtävänsä 15.2. sekä taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon osalta Aalto-yliopisto julkaisee ennakkotehtävät 15.3.

Ennakkohtehtävien palautuspäivämäärät vaihtelevat koulujen mukaan, mutta ajoittuvat välille 5.4.–20.4.2017. Itse hakuaika valtakunnallisessa yhteishaussa alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo 15.

Jos arkkitehtuuri ja taidealat ovat kevään hakukohteinasi, kokosimme sinua varten yhteen ja samaan paikkaan tiedot ennakkotehtävistä sekä palautusten päivämääristä. Tulemme myös julkaisemaan Teho-Opiston opettajien analyysit esivalintatehtävistä ja lisäämme ne aina julkaisun jälkeen tähän listaan! Saattaa olla, että opettajiemme kommentit ennakkotehtävistä tuovat ajatteluusi uuden kulman tai saat paremmin kiinni siitä, miten voisit erottautua tuotoksillasi muiden hakijoiden joukosta!

ARKKITEHTUURI- JA TAIDEALOJEN ENNAKKOTEHTÄVIEN AIKATAULU KEVÄT 2017

Arkkitehtuurin yhteisvalinta (Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto)

Lahden muotoiluinstituutti

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Metropolia

Aalto-yliopisto, Taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinto

Kirjoitamme blogiimme kevään aikana useampia postauksia ennakkotehtäviin sekä pääsykokeisiin liittyen, joten kannattaa pysyä linjoilla! Muistathan, että meillä Teholla on myös tarjota heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen tehokas Ennakko-kurssi, jossa keskitytään esivalintatehtävien hyväksytyn suorittamisen kannalta keskeisiin taitoihin, tekniikoihin ja sisältöihin. Jos ennakkotehtävien lisäksi sinua kiinnostaisi kokonaisvaltaisempi valmistautuminen pääsykoekevääseen, kurkista myös muut tarjolla olevat kurssimme!

Nyt kun lähtölaukaus pääsykoekevääseen on annettu, toivotamme Tehon porukalla rutkasti onnea ja inspiraatiota pääsykoerumbaan!


Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Aalto Arts ennakkotehtävät julkaistu

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Ennakkotehtävät Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun hakukohteisiin julkaistiin tänään – tämä tarkoittaa, että kaikki korkeakoulujen ja yliopistojen ennakkotehtävät arkkitehtuurin, taiteiden ja muotoilun aloille on nyt julki ja yhteishaku voi alkaa!
Tässä vielä viimeiset arviomme tämän kevään ennakoista. Nämä luettuasi olet ready to rock, eli ei muuta kuin pistäkäähän parastanne nyt, niin ovet valintakokeisiin aukeavat varmasti!
Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Kuvataidekasvatus

Tee jokaisesta alla annetusta otsikosta visuaalinen esitys.
1. Näen mitä haluan
2. Haluan mitä näen
3. En halua nähdä
Toteutustapa:
Tehtävien toteutustapa on vapaa seuraavin rajoituksin:
Yksittäinen työ ei saa koostua irrallisista osista. Tehtävissä ei saa käyttää kehyksiä eikä niissä saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja, esim. lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.
Merkitse jokaiseen tehtävään näkyvästi oma nimesi ja tehtävän numero.
Mahdollisten digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennuksessa ja palautuksessa huomioi seuraavat ohjeet:
Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai PDF. Videon enimmäiskesto on 1 min ja tallennusmuoto MOV, AVI tai MPEG4. Tiedoston enimmäiskoko 500 Mt.
Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, koulutusohjelman ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja syntymäaika sekä tikun sisältämät tehtävät numeroineen. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.
Arviointiperusteet:
Kuvallinen ja käsitteellinen ajattelu, toteutustavan hallinta.
Kuvataidekasvatuksen ennakot ovat kuten useana aiempana vuonna, kolmen tehtävän kokonaisuus. Aihe on usein yhteiskunnallinen ja/tai kantaaottava, sekä monenlaista tulkintaa mahdollistava kokonaisuus.
Nyt tehtävänannot ovat jälleen kolmen työn sarja, mutta aiheet ovat abstraktimpia, mikä jättää vielä enemmän tilaa omalle tulkinnalle. Teknisesti taitava toteutus on aina plussaa, mutta näkisin että pääpaino tässä tulee omalle näkökulmalle, omalle mielipiteelle ja aiheen valinnalle ja sen käsittelylle. Kiinnostava ja omakohtainan, mahdollisesti ajankohtainen ideasisältö ja sen kautta rakennettu oivaltava kokonaisuus kantaa varmasti pitkälle.
Kannattaa ehdottomasti miettiä aiheen valintaa ja kokonaisuuden rakentamista ja omaa näkökulmaa tarkkaan.
Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Muotoilu

Muotoilussa tehtäviä on tällä kertaa neljä. Kokonaisuus muodostuu tapahtumaa kuvaavasta kuvasarjasta, esineen, tällä kertaa asusteen suunnittelusta ja erikoisen tilan kuvauksesta, sekä motivaatiokirjeestä.
Tehtävä 1. Eläimen ruokinta
Esitä 3-5 kuvalla lemmikki-, koti- tai villieläimen ruokinta.
Toteutustapa:
Piirrä kuvasarja lyijykynällä A3 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero taustapuolelle.
Arviointiperusteet:
Piirustustaito, kuvauksen selkeys, kertovuus, sommittelu.
Tässä tehtävässä kuvataan kuvasarjalla eläimen ruokinta. Oma tulkinta ja tapahtuman selkeys ja pelkistys kuviksi asettuvat olennaiseen asemaan tässä tehtävässä. Mikä eläin on kyseessä ja miten ihmeessä tätä eläintä ruokitaan. Kannattaa taas harkita tarkkaan tehtävän sisältöä ja siihen mahdollisesti sisältyvää muotoilua ja tapahtumapaikkaa.
Tehtävä 2. Ajattelevat kädet
Muotoilun kentällä ajatellaan, että käsillä tekeminen on yksi ajattelun muoto. Suunnittele ja toteuta kolmiulotteinen, käteesi sopiva käsine.
Toteutustapa:
Toteuta käsine tavallisesta valkoisesta 80 g/m2 kopiopaperista. Kirjoita käsineeseen nimesi ja tehtävän numero.
Arviointiperusteet:
Materiaalin käsittely, kekseliäisyys, käsineen rakenne.
Tässä on kyseessä usein toistuva esineen/asusteen muotoilutehtävä, mutta tällä kertaa kivan monitulkintaisena. Tehtävänanto johdattelee muotoiluajatteluun käsin tekemisen kautta. Tehtävänä on tällä tausta-ajatuksella suunnitella kolmiulotteinen käteen sopiva käsine luonnollisessa koossa. Hauska muotoilutehtävä annetun tausta-ajatuksen kannalta. Tärkeäksi muodostuu kaksiulotteisen paperin kolmiulotteinen käsittelytaito ja paperitekniikoiden ja rakenteiden hallinta.
Tehtävä 3. Koneen sisällä
Kuvaa näkymä käynnissä olevan astiapesukoneen sisältä.

Toteutustapa:
Maalaa vesi- ja/tai peitevärein työ A2 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kuvan taustapuolelle.
Arviointiperusteet:
Tunnelman välittyminen, värien käyttö, omaperäisyys, sommittelu.
Jännittävä tila on monella alalla useamman kerran toistunut tehtävätyyppi, joka tällä kertaa sijoittuu astianpesukoneen sisälle. Koneen sisutan tuntemus yhdistettynä mielikuvitukseen, tilan tajuun ja kolmiulotteiseen hahmotuskykyyn ovat avainasemassa tässä tehtävässä: Miten esität kiinnostavan näkymän tästä kaikkien tunteman käyttöesineen sisätilasta? Mitkä asiat tässä tilassa kiinnostavat?
Tehtävä 4. Motivaatiokirje
Laadi noin 150 sanan teksti, jossa kerrot miksi haet opiskelemaan Muotoilun pääaineeseen.

Toteutustapa:
Kirjoita teksti arial- tai helvetica-fontilla, pistekoko 12, riviväli 2. Jätä paperin molempiin reunoihin 1,5 cm marginaali. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero tekstin otsikoksi.
Arviointiperusteet:
Kirjallisen ilmaisun selkeys, hakijan motiivit.
Neljäntenä tehtävänä on motivaatiokirje, kuten tänä vuonna myös ainakin Metropolian graafisen suunnittelun linjalle. Tuossa aiemmassa postauksessamme annoimme muutaman vinkin hyvän tekstin rakentamiseen, joten kannattaa tsekata ainakin se!
Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle. Tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin henkilökohtaisesti ja saavat tietää hakijoista paljon kiinnostavia asioita.
Tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan sekä sitä, mitä hakija tulevaisuuden ammatiltaan hakee. Perustelut siitä, miksi Muotoilun pääaine kiinnostaa ja miksi haluaisi siitä itselleen ammatin ovat olennaisin osa tekstin sisältöä. Tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa.

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Muoti

Muodin tehtäväkokonaisuus on säilynyt tehtävätyypeiltään lähes aiemman kaltaisena. On yksittäisen vaatekappaleen suunnittelua, pintoja ja asukokonaisuuksia.
Tehtävä 1. Sadevaate
Suunnittele itsellesi läpinäkyvästä materiaalista valmistettava sadevaate ja kuvaa se itsesi päällä edestä ja takaa A3-paperiarkille.
Toteutustapa:
Koko A3, väritehtävä, väline vapaa.
Arviointiperusteet:
Ideointikyky, omaperäisyys, toiminnallisuus
Muotoilun ihanteet ja yleiset trendit yhdistävät eri aloja. Kannattaa tutustua ja olla perillä ajan hengestä ja trendeistä. Olennaista on myös kaksi eri suuntaa mistä vaate pyydetään kuvaamaan ja niiden välinen suhde ja muutos.
Läpinäkyvä materiaali tuo hauskaa twistiä tälle tehtävälle. Muotoilu on olennainen ja tietysti kummatkin suunnat on otettava huomioon ja mielellään sidottava kokonaisuudeksi läpinäkyvyys huomioiden.
Tehtävä 2. Vastakohdat
Valitse 2 vastakohtaista sanaa ja kuvaa ne kolmiulotteisina kollaasipintoina. Toteuta molemmat pinnat erillisille A3-paperiarkeille käyttäen materiaalinasi erivärisiä ja eripaksuisia papereita. Kirjoita paperiarkkien taaksen töiden lähtökohtina olleet sanat.
Totetutustapa:
Koko A3, Väritehtävä
Arviointiperusteet:
Ideointikyky, materiaalin ja värin käyttö, vastakohtien välittyminen
Kollaasitehtävä on hyvin tyypillinen ja pinnat aiheena myös – se on toistunut useasti eri aloilla. Sanojen ja aiheiden valinta muodostuu tässä olennaiseksi sillä se määrittelee pintojen tyypit ja aiheiston tai teemat. Kolmiulotteisuus on myös huomionarvoista tässä – tärkeäksi muodostuu tässä siis myös ne lähtömateriaalit – paperin tyyppi ja väri – joista kollaasia alkaa tekemään – ne määrittelevät ilmeen.
Vastakohdat aiheena ovat tietenkin koko tehtävän kantava teema ja selkäranka, tässä korostuu nyt oma ideointikyky ja visio. Muista että tehtävässä kolme käytetään hyväksi näitä pintoja – materiaalien ja värien valinnat siis sillä silmällä!
Tehtävä 3. Mallisto
Suunnittele 6 asukokonaisuutta käsittävä naistenvaatemallisto, joka parhaiten kuvastaa näkemystäsi nuorena suunnittelijana. Käytä mallistosi materiaalien ja värien inspiraationa tehtävässä 2 suunnittelemiasi kollaasipintoja. Kuvaa malliston asut edestä ja takaa ihmisen päällä A2-paperiarkille.
Toteutustapa:
Koko A2, väritehtävä, väline vapaa.
Arviointiperusteet:
Ideointikyky, omaperäisyys, kokonaisuuden hahmottaminen
Tässä käytetään hyväksi tehtävässä kaksi kehiteltyjä vastakkaisia kolmiulotteisia pintoja. Kyseessä on siis vastakohtiin ja kolmiulotteisiin pintoihin perustuva tai niistä inspiraationsa saava sarja. Asukokonaisuuksissa tärkeää tietenkin yhteinen kantava teema mutta tarpeeksi laaja vaihtelu eri tilanteisiin.

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Sisustusarkkitehtuuri

Kantavana teemana on sirkus, aihe joka toistui myös muilla aloilla (Metropolian graafisen suunnittelun ennakot). Sirkus kantavana teemana on inspiroiva – täynnä elämyksiä, illuusioita ja taikaa. Taikavoimat ovat jopa arviointiperusteena tällä kertaa!
Tehtävä 1. Nuorallatanssija
Piirrä nuorallatanssija kuvittelemaasi ympäristöön.
Toteutustapa:
Lyijykynällä A3‐kokoiselle paperille.
Arviointiperusteet:
Tilan ja ihmisen suhde, ilmaisuvoima, sommittelu.
Ihminen tilassa on lähes joka vuosi toistuva, tärkeä tehtävätyyppi. Tärkeää on kuten arviointiperusteissakin oli, tilan ja ihmisen suhde, mittakaava ja itse ympäristön tai tilan suunnittelu. Missä ihmeessä nuorallatanssija voikaan temppujaan tehdä? Päästä mielikuvituksesi valloilleen ja ota tila haltuun! Tilan taju ja kolmiulotteinen hahmotuskyky sekä tämän päivän ajan hengen ja trendien tuntemus tärkeää kiinnostavan tehtävän kannalta.
Tehtävä 2. Elämää sirkuksessa
Maalaa näkymä sirkuksesta.
Toteutustapa:
Väreillä maalaten A3‐kokoiselle paperille.
Arviointiperusteet:
Persoonallinen ja kuvallinen ilmaisu, tunnelma, värien käyttö.
Sirkus on ympäristönä ehkä yksi kiinnostavimmista – täynnä inspiroivia paikkoja, esineitä, asioita ja hahmoja – niin ihmisiä kuin eläimiä. Arvostelussa mainitaan persoonallinen ilmaisu, tunnelma ja värien käyttö. Sirkus teemana antaakin loistavan tulkinnan- ja mielikuvituksen käytön mahdollisuuden ilmaisuvoimaisen ja rohkean työn lähtökohdiksi. Inspiroidu sirkuksen taianomaisesta maailmasta ja anna ideoiden lentää!
Tehtävä 3. Taikasauva
Suunnittele ja rakenna C3‐kokoiseen kirjekuoreen mahtuva taikasauva.
Toteutustapa:
Materiaali ja tekniikka vapaa.
Arviointiperusteet:
Taiteellinen ilmaisu, muodon, rakenteen ja materiaalin hallinta, taikavoima.
Viimeisenä kolmen työn sarjasta rakennetaan ihka oikea taikasauva – arvosteluperusteena on muun muassa taikavoima! Mielikuvituksellisten tehtävien kokonaisuus huipentuu tähän valloittavaan tehtävään, jossa omalle ideointikyvylle voi todellakin antaa siivet. Tulkinta siitä, mitä taikavoimalla tarkoitetaan on olennaista ja miten se yhdistyy kiinnostavaan muotoiluun itse sauvassa. Kokonaisuutta on hyvä yhdistää selkeä punainen lanka ja taikavoimia ei sovi vähätellä!

Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin 16.3.

Visuaalisen viestinnän muotoilu (ent. graafinen suunnittelu)

Ennakkotehtävä: Intohimo
Suunnittele ja toteuta julkaisu aiheesta, johon suhtaudut intohimoisesti. Nimeä julkaisusi.
Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:
Enimmillään (max.) 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo kiinnostuksesi kohteesta
Teksti voi olla yhtenäinen tarina tai jaettu esim. kuvateksteihin
Julkaisuun pitää kuulua infografiikkaa, ts. kartta, diagrammi tai vaikkapa käyttöohje.
Toteutustapa:
Kahdeksan (8) sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)
Arviointiperusteet:
Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.
Tämä tehtäväkokonaisuus on säilynyt samantyyppisenä jo pidemmän aikaa, aiemmin julkaisu on kulkenut nimellä Zine. Nyt tehtävällä on kantava, vahva teema: Intohimo. Tärkeää on tietenkin oma tulkinta aiheesta ja itselle tärkeät sisällöt, kuvasto ja grafiikka teemaan liittyen.
Kuten aiempina vuosina, myös tänä vuonna julkaisuun sisällytetään infograafi – kartta, diagrammi tai vaikka käyttöohje. Vahva teema erottaa tehtävän vapaammin tulkittavana kokonaisuutena, graafisen suunnittelun sääntöjen, trendien ja graafisten tyylien säilyttäessä tärkeän asemansa osana kokonaisuutta.
Kuvat: Aalto-yliopisto


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!Datavisualisointikilpailun voitto Tehon alumnille

Kaikki minusta -datavisualisointikilpailun voittaneen työn ulkoasu.
Roberto Aarnio ja Jesse Tielinen voitiivat Valtiovarainministeriön Kaikki minusta -datavisualisointikilpailun helmikuussa 2016.
Kuva: Valtiovarainministeriö


Metropolian graafisen suunnittelun opiskelijat Roberto Aarnio ja Jesse Tielinen veivät voiton Kaikki minusta –datavisualisointikilpailussa, jonka järjesti valtiovarainministeriö yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen ja Aalto-yliopiston Media Factoryn kanssa.
Kilpailun tehtävänä oli suunnitella rekisteritietojen visualisointi kuvitteellisen henkilön mallidatan pohjalta. Kilpailun voittanut työ toteutetaan toimivaksi verkkopalveluksi, jota hyödynnetään uudistuvan Suomi.fi-palvelun markkinoinnissa vuoden 2017 alussa.
Huhtikuussa 2015 alkaneen kilpailun kolme finalistia valittiin syyskuussa 22 ehdotuksen joukosta. Finaali huipentui yleisöäänestykseen tammikuussa 2016. Voittajatyö ”Metsä” sai yleisöäänestyksessä miltei puolet äänistä, 1041 kappaletta. Voittajatyö palkitaan 8000 eurolla.
Voittoisan parivaljakon toinen lahjakkuus Roberto Aarnio on opinnoissaan nyt toisella vuodella, ja ponnisti Metropoliaan aikoinaan Teho-Opiston valmennuskurssin kautta.

Ihan huikea suoritus, onnea! Roberto, kerro miten tähän päädyttiin ja mitkä ovat fiiliksenne nyt?

”Kuulimme siitä koulumme tiedotteiden kautta ja päätimme haastaa itsemme ilmoittautumalla kilpailuun. Fiilikset on tottakai mahtavat! Kun kilpailun voittotilaisuudessa julkistettiin voittaja ja kuulimme omat nimemme, olimme hyvin yllättyneitä. Itseltä meni hetki sulatella ja ymmärtää voittomme.”

Millaista kokemusta käyttöliittymäsuunnittelusta teillä oli aiemmin?

”Opintojen ensimmäisenä vuonna meille oli varattu hyvin aikaa käyttöliittymäsuunnitteluun, mutta kilpailu kyllä vahvisti oppimaamme reilusti.”

Graafinen suunnittelu pitää sisällään hyvinkin erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Näetkö oman tulevaisuutesi datan visualisoinnin parissa?

”En itse voi allekirjoittaa, että se olisi ainoa haara johon haluan erikoistua, minulla on muitakin intressejä tällä hetkellä. Datan visualisointi on kuitenkin mielenkiintoista ja tärkeää: mielestäni tylsän datan lukeminen ruudulta on ehkä hirveintä ikinä. Se, että data ei pelottele käyttäjää on mielenkiintoinen ja haastava haaste.”
Onnea voitosta koko Tehon jengiltä – olkoon tulevat uranne täynnä mielenkiintoisia tilaisuuksia!
Roberton ja Jessen voittajatyötä pääsee katsomaan täältä.


 

Metropolian ennakkotehtävät julkaistu – muotoilun alat ja graafinen suunnittelu

Metropolian ennakkotehtävät muotoilun ja graafisen suunnittelun aloille 2016 on julkaistu

Metropolia-ammattikorkeakoulun ennakkotehtävät julkaistiin tänään. Graafisen suunnittelun alalla palautetaan kahden tehtävän laajuiset ennakot, ja muotoilun aloille hakevat selviävät tänä vuonna pelkän perustietolomakkeen palauttamisella.

Muotoilun alat – ennakkotehtävät

Perustietolomake korvaa tänä vuonna ennakkotehtävät sisustusarkkitehtuurin lisäksi myös teollisessa muotoilussa ja tekstiilisuunnittelussa. Hakuprosessia on siis yksinkertaistettu, joten Metropolian muotoilulinjoille kannattaa nyt ehdottomasti kannattaa hakea.
Ennakkotehtävien puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki soveltuvat hakijat kutsutaan pääsykokeiden ensimmäiseen päivään, jota voidaan pitää eräänlaisena karsintapäivänä. Tämän pääsykoepäivän jälkeen seuraaviin koepäiviin jatkavat parhaat hakijat, aivan kuten ennakkotehtäväkarsinnassakin.
Perustietolomake julkaistaan yhteishaun alkaessa 16.3., ja se on palautettava yhdessä yhteishakulomakkeen kanssa viimeistään yhteishaun päättymispäivänä 6.4.2016 klo 15.00.

Graafinen suunnittelu – ennakkotehtävät

Tehtävä 1
Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan Metropolian sivustolla. Kerro itsestäsi ja siitä minkä vuoksi graafinen suunnittelu kiinnostaa sinua niin paljon, että haluaisit siitä ammatin.  Kirjoita yksi A4-arkki. Laita tekstin alkuun kasvokuva itsestäsi ja kerro kumpaan suuntaukseen olet hakemassa painetun vai digitaalisen median suunnitteluun.  Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan täällä: https://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/88094/fi/70427 
Arviointikriteerit: Johdonmukaisuus, kieliasu ja perustelut.
Kyseessä on useana vuonna toistunut tehtävä ja hyvin tärkeä sellainen. Tässä tehtävässä hakija saa tilaisuuden kertoa itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja soveltuvuudestaan alalle. Tekstien avulla arvioijat pääsevät tutustumaan hakijoihin henkilökohtaisesti ja saavat tietää hakijoista paljon kiinnostavia asioita.
Tehtävällä testataan myös hakijan tietämystä tulevasta alastaan sekä sitä, mitä hakija tulevaisuuden ammatiltaan hakee. Suuntautumisvaihtoehdot ovat keskenään erilaisia ja tarkoituksena on tekstissä kertoa kumpaan niistä haluaisi ja miksi. Perustelut siitä, miksi graafinen suunnittelu kiinnostaa, miksi haluaisi siitä itselleen ammatin ja kumpaan suuntaukseen tähtää ovat olennaisin osa tekstin sisältöä. Tämä pakottaa hakijan tekemään myös taustatyötä opetussuunnitelman ja alan parissa.
Tämän tyyppinen kysymys on graafisen alan lisäksi tyypillinen myös monilla muotoilun aloilla hakijoiden haastatteluissa. Valintakomitean näkökulmasta kiinnostavaa on se, onko hakija on perehtynyt koulutusohjelmaan ja erityisesti alaansa, ja tietääkö tämä, mitä koulutukselta ja tulevalta ammatiltaan toivoo. Saman tyyppiset asiat kiinnostavat yhtälailla haastatteluissa.
Graafisen suunnittelun ammattilaiset työskentelevät kuvien lisäksi usein myös tekstien parissa, ja tämä ennakkotehtävä testaa hakijan valmiuksia kirjallisella puolella. Kirjoitustehtävää tehdessä kannattaa siis kiinnittää huomiota tekstin sisällön lisäksi myös sen rakenteeseen. Hyviä pointteja vetävän tekstin rakentamiseen saat mm. tästä videosta:
 

Tehtävä 2
Tee juliste aiheesta Klovni 2016 Toteutustapa A3-paperi, pystysuuntainen. Juliste on värillinen ja siinä on teksti: Klovni 2016. Tekniikka on muuten vapaa mutta valokuvaa ei saa käyttää.  Arviointikriteerit: Idea, idean välittyminen, sommittelu, värien käyttö, typografia, tekniikan hallinta.
Julistetehtävä tulee jossain muodossaan graafisen suunnittelun osastoille joka vuosi, kaikissa kouluissa. Sisältö tai aihe on tällä kertaa monitulkintainen, mikä antaa mahdollisuuksia mielikuvitukselle. Klovniin voidaan liittää monenlaisia mielikuvia ja kiinnostavaa onkin, miten hakija tulkitsee aihetta. Se kertoo hänen kekseliäisyydestään ja ideointikyvystään.
Julisteeseen tulee sisällyttää kuvan lisäksi tekstiä (Klovni 2016), jolloin hakijan typografiset taidot testataan myös. Teksti on olennainen osa julistetta ja saumaton osa kokonaisuutta, ei erillinen tai pakollinen lisä.
Onnistuneet tehtävän aikaansaamiseksi on tietysti hyvä ymmärtää sommittelun ja julistesuunnittelun toimivat kikat. Ajan hengen ja trendien tuntemuksesta ei myöskään ole haittaa. Toteutustapa on värillinen, mutta muuten erityisen vapaa tänä vuonna: valokuvia lukuun ottamatta hakija saa vapaat kädet käyttää omia parhaita ja julistesuunnitteluun soveltuvimpia tekniikoitaan!
Myös viestinnän koulutusohjelmassa täytetään ja lähetetään perustietolomake yhteishakulomakkeen lisäksi, ennen hakuajan päättymistä 6.4.2016 klo 15.00 mennessä.
Innostusta, motivaatiota ja luovuuden kukkimista kaikille hakijoille!


 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!Lahden muotoiluinstituutin ennakkotehtävät julkaistu

Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin valintaopas ja ennakkotehtävät julkaistiin tällä viikolla. Uutta tehtävissä on se, että muotoilun aloille ainoa ennakkotehtävä on oman portfolion kokoaminen.

Muotoilun alat

(Teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, korumuotoilu, kalustemuotoilu, ajoneuvomuotoilu, muoti- ja vaatetussuunnittelu, pakkaus- ja brändimuotoilu)
Portfolio
Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi hakemaasi pääaineeseen. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla. Töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.
Hyvän portfolion kokoaminen vaatii tietysti joukon edustavia töitä. Jos tuntuu siltä, että omista arkistoista ei tarpeeksi hyviä töitä löydy, on Tehon Midi-kurssi loistava apu portfolion kasaamiseen – 22.1. alkavalla kurssilla ehdit tehdä huhtikuuhun mennessä jopa kymmeniä töitä kurssiharjoitusten ja kotitehtävien muodossa, joten haun päättymisen lähestyessä sinulla on mistä valita. Kurssilla tehtävät työt ovat portfolion sisältöä ja rakennetta ajatellen kiinnostavaa materiaalia, sillä ne ovat harkitusti rakennettuja, kiinnostavia suunnittelutehtäviä. Kurssityöt käydään läpi ammattilaisten eli opettajiemme kanssa ja pääset valitsemaan niistä parhaan otoksen kertomaan omista taidoista, tekniikoista ja tärkeimpänä luovuudesta ja ideointikyvystä.

Lahden muotoiluinstituutin ennakkotehtävät 2016 julkaistu

Graafinen suunnittelu

1. Minä 42-vuotiaana
Kuvaa 42-vuotias itsesi ja sen hetkinen ympäristösi.
Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Koko vapaa, maksimikoko A3.
Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.
Lähes joka vuosi  tulee jossain koulussa graafisella eteen jonkinlainen tulevaisuuden visio – sisällöllisesti tärkeäksi nousee tässä kyky eläytyä, tarinallisuus ja tietenkin innovatiivisuus. Mitä ihmettä 42-vuotias minä tekee ja missä. Sisällöllä ja tarinalla on kiinnostavuuden kannalta suuri merkitys.
2. Sikajuhla
Suunnittele tapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:
Sikajuhla
Mikkelin Urpolassa 13.8.2015
Voit lisätä tekstielementtejä tarpeesi mukaan selittämään tapahtuman luonnetta ja mahdollisia esiintyjiä.
Toteutus: Värillinen, A3-paperille, muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus), omaperäisyys.
Julistetehtävä tulee jossain muodossaan graafisen suunnittelun osastoille joka vuosi. Erilaiset tapahtumat esiintyvät aiheena myös toistuvasti. Tapahtuma on tällä kertaa hassu ja hauska mikä antaa mahdollisuuksia mielikuvitukselle. Tietysti  sommittelun ja julistesuunnittelun toimivat kikat on hyvä ymmärtää. Toteutustapa on erityisen vapaa tänä vuonna – vapaat kädet käyttää omia parhaita tekniikoitaan siis!
3. Karawane
Tutustu Hugo Ballin runoon Karawane.
KARAWANE
jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m´pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
he tattoo gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba – umf
Hugo Ball
1917
Tee runosta kuvallinen mustavalkoinen esitys kollaasitekniikalla. Tehtävässä ei ole tarkoitus kirjoittaa runon tai kirjoittajan nimeä.
Toteutus: Leikkaa ja liimaa erilaisia elementtejä A3-kokoiselle paperille.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu, visuaalinen kokonaisuus.
Tämä kollaasitehtävä on harvinaisempi ja erittäin kiinnostava, visuaalisuuteen perustuva tehtävä. Kollaasin erilaiset mahdollisuudet on hyvä tiedostaa – tässä tehtävässä kollaasin työkalupakki antaa mahdollisimman vapaat kädet toteutukselle! On hyvä huomioida mitä tehtävässä mainittiin että siinä ei haeta!


 

Lapin yliopiston ennakkotehtävät julkaistu

ULA ennakkotehtävät

Lähtölaskenta kohti kevään valintakokeita taiteen ja muotoilun osalta alkoi juuri ennen joulua, kun Lapin yliopiston taiteiden ja muotoilun koulutusohjelmien ennakkotehtävät julkaistiin. Alkuvuoden aikana käymme läpi kaikkien koulujen ennakkotehtävät sitä mukaa, kun niitä julkaistaan – emmekä tietenkään malta olla kertomatta omia havaintojamme tämän vuotisista tehtävistä!
Lapin yliopisto on julkaissut ennakkotehtävät 2016 graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiinsa

Graafinen suunnittelu

Tehtävä 1
Kuvittele, että olet metsässä. Jokin tapahtuma kiinnittää huomiosi. Esitä sama tapahtuma kahdesta eri näkökulmasta: hiiren ja haukan.
Suoritustapa: Kaksi kuvaa A3-arkille, piirtäen tai maalaten haluamillasi välineillä (käsin).
Arviointiperusteet: Tapahtuman ideointi ja ilmaisutapa, perspektiivin käyttäminen.
Lintu- ja sammakkoperspektiivit ja metsän kuvaus yhdessä ovat esiintyneet viime vuosina eri aloilla useasti mm. viime vuonna arkkitehtipääsykokeissa oli yksi kiinnostava versio mielikuvitus-metsätehtävästä. Myös yllättävä tapahtuma eri konteksteissa on toistunut useamman kerran eri vuosina. Muun muassa minulla itselläni sekä arkkitehtiosaston että taidekasvatuksen pääsykokeissa pääsykoetehtävän aiheena. Kiinnostava ja tyypillinen tehtävä!
Tehtävä 2
Suunnittele juliste KELKKA2017 -tapahtumaan, joka järjestetään Rovaniemellä ensi helmikuussa. Tapahtuma kokoaa moottorikelkkavalmistajat ja kelkkailijat kotimaasta ja naapurimaista esittelemään uutuusmalleja, ja sen aikana järjestetään myös kelkkakilpailuja. Erikoisteemana vuoden 2017 tapahtumassa on Lumi & Vauhti.
Suoritustapa: Toteuta juliste mustalla tussilla valkoiselle A3-kartongille (pysty). Älä käytä muita värejä. Julisteen tulee sisältää tekstit KELKKA2017 ja Rovaniemi 17.–19.2.2017. Älä käytä muita tekstejä. Toteuta koko juliste käsin.
Arviointiperusteet: Ideointi ja tapahtuman visualisoiminen mainosjulisteessa toimivaksi. Teksti- ja kuvaelementtien sommittelu. Erikoisteeman esilletuonti.
Julistetehtävä tulee graafisessa suunnittelussa eteen joko ennakkotehtävissä, pääsykoetehtävissä tai molemmissa joka vuosi, mikä on luonnollista. Julistetehtäviä tulee eteen pääsykokeissa myös muilla aloilla vähän väliä. Useasti julistetehtävä on liittynyt juuri urheilu- tai kulttuuritapahtumaan, joskus globaalisti ajankohtaiseen aiheeseen, esim. ilmastonmuutokseen. Myös kansallisesti ajankohtaiset teemat ovat todennäköisiä aiheita muihin tämän vuoden julistetehtäviin. Julistetehtävien toteutuksessa tietyt asiat toimivat aina, mutta niissä myös erottuu helposti innovatiivinen ja erilainen lähestymistapa isommasta joukosta.
Tehtävä 3
Esitä käsitteet konflikti ja symbioosi pelkistettyinä kuvallisina tunnuksina. Pohjaa tunnukset seuraaviin määritelmiin: Konflikti: ristiriitoja kahden tai useamman osapuolen välillä (Lähde: Tieteen termipankki) Symbioosi: kahden eri eliölajin kiinteä, molempia hyödyttävä yhteiselämä (Lähde: www.sanakirja.org)
Suoritustapa: Esitä tunnukset vaakamuotoisella A3-arkilla vierekkäin. Käytä tasaisia väripintoja haluamillasi välineillä toteuttaen (käsin).
Arviointiperusteet: Pelkistäminen, informatiivisuus, ilmaisutaito.
Myös logo- tai tunnustehtävä tulee eteen graafisessa suunnittelussa lähes joka vuosi ja muilla luovilla aloilla vähän väliä. Tehtävä testaa mainiolla tavalla pelkistämisen ja pelkästään oleellisen esittämisen taitoa puettuna yksinkertaiseen graafiseen muotoon. Tällä kertaa käsitteet ovat erityisen abstrakteja ja laajoja. Näissä tehtävissä tärkeintä on timanttinen idea ja less is more -ajattelu!

Lapin yliopisto on julkaissut ennakkotehtävät 2016 graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiinsa

Kuvataidekasvatus

Tehtävä 1
Joitakin esineitä voi luonnehtia statussymboleiksi, kun taas toiset esineet ovat välttämättömiä perustarpeiden kannalta vailla tällaista symboliikkaa. Toisaalta käyttäjä voi myös itse luoda esineestä yksilöllisen ja persoonallisen erilaisin keinoin.
Toteutus: Valitse kolme esinettä, jotka tuntuvat viestivän edellä kuvattuja asioita. Sijoita esineet tilaan ja asettele ne suhteessa toisiinsa. Tee asetelmasta piirros. Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, lyijykynät ja/tai mustat tussit oman valintasi mukaan.
Arviointiperusteet: Muodon, valon, materiaalin ja tilan kuvaaminen.
Kuvataidekasvatuksen tehtävät ovat tyypillisesti monitulkintaisia ja kantaa ottavia, kuten tälläkin kertaa. Tehtävässä asetetaan vastakkain statussymbolit ja perustarpeet, mutta sekoitetaan hieman pakkaa ja haastetaan lisää tuomalla mukaan peliin oma persoonallinen jälki. Tätä monitulkintaista symboliikkaa pyydetään kuvaamaan asetelmana suhteessa tilaan vielä yksi kiinnostava lisähaaste. Tämä tehtävä antaa todella tilaa omalle ideologialle ja mielipiteille!
Tehtävä 2
Raja voi olla konkreettinen, aluetta tai ihmisiä erottava raja. Raja voi olla myös abstraktimpi: käsitteellinen, henkinen tai asenteellinen raja. Rajan voi nähdä sekä positiivisena että kielteisenä. Tee juliste, joka rohkaisee poistamaan/ylittämään rajoja tai juliste, joka puhuu rajojen tarpeellisuudesta.
Toteutus: Julisteessa tulee olla omaa piirrosta tai maalausta, mediakuvia jostain ajankohtaisesta aiheesta (lehtileike tai tuloste digitaalisesta mediasta, käytä enintään 2 kuvaa) sekä tekstiä enintään 10 sanaa.
Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, piirtimet ja/tai maalausvälineet, median kuvat
Arviointiperusteet: Visuaalinen kiinnostavuus, kokonaissommittelu, viestin välittyminen
Julistetehtävä myös taidekasvatuksessa! Julistetehtävissä toimii tietyt asiat aina mutta myös erottuu helposti innovatiivinen ja erilainen lähestymistapa isommasta joukosta. Tässä tehtävässä aihepiiri on graafisen suunnittelun julistetehtävää abstraktimpi ja laajempi, sekä monitulkintaisempi. Annettu aihe on monella tapaa ajankohtainen ja kiinnostava – tästäkin tehtävästä saa irti vaikka mitä, vain taivas on rajana.

Lapin yliopisto on julkaissut ennakkotehtävät 2016 graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiinsa

Haku Lapin yliopistoon

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa on tarjolla viisi eri koulutusohjelmaa:

 • audiovisuaalinen mediakulttuuri
 • graafinen suunnittelu
 • kuvataidekasvatus
 • teollinen muotoilu
 • tekstiili- ja vaatetusala

Haku Lapin yliopistoon alkaa 16.3. ja päättyy 6.4. Ennakkotehtävät on toimitettava 20.4. klo 15.00 mennessä yliopiston hakija- ja opiskelijapalveluihin. Tarkemmat tiedot löydät Lapin yliopiston valintaoppaasta.

 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!